Foto

L’autor afirma: “Dues zombis recorren el món, embrutant i embrutint el saber sobre el llenguatge. Aquestes mortes vivents es disfressen amb els noms de lingüística i sociolingüística, mots que les fan semblar molt científiques, però en el fons són dues impostures intel·lectuals i dos reduccionismes: llenguatgisme i sociollenguatgisme”.

En Teoria lul·liana de la comunicació (Voliana, 2016), primer volum de la sèrie L’Edifici de les Llengües, Josep-Lluís Navarro Lluch ja va desmuntar la lingüística zombi amb l’ajuda de Ramon Llull i de la molècula de la comunicació. La metàfora de la molècula es desplega en aquest segon volum de l’Edifici, on l’autor rescata i actualitza la gramàtica clàssica i el paradigma jeràrquic, com a alternativa al llenguatgisme.

Després s’enfronta a l’altra morta vivent, la sociolingüística degradada o sociollenguatgisme, i en desfà els errors i confusions, reprenent el somni aracilià d’una Revolució Sociolingüística i oferint els fonaments de la sociolingüística general a partir de la metàfora estesa de la malla social.

L’objectiu és reconstruir l’estudi del llenguatge amb un nou paradigma o matriu epistèmica que integri Gramàtica i Sociolingüística, tal i com l’autor simbolitza amb el diagrama de la Tetractys del llenguatge (vegeu la portada), on fa encaixar les metàfores de la molècula lul·liana i la malla araciliana.

 

Títol: Reconstruir les mortes vivents: Gramàtica i Sociolingüística
Autor: Josep-Lluís Navarro
Editorial: Voliana Edicions
Pàgines: 344
ISBN: 978-8412222814

[Font: http://www.racocatala.cat]