Impulsen també un manifest per acabar amb el supremacisme del castellà

Presentació de la nova campanya d\'Enllaçats per la Llengua a València, el 23 d\'abril del 2021

Presentació de la nova campanya d »Enllaçats per la Llengua a València, el 23 d’abril del 2021.

Enllaçats per la Llengua ha presentat aquest divendres 23 d’abril, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, la seua nova campanya #BateguemAmbElValencià per « fer bategar els nostres cors amb la nostra llengua ». Aquesta plataforma està representada al País Valencià per les entitats l’STEPV, Escola Valenciana, Acció Cultural del País Valencià, Decidim i el Tempir.

Les entitats han presentat també un manifest que destaca com creix la « minorització de la llengua i avança el procés intencionat de substitució a què es veu sotmesa, i ho fa de manera especialment greu en les generacions més jóvens ». Enllaçats per la Llengua també afirma que els territoris de parla catalana « tenim el dret a desenvolupar la llengua i la cultura pròpies de forma normal, plena i lliure, que tenim el dret que estiga garantida la nostra existència i el dret a disposar de les eines que facen una cosa i l’altre possible ».

El text ataca l’Estat espanyol per haver instaurat el principi de desigualtat legal entre ciutadans en matèria lingüística, afavorint el coneixement de la llengua castellana a tota la ciutadania de l’Estat, en detriment als territoris que formen part dels Països Catalans, als qui se’ls hi ha impedit que puguen establir l’obligatorietat del coneixement de l’idioma propi.

Els seus impulsors expressen, així mateix, la seua voluntat de treballar per reivindicar la unitat, el reconeixement i l’oficialitat de la llengua catalana en tot del seu domini lingüístic, i promoure, en conseqüència, que les relacions entre les diferents institucions del territori que la tenen com a llengua pròpia s’hi vehiculen, i que hi haja una plena reciprocitat dels mitjans de comunicació en català. Volen lluitar per aconseguir el reconeixement ple dels drets lingüístics dels catalanoparlants, resumits en el dret irrenunciable a poder viure plenament en català, i en conseqüència, combatre les polítiques discriminatòries envers el català que condicionen les eleccions lingüístiques dels parlants i que en molts casos acaben derivant en l’autoodi.

El manifest advoca per garantir que tots els ciutadans dels Països Catalans coneguen i puguen usar la llengua que identifica la societat on viuen i, d’aquesta manera, « garantir el seu dret a formar-ne part en igualtat de condicions independentment del seu origen i de la seua llengua inicial ». Això implica defensar polítiques lingüístiques basades en l’equitat que permeten aconseguir la normalització del coneixement i de l’ús social de l’idioma en tots els àmbits comunicatius (administracions públiques, centres educatius, mitjans de comunicació, món econòmic i laboral, oci i entreteniment…).

Enllaçats per la Llengua crida a defensar també que als centres educatius garantisquen l’ús del català com a llengua vehicular i que els infants i els jóvens siguen competents en català « i puguen gaudir de les mateixes oportunitats, siga quina siga la seua llengua inicial i amb independència de la seua situació socioeconòmica ». Aposten per un model d’escola immersiva, dotada dels recursos adequats per compensar l’actual situació sociolingüística. Una mesura que hauria d’afavorir la promoció del català com a llengua per defecte en l’àmbit del lleure dels jóvens.

Finalment, s’emplacen a promoure normatives que asseguren la igualtat de drets lingüístics de les comunitats catalanoparlants respecte de les comunitats de parlants de les llengües oficials dels Estats en què estan dividits els Països Catalans.