Archives des articles tagués Llengües minoritàries

Nin o ensino da lingüística debe reducirse á explicación do conflito entre linguas en contacto, nin o argumento en favor dun idioma debe limitarse ao seu número de falantes, nin debemos reivindicar só o dereito a vivir en linguas minorizadas, senón a obriga de coidar a diversidade lingüística porque cada idioma leva implícita unha visión do mundo. Son algunhas das ideas que recolle Teresa Moure en ‘Linguística-Eco-’ (A través), un ensaio no que defende unha visión ecoloxista das linguas. 

‘A torre de Babel’, de Pieter Bruegel

Por Montse Dopico

O galego encóntrase, coma o éuscaro e o catalán, entre as algo máis de 500 linguas do planeta -dun total dunhas 6.500, segundo o Ethnologue- que superan o millón de habitantes. As tres linguas cooficiais no Estado español atópanse, desde esa perspectiva, nunha situación privilexiada no conxunto dos idiomas do mundo. Mais ningunha lingua é máis importante ca outras en función do número de falantes. Se escollésemos os idiomas en función dese criterio optariamos por estudar mandarín antes ca inglés, árabe ou hindi antes ca alemán ou xavanés ou telugo antes ca francés. Son algúns dos datos que recolle o ensaio ‘Linguística Eco-. O estudo das línguas no Antropoceno’ (Através), de Teresa Moure, que afonda en cuestións tratadas pola mesma autora na súa obra anterior ‘Ecolingüística. Entre a ciencia e a ética’.

Malia as políticas lingüicidas practicadas polos Estados -a mentalidade que reflicte o mito da Torre de Babel axudou a xustificalas- aínda hoxe fálanse 12 linguas en Suecia ou en Suíza, 25 en Francia, 86 en Canadá, 161 en Australia, 176 en USA, 181 en Brasil ou 438 na India. O mapa lingüístico do mundo é moito máis complexo e diverso do que pode facer crer o predominio, en termos económicos e políticos, dunhas poucas linguas europeas. Ademais, concibir a linguaxe como un instrumento de comunicación é unha postura reducionista, xa que tamén é un sistema de representación do mundo ou un mecanismo de poder.

O exemplo da choiva no caso galego é un estereotipo usado habitualmente para explicar como as linguas constrúen a realidade. Mais -indica Moure- a comparación con outras linguas románicas faladas en terras secas demostra que a nosa non é aí tan orixinal. Aínda sendo certo que o noso discurso afecta á nosa óptica do real, nunha interpretación extrema da hipótese da relatividade lingüística -aclara a autora de ‘Linguística Eco’- a lingua determinaría tanto a visión do mundo dos falantes que non sería posible nin a tradución. Nunha versión máis moderada, deixámonos guiar polas representacións inducidas pola lingua sen vivir presos da estrutura da mesma.

As relacións de poder

Máis interesante quizais é a cuestión das relacións de poder entre linguas, ocultadas pola tese do “bilingüismo harmónico”. Independentemente de que as persoas, individualmente, poidan aprender varias linguas, en termos sociais -lembra Moure- o caso galego non é comparable por exemplo ao de Suíza ou outros exemplos de convivencia de comunidades monolingües asociadas con lazos de entendemento mutuo. Nin é semellante ao dos países nórdicos, nos que a poboación fala inglés como segunda lingua sen ver ameazada a súa, amparada polo Estado.

Na Galiza, recuperar a dignidade para a lingua propia sería o primeiro paso para construír unha sociedade plural e diversa

Na Galiza, recuperar a dignidade para a lingua propia -asegura Moure- sería o primeiro paso para construír unha sociedade plural e diversa na que, ademais, poderiamos cultivar as linguas da poboación inmigrante como o árabe ou o curdo. Porque plurilingüismo é “respeitarmos as minorias que cohabitam connosco, e não simplesmente nos rendermos ao imperialismo autoritário com o critério da suposta utilidade prática”.

Neste sentido, a análise de Teresa Moure non se afasta da recollida en obras publicadas nos últimos anos como ‘Sobre o racismo lingüístico’, coordinado por Pilar García Negro, ou ‘Lingua e futuro’, editado por Goretti Sanmartín, no que tamén se apuntaba unha perspectiva ecolingüística. Mais a autora de ‘Linguística Eco’ subliña que, máis alá da reivindicación do dereito dos pobos a viviren na súa lingua, trátase do deber de protexer a diversidade lingüística e dunha restitución histórica da voz dos dominados, é dicir, dunha cuestión de xustiza.

Mais o galego non é, nin moito menos, a única lingua en perigo do mundo e o enfoque de ‘Lingüística Eco’, ademais de divulgativo -contén propostas de exercicios- é internacional, sendo abondoso en exemplos que corresponden a diversas partes do mundo. Así, un dos problemas presentados polos atlas das linguas é que non vinculan algunhas -as consideradas “indíxenas”, porque as hexemónicas serían as “normais”- cos seus referentes cultos (científicos, políticos, artistas…), contribuíndo así ao seu desprestixio social.

O eurocentrismo

A lingüística é unha disciplina “marcadamente eurocêntrica”. En relación con isto, Moure cita o pensador iraniano Hamid Dabashi, que denuncia como os europeos distinguen entre a “filosofía”, que sería a deles, e as curiosidades etnográficas, xa que “porque é que filosofía europea é “filosofía”, mais a africana é “etnofilosofía”?”. A pesar de que ás veces se produza unha actitude compensatoria do sentimento de culpa polo pasado colonial atribuíndo aos “indíxenas” características estereotipadas como a espiritualidade ou a conexión coa natureza.

Ningunha lingua esmorece de xeito natural, senón como resultado da desigualdade nas relacións de poder

Ningunha lingua, en calquera caso -salienta Moure- esmorece de xeito natural, senón como resultado da desigualdade nas relacións de poder: intereses políticos e económicos, sobre todo. E calquera persoa pode loitar contra esa perda de diversidade fomentando o intercambio cultural ou aprendendo sobre as linguas minoritarias. Porque, se cada lingua leva implícita unha cosmovisión, a morte de calquera idioma é a desaparición dun xeito de ver o mundo, é dicir, unha catástrofe en termos ecolóxicos.

Nas linguas tibeto-birmanesas, nalgunhas balcánicas ou no xaponés clásico, o falante ten que especificar unha categoría que indica o grao de evidencialidade do que está afirmando, é dicir, en que medida poden asegurar se o que di é ou non verdadeiro. No luiseño, unha lingua amerindia de California, os verbos usan lexemas diferentes non só se a acción ten un axente individual ou colectivo, senón tamén se os membros do axente colectivo realizaron a acción xuntos ou non.

A partir diso, indica Moure, poderiamos preguntarnos que pasaría coa filosofía se Aristóteles falase luiseño… ou navajo, xa que nesta lingua os substantivos non teñen xénero, non hai preposicións pero si posposicións e o verbo ten máis de tres persoas. A lóxica, polo menos, tería mudado. E -conclúe Teresa- igual que unha antropóloga non pode quedar tranquila sabendo que van tirar unhas nenas a un volcán para aplacar un Deus, mesmo que elas o aceptasen, ninguén debera permanecer neutral ante a perda da diversidade lingüística. Non só porque teñamos dereito a restituír os nosos dereitos como falantes de linguas minorizadas, senón tamén porque temos a obriga de devolverllos a quen aínda non se fixo consciente da súa perda.

 

[Fonte: http://www.nosdiario.gal]

Fernand de Varennes, relator especial sobre qüestions de les minories del Consell de Drets Humans de l’ONU ha denunciat amb contundència l’actitud de l’Estat espanyol envers el català en l’informe de la seva visita a Espanya. Per a l’elaboració de l’informe, Varennes es va entrevistar a Barcelona, el gener del 2019, amb la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, que li va exposar la situació lingüística a Catalunya i les línies generals de la política i la legislació lingüístiques respecte al català, l’occità i la llengua de signes catalana. També li va desgranar els principals incompliments de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries per part de les institucions de l’Estat espanyol i li va oferir informació sobre la llengua de signes catalana, les llengües de les persones immigrants i les mesures en favor del col·lectiu gitano.

Varennes ha expressat en l’informe preocupació per la desconnexió entre la condició de llengües cooficials i el grau real d’ús oficial i ha posat com a exemple que els jutges i els agents de l’ordre o la policia nacional no estan subjectes a cap requisit de coneixement d’un idioma cooficial, ni tan sols quan exerceixen les funcions en una comunitat autònoma en la qual es parla aquesta llengua oficial. Per a Varennes, això genera un nombre considerable de queixes i la frustració en algunes d’aquestes comunitats, condueix a desafortunats malentesos i fins i tot a la denegació de l’accés als serveis públics o a la discriminació en aquest accés.

En matèria de llengua i educació, Varennes ha explicat la preocupació existent a Catalunya i les Illes Balears per l’erosió gradual dels models d’immersió no segregats, que han aconseguit fins ara un domini efectiu de les dues llengües per part dels alumnes, sovint per sobre de la mitjana estatal pel que fa al castellà. Per a Varennes, l’Estat espanyol té l’obligació de recollir dades del conjunt de l’Estat sobre les repercussions dels diversos models educatius per dissipar qualsevol preocupació sobre l’efecte en l’aprenentatge fluid del castellà en els models d’ensenyament en les comunitats en llengües cooficials, cosa que no fa des de 2010.

La denúncia de Varennes coincideix amb els plantejaments que va formular el Consell d’Europa en la darrera recomanació als estats a propòsit del cinquè informe sobre la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries.

[Font: http://www.racocatala.cat]

[1] Page d’accueil du magazine en ligne Birmali. Capture d’écran du site internet du magazine [2]

[Sauf mention contraire, tous les liens renvoient vers des pages en santali, ndt.]

Des défenseurs de la langue santali [3] [fr] de l’État d’Odisha, à l’est de l’Inde, ont récemment mis en ligne le tout premier magazine dans cette langue. Bien que les 7,6 millions de locuteurs natifs aient déjà connu d’autres types de publications en ligne, le magazine Birmali [4] est le tout premier du genre.

Le magazine Birmali a été lancé pour commémorer le 116e anniversaire de Pandit Raghunath Murmu [5] [en], également connu sous le nom de « Guru Gomke », l’inventeur du Ol chiki [6] [en], le système d’écriture de la langue santali. Avant l’invention du OI chiki en 1925, le santali était une langue orale translittérée dans les alphabets latin, devanagari, odia et bengali. Le santali a été ajouté à la huitième annexe de la Constitution indienne [7] [en], ouvrant ainsi la voie, en 2011, à son accession au statut de langue officielle au Jharkhand [8] [en] et au Bengale-Occidental [9] [en]. Cependant, en tant que langue, le santali reste confronté à de nouveaux défis, comme le souligne Shikha Mandi [10] [en], première présentatrice radio en langue santali en Inde :

[..]The problem is lies in this — everyone tells me that they don’t understand when I speak in my mother tongue. If everyone starts making Bangla or Hindi or English their own, even Santhalis themselves will forget their own language.[..]

[…] Le problème réside dans le fait que des gens me font savoir qu’ils ne comprennent pas ce que je dis dans ma langue maternelle. Si tout le monde commence à s’approprier le bengali, l’hindi ou l’anglais, même les Santals finiront par oublier leur propre langue […].

Les Santals [11] [en] font partie des plus de 700 communautés autochtones. La majorité vit en Inde mais cette population est également présente au Bangladesh, au Népal et au Bhoutan. D’après le recensement de 2011 [12] [en ; pdf], les 104 millions de personnes autochtones représentent 8,6 % de la population totale de l’Inde.

…@Naveen_Odisha tout premier magazine santali en ligne birmali publié sur https://t.co/LKCQo310uy [16] par @BaskeyFagu1 @Ramjit_Tudu @ashwanimurmu en commémoration du 116e anniversaire de Pt. Raghunath Murmu.

[image] Capture d’écran de la page d’accueil du magazine en ligne Birmali.

Subhashish Panigrahi de Rising Voices (RV) a contacté, via Facebook Messenger, trois rédacteurs du magazine Birmali – Ashwani Banjan Murmu [22][en], Fagu Baskey et Ramjit Tudu [23] [en] – afin de recueillir leur vision du magazine.

Rising Voices (RV) : Parlez-nous davantage de Birmali. Pourquoi avez-vous lancé ce magazine en ligne ?

Fagu Baskey: Birmali is the first-ever online magazine in Santali. The Santali people have very little access to the Santali literature when they can now access the world’s knowledge online. So we started working on bridging this gap. Just like a printed magazine, Birmali includes essays, poetry, stories, book reviews, entertainment news and even a special section for children’s literature.

Fagu Baskey (FB) : Birmali est le tout premier magazine en ligne en langue santali. Les Santals ont très peu accès à la littérature santaline et éprouvent beaucoup de difficultés à accéder aux informations mondiales en ligne. C’est dans le souci de résoudre ce problème que nous avons lancé le magazine. Tout comme un magazine imprimé, Birmali comprend des articles, des poèmes, des histoires, des critiques d’ouvrages, des rubriques de divertissement et même une section spéciale dédiée à la littérature pour enfants.

RV : Quel est l’état des lieux actuel du santali et des publications en santali ? Qu’en est-il des publications en ligne ?

Ramjit Tudu: With official language status and a diaspora spread in India, Bangladesh and Nepal, there are many literary magazines, textbooks that are published in Santali from India. But there are only a few newspapers in print. Santali is poorly represented online. When it comes to web resources, one can find some linguistic resources that have been created by the Centre for Development of Advanced Computing [24] (C-DAC) and some content created by Vikaspedia [25]— both maintained by the Indian government. Besides these two, there is a Santali Wikipedia [26] which would probably be the only encyclopaedic resource in Santali online. We also have a Santali edition of publications like Global Voices [27] and StoryWeaver [28] (children’s literature). Some of us are involved in an initiative called Olchiki Tech [29] which focuses on promoting Santali on digital and online platforms. There are two online news portals — Sar Sagun Patrika [30] and Santali News [31]— that are currently available.

Ramjit Tudu (RT) : Grâce au statut de langue officielle et à une diaspora répartie entre l’Inde, le Bangladesh et le Népal, de nombreux magazines littéraires et manuels scolaires sont publiés en santali de l’Inde. Mais il n’existe que peu de journaux en version imprimée. Le santali est peu représenté en ligne. En ce qui concerne les ressources web, il existe quelques ressources linguistiques créées par le Centre pour le développement de l’informatique avancée [24] (C-DAC) et quelques contenus créés par Vikaspedia [25] – tous deux gérés par le gouvernement indien. En plus de ces deux ressources, il existe une version en langue santali de Wikipedia [26] qui est sans doute la seule ressource encyclopédique en ligne en langue santali. Nous avons également une édition santali de publications comme Global Voices [27] et StoryWeaver [28] (littérature pour enfants). Certains d’entre nous sont impliqués dans une initiative baptisée Olchiki Tech [29] dédiée à la promotion du santali sur les plateformes numériques et en ligne. Deux portails d’information en ligne –Sar Sagun Patrika [30] et Santali News [31] – sont actuellement disponibles.

SP : Comment comptez-vous augmenter le nombre de lecteurs de Birmali ?

Ashwani Murmu: As an online publication gives us the freedom to not have any geographical boundaries, we aim to take Birmali to the Santals who are in India, and also in Bangladesh and Nepal, and even further. We are in contact with the Santali readers and writers outside India. New and emerging as well as well-reckoned writers need a platform to express [themselves]. Similarly, readers also need all forms of literature. We hope to provide that platform to Santali readers and authors for free of any charges, and by using social media to reach out to more readers. Our goal is to have our language at par with the majority languages.

Ashwani Murmu : Étant donné qu’une publication en ligne offre la liberté de briser les frontières géographiques, nous comptons mettre Birmali à la disposition des Santals vivant non seulement en Inde, mais aussi au Bangladesh et au Nepal, et même plus loin. Nous sommes en contact avec des lecteur⸱ice⸱s et écrivain⸱e⸱s Santals résidant à l’extérieur de l’Inde. Les auteurs, nouveaux et émergents, ainsi que celles et ceux qui sont reconnu⸱e⸱s, ont besoin d’une plate-forme pour [s’exprimer]. De même, le public a également besoin de toutes les formes de littérature. Nous espérons fournir gratuitement cette plateforme aux lecteur⸱ice⸱s et aux auteur⸱e⸱s Santals, tout en recourant aux réseaux sociaux pour élargir notre lectorat. Notre objectif est de placer notre langue au même niveau que les langues dominantes.

Le taux d’alphabétisation chez les Santals varie d’un pays à l’autre : de 48,30 % au Népal [32] [pdf] à environ 55 %  en Inde (55,57 % dans l’État d’Odisha [33] [pdf] et 54,72 % au Bengale-Occidental [34] [pdf] – chiffres basés sur le recensement de 2011). Le faible statut économique [35] [pdf] constitue l’un des principaux obstacles à l’accès à l’éducation.

Birmali a encore un long chemin à parcourir pour gagner en popularité auprès des internautes qui lisent le santali. Avec environ 300 000 consultations de pages par mois [36] [en], Wikipedia en langue santali affiche un lectorat plus faible sur les appareils mobiles – ce qui signifie que de nombreux utilisateurs d’appareils mobiles ne lisent et n’écrivent pas encore en santali sur les plateformes mobiles. En Asie du Sud, les locuteur⸱ice⸱s de la langue santali sont en grande majorité des utilisateurs d’Internet mobile [37] [en ; pdf].

Note : En 2014 et 2015, l’auteur était employé par le Centre pour l’Internet et la société[38] [en] en tant que responsable d’un projet destiné à créer une police de caractères et un outil de saisie de texte pour la langue santali.

Article publié sur Global Voices en Français: https://fr.globalvoices.org

URL de l’article : https://fr.globalvoices.org/2020/07/31/253961/

URLs dans ce post :

[1] Image: https://globalvoices.org/wp-content/uploads/2020/05/Birmali-homepage.png

[2] site internet du magazine: https://birmali.com/

[3] la langue santali: https://fr.wikipedia.org/wiki/Santali

[4] Birmalihttp://birmali.com

[5] Pandit Raghunath Murmu: https://en.wikipedia.org/wiki/Raghunath_Murmu

[6] Ol chiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Ol_chiki_script

[7] huitième annexe de la Constitution indienne: https://en.wikipedia.org/wiki/Eighth_Schedule_to_the_Constitution_of_India

[8] au Jharkhand: https://www.indiatoday.in/india/north/story/second-official-language-of-jharkhand-governor-syed-ahmad-143959-2011-10-22

[9] au Bengale-Occidental: https://www.indiatoday.in/india/east/story/west-bengal-mamata-banerjee-recognizes-six-non-bengali-languages-134507-2011-05-27

[10] comme le souligne Shikha Mandi: https://www.thequint.com/videos/shikha-mandi-fighting-for-tribal-language-me-the-change-lok-sabha-elections-2019

[11] Les Santals: https://en.wikipedia.org/wiki/Santal_people

[12] recensement de 2011: http://www.censusindia.gov.in/2011census/hlo/pca/pca_pdf/PCA-CRC-0000.pdf

[13] @Naveen_Odisha: https://twitter.com/Naveen_Odisha?ref_src=twsrc%5Etfw

[14] #santali: https://twitter.com/hashtag/santali?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

[15] #birmali: https://twitter.com/hashtag/birmali?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

[16] https://t.co/LKCQo310uy: https://t.co/LKCQo310uy

[17] @BaskeyFagu1: https://twitter.com/BaskeyFagu1?ref_src=twsrc%5Etfw

[18] @Ramjit_Tudu: https://twitter.com/Ramjit_Tudu?ref_src=twsrc%5Etfw

[19] @ashwanimurmu: https://twitter.com/ashwanimurmu?ref_src=twsrc%5Etfw

[20] pic.twitter.com/V5DLiTuefp: https://t.co/V5DLiTuefp

[21] May 8, 2020: https://twitter.com/birmaliemagazin/status/1258592094110638082?ref_src=twsrc%5Etfw

[22] Ashwani Banjan Murmu : https://rising.globalvoices.org/blog/2020/05/12/qa-meet-r-ashwani-banjan-murmu-santali-language-activist/

[23] Ramjit Tudu: https://rising.globalvoices.org/blog/2019/09/02/meet-ramjit-tudu-the-host-of-the-asialangsonline-twitter-account-for-sep-3-sep-9-2019/

[24] Centre for Development of Advanced Computing: https://www.cdac.in/index.aspx?id=searchresults&q=santali

[25] Vikaspedia: https://sat.vikaspedia.in/

[26] Santali Wikipedia: http://sat.wikipedia.org/

[27] Global Voices: https://sat.globalvoices.org/

[28] StoryWeaver: https://storyweaver.org.in/stories?language=Bengali-Santali%20%28Bengali%20Script%29&language=Santali-Bengali%20%28Bengali%20Script%29&language=Santali%20%28Bengali%20Script%29&language=Santali%20%28Devanagri%29&language=Santali%20%28Ol%20Chiki%29&query=&sort=Relevance

[29] Olchiki Tech: https://olchikidr.blogspot.com/

[30] Sar Sagun Patrika: https://www.sarsagunpatrika.com/

[31] Santali News : https://santalinews.com/

[32] 48,30 % au Népal: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/9336/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y

[33] 55,57 % dans l’État d’Odisha: http://www.kbk.nic.in/tribalprofile/Santal.pdf

[34] 54,72 % au Bengale-Occidental: http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2023%20Issue7/Version-3/H2307035158.pdf

[35] faible statut économique: http://www.iesd.org.in/jjsd/Journal%20pdf/2013-V-1&2%20Smita%20Gupta.pdf

[36] 300 000 consultations de pages par mois: https://stats.wikimedia.org/#/sat.wikipedia.org/reading/total-page-views/normal|bar|2-year|access~desktop*mobile-app*mobile-web|monthly

[37] des utilisateurs d’Internet mobile: https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2019/09/Mobile-Internet-Connectivity-SouthAsia-Fact-Sheet.pdf

[38] Centre pour l’Internet et la société: https://www.mediawiki.org/wiki/Project_Ol_chiki


Rebutja el parer del tribunal de la manca de validesa jurídica del concepte ‘àmbit lingüístic

La Institució de les Lletres Catalanes (ILC) ha denunciat que la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix a la Generalitat Valenciana utilitzar el valencià per comunicar-se amb les administracions catalana i balear per entendre que en els tres àmbits es parlen llengües diferents “vulnera” la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries “signada i ratificada per l’estat espanyol”. La ILC “no comparteix” l’argumentació que utilitza el tribunal referida a la falta de validesa jurídica del concepte ‘àmbit lingüístic’. En aquest sentit recorda que aquest concepte, així com el de ‘domini lingüístic’ tenen una “llarga tradició” en l’ordenament jurídic català i constitueixen “una de les raons de ser” d’aquesta institució.

Davant d’aquesta situació, la ILC ha volgut manifestar que, d’acord amb el seu mandat “fundacional, històric i jurídic, tal com ja va fer entre 1937 i 1939 i, novament, des de 1987 ençà”, continuarà treballant per promoure la presència pública, el coneixement i la difusió de la literatura “escrita en la llengua pròpia de la ciutat sarda de l’Alguer, de les Illes Balears, del País Valencià, de la Franja de Ponent, del Principat de Catalunya, del Principat d’Andorra, de les comarques de la Catalunya Nord i dels municipis de Iecla, Jumella i Favanella, al Carxe”.

[Font: http://www.racocatala.cat]

Lo cantador Krevi Solenco a cercat de dignificar aquesta lenga amb son emplec dins una musica mai que mai urbana

S’es publicat lo primèr disc de rap en aragonés del cantador Krevi Solenco. S’entitola Os chardins de Shalimar (los jardins de Shalimar) e totas las cançons de l’album se pòdon escotar liurament sus YouTube.

Krevi Solenco a volgut metre a l’onor aquesta lenga qu’a patit lo mesprètz. Per el, l’album “es un projècte que lucha per l’aragonés. Es un trabalh per mostrar l’aragonés, l’emplegar coma un esplech d’aprendissatge e ensajar de dobrir aquesta lenga a las nòvas generacions amb un genre musical que gaireben jamai non s’èra emplegat en aragonés”.

Los jardins de Shalimar son de jardins de la vila de Lahore, en Paquistan, creats en 1641 per l’emperaire mogòl Shâh Jahân e inscriches al patrimòni mondial de l’UNÈSCO. Pel cantador aragonés son tanben una allegoria de la natura, dels arbres, de las plantas, de la fauna… dins una granda vila. Atal vòl dignificar l’aragonés amb son emplec dins una musica urbana en una lenga de la quala se pensava que servissiá sonque per parlar de montanhas e d’animals.


Escotatz tot l’album Os Chardins de Shalimar.

[Poblejat dins http://www.jornalet.com]

Un jutge a dich que se la frasa es pas traducha se pòt considerar coma “una declaracion politica”

Familha Keane

Un tribunal d’Anglatèrra a interdich a una femna de gravar un epitafi en gaelic irlandés sens traduccion anglesa sus la lausa de sa maire dins un cementèri al nòrd de Coventry, çò rapòrta la BBC. Caroline Newey voliá que sus la lausa de sa maire foguèsse escrich “ In ár gcroíthe go deo” que vol dire “totjorn mai dins nòstres còrs”, mas un jutge a dich que se la frasa es pas traducha se pòt considerar coma “una declaracion politica”. D’efièch, lo jutge estima qu’a causa de”las passions e dels sentiments restacats a l’usatge del gaelic irlandés se risca que la frasa siá considerada coma una mena d’eslogan o que son inclusion sens traduccion se veja coma una declaracion politica”.
 
La familha de la defuntada se bat pendent dos ans per aver la lausa causida dins lo cementèri. Se tracta d’una femna qu’èra nascuda coma son marit en Irlanda e e que partejava amb el aquela lenga celtica coma parlar abitual; demorèron totun durant la màger part de lor vida al Reialme Unit.
 
“Nòstre irlandés es pas politic”, çò assolida la familha. La sòrre de Caroline Newey, Bernardette Martin, assegura que “jamai non avián pensat que l’inscripcion gaelica seriá contestada”.  Per ela, la causida d’aquela frasa sus la lausa per sa maire èra sonque “un acte final d’amor”. I metre la traduccion anglesa “diluiriá lo sens del messatge original”.
 
A mai, la familha ditz que tot aquel problèma a agut coma consequéncia la suspension de lor procès de dòl.
 
En mai d’aquò, i a d’autres tombèls en Anglatèrra amb la lausa escricha solament en gaelic irlandés, coma per exemple sus la lausa del comedian Spike Milligan a Winchelsea.

[Poblejat dins http://www.jornalet.com]

Em maio de 2019, o Jornal Oficial da União Europeia publicou um documento titulado “Recomendação do Conselho relativa a uma abordagem global de ensino e aprendizagem de línguas”. O Conselho da União Europeia estima que é essencial que os cidadãos europeus saibam, pelo menos, duas línguas estrangeiras além da sua língua materna.

Escrito por Jacopo OttavianiInternazionale (Roma)

Em maio de 2019, o Jornal Oficial da União Europeia publicou um documento de sete páginas titulado “Recomendação do Conselho relativa a uma abordagem global de ensino e aprendizagem de línguas”. O objetivo do Conselho da União Europeia é bastante simples, mas impressionante e ambicioso: é essencial que os cidadãos da UE saibam, pelo menos, duas línguas estrangeiras além da sua língua materna.

Na época da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, criada em 1951, o italiano, o francês, o alemão e o neerlandês já eram reconhecidas como as quatro línguas oficiais dos seis países fundadores – a Itália, a França, a Alemanha, a Bélgica, os Países Baixos e o Luxemburgo. Após a adesão de novos Estados-membros à Comunidade Europeia, o número de línguas oficiais aumentou. Primeiro em 1973, com a adição do inglês e do dinamarquês, seguindo-se o grego, o espanhol e o português na década de oitenta. Ao longo do tempo, foram adicionadas outras línguas à lista, paralelamente à criação e ao alargamento da União Europeia, até um total de vinte e quatro línguas oficiais e mais de sessenta línguas minoritárias e regionais.

O multilinguismo, um dos princípios fundadores da UE, é considerado pelas instituições europeias não só como a capacidade de uma pessoa se exprimir em várias línguas (o que é definido como “plurilinguismo”), mas também como a coexistência de várias comunidades linguísticas numa determinada zona geográfica. Além dos claros benefícios comerciais e industriais, a promoção da aprendizagem de línguas fomenta a compreensão mútua entre pessoas de diferentes culturas, facilita o debate público transnacional e reforça a identidade europeia. Por outras palavras, o multilinguismo tem uma dimensão estratégica para a Europa e, segundo as palavras do Conselho da União Europeia, “as competências multilingues estão no cerne da visão de um espaço europeu de aprendizagem”.

Nesta fase, a aprendizagem de línguas pelos cidadãos europeus continua a ser apenas um projeto no papel. Se observarmos os dados publicados pelo Eurostat, pouco mais de metade dos cidadãos europeus afirma ser capaz de manter uma conversa numa segunda língua. Apenas um em cada cinco cidadãos consegue falar duas línguas além da sua língua materna, enquanto menos de uma em cada dez pessoas domina mais do que três línguas. A percentagem varia naturalmente de um país para outro, bem como de acordo com a faixa etária e a situação profissional de cada cidadão (não há, além disso, grandes diferenças a assinalar entre homens e mulheres). Por exemplo, enquanto quase 73% dos cidadãos entre 25-34 anos falam pelo menos uma língua estrangeira, esta taxa diminui gradualmente para cada faixa etária sucessiva, atingindo finalmente os 55% entre os cidadãos entre 55-64 anos.

De acordo com o Eurostat, o inglês é a língua estrangeira mais conhecida e falada na União Europeia, o que não é surpresa. É a língua mais estudada no ensino primário e secundário (por cerca de 98% dos alunos). O francês vem em segundo lugar (33% dos estudantes), seguido do alemão (23%) e do espanhol (17%).

Está agora a começar a ser ensinada uma terceira língua em muitos países, incluindo na Itália. O francês é estudado como terceira língua por mais de 50% dos estudantes do ensino secundário na Irlanda, Itália, Países Baixos, Roménia e Portugal. O alemão é estudado como terceira língua por mais da metade dos estudantes na Dinamarca e na Polónia, enquanto quase metade dos estudantes franceses estudam espanhol. O italiano é estudado por 57 por cento dos alunos malteses, 10 por cento dos alunos croatas e 4 por cento dos alunos franceses.

Mas para além da percentagem de alunos que fazem cursos de línguas estrangeiras, é necessário saber quantos deles serão realmente capazes de as assimilar e ter a oportunidade de as praticar. Na verdade, embora os dados oficiais sobre a idade de aprendizagem de línguas estrangeiras sejam encorajadores, outras pesquisas sobre o domínio de línguas estrangeiras revelam diferenças significativas entre estudantes de diferentes países europeus. O primeiro estudo comparativo sobre a eficácia da aprendizagem de línguas estrangeiras, publicado em junho de 2012, destacou o facto de que os resultados variam consideravelmente de um país europeu para outro. Por exemplo, 82% dos alunos suecos são proficientes em inglês, em comparação com 27% dos alunos espanhóis e 29% dos alunos polacos. Alguns países, como a Itália, não estão incluídos neste estudo (mas farão parte da próxima edição dentro de alguns anos).

##Um mosaico complexo

Segundo Nathalie Baïdak, responsável pela análise e investigação da Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura (EACEA) encarregada de programas e atividades em nome da Comissão Europeia, a realidade dos factos mostra que estamos perante um mosaico complexo. “Por um lado, é encorajador ver que hoje em dia as crianças começam a estudar línguas estrangeiras cada vez mais cedo: entre os 6 e 8 anos de idade em quase todos os países da União Europeia.

Há vinte anos, só por volta dos 10-11 anos é que começavam a aprender línguas estrangeiras”, explica Nathalie Baïdak. “Por outro lado, olhando melhor para os números, há enormes diferenças entre os países e ainda há muito a ser feito para melhorar o estudo da segunda língua estrangeira.”

Segundo ela, o sucesso da aprendizagem de línguas estrangeiras depende essencialmente de dois fatores: a eficácia do ensino das línguas no sistema escolar e a exposição às línguas no ambiente em que se vive. Portanto, convém reforçar não só o papel das escolas (por exemplo, investindo na formação de professores e garantindo uma melhor continuidade entre as escolas primárias e secundárias), mas também aumentar a exposição das crianças a línguas estrangeiras, nomeadamente ao privilegiar a exibição de filmes com legendas e sem dobragem, como é o caso dos países do norte da Europa. Neste sentido, a implantação da Internet e do vídeo a pedido contribuíram fortemente para a aprendizagem de línguas, especialmente do inglês.

Os mais recentes [estudos da Eurydice](http://eurydice.indire.it/), a rede europeia de informações sobre educação, cujo objetivo é fornecer aos decisores políticos dos Estados-membros informações atualizadas e fiáveis que sirvam de base às reformas educativas, mostram a necessidade de uma abordagem ad hoc ao ensino das línguas numa Europa multifacetada.

Neste sentido, o relatório da Eurydice titulado “Números-Chave sobre o Ensino das Línguas nas Escolas da Europa” analisa 60 indicadores relacionados com a aprendizagem de línguas, tendo em conta variáveis como a oferta de línguas nos programas de ensino obrigatório, o número de horas dedicadas integralmente ao ensino das línguas, a mobilidade transnacional de professores e estudantes e as medidas de apoio linguístico para os alunos migrantes recém-chegados.

Simona Baggiani, analista dos sistemas e políticas educativas europeias no serviço italiano da Eurydice e membro da agência Erasmus+/INDIRE, diz que “neste aspeto, a Itália está a dar sinais de melhoria. Em 2003, por exemplo, o ensino obrigatório da língua inglesa foi introduzido a partir do primeiro ano da escola primária. Além disso, os estudantes italianos, como cerca de 60% dos estudantes europeus, começam a aprender uma segunda língua estrangeira logo no ensino secundário”.

Mas na Itália, como em toda a Europa, a aprendizagem de línguas varia de região para região. No relatório Invalsi de 2019, os alunos do norte da Itália têm os melhores resultados médios em termos de audição e compreensão do inglês, em comparação com os alunos do centro e do sul da Itália.

Isto é semelhante à situação constatada no inquérito internacional PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), onde os resultados, superiores à média da OCDE no norte, diminuem à medida que se avança para o sul, acabando por ficar abaixo da média da OCDE.

Devem também ser implementados outros meios importantes para assegurar a aprendizagem eficaz de línguas estrangeiras na escola. “Na vanguarda destes meios estão o programa Erasmus+ e todos os incentivos para a mobilidade transnacional dos estudantes (não só universitários, mas também do ensino secundário) disponibilizados pela União Europeia”, diz Simona Baggiani. A mobilidade dos estudantes desempenha um papel crucial na aquisição de melhores competências linguísticas. Como tal, a União Europeia comprometeu-se a investir até 30 mil milhões entre 2021 e 2027 para tornar o programa mais inclusivo. Mas serão necessários mais esforços para que mais cidadãos falem várias línguas, como preconizado pelo Conselho da União Europeia.

[Ilustração: Ramiro Zardoya | Cartoon Movement – fonte: http://www.voxeurop.eu]

Captura de pantalla de un video en bafut [2] de Camerún (CC BY-NC-ND 4.0).

Escrito por Subhashish Panigrahi – traducido por Gabriela Garcia Calderon Orbe

Revisa la cobertura especial de Global Voices sobre el impacto global del COVID-19 [3].

Garantizar que las comunidades locales tengan acceso a información fiable sobre COVID-19 es un reto para los Gobiernos [4] y organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) [5] –que se complica para los hablantes de lenguas minoritarias.

En respuesta a este desafío, la iniciativa virALLanguages [6] está trabajando con líderes de comunidades locales de todo el mundo para difundir información básica sobre la salud de COVID-19 por medio [7] de audio y video, mediante el uso de “proverbios, metáforas y estrategias retóricas diversas” a los hablantes de lenguas minoritarias.

VirALLanguages es una colaboración entre el proyecto KPAAM-CAM [8]/Community for Global Health Equity [9] de la Universidad Estatal de Buffalo, Estados Unidos, y el Instituto de Idiomas Mundiales de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos [10] de la Universidad SOAS de Londres, Reino Unido.

La iniciativa brinda materiales de apoyo para los vídeos distribuidos en YouTube [11] y Facebook [12] bajo una licencia de Creative Commons [13]. A medida que se unan más comunidades lingüísticas de todo el mundo, aumentará la cobertura en más idiomas. Los videos pueden descargarse de Internet Archive [14].

Hasta ahora, el proyecto ha trabajado con siete lenguas diferentes [15], todos de Camerún, uno de los países más afectados por el coronavirus en la región, con al menos 2265 casos [16] al 9 de mayo. En un país con 250 idiomas diferentes, existe una división lingüística entre los hablantes de francés mayoritario y los de inglés minoritario, ambos traídos por la colonización. Los tres años de conflicto lingüístico entre el francés y el inglés han provocado el desplazamiento de 500 000 [17] personas.

En octubre de 2019, Rising Voices habló con la lingüista Mandana Seyfeddinipur [18], que dirige el Programa de Documentación sobre las Lenguas en Peligro de la SOAS, durante la Conferencia sobre la Descolonización de las Lenguas de Internet [19] en 2019, para conocer el papel fundamental de las lenguas indígenas en el acceso a la información. Cuando se produjo la pandemia de coronavirus, los conocimientos de Seyfeddinipur sirvieron de base para un episodio de podcast titulado: “Las lenguas indígenas en tiempos de pandemia [20]

:

R

Rising Voices recientemente contactó por correo electrónico a los lingüistas Mandana Seyfeddinipur, Pierpaolo Di Carlo y Jeff Good –directores de proyecto de la iniciativa virALLanguages– para saber más, y respondieron como grupo:

Subhashish Panigrahi (SP): Cuéntennos algo sobre este proyecto. ¿Cuál es el tema clave que está tratando de abordar y cuál es el objetivo mayor?

virALLanguages (VL): We’re targeting marginalized languages which also means languages that may not have a writing system, and languages that are spoken by relatively fewer people, or are not used for official purposes like spreading information about a pandemic. As public authorities tend to share vital health and other public information related to coronavirus, many marginalized communities might not understand sufficiently. There are also social and cultural barriers in addition to such linguistic barriers. Experience from other health crises has shown that pure translation into major languages does not seem to be enough for life-saving behavioral changes. We are aiming to fill this gap with our work based on our experience working with marginalized communities.

We’re working to create a network of people who are willing to not only translate key messages in marginalized languages but to adapt them to local contexts so that people will understand what to do in potentially endless circumstances.

virALLanguages (VL): Nos dirigimos a los idiomas marginados, lo que también significa idiomas que pueden no tener un sistema de escritura, e idiomas que habla un número relativamente menor de personas, o que no se utilizan con fines oficiales como difusión de información sobre una pandemia. Dado que las autoridades públicas tienden a difundir información vital sobre la salud y otra información pública relacionada con el coronavirus, es posible que muchas comunidades marginadas no lo entiendan suficientemente. Además de esas barreras lingüísticas, existen también otras barreras sociales y culturales. La experiencia de otras crisis sanitarias ha demostrado que la mera traducción a los principales idiomas no parece ser suficiente para los cambios de comportamiento que salvan vidas. Nuestro objetivo es llenar este vacío con nuestro trabajo basado en nuestra experiencia de trabajo con comunidades marginadas.

Estamos trabajando para crear una red de personas que estén dispuestas a traducir los mensajes claves en los idiomas marginados, y además a adaptarlos a los contextos locales para que la gente entienda qué hacer en circunstancias potencialmente interminables.

SP: ¿Cómo están tratando de enfrentar estos desafíos en lenguas virales?

VL: So, we use reliable health advice (WHO [21]) which speakers of marginalized languages then translate by making it as culturally appropriate as possible. We are also attempting to enable acceptance and trust by involving spokespersons who are trusted locally, like traditional authorities, local medical doctors, or other figures that are respected and listened to by the local communities.

The recording is played back to the other speakers for checking and if there is a larger agreement for the distribution through the relevant channels in a given community — social media channels or community radios or even mobile apps.

VL: Por lo tanto, usamos un asesoramiento sanitario fiable (OMS [21]) que los hablantes de lenguas marginales traducen y lo hacen tan apropiado como sea culturalmente posible. También intentamos hacer posible la aceptación y la confianza mediante la participación de portavoces en los que se confía localmente, como autoridades tradicionales, médicos locales u otras figuras que las comunidades locales respetan y escuchan.

La grabación se reproduce a los demás portavoces para que la comprueben y si hay un mayor acuerdo para la distribución a través de los canales pertinentes en una comunidad determinada –canales de medios sociales o radios comunitarias o incluso aplicaciones móviles.

SP: ¿A cuántos idiomas o comunidades se dirige?

VL: Well, the project title is telling. We target the other languages — those that major institutions cannot target, so that important messages reach as many people as possible in different ways.

VL: Bueno, el título del proyecto es revelador. Nos dirigimos a los otros idiomas –aquellos que las grandes instituciones no pueden alcanzar, para que los mensajes importantes lleguen a la mayor cantidad de gente posible de diferentes maneras.

SP: ¿En qué tipo de idiomas se enfocan y por qué?

VL: We are focusing on marginalized oral languages, and those languages in which vital and general health information are rarely distributed. We are trying to reach out and to build a network of people who can then use the workflow and resources built by us for their own languages. So, we are responsive on the one hand and proactive on the other. We have started proactively in Cameroon, considering our past experience there and the presence of a very close network. … We’re also reaching out to those who worry that information only in writing or in majority languages will not reach many people, and may not be trustworthy by all. Our effort is to help communities disseminate crucial and life-saving information in oral languages, and extend the usage of such languages.

VL: Nos centramos en los idiomas orales marginados, y en idiomas en los que la información vital y general sobre la salud se distribuye poco. Estamos tratando de llegar y construir una red de personas que puedan utilizar el flujo de trabajo y los recursos que hemos construido en sus propios idiomas. Por lo tanto, somos receptivos por un lado y proactivos por el otro. Hemos empezado de manera proactiva en Camerún, teniendo en cuenta nuestra experiencia pasada allí y la presencia de una red muy cercana. … También estamos llegando a quienes se preocupan de que la información solamente por escrito o en los idiomas de la mayoría no llegue a muchas personas, y tal vez no sea digna de confianza por todos. Nuestro esfuerzo es ayudar a las comunidades a difundir información crucial y que salva vidas en las lenguas orales, y extender el uso de dichas lenguas.

SP: ¿Qué se espera de cualquier hablante de una lengua indígena que tenga interés o de una comunidad de una lengua marginada?

VL: The project website has resources that can be used as guides for local communities to create their own video content. We encourage the communities to include anything that is culturally appropriate while still retaining the essential health advisory intact. They can look at the scripts [22] in English to create a script of their own while addressing local context including proverbs, metaphors, and other culturally appropriate features to make the messaging more impactful. Those who are interested to join us are required to read a reference text [23] and pass a short quiz. This test ascertains that the potential contributors can produce a message that, while culturally appropriate, will still convey accurate information.

VL: El sitio web del proyecto tiene recursos que pueden usarse como guías para que las comunidades locales creen su propio contenido de video. Animamos a las comunidades a incluir todo lo que sea culturalmente apropiado, manteniendo intacta la asesoría esencial de salud. Pueden mirar los guiones [22] en inglés para crear un guion propio mientras abordan el contexto local con proverbios, metáforas y otras características culturalmente apropiadas para que el mensaje tenga más impacto. Los interesados en unirse a nosotros deben leer un texto de referencia [23] y pasar un breve examen. Esta prueba determina que los posibles colaboradores pueden producir un mensaje que sea culturalmente apropiado y siga transmitiendo información precisa.

SP: ¿Cómo están difundiendo los videos además de YouTube y Facebook, especialmente en los idiomas de destino?

VL: Our local collaborators know best what the appropriate channels are in a specific demography. … We are now downsampling [24] our recorded files to make them available on Archive.org [25] … for viewers to download. Some teams have proposed to engage with radio channels to broadcast the audio content in local radios. We have done this for the Mafa language [26] that is spoken in the extreme north of Cameroon, through a local radio channel, “Radio Échos des Montagnes.” [27]

VL: Nuestros colaboradores locales saben mejor que nadie cuáles son los canales apropiados en una demografía específica. … Ahora estamos reduciendo la muestra [24] de nuestros archivos grabados para que estén disponibles en Archive.org [28] … para que los espectadores los descarguen. Algunos equipos han propuesto comprometerse con los canales de radio para difundir el contenido de audio en las radios locales. Lo hemos hecho para el mafa [26] que se habla en el extremo norte de Camerún, a través de un canal de radio local, “Radio Échos des Montagnes [27]“.

SP: Como se dedican a marginados y hablantes de lengua oral, ¿cómo planean las comunidades y ustedes difundir estos videos más ampliamente?

VL: …Communities [are] key. Once audios and videos are downloaded and shared as files by the communities, we have no way of measuring their impact. We must rely on our local collaborators to tell us if our output is effective.

VL: …Las comunidades [son] clave. Una vez que los audios y los videos son descargados y compartidos como archivos por las comunidades, no tenemos forma de medir su impacto. Debemos confiar en nuestros colaboradores locales para que nos digan si nuestro resultado es efectivo.

Los directores del proyecto dijeron a Rising Voices que VirALLanguages tiene la intención de aumentar su cobertura en más idiomas con invitaciones a colaboradores a formar equipos de hablantes marginados para crear contenidos. Quienes tengan conexiones con comunidades de hablantes de lenguas minoritarias también pueden formar equipos de idiomas locales, y el proyecto está buscando activamente voluntarios y apoyo para las estaciones de radio locales, que ayudan a difundir archivos de audio en los idiomas locales. Todos pueden ponerse en contacto con los voluntarios de virALLanguages para hacer donaciones a esos equipos lingüísticos que necesitan asistencia financiera para la producción de video.

Se están realizando esfuerzos notables para crear importantes anuncios de salud pública relacionados con el coronavirus en lenguas indígenas. Por ejemplo, el proyecto Endangered Language [29] enumera recursos en aproximadamente 366 lenguas.

Las comunidades indígenas se enfrentan a un mayor riesgo por el coronavirus [30], lo que ha llevado al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas [31] y a otros expertos a instar a que se difundan consejos de salud en más lenguas indígenas.

Nota del editor: El autor de este artículo ha sido voluntario para el proyecto virALLanguages.

Artículo publicado en   Global Voices en Españolhttps://es.globalvoices.org

URL del artículo: https://es.globalvoices.org/2020/05/22/promover-educacion-sobre-coronavirus-con-lenguas-indigenas/

URLs en este posteo:

[1] Image: https://globalvoices.org/wp-content/uploads/2020/05/Screenshot-of-video.png

[2] video en bafut: https://www.youtube.com/watch?v=FmqXQj4QaYc

[3] impacto global del COVID-19: https://es.globalvoices.org/cobertura-especial/covid-19-cobertura-mundial-para-una-pandemia/

[4] Gobiernos: https://www.bbc.com/news/technology-52086284

[5] Organización Mundial de la Salud (OMS): https://www.who.int/news-room/detail/29-03-2020-information-sharing-on-covid-19

[6] virALLanguages: https://virallanguages.org/

[7] por medio: https://virallanguages.org/our-mission/

[8] proyecto KPAAM-CAM: https://ubwp.buffalo.edu/kpaamcam

[9] Community for Global Health Equity: http://www.buffalo.edu/globalhealthequity.html

[10] Instituto de Idiomas Mundiales de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos: https://www.soas.ac.uk/world-languages-institute/

[11] YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJSKV76ziOi5XeOxMgVWLUg/videos

[12] Facebook: https://www.facebook.com/virallanguages/

[13] Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

[14] Internet Archive: https://archive.org/details/@virallanguages

[15] siete lenguas diferentes: https://www.youtube.com/channel/UCJSKV76ziOi5XeOxMgVWLUg

[16] 2265 casos: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

[17] 500 000: https://www.newtimes.co.rw/africa/cameroon-500000-flee-anglophone-regions-face-lockdown-un

[18] Mandana Seyfeddinipur: https://www.soas.ac.uk/staff/staff63793.php

[19] Conferencia sobre la Descolonización de las Lenguas de Internet: https://en.iyil2019.org/events/decolonizing-the-internets-languages-2019/

[20] Las lenguas indígenas en tiempos de pandemia: https://anchor.fm/ofdn/episodes/Indigenous-Languages-In-The-Times-Of-A-Pandemic-edbipi/a-a223hn1

[21] WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

[22] scripts: https://virallanguages.org/video-scripts/

[23] reference text: https://virallanguages.org/reference-text/

[24] downsampling: https://en.wikipedia.org/wiki/Downsampling_(signal_processing)

[25] Archive.org: http://archive.org

[26] Mafa language: https://en.wikipedia.org/wiki/Mafa_language

[27] Radio Échos des Montagnes.”: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/75894.pdf

[28] Archive.org: http://archive.org/

[29] proyecto Endangered Language: https://docs.google.com/document/d/1DyvjFYRsOkpH9UeEBEmgFd6ehSLfpMtw8j6ZFvV8JPA/edit

[30] mayor riesgo por el coronavirus: https://www.iwgia.org/en/news-alerts/news-covid-19/3546-iphrd-health-covid-19.html

[31] Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/covid-19.html

Né le 25 octobre 1949 à Ath Lahcene, un petit village des Ath Yenni, Idir, qui avait fait des études universitaires en géologie, est venu à la chanson en 1973, un peu par hasard. A un radio-crochet organisé par la Chaîne 2, la radio kabyle, il s’est vu contraint de pourvoir à l’absence de la chanteuse Nouara pour interpréter Rssed Rssed a Yidhes, la petite berceuse qu’il lui avait composée. Sans vraiment le vouloir, il tombe ainsi dans le monde de la musique qu’il ne quittera jamais.

  

Écrit par Djamel Alilat

Avec juste un prénom qui sonne comme une injonction pour vivre, il s’est construit l’un des noms les plus illustres de la “chanson du monde”. L’immense Idir, Hamid Cheriet de son nom d’état civil, a tiré sa révérence. Il est décédé dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mai dans un hôpital parisien des suites d’une longue maladie.

On le savait malade, luttant âprement contre une fibrose pulmonaire qui rongeait ses forces et le privait de ce souffle vital qu’il avait le don de transformer en mélodies universelles. Idir est parti sans faire de bruit, avec cette discrétion légendaire qu’on lui connaissait, cette élégance des grandes âmes qui l’a toujours caractérisé.

“J’ai la Kabylie dans la tête”, disait-il. Tout au long de sa carrière qui aura duré près de 50 ans, Idir a chanté et magnifié la langue, la culture et l’identité berbères aux quatre coins de la planète. L’hommage que les Algériens et les étrangers lui rendent depuis l’annonce de son décès dit combien cet artiste a marqué d’une empreinte indélébile la chanson algérienne.

Né le 25 octobre 1949, à Ath Lahcene, un petit village des Ath Yenni, Idir, qui avait fait des études universitaires en géologie, est venu à la chanson en 1973, un peu par hasard. Lors d’un radiocrochet organisé par la chaîne II, la radio kabyle, il s’est vu contraint de pourvoir à l’absence de la chanteuse Nouara pour interpréter Rssed Rssed à Yidhes, la petite berceuse qu’il lui avait composée.

Sans vraiment le vouloir, il tombe ainsi dans un monde de la musique qu’il ne quittera jamais. Il enregistre sur sa lancée un 45 tours. Sur la face A, la berceuse Rssed rssed ayidhess, sur la face B A Vava Inouva. Sa voix si douce et si suave est accompagnée de deux guitares sèches, tout simplement.

Ce deuxième titre va avoir un retentissement immense, sans même qu’il le sache, alors qu’il fait son service militaire comme tous les jeunes de son âge. Idir a un jour raconté comment sa maman lui avait confié son admiration pour cette merveilleuse chanson, A Vava Inouva, qui passait à la radio sans savoir que son propre fils en était le compositeur et l’interprète.

Le pionnier de la World Music

Un jour de l’année 1975, un certain Claude Dejacques, qui se trouve être l’un des grands directeurs artistiques de France, débarque à Ath Yani, plus précisément au village d’Ath Lahcène, et tape à la porte de la maison familiale d’un certain Hamid Ath Larvi, de son nom kabyle ; Hamid Cheriet, pour l’état civil. “On vous a cherché partout. On voudrait vous faire faire un disque, un 33 tours, à la suite de ce que vous venez de faire”, dit-il au jeune homme cheveux dans le vent qui venait de lui ouvrir la porte. Cette anecdote, c’est le chanteur lui-même qui l’a confié à votre serviteur.

Produit en France chez Pathé Marconi, A Vava Inouva, le titre phare de l’album, va devenir un tube planétaire adapté dans beaucoup de pays et en plusieurs langues. Idir est pour ainsi dire le précurseur de ce qui va devenir un peu plus tard la “world music”, cette musique du monde qui va permettre à des peuples et à des civilisations oubliés, inconnus ou marginalisés de se faire une petite place au soleil des grandes nations.

Idir va devenir, de fait, cet ambassadeur de la chanson kabyle, en particulier, et des peuples berbères en général. Ces peuples amazighs sur lesquels pèse un voile lourd de siècles de silence et qui luttent pour faire reconnaître leur langue et leur culture.

A Vava Inouva marque un tournant important dans l’histoire de la musique et de la culture berbères. Sous la plume d’un Benmohamed, son parolier attitré de l’époque qui va signer les paroles de plusieurs de ses tubes, Idir puise dans le répertoire traditionnel kabyle et dans une littérature orale millénaire très riche. Il dépoussière, insuffle une nouvelle vie et renouvelle aussi bien la langue que la musique.

En la projetant résolument dans la modernité, Idir, le pionnier, trace une nouvelle voie et de nouvelles perspectives pour la chanson kabyle, fer de lance du mouvement pour la reconnaissance de la langue, de la culture et de l’identité berbères.

Mieux encore, Idir va inspirer au-delà de sa propre communauté kabylophone ou berbérophone. La musique moderne de l’époque, c’était le rock, pop music, le folk et le blues des Anglo-Saxons principalement.

Quand des jeunes prenaient une guitare, ils chantaient ou imitaient The Beatles, Simon and Garfunkel ou Elvis Presley. Le génie d’Idir était de montrer qu’on pouvait faire de la musique moderne en étant soi-même. Ce premier album aura suffi pour faire de lui une icône et une légende. Il aura fait l’essentiel : tracer une nouvelle route.

Un pont entre les peuples et les cultures

Idir s’installe en France, qui deviendra ainsi son deuxième pays, sans jamais couper les liens et les racines qui le rattachent à cette terre de Kabylie dont il chantera les peines et les joies, les traditions et les coutumes, les exils et les désespérances, l’âme et l’identité. Avec sept albums studio en 50 ans de carrière, Idir n’aura pas été vraiment prolifique, mais chaque opus aura été un événement longtemps attendu, car le chanteur était un orfèvre perfectionniste et un esthète méticuleux qui ne laissait absolument rien au hasard.

Chaque œuvre composée devait d’abord longuement mûrir et se bonifier comme un bon millésime. Établi en France, sa notoriété lui assure de se produire un peu partout dans le monde sauf, paradoxalement, dans son pays. Il aura fallu attendre janvier 2018 pour que l’ONDA, l’office national des droits d’auteur, lui organise deux grands galas à la coupole.

Sur le plan musical, Idir, qui aura signé entre-temps avec la major Sony Music, fait surtout des reprises de ses propres chansons, mais toujours avec les autres. Comme un passage à témoins. Ainsi dans l’album Identités, sorti en 1996, il réunit autour de lui une pléiade de chanteurs comme Manu Chao, Maxime Le Forestier, Karen Matheson, Dan Arbraz et d’autres talents de la deuxième ou troisième génération issues de l’émigration comme Zebda ou l’ONB, l’Orchestre National de Barbès.

En 2002, il sort l’album Deux Rives, Un Rêve, sur ce thème de la fusion, du partage et de la double culture qui lui est si cher. Dans le dernier album, Ici et Ailleurs, édité en 2013, ce sont les grands noms de la chanson française qu’il fait chanter en kabyle autour de lui comme Francis Cabrel, Charles Aznavour ou bien encore Bernard Lavilliers. Idir aura également fait des duos avec Cheb Khaled et Cheb Mami, les stars du raï.

Un sage et un grand humaniste

Idir aura été une voix qui compte et son soutien à tous ceux qui luttent pour la réhabilitation de la culture amazigh aura été constant. Ces interventions dans le débat public sont à l’image du personnage : sages, pondérées, constructives et toujours pertinentes. Idir n’élève jamais la voix, il préfère élever le niveau et le débat. Son immense public qui ne le connaît qu’à travers ses chansons découvre un homme profondément humaniste, un sage et un philosophe.

Personnage discret, ce père de deux enfants est un taiseux qui pèse ses mots et soigne ses apparitions publiques. C’en est tellement vrai qu’il dit ne pas aimer parler quand il n’a rien à dire.

Revendiquant sa liberté de penser, il se méfie de la récupération politique, tant est si bien qu’il a toujours refusé de se produire en Algérie en dépit des multiples sollicitations et des ponts en or qu’on lui dressait. «Je n’ai rien à vendre sinon mes disques, confie-t-il un jour à l’auteur. Je suis celui que j’ai toujours été.» Autre facette que ne connaissent que ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer de près, l’homme a l’esprit très aiguisé et possède un sens de l’humour très raffiné.

Il adore rire et faire rire autour de lui. Pour l’avoir suivi durant trois jours lors de son retour en 2015 pour parrainer un festival en Kabylie, votre serviteur a eu l’occasion de découvrir que son immense notoriété n’avait d’égale que sa modestie et son humilité. Assailli pendant des jours par des milliers de fans qui réclamaient de lui un geste, une photo ou une parole, il n’a jamais, à aucun moment, montré le moindre signe de contrariété ou d’impatience. Il répondait à tous avec la même bienveillance et le même sourire, malgré la fatigue et la maladie.

Ce sont des moments très forts avec une charge émotionnelle considérable. Tu es entouré par des gens qui sont venus pour toi, qui t’accueillent avec joie et tu es au centre de leurs préoccupations et intérêts. Tu as souvent les yeux humides et la nature extraordinaire de cet accueil t’encourage et te porte. Je dois dire que cet engouement, je ne m’y attendais pas trop. Cela m’a rassuré. Il y a cette affection qui est là malgré l’absence.

Ce que l’on a semé est toujours là. La nature extraordinaire de cet accueil change un peu la donne. Tu te surprends à vouloir donner plus. Si je peux faire quelque chose, si je peux amener quelque chose, ce sera avec plaisir. La seule chose qui pourrait m’en empêcher ce serait un problème de santé et rien d’autre”, nous avait-il confié ce jour-là. À l’heure de l’épidémie du coronavirus et du confinement, on ignore encore dans quelles circonstances ses obsèques se dérouleront et où Idir sera enterré.

[Source : http://www.elwatan.com]

Le chanteur et musicien algérien Idir est mort samedi 2 mai à Paris à 71 ans. Chantre de la culture berbère, il fut l’auteur-compositeur d’un grand nombre de chansons qui contribuèrent à empêcher la marginalisation de la musique et de la langue kabyles par le pouvoir algérien.

Écrit par Akram Belkaid

Algérie, fin 1973. Des cassettes audios passent de main en main alors qu’elles ne contiennent souvent que l’enregistrement d’une seule chanson en langue kabyle : A Vava Inouva («Papa Inouva»). C’est une ballade harmonieuse, mélancolique, presque plaintive, qui s’alimente aux sources des contes traditionnels berbères des montagnes du Djurdjura. Il y est question de forêt, de neige, d’ogre, d’une fille qui entend délivrer son père, d’un foyer où cohabitent trois générations, chacune vaquant à ses occupations domestiques. L’interprète s’appelle Idir — de son vrai nom Hamid Cheriet. Tandis qu’il effectue son service militaire à l’École de formation des officiers de réserve (Efor) de Blida — passage obligatoire pour la quasi-totalité des diplômés de l’enseignement supérieur —, la popularité du jeune géologue ne cesse de croître à l’extérieur de la caserne.

Sa chanson, initialement écrite pour la chanteuse kabyle Nouara, mais qu’il a interprétée quelques mois plus tôt en la remplaçant au pied levé pour une session radiophonique, est quotidiennement diffusée par la chaîne deux de la radio publique réservée à la langue berbère. D’autres stations, notamment marocaines, la reprennent aussi et le hit traverse même la Méditerranée. A Vava Inouva est ainsi le premier succès musical maghrébin en Europe, un pionnier de la future world music des années 1980.

Échapper au carcan étroit de l’arabisation

Cet engouement est un beau pied de nez au régime du colonel Houari Boumediene qui imprime alors sa marque de fer sur la société. Les libertés individuelles sont restreintes — il faut, par exemple, une autorisation de sortie pour voyager à l’étranger —, et toute opposition politique est forcée à la clandestinité. Ayant décidé l’arabisation du système éducatif (l’arabe remplaçant progressivement la langue française) et toujours enclin à célébrer l’appartenance de l’Algérie au monde arabe, Boumediene ne veut absolument pas entendre parler d’une reconnaissance officielle de la langue berbère.

À l’époque, le pouvoir se méfie de l’irrédentisme kabyle et craint, à juste titre, que la revendication culturelle berbère ne débouche sur une exigence démocratique. Le seul fait de prononcer le mot «amazigh» — homme libre, en berbère — ou même d’écrire en caractères tifinagh vaut de sérieux ennuis avec la police politique. Il faudra attendre la révision constitutionnelle d’avril 2002 pour que le berbère soit reconnu comme langue nationale, et celle de janvier 2016 pour qu’il acquière le statut de langue officielle.

En 1975, quand il termine son service militaire, Idir part à Paris où existe depuis les années 1930 une scène musicale kabyle née avec l’arrivée des premiers immigrés ayant quitté la misère des piémonts. Un an plus tard, le chanteur sort son premier album. A Vava Inouva, qui contient la chanson éponyme est un coup de maître, chacun des titres devenant un tube.

En Algérie, c’est la «folie Idir». Le disque, commercialisé en France, est importé par milliers grâce aux réseaux personnels. Des copies pirates, parfois à peine audibles, apparaissent. Ses chansons passent en boucle, les non-berbérophones les apprennent par cœur et se font traduire les paroles. Soudain, la langue kabyle n’est plus confinée au folklore multicolore de mauvais goût chichement diffusé par les médias officiels. Grâce à Idir, la langue et la culture kabyles sortent du carcan étroit dans lequel elles étaient enserrées.

«Notre Bob Dylan»

Le pouvoir ne peut endiguer la vague et ne peut qu’accompagner le mouvement. Les chansons d’Idir passent à la télévision à des heures de grande écoute. Le quotidien francophone El-Moudjahid, organe officiel du parti unique du Front de libération nationale (FLN) plastronne : «Nous aussi, avons notre Bob Dylan», clame-t-il en célébrant une «folk song algérienne». Quelques années plus tard, en avril 1980, le même quotidien reprendra son rôle habituel en fustigeant les manifestants du Printemps berbère, pourtant durement réprimés par la police…

Aujourd’hui encore, une chanson de ce premier album demeure emblématique de cette fusion nationale. «Zwit Rwit» (Fais la fête), morceau rythmé et festif, véritable invitation au mouvement de hanches, est un passage obligé pour toute célébration de mariage en Algérie, y compris en milieu non berbérophone. Parmi les autres chansons de l’album, on peut citer «Isefra» (les poèmes) dont le refrain est régulièrement entonné par les supporters de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK), club de football phare de la région.

Engagement féministe

«Ssendu» (Voie lactée), est un hommage à la mère d’Idir, décrite dans un acte quotidien, celui de la baratte du lait, moment où les peines et les soucis font surface et où la femme n’a d’autre confident que l’ustensile — une calebasse — qu’elle utilise. Dans toute son œuvre, la condition féminine demeurera un cheval de bataille d’Idir qui ne cessait de remercier sa mère et sa grand-mère «analphabètes, mais poétesses» de lui avoir transmis la richesse d’une culture orale millénaire.

Il ne cachait d’ailleurs pas sa fierté de voir sa fille emprunter le même chemin que lui, et rien ne peut résumer cet engagement féministe aussi bien que la chanson «Lettre à ma fille» de l’album Ici et ailleurs (2017). Écrite par Grand Corps Malade, son texte exprime toutes les contradictions auxquelles doit faire face un père maghrébin dans l’éducation de sa fille :

Je t’ai élevée de mon mieux comme le font tous les nôtres, mais était-ce pour ton bien ou pour faire comme les autres? Tous ces doutes qui apparaissent et cette question affreuse : c’est moi qui t’ai élevée, mais es-tu seulement ‘‘heureuse’’? Je sais que je suis sévère, et nombreux sont les interdits : tu rentres tout de suite après l’école et ne sors jamais le samedi, mais plus ça va et moins j’arrive à effacer cette pensée : ‘‘Tu songes à quoi dans ta chambre, quand tes amis vont danser?’’

Une subversion tranquille

Avec seulement sept albums studio — il revendiquait à ce sujet «le droit à la lenteur», «une préférence pour les concerts» et un statut «d’artisan de la musique» —, Idir, qui n’a eu de cesse de revisiter ses premières chansons, avait aussi l’obsession d’élargir l’audience de la culture berbère à l’extérieur de l’Algérie. Une subversion tranquille marquée par de multiples collaborations avec des artistes occidentaux, notamment français, parmi lesquels Manu Chao, Dan Ar Braz ou Maxime Le Forestier (Identités, 1999). C’était sa façon de continuer à défendre une culture dont le statut s’est certes amélioré en Algérie, mais qui, les réflexes ayant la vie dure, n’en demeure pas moins reléguée au second plan. C’était là l’engagement majeur d’Idir qui fut parfois critiqué parce que ses textes n’étaient pas explicitement politiques comme ceux de Maatoub Lounes ou de son ami Lounis Aït Menguellet. «Une chanson vaut plus que mille discours politiques», nous confiait-il à la fin des années 1990 en réponse à ces mises en cases, rares au demeurant.

Discret, humble, d’une grande gentillesse, celui dont le sociologue Pierre Bourdieu disait qu’il n’était pas «un chanteur comme les autres»,, mais «un membre de chaque famille», se voulait avant tout libre de toute allégeance. Vis-à-vis du régime, il entendait garder son droit à la critique, mais il refusait, dans le même temps, de soutenir les plus radicaux de la revendication berbériste. En 2001, il participa à Paris à deux concerts de soutien aux manifestants du Printemps berbère (1980) et à ceux du Printemps noir (avril 2001, 126 morts et plusieurs milliers de blessés après la répression menée par les forces de l’ordre).

«Nous sommes condamnés à réussir»

Quant à son lien direct avec l’Algérie, il fut paradoxalement marqué par la distanciation. Son exil dura 38 ans et ce n’est qu’en janvier 2018 qu’il donna un grand concert à Alger pour célébrer Yennayer, le Nouvel An berbère. «Il faudra du temps pour que les blessures du peuple algérien guérissent. Nous sommes une nation qui mérite mieux et qui doit savoir qui elle est vraiment», nous confiait-il encore au début des années 2010.

Plus récemment, et alors qu’il se savait déjà malade, les manifestations du Hirak et le refus de la population de tomber dans le piège de la stigmatisation de la Kabylie tendu par le pouvoir l’avaient empli d’espoir. En juillet 2019, il dédiait une chanson inédite au Hirak et aux détenus d’opinions algériens. Il déclarait :

J’ai tout aimé de ces manifestations. L’intelligence de cette jeunesse, son humour, sa détermination à rester pacifique […]; J’avoue avoir vécu ces instants de grâce depuis le 22 février comme des bouffées d’oxygène. Atteint d’une fibrose pulmonaire, je sais de quoi je parle. De toute façon, nous sommes condamnés à réussir. Continuons donc à réfléchir en termes de nation algérienne vers le progrès. Si nous restons unis, rien ni personne ne pourra nous défaire.

Physiquement loin de l’Algérie tout en y étant sans cesse par l’esprit et par la volonté de maintenir en vie un patrimoine culturel, Idir, prénom qui signifie «il vivra» en kabyle, laisse un immense héritage musical, à l’heure où ses successeurs tardent à se faire connaître.

[Photo : Patrick Swirc – source : http://www.orientxxi.info]

Un artigo de XESÚS ALONSO MONTERO

Un profesor da Universidade da Coruña, o doutor José Ignacio Pérez Pascual, publicou hai meses a biografía do filólogo máis sabio dos romanistas hispanos: Ramón Menéndez Pidal (Punto de Vista Editores, 2019). Trátase, en realidade, da segunda edición desta magna monografía, moi ampliada e renovada. Eu penso volver sobre tan esclarecedor traballo, pero hoxe só quero reparar nun episodio da vida de Menéndez Pidal (1869?1968), nado, como é ben sabido, na Coruña, cidade na que pasou só once meses. Trasladada a familia a Asturias, terra das súas raíces, o neno e adolescente Ramón pasa moitas tempadas en Pajares del Puerto, onde aprende o bable local. Mergullouse tanto nese universo que, con 21 anos, xa lle escribía cartas nesta fala astur ao gran filólogo portugués José Leite de Vasconcelos; en bable está un conto por el recolleito, de novo, nesas terras, e que publicou nun xornal asturiano, El porvenir de Laviana, no ano 1891. Tiña o autor 22 anos e estreábase como investigador. Pois ben, xa case centenario don Ramón, o 9 de marzo de 1965, sufriu unha trombose cerebral que o deixou sen fala algún tempo. Ao autor desta minuciosa e sólida biografía chámalle a atención que as primeiras palabras de don Ramón, xa recobrada a fala, fosen «en bable». Hai que supoñer que existen moitos outros casos, sobre todo entre filólogos, nos que os que «renacen» ou «resucitan», despois dun trauma especial no corpo e no espírito, volven á lingua da infancia, volven á casa, se, como quería Rilke, a infancia é a patria do home.

Tamén Stefan Zweig, o sagaz biógrafo, se estraña de que Erasmo de Rotterdam (1446?1536) tivese un comportamento semellante no transo da súa morte. Lémbrese que Erasmo, gloria do humanismo europeo, falou e escribiu sempre en latín nos moitos países que visitou, e que o latín era para este sabio pensador e filólogo holandés o esperanto fraternal da causa da paz entre as nacións. Conta Stefan Zweig que Erasmo sostivo, nos minutos finais da súa vida, unha conversa con dous eminentes teólogos, conversa, loxicamente, desenvolta en latín. Conta máis: conta que faltándolle xa o alento a aquel gran sabio, proferiu en holandés dúas palabras aprendidas de neno na súa patria («lieve God»: «bendito sexa Deus»).

Non hai moito contáronme unha historia lingüística do país, do noso país, que se portén coas dúas aquí esbozadas. Arredor de 1920, Beatriz, da cidade da Coruña, de seis aniños, pasaba as vacacións de verán nunha aldea de Sada, daquela totalmente galegófona, e alí, coa súa avoa, a señora Sofía, que non sabía o castelán, mergullábase no galego de tal xeito que, xa de volta na Coruña, nos primeiros días non falaba noutro idioma ata que a familia e o entorno, coas bromas do caso, facíanlle volver á lingua mesocrática da cidade. Beatriz medrou, estudou, casou, tivo fillos e mesmo ascendeu un pouco de condición social, todo resolto e adornado co idioma castelán. Alá polo ano 2000, Beatriz, vítima do alzhéimer, certo día diríxese a fillos, netos e achegados nun idioma que deixara de practicar había sete décadas: no idioma daquela aldea de Sada, no idioma enxebre da avoa Sofía.

[Fonte: http://www.lavozdegalicia.es]

China impone el aprendizaje del chino y obstaculiza el tibetano. Con la reciente obligatoriedad de escolarizar a los menores desde los tres años, los impedimentos comienzan ya desde la guardería

Los estudiantes de una clase de lengua tibetana levantan la mano para responder una pregunta en el colegio experimental de educación primaria de Lhasa, capital de la región autónoma de Tíbet, en junio de 2009. FENG LI/GETTY IMAGES

Escrito por LOLA HIERRO

« No te enviaré al jardín de infancia municipal; no porque no vea el valor de la educación preescolar, sino porque no me siento cómodo con un director diciendo a una clase que un niño que habla tibetano no es un buen niño ». Esta es una de las frases del poema que un padre tibetano firmó bajo el seudónimo Do-lho Drengbul en agosto de 2017. Sus versos explican por qué no quiere matricular a su pequeño en la guardería y fue compartido por la app Wechat entre otros progenitores de su etnia; todos observaban con preocupación cómo cada vez se hacía más complicado que sus hijos conocieran la cultura tibetana en la escuela. La queja se ha traducido y difundido ahora en los apéndices de una investigación de la organización Human Rights Watch (HRW) que denuncia cómo las nuevas políticas educativas de China están reduciendo las posibilidades de los niños tibetanos de aprender su lengua materna.

No es una práctica nueva: desde los años sesenta, el Gobierno de Pekín ha ido desplazando gradualmente las lenguas minoritarias en la enseñanza, y hoy en día el chino es el idioma en el que se imparten todas las materias. En la Región Autónoma de Tibet, se imparte tibetano en una única clase donde se enseña el idioma. Pero la situación empeora desde que el Gobierno instauró la obligatoriedad de que los niños hayan cursado al menos tres años de educación infantil para poder continuar con la primaria. « Antes, los menores aprendían la lengua materna en centros privados regidos por tibetanos o en centros religiosos donde les enseñaban monjes antes de empezar la educación reglada. Pero esta nueva norma, unida a la censura y clausura de esas escuelas, ha obligado a los padres a matricular a sus hijos en los jardines de infancia donde el idioma de enseñanza, y el marco cultural, es el chino », resume Elin Martínez, investigadora sénior en materia de educación de Human Rights Watch (HRW).

Tíbet fue ocupado por China en 1950 y desde entonces los seis millones de tibetanos que hoy viven en la llamada Región Autónoma de Tïbet (TAR, en sus siglas en inglés) se hallan bajo las normas impuestas por el Gobierno de Pekín a través de una autoridad regional. En 2010, se introdujo la educación bilingüe en las zonas minoritarias de China —no solo en el TAR—, por razones de competitividad: sería mejor para los alumnos aprender dos idiomas, el suyo local, en este caso el tibetano estándar —que además es idioma oficial en la región—, y el chino estándar, para abrirse puertas en el mundo laboral el día de mañana. En 2016, se decidió que la educación en estos primeros años sería bilingüe universalizada, es decir, que ahora mismo ya alcanza a los 81.000 niños tibetanos de entre tres y seis años que están escolarizados. Son un 80% del total, según cálculos del propio Gobierno.

Un niño practica la escritura de caracteres tibetanos en una tablilla de madera.  ALISON WRIGHT CORBIS

Hasta hace unos años, la implantación del chino se daba más en las zonas urbanas, mientras que en las rurales se conservaban más escuelas que enseñaban en tibetano. Pero durante la investigación de HRW, que ha durado cuatro años, se realizaron entrevistas con padres de seis municipios diferentes del norte de la región cuyos vástagos acudían a escuelas rurales y se descubrió algo: estos aseguraron que se había introducido un sistema de enseñanza en chino en las clases desde el mes de en marzo anterior sin un anuncio previo del Gobierno.

La organización de derechos humanos reconoce que ha trabajado en un entorno de censura plena y que hay pocos datos, pero recaba las entrevistas y testimonios, artículos periodísticos, informes de autoridades chinas y otros documentos con directrices sobre la implantación progresiva del idioma oficial, y describe cómo fueron las experiencias anteriores en otras regiones del país.

Esta práctica es contraria al derecho internacional. Entre otras muchas normas, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que China ratificó en 1992, establece que a un niño perteneciente a una minoría no se le negará el derecho a usar su propio idioma. Incluso la Constitución china de 1980 protege el derecho de las minorías a conservar y usar sus costumbres orales y escritas. Pero desde la promulgación de la Ley Fundamental se han sucedido distintas leyes y normas que poco a poco han ido desplazando el tibetano.

Los autores del informe sostienen que el Gobierno tiene una posición ambigua porque sobre el papel dice que se puede elegir libremente en qué idioma dar la clase, pero en la práctica utiliza medidas indirectas de presión. Principalmente, están enviando a profesores tibetanos a estudiar a regiones chinas y empleando a maestros chinos en Tíbet. Según los datos recabados, el número de maestros que no habla tibetano y que trabajan en escuelas públicas se triplicó entre 1988 y 2005, y según el programa actual, para 2020 se habrán enviado un total de 30.000 docentes a Tíbet y a la región de Xinjiang, en el noroeste. En 2017, el 30% de los profesores en estas áreas no sabía tibetano porque no es un requisito que se exija.

El sistema educativo se centra en crear grandes soldados del partido 

ELIN MARTÍNEZ, INVESTIGADORA DE HRW

Otras medidas son fomentar la creación de clases mixtas con alumnos que no hablan tibetano y apoyar los internados para chicos de zonas rurales. Esto no deja de ser una ventaja porque así los alumnos de las zonas más alejadas tienen la oportunidad de seguir estudiando y no se ven obligados a recorrer largas distancias a diario, hasta la ciudad, pero les hace perder contacto con su familia, sus raíces… y su idioma nativo.

« Los mayores lo hablan. Hay bastante gente joven que quizá lo habla un poco con los abuelos, pero no lo escriben ni lo leen. Juegan en chino, leen en chino, ven la televisión en chino… China lo está consiguiendo », lamenta en conversación telefónica Thubten Wangchen, lama activista tibetano, parlamentario en el exilio y fundador de la Casa del Tíbet en Barcelona. El monje estima que alrededor de un 40% de los adolescentes de su etnia no habla correctamente su lengua materna, aunque no tiene datos para corroborarlo.

Adoctrinamiento desde la primera infancia

El problema en las escuelas tibetanas no queda solo en la elección del idioma, sino en que se obliga a los escolares a consumir ideologías políticas e ideas contrarias a las de sus padres y su comunidad. « Se está enseñando a los niños mensajes muy claros de adoctrinamiento, patriotismo y unidad nacional, les inculcan que todos ellos son chinos desde los tres años. El sistema educativo se centra en crear grandes soldados del partido », alerta Martínez.

La investigadora resume una de las razones más importantes por las que se debe permitir y fomentar que los menores tibetanos conozcan su idioma. « Todos los estudios muestran que los niños aprenden mejor y dominan más lenguas cuando se les empieza a enseñar en su lengua materna », alega.

Un grupo de estudiantes desfila durante la ceremonia del izado de la bandera en un colegio de educación primaria de Lhasa, en mayo de 2005. CHINA PHOTOS GETTY IMAGES

Un informe de Fernand de Varennes, relator especial de la ONU sobre asuntos de minorías, hecho público este miércoles resalta que un uso apropiado de las lenguas minoritarias en la educación puede aumentar la inclusión, la comunicación y la confianza entre los miembros de las minorías y las autoridades estatales. « Es más rentable a largo plazo, reduce las tasas de deserción, conduce a resultados académicos notablemente mejores, particularmente para las niñas, mejora los niveles de alfabetización y fluidez tanto en la lengua materna como en el idioma oficial o mayoritario y conduce a una mayor participación de la familia y la comunidad », explica el relator.

Engullir a las minorías

« Quieren engullir las minorías y unificar todo el país », denuncia HRW en su investigación. Se trata de una reclamación antigua que ha costado muy cara cuando ha salido de labios de un ciudadano de Tíbet. Fue el caso de Tashi Wangchuk, un activista y comerciante que está cumpliendo una pena de cinco años de prisión por « incitación al separatismo ». Su delito fue reclamar el derecho de los niños de su comunidad a dar clase en tibetano en una entrevista concedida al periódico The New York Times en 2016. En su informe, HRW comparte también otras noticias acerca de centros educativos que priorizaban la enseñanza en tibetano y fueron cerrados.

« El Gobierno chino quiere aniquilar nuestra lengua entre los niños porque ellos son el futuro del Tíbet », sentencia Wangchen. « El idioma es lo que representa nuestra identidad como nación, tenemos una historia milenaria, pero China piensa que si lo conservamos no seremos parte de ellos. Las familias están educando a los niños a escondidas ».

Y, paradójicamente, es fuera de Tíbet donde el idioma goza de mejor salud. Se estima que existen unos 150.000 tibetanos en el exilio y unos 1.700 centros budistas por todo el mundo donde se enseña. « Es difícil que desaparezca porque somos muchos; solo en India hay 150.000 tibetanos refugiados. Aquí mismo, en Barcelona, damos clases los fines de semana a hijos de parejas tibetanas o mixtas (hispano tibetanas) y entre semana, a unos 10 o 15 españoles adultos », enumera el lama Wangchen. « En las universidades de muchos países del mundo también se imparte. Dentro de Tíbet hay mucho control, pero fuera estamos trabajando duro para preservar nuestra lengua ».

[Fuente: http://www.elpais.com]

El fenomen de la mort de les llengües no és gens nou. De llengües n’han mort sempre, des dels primers testimonis conservats de l’edat antiga. Degut a relacions jeràrquiques de poder, han deixat de parlar-se llengües que antany havien estat molt importants, com el babiloni, que va ser substituït per l’accadi, alhora substituït més tard per l’arameu. El que sí que és nou és la reducció accelerada de la diversitat lingüística a escala mundial.

Les llengües amenaçades (punts al mapa) es concentren sobretot allà on hi ha més diversitat lingüística, al voltant de la línia equatorial.

Escrit per Albert Badosa i Ernest Montserrat

Els experts afirmen que des de l’arribada de Colom a Amèrica, la diversitat lingüística s’ha reduït un 50% en cinc segles. De les llengües parlades avui dia, s’afirma que entre un 50% i un 90% no arribaran al segle XXII. L’entrada d’Europa al món modern i l’arribada dels seus imperis a Amèrica és el tret de sortida a aquesta nova tendència, que sistematitza, difon i amplifica els processos de substitució lingüística al món.

Durant l’edat moderna, a Europa, es donen diversos processos que acabaran definint l’homogeneïtzació mundial com a política central de les potències occidentals: la formació de l’estat modern i, amb el nacionalisme, l’aparició de l’estat-nació. La construcció dels estats nacionals, que encara dura avui dia, planteja l’homogeneïtzació lingüística i cultural dels ciutadans de l’estat com a imprescindible per al funcionament d’aquest.

Internacionalment, aquestes potències europees es convertiran en imperis colonials. L’imperialisme i el colonialisme, vigents encara avui, imposaran la visió europea sobre el món i acabaran preconitzant el model d’estat-nació a la resta de continents. Aquesta visió occidental que exigeix l’homogeneïtzació ja ha començat a ser fatídica per a la diversitat lingüística a Àsia i Amèrica, i en menor mesura a Àfrica.

L’entrada d’Europa al món modern i l’arribada dels seus imperis a Amèrica és el tret de sortida a una tendència que sistematitza, difon i amplifica els processos de substitució lingüística

En estats com Mèxic o el Brasil, l’establiment d’estats nacionals es conjumina amb ideologies encara colonials i imperialistes que atempten contra les pròpies comunitats indígenes. A la Xina, el model “un estat-una llengua” està provocant atacs contra els drets lingüístics que esdevenen indistingibles d’atacs contra els drets humans, amb l’exemple dels camps de reeducació per a uigurs al Xinjiang, o Turquestan Oriental. Les bases ideològiques establertes a l’edat moderna, doncs, continuen plenament vigents avui dia i són amplificades pel fenomen contemporani de la globalització.

La unitat nacional és vital per a la consolidació del mercat nacional —l’estat com a unitat econòmica i financera bàsica del sistema capitalista. Tota llengua i cultura diferents a aquella adoptada per l’estat són vistes com un perill a aquesta unitat i es mira d’eliminar-les. La llengua és l’element cultural més sobresortint que defineix identitats col·lectives, i és també l’element més visible i l’eina vehicular de cultura per excel·lència. Així, esdevé un dels objectius principals de l’atac a la diversitat per part del sistema capitalista organitzat en estats-nació.

La llengua és l’element cultural més sobresortint que defineix identitats col·lectives i l’eina vehicular de cultura per excel·lència. Així, esdevé un dels objectius principals de l’atac a la diversitat per part del sistema capitalista organitzat en estats-nació.

Un procés amb ritmes diferents
La intensitat i l’èxit amb què els estats nacionals i els organismes internacionals han atacat la diversitat lingüística depèn de molts factors. Allí on els estats nacionals s’han format abans, la repressió ha estat més llarga. Les ideologies lingüístiques de les diferents àrees del món també hi tenen incidència.

A Europa, amb les notables excepcions de Bèlgica i Suïssa, l’estat i el projecte nacional que l’acompanya són assumits com a propis per les poblacions europees, que en bona part accepten la premissa “un estat-una llengua”, assumint així la ideologia lingüística monolingüe dominant. Els estats europeus han obtingut èxits dispars en la imposició de la llengua única. França és potser l’estat més reeixit, contraposat a casos com el d’Espanya, definit sovint com un estat-nació fallit pel fort contrapès de Catalunya i el País Basc contra el projecte nacional de matriu castellana.

A escala global les àrees tradicionalment més multilingües, com l’Àfrica subsahariana i algunes zones d’Àsia, amb estats més recents i menys consolidats, resisteixen millor aquests atacs que en llocs amb una mentalitat més monolingüe, com l’Amèrica del Nord o Europa. Aquest aspecte és important perquè la major part de la diversitat lingüística actual es concentra en territoris d’estats africans i asiàtics, que malgrat que són hostils a aquestes llengües, no han tingut encara la capacitat per esborrar-les.

(En el mapa que encapçala l’article es mostra la diversitat lingüística en els diferents territoris. Podem veure com hi ha àrees amb una concentració molt més alta de llengües: son les àrees amb més diversitat lingüística les que concentren més llengües amenaçades. Font: Endangered languages project.)

Vigència actual de l’atac contra la diversitat i els drets lingüístics
Els mecanismes per a exercir aquesta opressió contra la diversitat lingüística són diversos i van des de l’obligació de conèixer la llengua estatal fins a la creació de contextos on s’imposa l’ús d’aquesta nova llengua (administració, productes només en llengua estatal, moviments de població tant autòctona com forana). Podem observar les vulneracions dels drets lingüístics dels parlants de llengües minoritzades, en quatre aspectes:

El monopoli estatal de la violència li ha permès d’exercir-lo per vulnerar drets lingüístics (i humans). Havent vist els exemples dels camps de reeducació de la Xina, també cal mencionar casos de democràcies liberals reconegudes: el Canadà i Austràlia fins als anys 70 es van dedicar a segrestar infants fills de poblacions nadiues per a salvar-los i ensenyar-los la llengua de la civilització.

El nivell legal és el més tangible de tots. Encara avui hi ha lleis que mantenen la imposició de llengües estatals sobre comunitats de parlants d’altres llengües. Aquesta imposició té moltes afectacions i vulnera els drets dels parlants a l’hora de relacionar-se amb l’administració i en tot allò que se’n deriva. Aquesta qüestió, lluny d’estar millorant, es manté o empitjora. Una mostra d’aquests fets és l’informe anual que publica la Plataforma per la Llengua que recull tota la nova legislació que imposa el castellà a Catalunya, Aragó, País Valencià i Illes Balears, garantida pel precepte de la Constitució espanyola que obliga de conèixer el castellà a tots els ciutadans (article 3.1). Ho podem veure també en l’impediment de posar el nom en bretó a un nounat perquè amenaça la unitat del país a França.

Observem les vulneracions dels drets lingüístics dels parlants de llengües minoritzades en àmbits com el monopoli estatal de la violència, les lleis, el menyspreu i el mercat

En molt pocs casos, a escala europea, trobem un blindatge real a nivell legal dels drets dels parlants de llengües no estatals: Bèlgica o el cas suec a Finlàndia. I tot plegat passa malgrat que la mateixa legislació en pràcticament tots els estats considera que cal protegir i cuidar el patrimoni cultural que representen les llengües.

La vulneració s’acompanya de discursos favorables a la nova llengua i menyspreatius cap a les llengües no estatals, com mostra aquest anunci de la televisió pública italiana de principis del segle XXI. Això respon a la voluntat de l’estat de promoure ideologies i actituds lingüístiques monolingüistes, que converteixen la pròpia població en element que vulnera drets lingüístics de comunitats de parlants de llengües minoritzades. Aquest fenomen és especialment patent en figures d’autoritat, que aprofiten la situació per a impedir el normal ús de llengües minoritzades en altres persones, com podem veure en aquest recull de casos.

Finalment, el mercat i les institucions supraestatals, en el context de la globalització, actuen també vulnerant drets lingüístics dels parlants de llengües menys parlades o més desprotegides legalment. Això passa sobretot en el comerç, un dels exemples clars del qual és l’etiquetatge, que quan depèn de les grans empreses, aquestes obvien les llengües petites. Ho mostra aquest estudi sobre l’etiquetatge en supermercats a Catalunya. No és només l’estat qui ataca, sinó també el mercat.

Podem veure que, per tant, estigui millor o pitjor la situació d’una llengua, encara que s’aturi la repressió més visible i ferotge, les vulneracions persisteixen.

Resistències contra la reducció de la diversitat lingüística i la vulneració de drets lingüístics: la resposta internacional 

La resposta internacional a aquesta vulneració de drets ha estat minsa i insuficient. Per començar, la principal institució internacional, les Nacions Unides, va promulgar la primera Declaració Universal, la dels Drets Humans, el 1948, i més endavant n’ha promulgat d’altres, però mai no ha donat suport a una declaració dels Drets Lingüístics.

La resposta internacional a aquesta vulneració de drets ha estat minsa i insuficient: els drets lingüístics encara disten molt de ser reconeguts i respectats

La UNESCO ha fet diverses accions per la diversitat lingüística. Va promulgar una Declaració Universal sobre Diversitat Cultural (2001), tot i que la llengua amb prou feines hi apareix. També va publicar el Llibre Vermell de les Llengües Amenaçades, projecte que va ser actualitzat el 2009 amb la publicació en línia de l’Atles Interactiu UNESCO de les llengües del món en perill. La UNESCO també ha donat suport a la Declaració de Friburg sobre els Drets Culturals (2007), que inclou, entre d’altres, el dret a ser educat en la llengua pròpia. Aquests projectes, si bé són importants per entendre la magnitud de la desaparició de la diversitat, no han anat acompanyats de projectes de reversió o prevenció.

La Declaració Universal de Drets Lingüístics (1996) és el text més important en matèria de drets lingüístics a escala internacional. Va estar impulsada pel PEN Internacional, el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN) i una seixantena d’ONG, amb el suport també de la UNESCO. D’aquesta declaració se’n deriva el Protocol per a la Garantia dels Drets Lingüístics (2016).

De fet, el PEN Internacional, associació d’escriptors, traductors, editors i correctors, és una gran institució que està realitzant molts esforços per promoure els drets lingüístics a escala internacional, especialment de comunitats indígenes. És de destacar el Manifest de Girona pels Drets Lingüístics (2011).

Per últim, a escala europea, cal fer esment de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, impulsada pel Consell d’Europa l’any 1992, que pretenia garantir els drets dels parlants de llengües regionals i minoritàries. Aquesta carta, que no ha estat ratificada per tots els estats, i que per tant no és d’obligat compliment per a tots els estats europeus, topa amb les limitacions dels marcs legals estatals, que mantenen la minorització. A més, es queda curta a l’hora de revertir la situació de moltes llengües.

Tot i que és ben real el problema d’organitzacions supraestatals per immiscir-se en les polítiques dels estats-nació, la realitat és que els drets lingüístics encara disten molt de ser reconeguts i respectats internacionalment. Temes com l’emergència climàtica, les onades migratòries o l’extinció d’espècies, o també el dret a la vida, el treball o l’educació, ocupen pàgines i minuts de les seccions internacionals, però el fet que entre un 50% i un 90% de les llengües que es parlen avui dia desapareixeran en el transcurs del present segle no ha creat cap alarma social a escala internacional.

El fet que entre un 50% i un 90% de les llengües que es parlen avui dia desapareixeran en el transcurs del segle no ha creat cap alarma social a escala internacional

La resposta local
Localment, la defensa dels drets lingüístics dels parlants molts cops recau en moviments socials i activistes lingüístics, a més d’algunes institucions —sempre d’escala local o regional. Això succeeix per la poca implicació en la defensa dels drets lingüístics de les institucions internacionals, tant europees com mundials, com hem vist, i per la inacció o hostilitat de les institucions estatals.

Les institucions locals i regionals de les àrees amb llengües com el gallec, el gal·lès o el frisó, entre d’altres, tenen departaments o serveis de política lingüística i de protecció dels drets dels parlants. Aquest intent de protecció, però, esdevé parcialment ineficaç per culpa la legislació estatal que dóna supremacia a les llengües dominants i només pot actuar en casos molt concrets.

En aquest àmbit és interessant parlar de les Gaeltacht, zones d’Irlanda on hi havia una majoria de parlants de gaèlic i on, teòricament, l’estat de la República d’Irlanda garantia tots els drets als parlants de gaèlic irlandès. Malgrat aquest reconeixement, des de la independència d’Irlanda les Gaeltacht només han anat retrocedint.

L’actuació dels governs locals i regionals, en els casos de les llengües en situació més precària, molts cops cau, a més, en un folklorisme que no acaba garantint cap dret lingüístic als parlants i es reclou simplement en element simbòlics —com la senyalització bilingüe municipal o el nom d’algunes institucions. És el cas del caixubi o el mirandès, per exemple.

Encara a escala local, l’actor més important en defensa dels drets lingüístics és la societat civil organitzada. Associacions i organitzacions denuncien situacions o simplement generen allò que el mercat i l’estat no els proporciona: llibres, ràdios, escoles, classes de llengua, etc. Malgrat que per a moltes llengües aquestes actuacions són crucials per a mantenir una certa vitalitat, difícilment arribaran mai a revertir la situació general de la llengua. Estan limitades pel fet que molts cops tenen un finançament molt petit i funcionen a base de voluntariat o de professionalització molt petita. A més, es troben traves administratives per a desenvolupar les seves activitats.

N’hi ha diverses a Europa, i moltes estan coordinades. És el cas, per exemple, de les escoles immersives en llengües minoritzades a l’estat francès Ikastola a Iparralde, Diwan a Bretanya, Bressola a la Catalunya del Nord o Calandretas a Occitània. També és el cas d’algunes associacions que busquen la promoció de la llengua en un sentit més ampli, com Cymdeithas yr Iaith, a Gal·les o la Plataforma per la Llengua als territoris de parla catalana.

A escala local, l’actor més important en defensa dels drets lingüístics és la societat civil organitzada. Per a moltes llengües, aquestes actuacions són crucials

 El període crític de la reducció de la diversitat

La reducció de la diversitat lingüística està passant per una època crítica. De la mateixa manera que amb el canvi climàtic, si no s’actua amb celeritat i efectivitat, podem perdre irreversiblement la major part del nostre patrimoni lingüístic. La consolidació i defensa dels drets lingüístics, que passa per ser promoguts i divulgats a tot el món, és imprescindible per a revertir els processos de substitució lingüística i mantenir-ne la diversitat. Mentre no es pugui canviar el sistema capitalista que duu inexorablement a l’homogeneïtzació lingüística i cultural, les resistències locals mitjançant xarxes d’activistes i tot el suport institucional que es pugui aconseguir dels estats nacionals seran només pegats en un vaixell que s’enfonsa acceleradament del qual molt poques llengües se salvaran.

Mentre no es pugui canviar el sistema capitalista que duu a l’homogeneïtzació lingüística i cultural, les resistències locals mitjançant xarxes d’activistes i el suport institucional seran només pegats en un vaixell que s’enfonsa del qual molt poques llengües se salvaran

[Font: http://www.nationalia.cat]

Teresa Casals rep el Premi Especial del Jurat dels VII Premis Martí Gasull i Roig per la seva constant implicació amb l’escola catalana i la normalització lingüística

La Llibreria Catalana de Perpinyà ha recollit aquest dilluns al vespre el VII Premi Martí Gasull i Roig, un guardó obtingut per votació popular després de tres setmanes de votacions en què han participat més de 5.000 votants. Joana Serra, representant de la Llibreria Catalana de Perpinyà ha rebut el premi de la mà del president Quim Torra.

La Llibreria Catalana de Perpinyà és una llibreria fundada a Perpinyà el 1986 i és l’única de la Catalunya del Nord especialitzada en llibres en català i de temàtica catalana. Fou fundada per l’activista cultural Joan Miquel Touron (Vinçà, 1959) a la plaça de Joan Payrà de la capital nord-catalana, en un espai en què el poeta Jordi-Pere Cerdà ja n’havia regentat una. El 2012 la llibreria fou traspassada a Joana Serra, (Perpinyà, 1985), activista cultural amb una forta vinculació amb Baó, on ha estat vicepresidenta de l’associació catalanista Aire Nou de Baó.

Els altres dos finalistes, l’organització independent Amical Wikimedia i l’associació de jugadors de videojocs Gaming.cat han rebut una litografia d’Antoni Tàpies com a reconeixement i agraïment per la seva participació als premis i per la bona feina que fan a favor de la llengua catalana.
 
Teresa Casals, impulsora de la immersió lingüística
Una altra protagonista de la nit ha estat Teresa Casals, a qui el jurat, per unanimitat, ha decidit atorgar el Premi Especial. El jurat ha valorat la fermesa, la constància i la valentia de la seva tasca de defensa del model d’escola catalana, amb la metodologia d’immersió com a model de cohesió social que no separa els infants i joves per la seva llengua d’origen. Gràcies a la formació de mestres en llengua catalana i didàctica, va ser possible fer el pas de l’escola franquista a l’escola catalana i instaurar els programes d’immersió.

Casals, durant el seu discurs, s’ha definit com una enamorada del català, en concret, ha assegurat que “és un enamorament d’aquells que fa patir”, perquè, afirma que “el català, una llengua d’abast mitjà és una llengua estructurada, moderna, que pot respondre a tots els registres però que té un Estat que, no només no la defensa sinó que legisla per minimitzar-la”. La guanyadora del Premi Especial ha acabat animant a tothom a ser voluntaris per la llengua per “defensar que el català sigui la llengua comuna i de cohesió social a casa nostra”.

Òscar Escuder: « El català és una llengua minoritzada en el seu propi territori »
El president de l’ONG del català, Òscar Escuder, ha comparat l’emergència lingüística amb l’emergència climàtica: “tot i que el món no s’acabarà demà ens hem de posar immediatament a solucionar allò que produeix l’augment de la temperatura  global de la terra. Doncs el mateix amb el català, o ens posem a fer polítiques i actituds efectives de veritat o això acabarà en desastre”.

Escuder també ha recordat que el català no és una llengua minoritària ni petita sinó que és “una llengua minoritzada que en el seu propi territori és marginada, perseguida o sense ple reconeixement legal per imposició d’una llengua forana”. Per això, ha demanat que “l’estat hauria de fer del català llengua oficial de l’Estat espanyol, que no vol dir llengua oficial a tot l’Estat”. Escuder ha conclòs que “no hi ha en tot el món democràtic cap llengua de la mida del català amb una desprotecció legal tan gran”.

Per acabar, el president de la Plataforma per la Llengua ha recordat que les llengües no es moren perquè els nouvinguts no les aprenguin sinó perquè els parlants deixen de parlar-les. Per tant, “els nouvinguts l’aprendran o no en funció de si la troben necessària o no i això en bona mesura depèn de si els parlants la parlem o no. Nosaltres, doncs, parlem en català amb tothom, és la nostra eina d’inclusió i cohesió social”.
 
President Torra: « No vull ser testimoni passiu de la residualització de la llengua, ens cal exigència i punt crític”
El president de la Generalitat ha intervingut a l’acte per agrair la tasca feta per Teresa Casals i també per la Llibreria Catalana de Perpinyà. Torra ha assegurat que ens trobem “en un moment crucial per la llengua i, que per això, cal recordar que com deia el mestre Fabra, si la llengua falla, falla tot”. Segons  Torra, “la llengua que ens agermana, que ens cohesiona i que posa les persones al centre, és aquella llengua que ens defineix plenament com a nació”.  Per acabar, el president ha volgut reivindicar la tasca feta per la Plataforma per la Llengua pel seu compromís amb la llengua catalana.

També el president Puigdemont ha intervingut a l’acte, a través d’un vídeo, en què ha assegurat que « la manera de protegir una llengua és parlant-la”.


L’acte d’entrega dels VII Premis Martí Gasull i Roig s’ha fet al Teatre Poliorama de Barcelona. Hi han assistit més de 700 persones, entre les quals destaquen també la consellera de Cultura catalana, Mariàngela Vilallonga, el diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Joan Carles Garcia, la família de Martí Gasull i representants del jurat dels premis.
Els guanyadors de les passades edicions del Premi Martí Gasull i Roig van ser l’Assemblea de Docents de les Illes Balears (primera edició), l’Escola Valenciana (segona edició), Bon Preu – Esclat (tercera edició), la Comunitat Sikh de Catalunya (quarta edició) i Catalunya Ràdio (cinquena edició) i Som Energia (sisena edició)

[Font: http://www.racocatala.cat]

Gyani Maiya Sen avec Uday Raj. Photo de l’auteur

Écrit par Sanjib Chaudhary – traduit par Laila Le Guen

Gyani Maiya Sen Kusunda n’était pas très célèbre, mais pour les linguistes qui espéraient revitaliser le kusunda [1] [en], un isolat linguistique [2] en voie de disparition, elle représentait une lueur d’espoir. Elle s’est éteinte [3] [ne] le 25 janvier 2020 à son domicile dans le village de Kulmor, situé dans le district de Dang à l’ouest du Népal. Elle avait 85 ans.

Gyiani Maiya Sen était l’une des deux dernières locutrices du kusunda, une langue uniquement orale, puisqu’elle est dépourvue d’un système d’écriture. Bien que la population des Kusundas soit évaluée à 273 personnes selon le recensement de 2011 [4] [en] [pdf], des études de terrain suggèrent un chiffre plus restreint, autour de 150 personnes résidant dans l’ouest du Népal.

Le député Gagan Thapa a tweeté :

कुसुण्डा भाषाका दुई जानकार मध्ये एक ज्ञानीमैया कुसुण्डाको निधनले कुसुण्डा भाषामा अपूरणीय क्षति पुगेको छ। दिवंगत ज्ञानीमैया कुसुण्डा प्रति हार्दिक श्रद्धान्जली।

— Gagan Thapa (@thapagk) January 26, 2020 [6]

Avec le décès de Gyani Maiya Kusunda, l’une des deux dernières personnes parlant couramment le kusunda, cette langue a subi une perte irréparable. Nos sincères hommages à la défunte Gyani Maiya Kusunda.

Les Kusundas [7] [en] avaient un mode de vie centré sur la chasse et la cueillette, jusqu’à ce qu’ils commencent à se sédentariser dans des villages, principalement dans la région occidentale du Népal, il y a de cela quelques dizaines d’années. Récemment, Gyani Maiya a aidé le chercheur Uday Raj Aaley à réaliser la première phase [8] [en] d’un projet d’enseignement du kusunda auprès d’un groupe de 20 personnes intéressées par l’apprentissage de cette langue. Elle a également œuvré à la revitalisation du kusunda aux côtés de chercheurs tels que Brian Houghton Hodgson, Johan Reinhard, David Watters, B.K. Rana et Madhav Prasad Pokharel, entre autres.

Le chercheur Uday Raj Aaley a écrit sur Facebook [10] [ne] :

देशले एउटा अमूल्य निधि गुमाएको छ । ज्ञानी मैयाँ सेन कुसुण्डामा अद्भूत भाषिक क्षमता थियो । मैले उनीसँग कुसुण्डा भाषाको विविध पक्ष, संरचना, शब्दावलीका बारेमा एक दशकभन्दा बढी काम गरेँ । जीवनका अधिकांश समय गुमनाम बिताएका उनलाई अन्तिम चरणमा मात्र देशले सम्झियो । यसबीचमा स्वदेश र विदेशका प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरुले सम्झिए पनि उनीसँग काम गरेका महत्वपूर्ण सामग्रीहरु व्यवस्थित गर्नु पर्ने देखिएको छ । उनले कुसुण्डा भाषाको विकासका लागि पु¥याएको योगदानलाई म सम्मान गर्दछु …

C’est une perte inestimable pour notre pays. Gyani Maiya Sen Kusunda avait une capacité linguistique incroyable. J’ai travaillé avec elle pendant plus de dix ans sur les divers éléments du kusunda, dont la structure et le vocabulaire. Elle a passé la majeure partie de sa vie dans l’anonymat, et elle n’a obtenu une reconnaissance nationale qu’au dernier moment. À présent, même si ses contributions ont été reconnues par les universitaires népalais et étrangers, il convient de classer correctement les documents qui ont été le fruit de cette collaboration. J’apprécie son rôle dans le développement de la langue kusunda…

“Maintenant, il n’y a plus personne pour discuter en kusunda”, déplore Uday. “Mais il y a encore un peu d’espoir. Sa sœur Kamala Sen Khatri, qui a 50 ans, parle couramment kusunda. Nous aurons besoin de faire appel à ses services pour revitaliser la langue”.

Sangnaan wein (repose en paix, en kusunda), Gyani Maiya !

Article publié sur Global Voices en Français: https://fr.globalvoices.org

URL de l’article : https://fr.globalvoices.org/2020/02/01/244646/

URLs dans ce post :

1] kusunda: https://en.wikipedia.org/wiki/Kusunda_language

[2] isolat linguistique: https://fr.wikipedia.org/wiki/Isolat_(linguistique)

[3] s’est éteinte: https://www.setopati.com/social/198347

[4] le recensement de 2011: http://cbs.gov.np/image/data/2017/Statistical%20Year%20Book%202015.pdf

[5] Conversation avec Gyani Maiya Sen, l’une des dernières locutrices d’une langue du Népal en voie de disparition: https://fr.globalvoices.org/2018/12/05/230416/

[6] January 26, 2020: https://twitter.com/thapagk/status/1221260357236166656?ref_src=twsrc%5Etfw

[7] Kusundas: https://en.wikipedia.org/wiki/Kusunda_people

[8] la première phase: https://kathmandupost.com/national/2019/01/04/resuscitating-dying-kusunda-language

[9] Une page d’espoir pour cette langue isolée du Népal grâce à un nouveau dictionnaire: https://fr.globalvoices.org/2017/08/23/214814/

[10] a écrit sur Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3496897537047710&set=a.235528619851301&type=3

A conselleira de Educación, Carmen Pomar, reuniuse cun grupo de representantes da entidade para a lingua frisoa (DINGtiid).

A conselleira de Educación, Carmen Pomar.

Por E.P.

A conselleira de Educación, Carmen Pomar, visitou este venres o CEIP Raíña Fabiola, en Santiago de Compostela, onde se reuniu cun grupo de representantes da entidade para a lingua frisoa (DINGtiid), organización non gobernamental que ten atribuídas as funcións de asesoría ao goberno da rexión de Frisia (Países Baixos) en materia de política lingüística.

O obxectivo da súa visita a Galicia é coñecer e estudar o modelo plurilingüe galego para elaborar un informe con propostas para o seu goberno, que estuda facer cambios lexislativos e organizativos neste campo. De feito, os representantes da entidade tiveron a oportunidade de visitar unha aula deste centro para comprobar in situ a convivencia de linguas.

Nestes dous días, esta delegación coñecerá diferentes institucións relacionadas co galego, tales como a Real Academia Galega, a Corporación Radio e Televisión de Galicia, o Instituto da Lingua Galega, o Consello da Cultura Galega, ou a Xunta de Galicia.

OBRAS NO CENTRO

Durante a súa visita ao CEIP Raíña Fabiola, a conselleira aproveitou para comprobar o resultado da obra de rehabilitación integral, executada por importe de 625.467,48 euros, grazas á que os máis de 250 alumnos deste colexio gozan este curso dun centro totalmente renovado.

A titular do departamento educativo do goberno autonómico destacou que a actuación redunda nun aforro enerxético do 22,3% no consumo de enerxía primaria non renovable e do 28,1% en emisións de CO2.

[Imaxe: XUNTA – fonte: http://www.galiciaconfidencial.com]

L’estudi revela que una de cada dues persones és favorable a incrementar el suport a l’alsacià

Estrasburg, la capital d’Alsàcia

El 68% de la població alsaciana desitja separar-se del Gran Est i recuperar una regió estrictament alsaciana, d’acord amb els resultats d’una enquesta donats a conèixer aquesta setmana. El 55% diu que dóna suport a la creació d’un nou partit polític alsacià que tingui per objectiu l’assoliment d’aquesta independència, i el 57%, que el podria votar.

Alsàcia va quedar integrada a la regió del Gran Est, juntament amb la Lorena i la Xampanya-Ardenes, per una decisió de 2014 de l’Assemblea Nacional francesa. La contestació popular a la fusió va aconseguir que l’Estat francès s’avingués a avalar la creació d’una Col·lectivitat d’Alsàcia, amb competències pròpies, que entrarà en funcionament el 2021.

La col·lectivitat fusionarà els dos departaments alsacians del Baix Rin i l’Alt Rin i permetrà que Alsàcia torni a tenir una administració pròpia, però no se separarà del Gran Est.

Una de cada dues persones, favorable a incrementar el suport a l’alsacià

L’enquesta, elaborada per l’institut Ifop a encàrrec del Club Perspectives Alsacianes, també demana sobre l’estat de l’alsacià, la variant de l’alemany parlada al territori. L’estudi conclou que el 5% de la població parla principalment alsacià, que el 25% usa aquest idioma i el francès, mentre que el 70% restant és monolingüe en francès.

El 50% de les persones enquestades consideren que l’administració hauria d’implementar mesures més ambicioses per reforçar l’alsacià, particularment a l’escola. El 44% opina que les mesures actuals són suficients, i el 6% restant voldria que es retirés tot suport a l’idioma.

[Font: http://www.nationalia.cat]

[1]Foto del sitio web de The Irrawaddy.

Escrito por The Irrawaddy – traducido por Gabriela Garcia Calderon Orbe

La versión original de este artículo [1] de Lawi Weng se publicó en The Irrawaddy, sitio web de noticias independiente en Myanmar. Una versión editada se reproduce en Global Voices como parte de un acuerdo para compartir contenido.

El semanario The Guiding Star de Myanmar, que se publia en mon [2], acaba de cumplir 20 años, Hablamos con Nai Kasauh Mon, editor en jefe y fundador del periódico, sobre los desafíos de dirigir una publicación en mon en un ambiente hostil.

Myanmar tiene casi dos millones de personas de etnia mon [3], y cerca del 10 % lee The Guiding Star, que tiene sede en Mawlamyine, capital del estado Mon.

Ahora, más personas consumen noticias en sus teléfonos y son pocos los que aún compran periódicos, según Nai Kasauh Mon.

The print media has faced major problems as people move towards digital.

Los medios impresos han enfrentado grandes problemas ahora que el público ha ido hacia lo digital.

La circulación ha caído a 1200 ejemplares de los casi 5000 de 2014.

We are no longer covering costs. In the past we were able to pay our journalists from our marketing journals and sometimes able to save some money.

Ya no cubrimos los costos. Antes podíamos pagar a nuestros periodistas con nuestros ingresos y a veces podíamos ahorrar algo de dinero.

Dijo que la publicación también ha sido víctima de represión estatal y del arresto de sus periodistas, pues ha enfrentado al régimen militar.

Nai Kasauh Mon dijo que muchos mon no pueden leer el idioma y que la lectoría ahora está dominada por monjes budistas mon. El mon no está reconocido para uso oficial, así que es inútil que los muchachos lo aprendan, agregó. Culpa a la falta de un sistema federal y el dominio del birmano. Considera a The Guiding Star con una importante manera de preservar el mon.

Our readers love the language and it increases their ability to read more Mon literature.

A nuestros lectores les encanta el idioma y aumenta su capacidad de leer más literatura mon.

The Guiding Star está solicitando donaciones para pagar los sueldos y Nai Kasauh Mon dijo que detendrá la producción si las ventas bajan a menos de 500.

If we could find 50 million kyats (US$33,200), we would use it to keep printing. If we could get 20 million kyats per year, we could deliver our journal for free to ethnic Mon.

Si pudiéramos encontrar 50 millones de kyats (33 200 dólares), podríamos usarlos para seguir imprimiendo. Si pudiéramos alcanzar los 20 millones de kyats (13 200 dólares) por año, podríamos distribuir gratis nuestro diario a los mon.

The Guiding Star informa sobre todo de asuntos mon, pero también traduces algunas noticias internacionales. Publica artículos de opinión, de negocios, entrevistas y tiene una sección de entretenimiento.

El periódico tiene 15 trabajadores y 25 distribuidores. También tiene trabajadores en Sangkhlaburi, ciudad tailandesa fronteriza con una gran comunidad mon.

Opinión de los lectores

Algunos lectores han sugerido maneras para que The Guiding Star garantice su supervivencia a largo plazo.

Nai Banyar Hongsar de Australia, extrabajador de The Guiding Star que ha capacitado a periodistas mon, dijo que el periodismo se debe basar en torno a la vida de las personas, no su etnia. Toda publicación fracasará si no interesa a los lectores, dijo -grupos de medios están cerrando en todo el mundo porque no escriben sobre temas que afectaban la vida de las personas-.

Journalists just wrote about easy subjects and ignored the big issues, which were important for the people. They did not write about news which has a big impact and the people lose interest in the newspaper.

Los periodistas escribían sobre temas fáciles e ignoraban el problema mayor, que era importante para la gente. No escribían noticias que tienen gran impacto y la gente perdió interés en el periódico.

Dijo que los problemas de drogas, caída del precio del caucho, trabajadores migrantes desempleados y cómo las inundaciones destruyeron arrozales serían temas importantes.

We did not write about their difficulties, but we did write about the seasonal festival. They knew already about the festival so we did not have to report it. Young reporters sometimes do not know what they should write about.

No escribíamos sobre sus dificultades, pero escribíamos sobre la festival de temporada. Ya sabían del festival, así que no teníamos que informarlo. Los reporteros jóvenes a veces no saben sobre qué deben escribir.

La portada de The Guiding Star muestra cómo se ha deteriorado la calidad del periódico, agregó.

El monje budista Mon Ashin Popphahongsa dijo:

We read and support Guiding Star so we can find out about Mon issues. We believe it is more reliable than other media groups on Mon issues.

Leemos y apoyamos The Guiding Star para que podamos enterarnos de asuntos mon. Creemos que es más confiable que otros medios en asuntos mon.

El monje dijo que le gustaban las noticias, los artículos de opinión y la cobertura política. Para garantizar su supervivencia sugirió que The Guiding Star invirtiera en distribución y extendiera su red, y que las ganancias no fueran prioridad.

Min Jotamoi Anin del pueblo ye dijo que se debe mejorar la estrategia de ventas del periódico.

Social media is to blame. There are ethnic Mon who want to read Guiding Star, but they cannot buy it because of the poor distribution. I donated money this year to buy Guiding Star for our Mon national school.

La culpa es de los medios sociales. Hay mon que quieren leer The Guiding Star, pero no puede comprarlo por la mala distribución. Hice una donación este año para comprar The Guiding Star para nuestra escuela nacional mon.

Otros se sentían igual, pero no saben que pueden comprar The Guiding Star para escuelas nacionales mon, dijo Min Jotamoi Anin.

Origenes de Guiding Star

Nai Kasauh Mon trabajó inicialmente para grupos de derechos humanos en Sangkhlaburi, en la frontera con Tailandia. Decidió que los ciudadanos no solamente debían saber de derechos humanos, sino también de política, economía, educación mon y sobre trabajadores migrantes en Tailandia.

En septiembre de 1999, a los 31 años, inició The Guiding Start con tres colegas.

El alfabeto mon no existía en Microsoft Word. Nai Ork Paing, amigo de Nai Kasauh Mon, trabajó para crearlo.

Nai Kasauh Mon contactó a monjes mon en Rangún con experiencia en medios.

Some Mon monks worked for a Mon magazine in Yangon. They knew how to write articles and were well-educated in the Mon language. I invited a monk [Nai Bee Htaw] to secretly work for us on the border. We told him how we wanted to run our publication and he served as editor.

Algunos monjes mon trabajaban para una revista mon en Rangún. Sabía cómo escribir artículos y conocían el mon. Invité a un monje [Nai Bee Htaw] a trabajar en secreto para nosotros en la frontera. Le dijimos que queríamos que dirigiera nuestra publicación y ejerció como editor.

En ese tiempo, si los militares descubrían que alguien trabajaba en medios a través de la frontera podían castigarlo severamente.

The Guiding Star no tenía los recursos para imprimir muchas copias, y un mon de Tailandia ayudaba a tipear e imprimir el periódico en Bangkok.

He worked for us for free at first. After printing, he sent it back to the border and even distributed it to Mon migrants.

Primero trabajó con nosotros gratis. Después de imprimir lo enviaba de vuelta a la frontera y hasta lo distribuía a migrantes mon.

The Guiding Star imprimió inicialmente 500 copias de cada número, que se distribuían principalmente en la frontera. Por su parte, Nai Kasauh Mon trabajaba en el Comité de Ayuda y Desarrollo y Programa de Educación a Distancia Mon.

I saved some money from my work and helped fund the newspaper. We almost gave up at that time as there were many difficulties.

Ahorré dinero de mi trabajo y ayudé a financiar el periódico. Casi nos rendimos en ese momento, pues había muchas dificultades.

Nai Kasauh Mon no tenía documentos para entrar a Tailandia, así que tenía que recibir las copias en la frontera.

The Guiding Star empezó con ocho páginas en blanco y negro. En 2001, con fondos de la ONG Centro de Ayuda Birmano se pudo ampliar a 12 páginas.

En 2008, el periódico se imprimía en secreto en el estado Mon por primera vez con la ayuda de los monjes, y aumentó el conocimiento.

“Había muchos riesgos para los monjes que nos ayudaron”, dijo Nai Kasauh Mon.

En 2010, algunos monjes trataron de boicotear las elecciones generales, dijeron que no eran justas ni libres. Esos monjes llamaron a los mon a unirse al boicot.

Un monje que encabezó el boicot fue arrestado e involucrado en la distribución del periódico. Las autoridades buscaron en su monasterio y encontraron computadoras e impresoras. Al monje lo sentenciaron a diez años de prisión por diferentes delitos.

Otros distribuidor que era miembro del Partido Nuevo Estado Mon (NMSP) fue arrestado en 2003. Estuvo detenido un mes y liberado después de que su partido negoció con el régimen.

El régimen del expresidente U Thein Sein, que llegó al poder en 2013, permitió más libertad de prensa, sobre todo para publicaciones étnicas.

Las reformas permitieron al personal de The Guiding Star regresar el exilio. Se llevaron a cabo reuniones con líderes comunitarios mon para analizar cómo The Guiding Star podría instalarse en el estado Mon.

“El camino al estado Mon era malo en ese tiempo. Fuimos en bote”, recuerda Nai Kasauh Mon.

The Guiding Star logró reagrupar su red anterior de cerca de cien voluntarios que habían distribuido el periódico bajo el régimen militar.

La organización vendió 5000 copias por número a 500 kyats (0.33 dólares) cada uno. The Guiding Star ha tenido su sede en el estado Mon durante seis años, tras 14 años al otro lado de la frontera tailandesa.

They welcomed us back. We feel strong support from the Mon. Among ethnic-minority news publications, we were the first to publish inside the country.

Nos recibieron de vuelta. Sentimos fuerte apoyo de los mon. Entre las publicaciones de minorías étnicas, fuimos los primeros en publicar dentro del país.

Artículo publicado en Global Voices en Español: https://es.globalvoices.org

URL del artículo:  https://es.globalvoices.org/2019/12/27/tras-luchar-durante-20-anos-periodico-en-mon-de-myanmar-se-esfuerza-por-sobrevivir/

URLs en este posteo:

[1] Image: https://www.irrawaddy.com/in-person/profile/struggling-20-years-mon-newspaper-myanmar-now-faces-fight-survive.html

[2] mon: https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_mon

[3] etnia mon: https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia_mon

O Rio de Janeiro deu um grande passo na afirmação da influência da cultura africana na constituição do Brasil. A partir de agora, o iorubá foi oficializado como patrimônio imaterial.

O projeto de lei, aprovado pela Assembleia Legislativa (Alerj), reforça a importância da preservação da cultura africana como elemento fundamental para a luta contra discriminação racial.

No caso do Rio de Janeiro, isso se dá de forma ainda mais intensa. Segundo dados apresentados pelo IBGE, o estado é dono de uma das maiores concentrações de descendentes e praticantes de religiões negras, especialmente as com elementos das culturas nagô e iorubá.

A decisão ajuda na luta pela afirmação da contribuição africana na formação do Brasil

Aliás, os terreiros de Candomblé atuam como verdadeiros guardiões destas expressões culturais. Dentro dos barracões, é muito comum as pessoas se comunicarem utilizando palavras da língua do continente africano. No Candomblé ketu e efon, licença vira àgò e comida se transforma de ajeun e por aí vai.

Daí o significado de manter viva a memória ancestral, especialmente tratando-se de um país como o Brasil, fundado por meio da escravidão e que até os dias de hoje insiste em não se reconhecer como uma nação negra da diáspora africana. Ou seja, a eleição do iorubá como patrimônio imaterial atua em consonância com as ações afirmativas, além de impedir o crescimento do preconceito religioso que persegue o Candomblé, por exemplo.

O ritmo afoxé é uma mistura entre a cultura brasileira e iorubá

Historicamente, os iorubás habitavam o reino de Ketu (atual Benim) e o império de Oyo, na África Ocidental. Até meados de 1815, eles foram trazidos ao Brasil como escravizados, durante o que ficou conhecido como Ciclo da Costa da Mina.

No Brasil, a cultura está presente em todo o território nacional, mas pode ser percebida com mais intensidade na Bahia, sobretudo na capital Salvador. Estima-se que existam 45 milhões de iorubás no mundo, sendo que 40 milhões deles vivem na Nigéria.

[Imagens – foto 1: reprodução; foto 2: João Ramos/Bahiatursa – fonte: http://www.hypeness.com.br]

Soyez propres, parlez français

Un capítol apart mereix la referència a les sentències del Consell d’Estat francès de 29 de novembre de 2002, per les quals aquest òrgan judicial va anul·lar la integració de les escoles bretones Diwan a la xarxa pública, es va anul·lar l’ensenyament per immersió en el marc de l’escola pública i, de forma encara més sorprenent, també es va anul·lar el règim de les escoles públiques bilingües.

Els arguments legals emprats pel Consell d’Estat són, bàsicament, que segons l’article 2 de la Constitució francesa el francès és la llengua de la República i que, d’acord amb la llei Toubon, de 4 d’agost de 1994, i el Codi de l’Educació, el francès és la llengua de l’educació. Com a arguments extralegals, s’apunta pel Consell d’Estat que les disposicions anul·lades, al preveure l’ensenyament en les llengües regionals excedien del grau necessari per a l’ensenyament de les llengües regionals i això aniria en detriment de la llengua francesa. Encara que les sentències referides no afecten l’ensenyament immersiu dut a terme en escoles privades, constitueixen un greu precedent també per a La Bressola, ja que podrien posar en causa el finançament de La Bressola si s’arribés a l’anul·lació del conveni d’associació amb l’Estat.

Malgrat tot, sembla que existeix una certa voluntat del govern francès per resoldre la situació. França no ha ratificat la Carta de protecció de les llengües minoritàries i per la seva manca de respecte a les minories nacionals, avui, com li succeeix a Turquia, França no compliria els requisits mínim de respecte a la diversitat cultural i lingüística de les minories exigits per accedir a la Unió Europea. En aquest sentit, aquest evident i greu dèficit democràtic ha estat denunciat amb una resolució del Comitè Social de les Nacions Unides, per la qual s’insta a França a canviar la seva legislació en matèria lingüística.

Extret de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació d’amics de la Bressola (5 de febrer de 2003)

 

[Font: http://www.llibertat.cat]