Archives des articles tagués Filoloxía

Persoa clave na cultura galega, ou tradutor e crítico falecía ou mes pasado

Escrito por Siro

A comezos dos setenta, Basilio Losada rexeitou unha cátedra de Historia Contemporánea Europea en Chicago para seguir ocupando un posto de axudante sen paga na universidade de Barcelona. En 1997, cando o entrevistei para a Voz, era catedrático de Filoloxía Galega e Portuguesa, cun equipo de once profesores e aqueles 20 alumnos do primeiro curso multiplicáranse ata chegaren aos 1.200, dos que so un 5 % eran galegos ou fillos de galegos. Con razón recoñecémolo como embaixador das Letras Galegas en Catalunya e no mundo.

Basilio brillou como conferenciante, prologuista, crítico literario e de artes plásticas, e noutras actividades intelectuais; pero os amigos valoramos, sobre todo, o home que foi: bo, tan cordial como xeneroso, e ademais amenísimo conversador e extraordinario fabulador.

A capacidade imaxinativa foi un don que Basilio sentiu xa de neno, en Láncara, na casa natal, cando viu a Deus. Na lareira sempre había un pote de caldo e a porta ficaba aberta para que calquera entrase e comese. A avoa dixéralle que non preguntase a ninguén quen era nin de onde viña, porque podía ser «o Noso Señor». E un día entrou un home moi vello, de barbas moi brancas, cangado de costas, que comeu o caldo con moita fame; despois púxose en pé e rezou unha Ave María polos mortos da familia. Basilio non dixo nada, pero durante moito tempo pensou que aquel vello era Deus. Desde entón non deixou de fabular e se alguén recollese só unha parte das fantasías que creou sobre os temas máis dispares en tertulias e sobremesas, teriamos un dos libros máis fermosos da literatura galega. Eu pregunteille naquela entrevista por que non escribía e respondeume:

—Porque necesito a presenza física do espectador. Non escribo nada que non me pida un amigo, pero os prólogos que levo feito dan un libro de 800 páxinas.

Outra calidade de Basilio foi o sentido do humor. Gustáballe rir e facer que a xente rise arredor del. Nas historias que contaba, case sempre cunha base de realidade, adoitaba presentarse un chisco ridículo. Gustáballe o papel de antiheroe e representábao con éxito. Tamén era tímido, moito; tanto que nunca ousara piropear a unha muller e sentíao como una covardía a superar. O día que entrou na Universidade estaba tan ledo e eufórico que pensou: «Hoxe, á primeira muller guapa que encontre, piropéoa». E como un tecelán oteou o horizonte e viu na parada do bus una muller fermosísima.

—¡A esa! —dixo Basilio, e lanzouse.

Tiña que atravesar a rúa e empezou a facelo a grandes alancadas, pero segundo se achegaba á beldade daba os pasos máis curtos e cando chegou cabo dela, levaba andar de perdiz. A fermosa ollouno, pensou que quizais necesitaba axuda e díxolle amablemente:

—¿Desea algo?

Basilio, con voz afogada, confesoulle:

—Es que quería decirle a usted un piropo.

A muller, intelixente e comprensiva, animouno:

—Pues dígamelo.

Basilio baixou a cabeza e só puido dicir:

—No, así no.

Pero Basilio estimaba a presenza dunha muller fermosa, como estimaba unha boa comida regada con bo viño na compaña dos amigos. Fuxía dos ascéticos e repetía as palabras de Lutero: «Hai que desconfiar dos que non aman as mulleres, o viño e as cancións». Erguíase cedo, ía a pé á facultade e almorzaba nun pequeno café onde paraban noctámbulos, traballadores nocturnos e prostitutas que ían de retirada. Véndoo sempre traxado e cunha gran carteira na man, coidaron que era médico e algúns aproveitaron para faceren unha consulta gratuíta con el. Basilio escoitábaos, asentía, recomendáballes vida sa e remataba cun consello:

—Y siempre que pueda, tome a la cena media botellita de Marqués de Cáceres.

Pasei moitas xornadas con Basilio e deixa en min, como en todos cantos gozamos da súa amizade, un recordo entrañable. Cando souben da súa morte recordei as palabras que me dixera despois de pasar pola cegueira, nunha etapa de grande serenidade, na que cada día era para el un proxecto e unha ilusión: «Sei que non vou morrer en Galicia, pero quixera que algún amigo presente dixese nese intre algunhas palabras en galego, o primeiro idioma que oín, para pechar o meu ciclo vital». Seguro que foi así.

 

[Fonte: http://www.lavozdegalicia.es]

El nombre d’alumnes de les facultats de Filologia Catalana augmenta però calen més professionals per cobrir la demanda

Escrit per Raül G. Aranzueque

Estudiar Filologia Catalana és una garantia gairebé segura de feina. Calen filòlegs arreu dels territoris de parla catalana, especialment en l’ensenyament, però també per a altres ocupacions menys conegudes, fins i tot, pels mateixos estudiants d’aquesta carrera. Els darrers anys, el nombre de matrícules per fer aquest grau ha augmentat de forma considerable, però la quantitat de graduats que surten de les universitats és insuficient per cobrir les demandes laborals.

Davant aquesta situació, la Xarxa Vives d’Universitats ha engegat la campanya Catalaik a les xarxes socials per incentivar la matriculació als estudis de Filologia Catalana. L’objectiu és explicar als joves la demanda creixent de professionals de la llengua en àmbits com l’educatiu, l’editorial, l’audiovisual, el digital, el cultural i l’assessorament lingüístic entre d’altres.

“El nombre de matrícules ha augmentat”, explica Montserrat Sendra, professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona (UB). El problema -afegeix- és que “en surten pocs per les necessitats que té el mercat”. A banda de cobrir les places de professors de secundària, que sovint es fa amb professionals d’altres branques que “no tenen els coneixements assegurats”, calen també molts professors per impartir el nivell C2 que ara es demanarà als docents, i per a altres feines com l’assessorament lingüístic, assenyala la professora de la UB.

Molts estudiants sembla que han deixat enrere els prejudicis segons els quals les carreres de “lletres” tenen poca sortida laboral i s’han animat a estudiar Filologia Catalana. Segons la Coordinadora d’Estudis Universitaris de Filologia Catalana, les universitats mantenen el nombre d’alumnes dels darrers anys i a la Universitat de València (UV), fins i tot hi ha hagut estudiants que no han pogut accedir al grau. La facultat va oferir 70 places i va tenir 84 sol·licituds en la primera fase.

En total, el darrer curs va tenir 414 alumnes nous de Filologia Catalana a les universitats dels Països Catalans als quals caldria sumar-n’hi 101 més si es compten dobles graus que inclouen el català i estudis amb mencions i itineraris de català.

El problema és que, tot i els nombres de matrícules encoratjadors dels darrers anys, els estudis de Filologia Catalana presenten una taxa d’abandonament molt important. A la Universitat de Barcelona es van graduar 21 alumnes el curs 2020-2021, una xifra sensiblement inferior als 37 que es van matricular el curs 2017-2018, quan van començar la carrera (en cas que l’hagin fet en quatre anys).

Sendra atribueix l’alt índex d’abandonament al fet que molta gent deixa la universitat en general, amb independència del grau que cursi, i que a Filologia Catalana hi van a parar molts alumnes que no l’havien escollida com a primera opció i no els agrada.

Tot plegat comporta una pèrdua d’alumnes notable que les universitats intenten compensar amb campanyes que miren de “desbancar tòpics com ara que és una carrera antiquada o que només serveix per dedicar-se a l’ensenyament”, remarca la professora de la UB.

Les universitats fan xerrades als instituts, estan presents al Saló de l’Ensenyament i publiquen tríptics i vídeos en què exalumnes canten les excel·lències de la Filologia Catalana i les bones perspectives laborals que ofereix. Així i tot, continuen faltant filòlegs. “L’any passat, any de recuperació pandèmica, vam publicar al Club del Fènix (un club social de filòlegs catalans que comparteix ofertes de feina de la professió amb 220 socis) 1.753 ofertes, però moltes no es van poder cobrir”, lamenta Sendra, impulsora del projecte.

[Font: http://www.diaridelallengua.cat]

A investigación, na que participa a UVigo, suxire crear unha oficina pública que centralice todos os recursos en idioma galego

Unha moza emprega un teléfono móbil / Xunta de Galicia. / Europa Press

Unha moza emprega un teléfono móbil.

O galego está á cola das linguas oficiais do Estado español en canto a recursos e aplicacións tecnolóxicas, segundo o proxecto European Language Equality (ELE), financiado pola Unión Europea e coa participación de 52 entidades, entre ela a Universidade de Vigo (UVigo).

O Centro de Investigación en Tecnoloxías de Telecomunicación ‘atlanTTic’, da UVigo, foi o encargado de analizar a situación do idioma propio de Galicia en canto a recursos, servizos e comunidades de falantes.

En concreto, o obxectivo do proxecto ELE é analizar a adaptación tecnolóxica das linguas de Europa coa finalidade de que exista plena igualdade para 2030. « Agora, hai que facer unha folla de ruta para cambiar esta situación. Hai moita marxe na que traballar », subliñou a coordinadora de ‘atlanTTic’, Carmen García Mateo.

Como conclusión xeral, segundo o informe presentado por este centro da UVigo, « hai poucas aplicacións de sínteses e de recoñecemento de voz, corrección ortográfica e gramatical e tradución automáticas ». Por tanto, hai « un baleiro importante » en canto a recursos multimedia adecuados para desenvolver aplicacións « tan importantes no mundo actual como os axentes conversacionais por voz de última xeración ».

En comparación con outras linguas oficiais, a diferenza « é crítica » en canto a recursos e servizos relacionados con datos multimedia e no ámbito da saúde, posto que os xa existentes « son pobres en diversidade e pequenos en tamaño », engade o estudo. O « maior perigo » a curto prazo desta situación é que, se non se reverte, o galego quede fóra da revolución que o ‘big data’ e a intelixencia artificial está a provocar en moitos sectores estratéxicos por falta de recursos para aplicalas.

No lado oposto están as bases de texto de gran dimensión, onde o galego ten « boa presenza » cuns servizos nunha « fase máis madura ». O informe tamén apunta, como aspecto positivo, á páxina web da Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) pola produción de contidos multimedia. Do mesmo xeito, tamén hai un número crecente de diarios locais dixitais no idioma propio.

‘SOFTWARE’ E REDES SOCIAIS

En canto ao ‘software’ e as redes sociais, aínda que algunhas firmas como Facebook, Youtube, Microsoft e Apple ofrecen versións en galego, moitas outras como TikTok, Twitch e Adobe utilízano en versión ‘beta’ ou, como Twitter, con menor apoio.

Neste contexto, hai unha « falta extrema de apoio » ao idioma propio en asistentes virtuais como Alexa, Siri, Google Assistant e Cortana. Nos últimos anos, desenvolvéronse varios produtos e servizos para a incorporación do galego nas TIC, como o portal da Real Academia Galega (RAG), o tradutor ‘Gaio’ e a web da Xunta.

Con todo, o estudo observa unha tendencia das grandes empresas do sector consistente en « reducir os seus esforzos » en desenvolver tecnoloxías específicas para linguas minorizadas, así como a falta de interese por estes idiomas en estratexias como a Estratexia Nacional de Intelixencia Artificial 2020.

« EXPERIMENTADA COMUNIDADE INVESTIGADORA » EN GALICIA

Nesta marxe que hai para cambiar a situación, segundo explica a profesora García Mateo, xoga a favor da « existencia dunha experimentada comunidade investigadora en Galicia » en áreas como o recoñecemento automático da fala, a síntese de voz e o procesamento de linguaxe natural, así como en campos como a filoloxía e a lingüística.

Para iso, a alianza entre ‘atlanTTic’ e os docentes da Facultade de Filoloxía e Tradución da UVigo permite « desenvolver xa ferramentas e recursos lingüísticos » e foi « en gran medida » a « responsable nos últimos catro anos dun aumento considerable da produción de recursos e servizos de calidade para a lingua galega ».

Dentro das propostas de mellora, o equipo investigador de ‘atlanTTic’ recomenda crear unha oficina pública que custodie de forma centralizada e estandarizada todos os recursos desenvolvidos para a lingua galega, xa que, na actualidade, están diseminados en páxinas e en servidores distintos.

Tamén consideran necesario investir en crear bases de datos de recursos lingüísticos de calidade e gran tamaño que abarquen as distintas variantes e estilos da fala; en apoiar a produción científica e a transferencia tecnolóxica baseada na linguaxe; e que as persoas falantes consuman, produzan e esixan contidos en galego.

[Imaxe:  Xunta de Galicia/Europa Press – fonte: http://www.galiciaconfidencial.com]

De familia acomodada, educada en Letonia y Suecia, sus escritos reflejan un ansia de libertad. Zenta Maurina fue una destacada políglota y traductora, famosa por su habilidad narrativa en el género de la biografía y del ensayo.

Zenta Maurina

 

Escrito por PILAR ÚCAR VENTURA

El 15 de diciembre de 1897 nace en Gulbene (Letonia) esta escritora, doctora en filología y renombrada ensayista en su país. Su origen familiar privilegiado: su padre era médico rural y su madre pianista, favoreció una cultura esmerada.

Asimiló los embates que le aguardaban ya desde la infancia, pues a los cinco años de edad nuestra protagonista se vio aquejada de poliomielitis, una enfermedad que la condenó de por vida a la dependencia de una silla de ruedas. Esta circunstancia la marcaría siempre, haciendo de ella una mujer comprometida y sufriente, pero con arrestos para estudiar y avanzar en todos los niveles educativos.

Alumna aventajada, en todo momento ofrece una gran capacidad de adaptación a sus experiencias personales.

Premiada al acabar sus estudios de secundaria, ingresa en la Universidad de Riga interesada por la lengua y la literatura. Un nuevo sobresalto, alrededor de los cuarenta años conmocionó su trayectoria profesional dedicada a la escritura de ensayos y distintas biografías, además de la suya propia; se trata de la huida apresurada y azarosa de los soviets que la lleva a cruzar Alemania hasta llegar a la ciudad de Upsala, en Suecia, donde se asienta hasta 1966, fecha en la que abandona este país para trasladarse a vivir a Alemania junto a su esposo Konstantin Raudive, escritor, filósofo y psicólogo letón.

Muere el 25 de abril de 1978 en la ciudad suiza de Basilea.

La producción literaria de Zenta Maurina resulta muy notable por la temática que elige: la preocupación acuciante de su país durante las décadas del siglo XX. Siente a su querida Letonia llena de convulsiones políticas y su inquietud queda reflejada en sus escritos. Combina dicho contenido con otros muy relacionados como son la libertad y la opresión de su pueblo. Algunos de sus títulos más famosos y muy significativos, de carácter autobiográfico: El largo viajePuesto que el atrevimiento es hermoso, Los cerrojos de hierro se hacen añicosMi canción de la Tierra.

En la lejanía de su querida patria, la recuerda y la añora en Cartas desde el exilio, anhelando una paz que la veía inestable por los acontecimientos que se producían en Europa. Entre sus ensayos, adquieren especial relevancia: Sobre vida y muerte y Mosaico del corazón.

Y, por supuesto, no pasan desapercibidos, sino que adquieren un peso sustantivo en el conjunto de su obra, los relatos, muchos de ellos destinados al público infantil; de manera más específica, mencionamos el rubricado: En el principio era la alegría.

Como pensadora de una gran enjundia, conviene citar los ensayos Vida amada – Vida vivida y Retratos de escritores rusos. Asimismo, ejerció una labor muy meritoria como traductora. Nuestra literata recibió varios premios, dada la repercusión de su trabajo.

 

[Fuente: http://www.todoliteratura.es]

Escrito por XESÚS ALONSO MONTERO

Desde o pasamento de Manuel Seco Reymundo (Madrid, 1928-16/12/2021), a lexicografía hispánica está de loito. Foi, desde moi novo, un dos cultivadores máis sabios e rigorosos desta disciplina lingüística. Sei do seu rigor e da súa ponderación ante os feitos idiomáticos (léxicos e gramaticais) desde os nosos anos de alumnos na Facultade de Filosofía e Letras de Madrid, ambos os dous na especialidade de Filoloxía Románica, na que el se licenciou en 1952 e eu un ano despois. Xa licenciados e profesores, o un e o outro, en colexios particulares, asistiamos, con Joaquín Arce, Manuel Guerrero e outros colegas, os domingos, a un faladoiro no café Lyon (preto da porta de Alcalá) que tiña máis de filolóxico que de político.

Penso que os hispanistas do mundo enteiro recibiron con sorpresa e ledicia, en 1961, o seu Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, que eu, catedrático en Lugo, reseñei, coas mellores gabanzas, no periódico local. Voces había naquela primeira edición (virían, logo, once máis) que eran pequenas monografías. Pero Manuel Seco viña da Gramática, concretamente da Gramática española de Rafael Seco, seu pai, que el revisou e ampliou en 1954. Anos despois asombraría, pola súa claridade, coa súa Gramática esencial del español (1972).

Así pois, cómpre non reducir a personalidade filolóxica de Manuel Seco á súa condición de lexicógrafo, saber, certamente, no que as súas achegas son históricas, nomeadamente desde que dirixiu o Seminario de Lexicografía da RAE e desde que publicou, con dúas colegas, o Diccionario del español actual en dous volumes (1999). Lexicógrafo do castelán, eran tales os seus criterios metodolóxicos que o Instituto da Lingua Galega convidouno en 1986 a un seminario para enriquecerse co seu saber e co seu talante.

El, alimentado pola Gramática de seu pai, tiña unha formación gramatical que ninguén posuía no noso tempo, tan mísero, nas Facultades de Letras, que a gramática castelá non se impartía en ningún curso, nin sequera na especialidade de Filoloxía Románica. En 1972, Seco eríxese no mellor gramático dos nenos da guerra.

[Fonte: http://www.lavozdegalicia.es]

 

Escrito por XESÚS ALONSO MONTERO

O día 11 foi unha xornada histórica na Pobra do Caramiñal, na que a Real Academia Galega celebrou nesa vila unha sesión extraordinaria co gallo do ingreso, na institución, da profesora Ana Isabel Boullón Agrelo, que leu o discurso preceptivo co título Todos os nomes: identidade, pobo, país, ao que respondeu, en nome da Academia, o sabio lingüista Ramón Lorenzo Vázquez.

Penso que este discurso, de 48 páxinas (sen contar a bibliografía), constitúe un manual rigoroso e moi didáctico para que tanto os filólogos como os interesados na filoloxía recoñezan que os nomes das persoas (antropónimos) e os dos lugares (topónimos), lonxe de seren meras etiquetas, teñen alma. Xa na vella Roma existía a sentenza «Nomen est omen» [O nome é un presaxio, ou sexa, caracteriza á persoa que o leva]. Non esqueceu esta cita a profesora Boullón. Nunca aquí esta institución protagonizara un acto destas características.

Tamén os nomes dos lugares poden suscitar reflexións como as formuladas por don Ramón Otero Pedrayo na revista Nós, en 1935, nun ensaio sobre a poética dos topónimos empregados por Pondal en Queixumes dos pinos. O ilustre escritor ourensán percibía, en Laxe, «a nau encorada no enxoito areal»; en Nemiña, «as musas latinas bébedas de sal atlántico», e en Brandomil, «a sonata romántica». Nun poema escrito no exilio de México por Florencio Delgado Gurriarán, titulado Nomes, escolle nove da toponimia indíxena mexicana, que eran, para el, «rechouchío de paxaros», e selecciona catorce, moi enxebres, da toponimia das terras deixadas de Valdeorras, para el, «doce e sonoroso canto». Eran nomes tal como os vellos do lugar os pronunciaban (Outarelo, Val do Godo…), nomes que a maquinaria franquista estaba deturpando, castrapizando, tema non alleo ao da nova académica. No capítulo da represión franquista na onomástica pódese chegar moi lonxe. Sáibase que o primeiro morto por bala, en Galicia, foi un rapaz de catorce anos chamado Lenín, Lenín Moreda (Vigo, 20 de xullo de 1936). Elocuente é estoutro exemplo. En agosto dese ano, un martelo lingüicida arrincou o x da tumba de Alexandre Bóveda.

[Fonte: http://www.lavozdegalicia.es]

¿Qué sabemos los españoles de Sefarad? Dice la autora de este ensayo, que «en muchas ocasiones junto a las preguntas que se hacía en diferentes edades, sobre todo en épocas de crisis, como: «¿Quién soy?» además, ha debido responder a la de: «¿Quién eres?», o para ser más precisa: «¿Quiénes sois?». Sentía que en ese sois había exclusión y diferencia.

Durante mucho tiempo se sintió en la obligación, sin que nadie se lo pidiera, de responder. Y al hacerlo tenía que explicar el judaísmo y Sefarad como patrimonio de todos nosotros, aunque muchos lo ignoren. Al escribir este libro, Esther Bendahan ha pretendido traer al presente una forma de ser español, una nación de España sin territorio. Porque hoy, que tantas dudas suscita la idea de España, es bueno recordar. 

«Mi recuerdo más remoto está bañado de rojo», dice Elías Canetti en La lengua absuelta. El mío es un azul flotando sobre palabras. La palabra tiene tanta fuerza desde mi origen que me basta con nombrar algo para desencadenar todo tipo de emociones. Así, escribir cuentos, relatos, novelas se ha convertido en el modo de ordenar las imágenes, el miedo, las palabras y darles sentido.

El exilio, la conciencia temprana de la diferencia, la pertenencia a una familia sefardí y judía me dio la herramienta para ir golpeando palabras. Deshojando alcachofas, Premio Fnac, supuso la certeza de un inicio. Más tarde llegaron: Déjalo, ya volveremos, donde contaba el exilio de una familia judía del norte de Marruecos; La Cara de marte, una novela de crecimiento y juventud premiada con el Tigre Juan, el Premio Torrente Ballester por Amor y ley. El Tratado del alma gemela.

Me alegra especialmente poder colaborar desde un espacio abierto del Ministerio de Exteriores español, el Centro Sefarad Israel, en iniciativas culturales que quieren fijar en nuestro país la diversidad.

 

Bendaham Cohen, Esther

Nacida en Tetuán (Marruecos, 1964) en el seno de una familia judeoespañola, sefardí. Estudió Psicología y Filología francesa en Madrid. Fue directora del programa de televisión «Shalom» (La 2) en la actualidad es jefe de Programación cultural de  Centro Sefarad-Israel. Escribe regularmente artículos y reportajes en diversas publicaciones como en El País.

En su obra, Déjalo, ya volveremos, narra su infancia y la desintegración de la comunidad judía de Marruecos. Ha obtenido varios premios: ‘Deshojando alcachofas, Seix Barral (2005) obtuvo el reconocimiento del público por lo que le dieron el Premio FNAC nuevo talento. La cara de Marte, Algaida (2007) el Premio Tigre Juan de novela, y Tratado del alma gemela, Ediciones del Viento (2012).

En 2011 ganó el Premio Torrente Ballester en idioma español y es una de las pocas mujeres en obtenerlo, por su novela Amor y ley. El tratado del alma gemela.

En 2015 se doctora en filología francesa con una tesis dedicada al escritor Albert Cohen. La tesis indaga en la idea del otro y su influencia en el autor: El imaginario judío y “el otro” en la obra de Albert Cohen publicado en el libro: Sefarad es también Europa, el otro en la obra de Albert Cohen, Prensas de la Universidad de Zaragoza (2017).

 

 

[Fuente: http://www.culturamas.es]

Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, confirma el fallecimiento del filólogo, autor del imprescindible ‘Diccionario del español actual’, esta madrugada a sus 93 años

Manuel Seco, lexicógrafo y miembro de la Real Academia Española. Foto: RAE

Manuel Seco, lexicógrafo y miembro de la Real Academia Española

Precisamente en el día que la Real Academia Española presenta las nuevas palabras del diccionario, el director de la institución, Santiago Muñoz Machado, ha comunicado en el propio acto el fallecimiento de Manuel Seco, maestro de la lexicografía española. « Hoy es un mal día para la Academia. Ha muerto un académico muy importante y muy representativo, y por tanto la Academia hoy está de luto« . Elegido académico el 5 de abril de 1979, Seco tomó posesión el 23 de noviembre de 1980 con el discurso de ingreso titulado « Las palabras en el tiempo: los diccionarios históricos ». Le respondió, en nombre de la corporación, el filólogo Rafael Lapesa.

Nacido en Madrid el 20 de septiembre de 1928, se licenció en Filología Románica en 1952 por la Universidad Complutense de Madrid. Fue doctor en Filología Románica, con Premio Extraordinario, por la misma universidad, en 1969. El propio Rafael Lapesa y el poeta Dámaso Alonso fueron sus maestros.

El filólogo participó activamente en la elaboración del Diccionario histórico de la lengua española desde que en 1962, antes de ser elegido miembro de la RAE, ingresara en el Seminario de Lexicografía de la Real Academia. Allí permaneció 31 años, primero como redactor (1962-1968), después como redactor jefe (1968-1981) y finalmente como director (1981-1993).

Paz Battaner, directora del Diccionario de la Lengua Española, ha expresado sus condolencias en el mismo acto donde la RAE comunica, como cada año, la actualización 23.5 del Diccionario de la lengua española. « Para mi generación don Manuel Seco fue una luz en las referencias didácticas que había en aquel momento ». Cuenta la académica que Seco había heredado de su padre una excelente bibliografía, y gracias a esto « pudo hacer una memoria que el Ministerio de Educación publicó en 1961 ».

Una trayectoria cargada de hitos

Battaner, que también ha recordado su Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, su tesis doctoral sobre léxico y, por supuesto, su famoso Diccionario del español actual, asegura que « todos los que podíamos ser y pasar por la educación secundaria tuvimos como modelo aquella memoria que nos enseñó muchísimas cosas ».

De 2000 a 2012 Manuel Seco fue asesor académico del Diccionario del estudiante (2005) en el Instituto de Lexicografía, entonces recién inaugurado. También del Diccionario práctico del estudiante (2007), coordinado por Elena Zamora, y del Diccionario esencial de la lengua española (2006), coordinado por Rafael Rodríguez Marín.

Fue presidente honorario de la Asociación Española de Estudios Lexicográficos, de la que fue su primer presidente (2003-2004). También formó parte de la Junta del Patronato de la Fundación Ramón Menéndez Pidal (2004-2007) y miembro de honor de la Academia Colombiana de la Lengua y del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. En la misma ciudad, participó como investigador honorario del Instituto Boliviano de Lexicografía de La Paz y socio de honor de la Asociación de Profesores de Español.

Galardonado con el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid (1999) y reconocido con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (1999), de sus últimos hitos y reconocimientos se puede señalar que En 2010 fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Alicante.

El 15 de julio de 2015 fue distinguido con el Premio Internacional Menéndez Pelayo, galardón que recibió en Santander el 11 de septiembre de ese mismo año. En su discurso titulado « Las palabras » destacó la gran influencia ejercida por los medios de comunicación orales en los usos lingüísticos. Según subrayó el galardonado, esos medios, sobre todo la radio y la televisión, “difunden un tipo de pronunciación bastante uniforme y ‘neutro’ por todo el país”.

[Foto: RAE – fuente: http://www.elcultural.com]

Coordina a elaboración do ‘Dicionario dos apelidos galegos’, que se atopa en fase de revisión.

A filóloga Ana Boullón. RAG

A filóloga Ana Boullón. RAG

A filóloga Ana Boullón ingresará o próximo 11 de decembro na Real Academia Galega como membro de número e ocupará a vacante deixada por Xosé Luís Franco Grande, falecido en marzo do pasado ano.

A Academia celebrará ese día unha sesión extraordinaria pública no Teatro Cinema Elma da Pobra do Caramiñal, municipio natal da filóloga, a partir das 12,30 horas. Alí pronunciará o seu discurso ‘Todos os nomes: identidade, pobo, país’, ao que dará resposta o académico Ramón Lorenzo Vázquez.

Ana Boullón é profesora do departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago de Compostela, adscrita ao Instituto da Lingua Galega. Tamén desenvolve un importante papel como investigadora no campo da antroponimia galega, a toponimia, a edición de textos e a lexicografía.

A filóloga foi elixida académica correspondente da RAG en 2012 e membro do Seminario de Onomástica da institución, aínda que a colaboración coa entidade esténdese desde os anos 90. Tamén forma parte do equipo directivo da Asociación Galega de Onomástica, que chegou a presidir, e outras organizacións científicas.

Entre as súas publicacións atópanse textos medievais non literarios e o estudo da transmisión textual da ‘Crónica de Iria’, ademais de ser coautora de diversos dicionarios de nomes e apelidos ou de léxico común e especializado.

A filóloga participou nos equipos que impulsaron ferramentas en liña como o ‘Dicionario de dicionarios do galego medieval’ e planificou xunto a Xulio Sousa a ‘Cartografía dos apelidos de Galicia’.

DICIONARIO DE APELIDOS

Boullón atópase actualmente coordinando a elaboración do ‘Dicionario dos apelidos galegos’, por encargo da propia Academia, que se atopa en fase de revisión. Tamén está á fronte da posta en marcha da ‘Guía dos nomes galegos’, que estará dispoñible na web da RAG para a súa consulta por parte da cidadanía.

Así mesmo dirixiu o equipo que elaborou a obra ‘Os apelidos en galego. Orientacións para a súa normalización’ (2016) e foi coordinadora de diferentes edicións da ‘Xornada de Onomástica Galega’, que a Academia celebra anualmente desde o ano 2016.

A especialista presentou os seus traballos en máis de corenta encontros estatais e internacionais, desde a USC ata outras institucións estatais de Bahia, Leipzig ou Torino, e realizou estancias en universidades como Oxford, Trier e Queen Mary (Londres), entre outras.

 

[Imaxe: Europa Press – fonte: http://www.galiciaconfidencial.com]

Foto

En aquest volum s’analitza, bàsicament, la història de la llengua catalana, des dels orígens fins a l’actualitat: la disgregació del llatí anomenat vulgar, la constitució de les diferents llengües romàniques, el paper de Ramon Llull com a primer cohesionador de la llengua, l’expansió medieval, les contradiccions del final de l’edat mitjana, l’etapa de gradual pèrdua de poder polític de la Corona catalanoaragonesa, l’ocupació del país (segle XVII, Catalunya Nord; segle XVIII, la major part del territori), la tasca ingent per la consolidació de la llengua també als àmbits formals, les sotragades del segle XX i la situació a principis del segle XXI, sense oblidar alguna reflexió al voltant de les perspectives de futur.

Biografia dels autors

Bernat Joan (Eivissa, 1960). Doctor en Filologia Catalana, sociolingüista. Catedràtic de Llengua Catalana de l’IES Santa Maria d’Eivissa i professor associat de la UIB. Ha publicat novel·la, teatre i narrativa infantil, però sobretot assaig. Entre els seus llibres, podem destacar Les normalitzacions reeixides, Normalitat lingüística i Llibertat nacional o Un projecte per a Europa. Ha estat diputat al Parlament europeu i secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Esperança Marí (Formentera, 1959). Llicenciada en Filologia Catalana i en Filologia Hispànica. Professora del Centre d’Educació per a Persones Adultes Pitiüses, d’Eivissa. Ha publicat la part d’història de Geografia i Història de Formentera, una guia didàctica sobre l’obra de Marià Villangómez i una edició crítica de la poesia de Jordi Juan Riquer, entre d’altres. Ha estat diputada al Parlament de les Illes Balears.

Títol: Breu història de la llengua als Països Catalans
Autor: Bernat Joan i Esperança Marí
Editorial: Pagès editors
Col·lecció: divÈrsia.cat
Pàgines: 160
ISBN: 978-8413031255

 

[Font: http://www.racocatala.cat]

L’òrgan nomena quinze membres que vetllaran per promoure l’aragonès i el català

El govern aragonès ha fet aquest dijous un pas històric en aprovar el nomenament dels primers quinze membres de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua, que tindrà dues seccions: l’Instituto de l’Aragonés i l’Institut Aragonès del Català. L’òrgan, creat per la Llei 3/2013 del 9 de maig del 2013, té com a objectiu la promoció de l’“ús, protecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies de l’Aragó com a institució científica oficial en l’àmbit de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies”.

L’Acadèmia Aragonesa de la Llengua serà l’encarregada d’establir les normes referides a l’ús correcte de les llengües i modalitats pròpies de l’Aragó, inventariar i actualitzar-ne el lèxic i assessorar els poders públics i institucions sobre les qüestions lingüístiques, inclosos els topònims i antropònims.

L’òrgan també té com a tasca “estimular l’ús, ensenyament i difusió de l’aragonès o català d’Aragó i de les seves diferents modalitats”, “vetllar pels drets lingüístics dels seus parlants” i “col·laborar en la formació del professorat”.

Segons la Llei, els acadèmics han de ser persones de reconegut prestigi en l’àmbit de la filologia, literatura i lingüística, preferentment doctors i nadius parlants, amb una llarga trajectòria en la pràctica i el foment dels valors lingüístics i literaris propis de la comunitat aragonesa, i en la qual estiguin representades les llengües i modalitats lingüístiques pròpies de l’Aragó. El càrrec d’acadèmic no comporta retribució i l’elecció dels quinze primers correspon, a parts iguals, a les Corts de l’Aragó, el Govern de l’Aragó i la Universitat de Saragossa. L’Acadèmia es podrà completar amb quinze acadèmics de número més i amb els acadèmics corresponents i d’honor que es consideri necessari.

La Chunta Aragonesista ha qualificat, en una piulada a Twitter, d’“històric” el pas fet per l’Acadèmia. Segons aquest partit, es tracta d’un “pas fonamental per dignificar l’aragonès” i es compleix un dels “compromisos històrics” de la formació amb “la cura, protecció, difusió impuls de la llengua”.

 

 

[Font: http://www.diaridelallengua.cat]

La Conselleria d’Educació ha decidit que el català deixi de ser requisit al conservatori i a l’Escola d’Art Dramàtic de Palma

Ofensiva pel futur de la llengua a les Illes Balears. La decisió de la Conselleria d’Educació d’eliminar el català com a requisit per accedir a una plaça de professor al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca i a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, ha posat en alerta diversos col·lectius, entitats i també partits polítics.

Així, aquesta mateixa setmana s’han trobat l’esquerra sobiranista, la dreta regional, els sindicats de país, les entitats lingüístiques i el departament de Filologia catalana de la UIB per tractar d’aquesta qüestió.

Una reunió telemàtica, a causa de la realitat d’alerta sanitària que viuen els Països Catalans, on hi ha participat les entitats Obra Cultural i Plataforma per la Llengua, els sindicats STEI, Alternativa i UOB, les formacions polítiques MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, el Pi i Ara Eivissa i, també, Jaume Guiscafrè, director del departament de filologia catalana i lingüística general de la UIB.

Aquesta mesura, impulsada unilateralment pel PSIB des del Govern de les Illes Balears, ha provocat la indignació de tots aquests col·lectius presents i d’algun més, perquè la situació de perplexitat és total a l’arxipèlag. Els reunits han decidit combatre i aturar la mesura socialista i tant des de la política com des dels jutjats.

[Font: http://www.racocatala.cat]
Otero Pedrayo, en 1958, tras ditar a derradeira lección.

Otero Pedrayo, en 1958, tras ditar a derradeira lección.

Escrito por XESÚS ALONSO MONTERO

Pasado mañá é o Día de Galicia, con especiais celebracións en Santiago de Compostela, a cidade tan amada, tan cantada e tan estudada por don Ramón Otero Pedrayo. Lémbroo, nos anos 1957 e 1958, paseando só, ás noites, polos lugares esenciais da vella urbe: percorrendo a praza do Obradoiro, saudando (nas Praterías) aos cabaliños de pedra, interpelando (na rúa da Conga) aquel fermoso farol sobre o que compuxo un magnífico poema… Don Ramón escribiu un excelso canto ao «Camiño», que publicou o 25 de abril de 1943. É un dos seus poemas composteláns, que ben merecían unha edición de bibliófilo (algo anotada, sen dúbida).

Nese ano, o 17 de outubro, escríbelle unha carta espléndida ao gran filólogo Dámaso Alonso, aínda inédita. Nela, o gran cavilador de Trasalba comunícalle con tristura: «Galicia, actualmente, carece de filólogos». Era certo. O único citable naquelas tristes datas era Aníbal Otero, que saíra da prisión, despois de cinco anos, había dous, dato que quizais non chegara á noticia de don Ramón no ermo informativo daquel tempo.

Así as cousas e dirixíndose a un mestre da Filoloxía na Universidade de Madrid, don Ramón formula unha arela: «Eu teño 55 anos [don Dámaso, 45] e, se dispuxese do silencio e independencia dunha biblioteca conventual aínda prometeríame facer algo a pesar da miña lamentable falta de método». Grandioso don Ramón, que escribía desde Trasalba, había seis anos expulsado da súa cátedra! Consciente da importancia da lingüística galega e da súa menesterosidade, el, o inmenso polígrafo, xa o Patriarca das Letras galegas, manifesta o seu compromiso cunha póla das Humanidades tan desasistida en Galicia.

Cómpre editar o epistolario Otero Pedrayo/Dámaso Alonso, xa que o inverso foi exhumado e rigorosamente anotado polo profesor X. A. Fernández Salgado na Revista de Filoloxía Románica (Madrid, 2018). Hoxe, o que me propuxen foi evocar, no adro do Día de Galicia, a don Ramón como un monumento vivo de Compostela e como un patriota da causa da cultura que, na penuria filolóxica de 1943, sente o desexo de colaborar nas nobres tarefas da lingüística galega.

 

[Imaxe: Museo de Pontevedra – fonte: http://www.lavozdegalicia.es]

Escrito por XESÚS ALONSO MONTERO

Acaba de publicar unhas memorias quen, hoxe por hoxe, en Galicia, encarna, como ninguén, a condición de filólogo: Darío Villanueva. É o filólogo que ten achegado a este saber, tan amplo, páxinas moi relevantes nos eidos da historia e crítica literarias, no da Teoría da Literatura, no do comparatismo, no da xenética textual e no da semiótica. Por se fose pouco, ten estado tan atento á lingüística que, sendo aínda estudante, sorprendeu á profesora Carmen Bobes cunha cita de Saussure sobre a semioloxía («ciencia que estuda os signos na vida social»).

Publicáronse estas memorias, pola Universidade de Santiago, co título hesiódico Dos traballos e os días, e co subtítulo Filoloxías. Confeso que eu preferiría o de Memorias filológicas. Pero esquezo este reparo cando vexo na cuberta do volume, como ornato moi significativo, o nome dunha rúa de Compostela que desemboca na vella Universidade: Tránsito dos Gramáticos.

Na primeira parte do libro, o memorialista debrúzase sobre aqueles nomes cos que está en débeda intelectual ou cos que tivo unha proveitosa relación profesional: Moreno Báez, Carmen Bobes, Lázaro Carreter, Umberto Eco, Francisco Ayala, Zamora Vicente, George Steiner… Nesta parte aparecen nomes moi importantes do humanismo e do galeguismo, dous nomeadamente: Domingo García-Sabell e Ramón Piñeiro. De García-Sabell, a quen admira moito, lembra con precisión Villanueva o impacto intelectual que fixo nel unha conferencia súa de 1968 sobre o pintor suízo Paul Klee.

A terceira parte deste volume acolle o currículo, inxente, de Villanueva (80 páxinas), onde, asombrando moito a cantidade de libros e traballos publicados, non asombra menos o tempo dedicado á dirección de institucións importantes (reitor da USC, director da RAE…) e á coordinación de revistas e outras publicacións. Foi no 2018 cando, na Moncloa, asinou, como director da Real Academia Española, un acordo histórico para a proxección cultural -e económica- do idioma español: estaban presentes Pedro Sánchez, presidente do Goberno de España, e Xi Jimping, presidente da República Popular (e capitalista) de China.

 

[Fonte: http://www.lavozdegalicia.es]

Autoretrat a Drawing Board, Bruno Schulz, 1919

Escrit per Bruno Schulz

L’essència de la realitat és el sentit. Per a nosaltres, el que no té sentit no és real. Cada fragment de la realitat viu en la mesura que participa d’un sentit universal. Les cosmogonies antigues ho expressaven amb la sentència «al principi hi havia la Paraula». L’innominat no existeix per a nosaltres. Anomenar alguna cosa significa incloure-la en un sentit universal. La paraula aïllada, peça de mosaic, és un producte recent, resultat de la tècnica. La paraula primitiva era deliri que girava al voltant del sentit de la llum, era un gran tot universal. Avui dia, en la seva accepció corrent, la paraula és tan sols un fragment, un rudiment d’una mitologia remota, omnímoda i integral. Per això conté la tendència a regenerar-se, a rebrotar, a completar-se per tornar al seu sentit total. La vida de la paraula rau en el fet que tendeix a milers de combinacions, com els trossos del cos esquarterat de la serp llegendària que es busquen els uns als altres en les tenebres.

Aquest organisme complex i tanmateix integral es va trencar en vocables separats, en síl·labes, en la parla quotidiana; sota aquesta nova forma, aplicat a les necessitats pràctiques, ha esdevingut un instrument de comunicació. La vida i el desenvolupament de la paraula han estat empesos cap a un camí utilitari, i s’han vist sotmesos a les normes de la vida pràctica. Però quan els requeriments de la pràctica relaxen els seus rigors, quan la paraula, alliberada d’aquesta coerció, s’abandona a si mateixa i torna a les seves pròpies lleis, pateix una regressió: retroba les seves connexions antigues i tendeix a completar-se; i aquesta tendència de la paraula a tornar al seu cau, l’enyorança del retorn als orígens, a la pàtria verbal, l’anomenem poesia.

La poesia són curtcircuits de sentit que es produeixen entre les paraules, és la regeneració impetuosa de mites ancestrals.

Quan fem servir paraules corrents, oblidem que són fragments d’històries antigues i eternes, i que construïm les nostres cases amb fragments d’escultures i d’estàtues dels déus, com bàrbars. Les nostres definicions i conceptes més sobris són descendents llunyans dels mites i històries antigues. No hi ha ni una sola engruna de les nostres idees que no provingui de la mitologia, una mitologia que ha estat transformada, mutilada, remodelada. La primera i principal funció de l’esperit és la creació de faules, d’històries. La força que guia el coneixement humà és la convicció que al final de les seves investigacions, descobrirà el sentit últim del món, sentit que cerca en les altures de les seves construccions artificials. Però els elements que fa servir ja han estat utilitzats abans, provenen d’històries oblidades i desmuntades. La poesia re-coneix aquests sentits extraviats, torna les paraules al seu lloc, les uneix segons els seus significats antics. En mans del poeta podríem dir que la paraula reviu el seu sentit essencial, floreix i es desenvolupa espontàniament segons unes lleis pròpies, recupera la seva integritat. Per això tota poesia és un acte de mitologització, tendeix a recrear els mites del món. La mitologització del món encara no ha acabat. El procés tan sols ha estat frenat pel desenvolupament de la ciència, ha estat empès cap a una via secundària on viu sense comprendre el seu significat veritable. Però la ciència, també, no és més que la construcció de mites sobre el món, perquè el mite resideix en els seus fonaments i nosaltres no podem sortir del mite. La poesia arriba al significat del món per deducció, anticipant, per mitjà de grans dreceres i aproximacions agosarades. La ciència tendeix cap al mateix fi inductivament, metòdicament, tenint en compte tot el material de l’experiència. En el fons, poesia i ciència tenen el mateix objectiu.

L’esperit humà és incansable glossant la vida amb l’ajut dels mites, en el procés de donar sentit a la realitat. La paraula, abandonada a si mateixa, gravita cap al sentit.

El sentit és l’element que condueix la humanitat en el procés cap a la realitat. És una dada absoluta que no es pot derivar d’altres dades. No es pot saber per què hi ha coses que ens sembla que tenen sentit. El procés de donar sentit al món està estrictament relacionat amb la paraula. La parla és l’òrgan metafísic de l’home. Tanmateix, amb el pas del temps, la paraula es fa rígida, s’encarcara, deixa de vehicular nous sentits. El poeta torna a les paraules el seu paper conductor a través de nous curtcircuits que sorgeixen de les seves tensions. Els símbols matemàtics són una ampliació de la paraula en una nova dimensió. La imatge també és descendent de la paraula original, paraula que encara no era un signe, sinó un mite, una història, un sentit.

Generalment considerem que la paraula és una ombra de la realitat, el seu reflex. Seria més just afirmar el contrari: la realitat és l’ombra de la paraula. La filosofia és realment filologia, l’exploració profunda i creativa de la paraula. 

Bruno Schulz.
Publicat a la revista Studio (Varsòvia) l’any 1936

 

[Traduït per David Cusco – publicat originalment a la revista El Funàmbul – reproduït dins http://www.mozaika.es]

O cantante e compositor de Minesota cumpre hoxe 80 anos

O músico Bob Dylan (nacido Robert Allen Zimmerman en Duluth, Minesota, o 24 de maio de 1941), nunha imaxe tomada durante a xira que realizou en 1975 por Estados Unidos «The Rolling Thunder Revue».

Escrito por FRANCISCO CASTRO

Cando a Academia Sueca decidiu darlle o Nobel de Literatura a Bob Dylan, non estaba cedendo a unha excentricidade, senón que estaba recoñecendo un poeta. Quen se achegue pola magnífica edición que no 2017 fixo o selo Malpaso baixo do título, clarísimo, Letras completas 1962-2012, e se deteña a ler, só a ler, esas letras entenderá que estamos diante dun bardo á altura dun Walt Whitman. Pensarán que esaxero. Pois non. Para nada. De vivir Borges, que adoraba a Whitman, daríame a razón. Porque poucos coma Dylan construíron poemas para reflectir unha época (aínda que o seu traballo é tan longo no tempo que el reflicte séculos) construíndo versos que cheiran a realidade e que nos dan iso que nos ten que dar a poesía: unha certa orientación sobre que é o que hai dentro da alma humana.

Dylan aprendeulle aos roqueiros, aos músicos populares en xeral, que a letra é importante, que non abonda con rimar. Iso faino calquera. A letra é importante porque a música non é só para bailar (Charlie Watts, o batería dos Stones non estaría de acordo comigo: el di, modesto ou repugnante, que só é o rapaz que toca o tambor no grupo para que a xente baile). A música, dende Dylan en diante, ten que conmover, ten que remexer, ten que furar esternos, ten que volverte tolo ou axudarte a ser máis ti. Ou menos. Sen Dylan non hai cantautores. Sen el, a palabra nos discos é baleiro puro.

The Beatles, por exemplo, era un grupo que facía boa música pero letras moi parvas ata que Dylan aparece nas súas vidas. Quen colleu a testemuña foi, como non, John Lennon. Logo xa foron os outros tres. A lenda di que Dylan os iniciou na marihuana. Pode ser. En todo caso, non ten importancia. O que interesa para a historia é que un día o escoitaron e xa nada puido ser igual. Aínda que a influencia vai e vén de Liverpool a Minesota e dá a volta. Bob Dylan contou que ía conducindo o seu coche por unha desas estradas infinitas e rectas dos Estados Unidos cando escoitou na radio I wanna hold your hand e quedou pampo con toda aquela forza rebotándolle dun lado a outro do cerebro. Ese día, comentou, entendeu que si, que The Times They Are A-Changin’. E nese cambio, el tiña moito que dicir. De feito, segue dicindo aos seus 80 anos.

Diciamos: os Beatles. Atópanse con Dylan un 28 de agosto de 1964. O mundo está sacudido pola beatlemanía, pero aos Fab Four lles falta algo. Faltáballes Dylan. Foi, como non, en Nova York. Os catro de Liverpool viñan de actuar en Queens.

Houbo porros, seica, xa o dixemos. Pero sobre todo o nacemento dunha amizade (en especial con Harrison, con quen compartiría o soño de The Traveling Wilburys) e a comprensión de que o rock tiña que aproveitar o seu poder para dicir algo importante.

Así pois, con Dylan, o rock vólvese adulto. Vólvese arte. Xa non é só ritmo, rapazas histéricas e o tupé de Elvis. Hai que currarse as letras. Os compositores pasan a ser escritores.

Lennon cambia

Logo desa primeira xuntanza, Lennon xa non escribe igual máis nunca. O primeiro que fai logo desa xuntanza é You’ve got to hide your love away. Ata no xeito de cantar, case que coa boca pechada, imita a Dylan. A letra é a primeira seria. Logo xa virán Revolution ou Come together (despois, en 1970, Lennon cantará I don’t believe in Zimmerman, que é como de verdade se apelida Dylan, pero non hai que terllo moi en conta. Daquela, Johnny estaba enfadado co mundo todo).

Dende Dylan escoitamos a música. Non só a ouvimos. Quedamos abraiados logo dunha frase. Ás veces atopamos secuencias de palabras que nos demostran que o rock’n’roll non é só un pasatempo. Por culpa de Dylan o rock necesita comentarios de texto, análises semióticas e moita filoloxía. Bob Dylan, grazas a todos os deuses, ten a culpa de case que todo.

 

 

[Imaxe: EFE – fonte: http://www.lavozdegalicia.es]

 

 

Foto

El llibre-entrevista que teniu a les mans, Joan Brossa o el pedestal són les sabates, es va publicar l’any 1971. Aleshores Brossa era poc conegut i el valoraven únicament els amics d’un cercle íntim entre les quals hi havia Joan Miró, Antoni Tàpies, Joan Ponç, Modest Cuixart, Arnau Puig, Pere Portabella, Carles Santos, Anna Ricci, Josep Centelles… Jordi Coca va conèixer Brossa l’any 1967 i dos anys més tard, el 1969 (ara fa mig segle), va començar a treballar en aquest volum que ha esdevingut una referència ineludible per posar en valor la singular i complexa personalitat de Brossa.

El llibre va ser aleshores el primer intent de mostrar-nos l’artista en tota la seva dimensió de poeta, dramaturg i creador de poesia visual i d’objectes poètics. Joan Brossa o el pedestal són les sabates, que avui conserva intactes la frescor i l’interès del primer dia, també és una breu antologia brossiana. Es va reeditar l’any 1992 amb un altre títol perquè s’hi incorporaven dues entrevistes noves que ara també recollim: una del 1982 i l’altra del 1992.

Biografia de l’autor

Jordi Coca (Barcelona, 1947), novelista, dramaturgo, poeta, cuentista y ensayista, realizó estudios de arte dramático al tiempo que iniciaba la carrera de filología catalana, que abandonó para dedicarse profesionalmente al ámbito teatral y a la escritura. A lo largo de su prolífica carrera literaria, que se inició con Un d’aquells estius (Els lluïsos), en 1971, ha recibido diversos e importantes premios, como el Josep Pla (por La japonesa, 1992); el Sant Jordi (Sota la pols, 1999), el Joanot Martorell (por Cara d’àngel, 2003), el Premio Nacional de la Crítica, el Ciutat de Palma y el Ramon Muntaner de Literatura Juvenil. Recientemente obtuvo el Premi Carlemany 2007 con i. Además de las novelas citadas, cabe destacar, entre otras, Mal de lluna:

Títol: Joan Brossa o el pedestal són les sabates
Autor: Jordi Coca
Editorial: Ensiola editorial
Pàgines: 212
ISBN: 978-8494860744

[Font: http://www.racocatala.cat]

 

Trátase dunha especialización do ámbito das Humanidades que se ofertará unicamente nesta institución académica da rede de universidades públicas do Estado español. Na presentación desta formación aclarouse que a Facultade de Filoloxía e Tradución ten previsto pór a disposición das e dos estudantes 50 prazas a partir do vindeiro curso.
Alumnas na universidade olívica nunha imaxe de arquivo. (Foto: UVigo)

Alumnas na universidade olívica nunha imaxe de arquivo

Universidade de Vigo (Uvigo) anunciou hoxe a inminente estrea dun novo título dentro do paquete de propostas da área das Humanidades. A partir do próximo curso a Facultade de Filoloxía e Tradución incorporará á súa oferta un grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española.

Ademais de pola importancia de seguir buscando novas posibilidades de formación para a mocidade, este título destaca pola particularidade de que vai ser único no sistema universitario do Estado español.

“Filoloxía Aplicada Galega e Española designa un grao que, asentado na tradición, mira cara o provir co fin de que o alumnado adquira as competencias filolóxicas necesarias para poder aplicalas de xeito práctico na procura de solucións aos problemas socioculturais actuais co emprego das máis modernas ferramentas da tecnoloxía dixital”, aclarou o decano da facultade, José Montero Reguera.

Sobre o decorrer desta titulación até chegar a saír á luz, comentou que houbo un proceso de traballo de dous anos e medio “complexo e difícil”, pero destacou o bo papel da comisión redactora.

No lanzamento haberá 50 prazas dispoñíbeis á espera de como evoluciona a demanda. O grao será multilingüe, con dous ciclos que se prolongarán por catro anos e un protagonismo idéntico para galego e español, e disporá de prácticas profesionais externas á institución académica.

“O novo grao conxunga, por unha banda, a tradición, a modernidade e a realidade social onde entendemos a Filoloxía como a colaboración entre varias disciplinas e subdisciplinas centradas sempre na palabra e nos seus textos, e, tamén, dunha maneira xenérica na que texto sería calquera comunicación en que se empregue a lingua, neste caso o galego e o español”, remarcou o decano.

Idiomas e modernidade

De feito, anunciou que non van quedar nese bilingüismo, posto que tamén haberá outros dous idiomas integrados. As e os estudantes poderán escoller entre alemán, francés, inglés e portugués.

“Trátase dun grao moderno, único, internacional que pode abrir moitísimas portas, vellas e tradicionais, pero tamén modernas e de futuro, que permite coñecer con profundidade as linguas propias e desenvolverse con pericia en non menos de outras dúas”, salientou.

[Imaxe: UVigo – fonte: http://www.nosdiario.ga]