O Portal Biblioteca das Letras Galegas, que se acolle ás inmellorabeis infraestruturas electrónicas e telemáticas que lle ofrece a Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, ten por finalidade facilitar aos usuarios da rede obras dixitalizadas da literatura galega de todos os tempos, dende as primeiras manifestacións medievais (séculos XIII-XV) até a actualidade.

La Biblioteca Portal de Las Letras Gallegas acoge las excelentes infraestructuras electrónicas y telemáticas que ofrece la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y tiene como objetivo proporcionar a los usuarios de la red obras digitalizadas de la literatura gallega de todos los tiempos, desde las primeras manifestaciones medievales (siglos XIII – XV ) hasta la actualidad.

 

[Fuente: blog.cervantesvirtual.com]