Primera documentació: 25/03/1996

Tipus sufixació
Contextos El Departament de Seguretat Interior va deixar entreveure ahir que investiga possibles vincles de Loughner amb American Renaissance, un grup de supremacistes blancs, antiimmigrants i antisemites. [El Periódico, 10/01/2011]
L’estratègia consisteix a presentar Quim Torra com un “intransigent” (de fet, el mateix Sánchez es preguntava si un supremacista voldria negociar amb ell). [La República, 9/06/2018]
Observacions La supremacia és el ‘poder absolut, preeminència sobre tota altra autoritat’ (GDLC), i a partir d’aquest substantiu s’han creat dues denominacions més. D’una banda, el supremacisme, que és la ‘ideologia que postula la supremacia d’un grup d’individus’ (Termcat), és a dir, la creença que un és superior i que no s’ha de sotmetre a cap autoritat. De l’altra, els supremacistes, que són les persones partidàries d’aquesta ideologia.

Una de les manifestacions més notables d’aquesta ideologia és l’anomenat supremacisme blanc, originari dels Estats Units, que està estretament vinculada a postures racistes, ja que els seus partidaris consideren que l’home blanc occidental està per sobre de totes les altres ètnies. El supremacisme blanc s’associa a societats xenòfobes com ara el Ku Klux Klan, i els últims anys hi ha hagut molta polèmica pel tracte diferenciat que es fa, encara ara, de les persones segons el color de la seva pell, ja sigui d’origen afroamericà o llatinoamericà, i fins i tot s’associa aquest pensament amb el president Donald Trump.

En el context català l’Observatori ha recollit moltes ocurrències que estan relacionades amb la realitat estatunidenca, però més recentment aquest adjectiu ha començat a aparèixer a la premsa usat despectivament per referir-se al moviment independentista.

 

 

[Font: neolosfera.wordpress.com]