El Govern espanyol presenta un nou text governamental que preveu el català entre les llengües de difusió i promoció del Ministeri de Cultura, encara que no reverteix un decret anterior que l’obviava.

El Ministeri de Cultura i Esport ha presentat un nou text governamental, el Reial decret 509/2020, que desenvolupa la seva estructura bàsica. Aquest text estableix que el català, com a llengua oficial en algunes comunitats autònomes, forma part de la cultura espanyola, i per tant és objecte de promoció del ministeri. Tot i que encara és vigent el Reial decret 2/2020, que només preveia la difusió de la cultura en castellà, aquest segon obre la porta a una interpretació més àmplia.

L’exclusivitat de la llengua castellana en les polítiques de promoció de l’Estat és una de les pràctiques impositives que la Plataforma per la Llengua ha denunciat reiteradament i treballa per revertir. L’entitat du a terme diferents accions en el marc de la defensa dels drets lingüístics i, en aquest àmbit, va publicar dues notes crítiques perquè els decrets de reestructuració ministerial que van conformar els respectius governs de Sánchez (el que va sortir de la moció de censura i el de coalició amb Podemos) identificaven només el castellà com a llengua a promocionar pel Ministeri de Cultura i Esport. A més de denunciar aquesta imposició lingüística, l’ONG del català també va assessorar diversos diputats i senadors perquè presentessin preguntes parlamentàries al Govern espanyol sobre aquesta situació, com van fer Albert Botran, diputat de la CUP al Congrés, i Josep Lluís Cleries, portaveu de Junts per Catalunya al Senat.

Ara, sembla que les coses han canviat. Mentre que al decret del gener el Ministeri de Cultura espanyol tenia com a objectiu només «la promoció i difusió de la cultura en espanyol» (article 15), en el de desenvolupament de maig es parla de «la promoció i difusió de la cultura espanyola» (article 1). En el preàmbul, a més, s’aclareix que la cultura espanyola és «tota manifestació cultural en espanyol o en qualsevol de les llengües oficials de les comunitats autònomes», cosa que inclouria llengües com el català, l’occità, el basc i el gallec, però no pas altres com l’aragonès o l’asturianolleonès. Amb tot, cal apuntar que el decret del mes de gener encara és vigent i no és clar de quina manera es farà compatible amb el del mes de maig. Alhora, encara resten moltes normes impositives que releguen la llengua catalana.

[Font: http://www.racocatala.cat]