Primera documentació: 25/04/2010

Tipus composició culta
Contextos Els carpetovetònics, sense distinció de color polític, objectaran a la proposta final que no és constitucional. [Avui, 25/04/2010]
Però sembla que l’esquerra espanyola està condemnada a no ser capaç de plantejar una alternativa sòlida i creïble a la concepció unitarista i nacionalista que té la dreta carpetovetònica sobre Espanya. [Ara, 5/06/2018]
Observacions Segons el Diccionario de la lengua española de la Real Academia, carpetovetònic –a és l’adjectiu referit als carpetans i vetons, pobles celtes establerts a les zones que actualment ocupen les comunitats de Madrid i Castella-la Manxa. Tanmateix, també s’usa en sentit despectiu, com a allò ‘considerat característic de l’Espanya profunda davant qualsevol influx forani’. El sentit que trobem usat a la prensa actual va en la línia d’aquest segon sentit i es parla de mentalitat actituds carpetovetòniques, majoritàriament (però no necessàriament) associats als partits de dretes i al discurs d’alguns mitjans de comunicació espanyols.

 

 

[Font: neolosfera.wordpress.com]