La Patricia Ferré és la directora de la Fundació Cuberes-Donlo.