matalàs

Primera documentació: 23/09/1994

Tipus semàntic
Contextos
Un alt càrrec d’aquestes forces comentava dimarts en privat que la retirada del matalàs amortidor d’Unprofor donaria pas a una guerra total de previsible violència. [Punt Diari, 23/09/1994]
Com més espècies hi intervinguin i més espècies intermèdies posem com a matalàs, el risc per a la nostra salut és baix. [La Vanguardia, 9/05/2020]
Observacions
Un matalàs és un ‘sac rectangular de tela cosit de tots costats, ple de llana, crin, ploma, escuma de niló, etc., que serveix ordinàriament, estès sobre un llit, per a jeure-hi al damunt’ (DIEC2). Més enllà d’aquesta funció, però, també trobem matalàs usat metafòricament per indicar tant la cosa que serveix per alleujar una situació difícil com, especialment en l’àmbit de les competicions esportives, per fer referència al marge favorable que té un esportista o un equip respecte d’un altre.

 

 

[Font: neolosfera.wordpress.com]