Promoure l’envelliment actiu és un dels principals objectius de la fundació.