Mostra promovida polo Consello da Cultura Galega e o Arquivo da Emigración Galega coa colaboración da Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia.

Do 4 de decembro ao 28 de xaneiro pode visitarse na Fundación Curros Enríquez, en Ourense, a exposición Ou soño cubano dá emigración galega, mostra promovida polo Consello da Cultura Galega e o Arquivo dá Emigración Galega coa colaboración da Secretaría Xeral dá Emigración da Xunta de Galicia.

Esta exposición recolle a importancia e dimensión da comunidade inmigrante galega na Habana desde a primeira metade do século XIX. Ao ser a segunda cidade do mundo que máis galegas e galegos acollía, despois de Bos Aires, fixo que a colectividade de Cuba articulásese de formas diversas a través de centros galegos e sociedades locais, comarcais e parroquiais desde os que se concibiron novas ideas para a renovación de Galicia e enviáronse recursos ao país de orixe.

Ou soño cubano dá emigración galega ten como fin narrar e recrear as fases e accións principais da emigración galega, desde a súa chegada ata o seu retorno, pasando polo asociacionismo, a situación da muller inmigrante, as publicacións e proxectos políticos para Galicia xurdidos en Cuba e a pegada da inmigración galega cuxas actividades, centros e festas tiñan unha grande visibilidade na sociedade e na cultura cubanas.

[Fonte: http://www.cultura.gal]