Archives des articles tagués Lusofonia

Les diferències entre una llengua i una altra, o entre dialectes, sovint responen més a criteris polítics que no pas a criteris lingüístics.

Escrit per Víctor Bargiela

Aprenent de Lingüista a la Universitat de Barcelona. Membre del Grup de Lingüistes per la Diversitat

Una varietat estàndard és una varietat artificial que s’elabora per als usos formals d’una llengua. A través de la planificació lingüística, aquesta varietat s’estén al conjunt de la població mitjançant el sistema educatiu o els mitjans de comunicació. Aquesta varietat estàndard pot tenir orígens diversos, tot i que sempre acostuma a estar relacionada amb jerarquies de poder econòmic i social. Per exemple, la varietat estàndard de l’anglès britànic, la Received Pronunciation, pren com a base l’anglès parlat per les famílies benestants del sud d’Anglaterra educades en internats privats. El castellà, en canvi, fins fa poc prenia com a estàndard la parla de les classes cultes d’una regió concreta: el nord de Castella. Altres varietats estàndard permeten cert grau de flexibilitat, com és el cas del català o de l’euskara batua (basc unificat), una barreja dels dialectes bascos amb una forta influència del guipuscoà, que és el dialecte central.

Aquest tipus de processos d’estandardització reafirmen el poder de les classes benestants, ja que s’acostuma a discriminar els parlants de les varietats més allunyades de la varietat parlada als mitjans de comunicació. Així, dialectes com l’andalús són considerats socialment com a menys prestigiosos. Totes aquestes connotacions són estrictament socials i sorgeixen d’unes relacions de poder determinades, ja que la llengua per si sola no reflecteix cap condició social.

La difusió d’un estàndard lingüístic unificat en el marc d’un estat-nació comporta el trencament del continu dialectal en les fronteres polítiques. En els territoris de llengües romàniques, amb excepció de fronteres naturals (muntanyes, rius, llacs…), cada poble és capaç d’entendre la llengua del poble veí. Quan aquests continus es trenquen perquè els veïns tendeixen a parlar com als mitjans de comunicació, perdem la comprensió amb els territoris més propers.

Per tota la franja occidental de la península Ibèrica s’estenen un conjunt de dialectes descendents del galaicoportuguès medieval. Segons l’escriptor portuguès José Saramago, les diferències més notables no es trobarien a banda i banda del Minho –que separa Galícia i Portugal–, sinó a banda i banda del Duero, a l’alçada de la ciutat de Porto. La diferència entre gallec i portuguès actualment la marca una frontera política: a Verín (Ourense) hi parlen gallec, mentre que a Chaves (Portugal) hi parlen portuguès, tot i que són dues viles que estan a 25 km l’una de l’altra i tenen un parlar molt semblant que comparteix gran part del lèxic, gramàtica i fins i tot fonètica, sobretot entre la gent gran.

El 1983 la Xunta de Galícia va publicar el Decreto de Normativización da Lingua Galega, que oferia un estàndard escrit oficial per a la llengua gallega. Aquest decret, conegut com a Decreto Filgueira, no va quedar lliure de polèmica; és un decret fruit d’anys de tensions i lluites entre dos corrents: els isolacionistes o autonomistes i els reintegracionistes o lusistes. Aquestes dues vessants només qüestionen la manera com s’ha d’arribar a la varietat estàndard.

Els isolacionistes es concentraven al voltant de l’Instituto da Lingua Galega, un institut de recerca creat per la Universitat de Santiago de Compostela el 1971 i dirigit per Constantino García, un dialectòleg asturià. Prenien l’ortografia castellana per a descriure les parles de la Galícia autonòmica, com si es tractés d’una llengua àgrafa, és a dir, una llengua sense tradició escrita.

D’altra banda, els reintegracionistes se situaven al voltant de la figura de Carvalho Calero, el primer catedràtic de llengua gallega. Basaven la seva normativa ortogràfica en la història de l’idioma prèvia als Séculos escuros―l’equivalent gallec al terme català «Decadència», que vol descriure el període de castellanització d’entre els segles XIV i XVIII. Volien una normativa convergent amb la portuguesa que permetés la intel·ligibilitat escrita completa amb el conjunt de la lusofonia, amb més de 270 milions de parlants, tot respectant les particularitats de la llengua oral de Galícia.

Carvalho Calero

Si a Santander escriuen igual que a Cadis i a Milà igual que a Nàpols, ¿Per què no poden escriure de la mateixa manera a Ferrol i a Faro? Això és el que defensen els reintegracionistes, ja que creuen que és l’única manera de salvar la llengua pròpia de Galícia. Una escriptura comuna afavoriria la intercomprensió amb la lusofonia, reforçaria els llaços socials i econòmics amb Portugal i dotaria el gallec de prestigi social i de molta més presència –només cal pensar en tots aquells articles que estan etiquetats en portuguès i castellà però no en català o basc.

El gallec es troba submergit en procés de substitució lingüística. Tot i que el 86% de la població gallega afirma poder parlar el gallec, la transmissió de la llengua de pares a fills és equiparable al retrocés lingüístic accelerat de la Catalunya Nord: cada vegada són menys els pares gallegoparlants que decideixen parlar en gallec als fills, molt lluny de les dades enregistrades a Andorra, al Principat o a les Illes Balears. A Galícia hi ha una situació clara de diglòssia: el gallec s’empra per als usos íntims i informals, mentre que el castellà ocupa els usos formals com la feina o la universitat.

La Real Academia Galega és la institució encarregada de la normativització de la llengua gallega i es pressuposava imparcial davant del conflicte lingüístic, ja que en formaven part tant reintegracionistes com isolacionistes. El 1971 va publicar unes normes basades en la història de l’idioma, confluents cap al portuguès. El 1980 es van acordar unes normes ortogràfiques de consens entre reintegracionistes i isolacionistes, que permetia solucions dobles per tal de satisfer tothom. El 1981 es van celebrar eleccions al Parlament de Galícia i va començar a governar Alianza Popular amb Filgueira Valverde com a conseller de cultura de la Xunta de Galicia. Amb la jubilació de Carvalho Calero, el 1982 es van imposar les propostes ortogràfiques de l’Instituto da Lingua Galega, tot desatenent l’opinió d’un sector majoritari afí a Carvalho Calero. Segons Filgueira Valverde, aquestes normes comunes a l’ortografia espanyola havien d’afavorir l’aprenentatge del castellà als nens gallegoparlants.

Tot plegat, és fàcil de veure que les diferències entre una llengua i una altra, o entre dialectes, sovint responen més a criteris polítics que no pas a criteris lingüístics. Des de la lingüística podem determinar que dues llengües estan emparentades i fins i tot podem calcular la intel·ligibilitat mútua –que és del 96% entre el gallec i el portuguès–, però són les motivacions polítiques les que afirmen rotundament que el gallec i el portuguès són dues llengües diferents o, fins i tot, que el català i el valencià no tenen res a veure. Com deia en Saim Inayatullah a l’article de l’abril de l’any passat: «la política mana per sobre dels criteris lingüístics a l’hora de delimitar les llengües».

Grup de Lingüistes per la Diversitat

 

[Font: http://www.nuvol.com]

Editorial Galaxia vén de publicar a segunda edición da obra ‘Miño: existiu unha fronteira?’, de Luís M. García Mañá, cuxa primeira edición se tirou do prelo en 1993. ‘Nos Diario’ conversa co autor para valorar a vixencia do estudo, a convivencia na raia en tempos da Covid-19 e a socioloxía na fronteira galega.
O ex comisario e ex senador Luís Manuel García Mañá centra boa parte das súas obras arredor das fronteiras galegas. (Foto: Nós Diario)

O ex comisario e ex senador Luís Manuel García Mañá centra boa parte das súas obras arredor das fronteiras galegas

Por Ana Triñáns

Miño: existiu unha fronteira? Apuntamentos históricos, xurídicos e sociolóxicos, é o título deste primeiro ensaio escrito en galego por Luís Manuel García Mañá, publicado por Galaxia en 1993 e reeditado en datas recentes, nun momento no que a crise da Covid-19 provocou tamén o fechamento das fronteiras e volveu pór no centro da información os pasos fronteirizos entre a Galiza e Portugal e a constante vixencia das súas relacións económicas, sociais e culturais.

« Moitos dos meus libros xa teñen ben de anos, algún deles conserva o interese e, neste caso, dáse a circunstancia de que as relacións que houbo e hai entre unha parte e outra da raia perviven », explica García Mañá en conversa con Nós Diario ao fío da reedición deste ensaio.

« Procurei manter o contido da edición de 1993 aínda que sumei un novo limiar no que explico as melloras como as infraestruturas, por exemplo, pero a historia xuridicamente, nas dúas ribeiras, tivo unha evolución que é a que se conta, fundamentalmente, na primeira edición e que continúa agora », explica o autor.

« A fronteira practicamente non muda desde o século XII, noutras zonas, como na raia seca, houbo alteracións, como puido ser o Couto Mixto, por exemplo, mais non aconteceu neste tramo do Miño », aclara, mais a mudanza máis destacada logo da adhesión dos Estados español e portugués á Unión Europea (UE) foi a que derivou « do sentir raiano, creando un espazo común de convivencia entre xentes residentes a ambos os lados da fronteira », explica no limiar desta segunda edición da obra.

Un espazo común que deriva de que « somos unha continuidade, hai elementos xeográficos, relixiosos, culturais… que até que non entras bastante dun lado ou doutro da raia non mudan en exceso; mesmo a literatura ou o modo de ser, e de feito os lisboetas chámanlle galegos aos da antiga provincia de Miño, Tras os Montes, porque o son antropoloxicamente, como somos nós, desa Gallaecia que abranguía até máis aló de Braga », remarca García Mañá.

Unha visión ibérica para esvaer as fronteiras

Os sucesivos estados de alarma ou de emerxencia, por mor da Covid-19, ditados polos gobernos luso e español, causaron o fechamento dos pasos fronteirizos e a protesta de entidades como a  Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Río Miño, denunciando as consecuencias económicas desa situación.

« Hai que ter medidas de prudencia pero non fechar as fronteiras onde non é posíbel fechalas », pois para García Mañá só « as metrópoles » madrileña e lisboeta se manteñen de costas á convivencia fronteiriza. « Os pais para casar non están con sentimos », di o ex senador lembrando os versos de João Verde.

« En 2018 tentei no Senado crear a casa da lusofonía, que faría case mil millóns de falantes entre casteláns e portugueses, que nos situarían só por detrás do chinés mandarín », conta García Mañá. « Un espazo común que económica e culturalmente nos devolvese o bo sentimento de pertenza a unha península tan brillante », recalca, pois « facemos parte dunha historia común » e por tanto, asegura, « non hai razóns para non potenciarmos o espazo ibérico ».

Fillo de raianos, con Asturies e da raia seca, as lindes recorren a súa obra

« Son ourensán, fillo de pais fronteirizos, a miña nai era de Randín, moi preto da raia con Portugal, na raia seca; e o meu pai de Taramundi, na raia con Asturies », conta Luís M. García Mañá. E o certo que a temática fronteiriza percorre a súa obra ensaística e narrativa desde que en 1988 saíra do prelo A fronteira hispano-lusa na provincia de Ourense. De seguido, Miño: existiu unha fronteira? e Couto Mixto, unha república esquecida (2015), no terreo do ensaio.

Canto á narrativa, o relato histórico e a novela negra mestúranse coas vivencias desde a Galiza, de base real ou ficcionadas, de novo na raia, en obras como Menino morreu (2003), ambientada no Couto Mixto, ou Por que as sombras non teñen ollos (2015), tamén na raia seca na II Guerra Mundial. Agora ultima unha novela centrada na fronteira do norte da Galiza.

[Fonte: http://www.nosdiario.gal]

Triángulo Reutersvärd

 

Escrito por Joám Lopes Facal

Cremos observar maior toleráncia com a escrita reintegracionista e mesmo um incipiente avanço, perceptível na imprensa digital. Entre os cultores da modalidade reintegracionista há quem até se atreve a prognosticar um hipotético armistício com os mandatários da normativa habitual que denominam bi-normativismo ou bi-modalismo. Embora prefiramos guardar um saudável cepticismo sobre a possibilidade de um armistício honroso em matéria ortográfica, tampouco é descartável tal eventualidade caso o segmento social alheio às vantagens de adoptar a ortografia histórica — RAG, ILG, imprensa, editoriais — vaiam aceitando as virtudes derivadas da Lei 1/2014 de aproveitamento dos vínculos com a lusofonia, ou, mais provavelmente, o crescente influxo da aranheira global, mais conhecida por a WEB.

Sinais prometedores nom faltam, algum tam avançado como a proposta do galego de qualidade formulada e praticada polo ilustre gramático X. R. Freixeiro Mato que, em rigor, cabe interpretar como reintegracionismo genuíno salvo no formato ortográfico. Já agora, senhores académicos, para quando o reconhecimento do nosso melhor gramático como membro numerário da RAG? Seria óptimo poder comprovar que a RAG é mes que um club.

Como quer que seja, os efeitos benéficos do reintegracionismo começam a patentear-se na generosa ampliaçom da flexom verbal, na precisom sintáctica, na adopçom de marcadores discursivos ou na crescente presença de neologismos estáveis frente às frágeis improvisaçons habituais na matéria. Tempo ao tempo. Resiste-se por enquanto a mudança ortográfica nom obstante as suas manifestas vantagens. A ortografia histórica, rejeitada por motivos de comodidade ou por simples inércia espanholista, proporcionaria ao nosso idioma umha potente marca identificativa ante a inexorável deriva assimilativa ao castelhano e, o mais importante, permitir-nos-ia ler e pronunciar correctamente os nossos próprios apelidos e a nossa toponímia genuína, percebidos agora como um corpo estranho.

Neste árduo percurso do provinciano galeñol ao galeguês internacional há ainda outra área essencial a explorar, refiro-me ao universo lexicográfico próprio, próximo ou ampliado.

Proponho ao leitor umha breve visita guiada a esse fascinante continente da mão de três avezados exploradores: Issac Alonso Estraviz (1935), Álvaro Iriarte Sanromán (1962) e Carlos Garrido Rodrigues (1967). De formaçom humanística e férreo compromisso lexicográfico o primeiro; de sólido compromisso linguístico e ampla dedicaçom docente o segundo; de reconhecida competência científica em biologia e técnicas de traduçom o terceiro. Laureados polos seus pares com a inclusom no modesto olimpo dos lusistas observantes que é a AGLP1 os dous primeiros; experimentado artífice na arte da taxonomia lexicográfica — tam ligada ao ofício de biólogo — e avezado analista do ecossistema das línguas europeias, como mestre de traduçom que é, o terceiro.

IE)- O tenaz empenho que deu lugar ao Dicionário on line de Isaac Estraviz2 e a sua opulência lexicográfica nom o salvou da condenaçom ao ostracismo sem atenuantes nem julgamento. O pertinaz desdém oficial pola benemérita compilaçom lexicográfica de Estraviz poderia proceder talvez da indiferenciada inclusom no magno Dicionário de vocábulos de genuína estirpe galega com outros de procedência internacional. Ou talvez do menosprezo polos méritos académicos do filólogo de Trasmiras. Tudo é possível em matéria de fobias filológicas. A arrogáncia da congregaçom académica evoca de imediato o caso exemplar da insigne lexicógrafa Maria Moliner, excluída em vida da honra académica por motivaçons talvez semelhantes, agudizadas no seu caso pola impenitente misoginia dos círculos do poder. Umha certa afinidade moral acentua a semelhança entre ambos lexicógrafos: Isaac leva enriquecendo o seu dicionário toda a sua vida; o ímpar Diccionario de uso del español de Maria Moliner foi também obra de longa maduraçom; iniciada em 1952 ficou inconclusa no momento da sua morte, em 1981, o que lhe furtou a satisfaçom de poder contemplar a ediçom em papel e CD-ROM de 1998.

O legado lexical de Estraviz, custodiado por umha sólida equipa de suporte, luze sem tacha as suas 138.000 entradas que atraem meio milhom de consultas cada ano. A abertura do Dicionário à ecúmena luso-galaica nom lhe impediu o mais minucioso rastejo do vocabulário autóctone3. A propósito, atrevo-me a sugerir ao eminente lexicógrafo e à sua competente equipa a conveniência de assinalar como é devido o vocabulário especificamente galego com a marca [gz], reservada até o momento a balizar a colisom do ditongo alóctone [-ão] com o autóctone [-om]: edição (-om, gz). A equiparaçom assimétrica das três variantes do sufixo [-om / -ám / -ao: funçom / capitám / verao], em benefício imerecido do indesejado ditongo [-ão], Fernando Venâncio dixit, é tam respeitável como objectável num dicionário galego de vocaçom normativa como é o Estraviz.

O facto de o Estraviz disponibilizar o léxico autóctone galego através de híper vínculos (456) nom soluciona adequadamente o problema, porquanto remete a um simples vocabulário desligado das entradas ordinárias do dicionário. O qualificativo de tesouro lexical galego-português do Dicionário bem merece a delimitaçom das diferentes províncias lexicais de procedência, como o Houaiss fai. O respeito à dimensom nacional do galego assi o demanda.

AI)- A equipa de suporte do Dicionário Estraviz guarda com discriçom um outro vértice da minha tríade lexicológica particular de referência: Álvaro Iriarte Sanromán7. Figura discreta do nobiliário reintegracionista que nom pode ocultar o seu inapreciável magistério na arte de transitar os traiçoeiros desfiladeiros que fracturam a fronteira linguística castelhano-portuguesa.

O professor Iriarte, redondelano de nascimento e bracarense de adopçom, é o redactor e responsável do Dicionário Espanhol-Português (Porto Editora, primeira ediçom, 2008) de incontornável referência para os praticantes do português deste lado da fronteira. A filosofia que o inspira luze na citaçom do Livro do Desassossego de Pessoa que lhe serve de lema:” por que escrevo eu este livro? Porque o reconheço imperfeito. Calado seria a perfeição, escrito imperfeiçoa-se; por isso o escrevo”. Aforismo de teor zen adoptado por quem sabe medir a distáncia que vai do perfeito ao imperfeito que os doutorados em autossuficiência ignoram.

Se a intençom do Dicionário Estraviz fica claramente exposta no seu prefácio: reintegrar o galego na sua linhagem linguística8; a do Iriarte adentra-se ousadamente na árdua destrinça do enguedelho da interface linguística luso-espanhola. Além de delimitar com precisom semelhanças e diferenças terminológicas, o autor avança com pé firme na selva semántica das palavras. A declaraçom de intençons sobre o contido da tarefa lexicográfica empreendida admira pola ambiçom do propósito9definiçons e transcriçom fonéticamapa semántico e restriçons de usoinformaçom gramatical e enciclopédicainformaçom pragmática (contextual) e sintagmática (combinatória), pormenorizadamente ilustrado com exemplos aclarativos. Um potente arsenal, apto para reactivar a nossa fronteira linguística com o castelhano, tam magoada polo embate das interferências substitutivas e das extravagáncias hiperenxebristas. Consultem a voz pié e o seu mapa de conexons com o pé português e observam os amigos dos dicionários10 o dilatado continente de semelhanças e diferenças que se abre ante os seus olhos.

CG)- O perfil do professor da Universidade de Vigo Carlos Garrido assenta na firme vocaçom pedagógica e divulgadora e a manifesta mestria na arte taxonómica, tam congruente com a sua formaçom de biólogo. Carlos Garrido presidiu a Comissom Linguística da AGAL entre 2000 e 2015, e preside a da AEG desde 2016, tarefa prolongada nos incisivos comentários filológicos que continua publicando na imprensa digital. Contodo, a vocaçom pedagógica e divulgadora do professor é umha parte apenas do seu valioso contributo ao aperfeiçoamento do galego como língua nacional merecedora de norma própria. Aqueles que desconheçam a dimensom científica de Carlos Garrido podem ficar surpreendidos com o facto de ele ter publicado um dicionário de biologia de referência na prestigiosa editorial universitária brasileira EDUSP11: o Dicionário de Zoologia e Sistemática dos Invertebrados em quatro idiomas12 em cujas virtudes nom vou insistir porque já tem sido objecto do meu comentário em Praça Pública ao qual remeto o interessado13. A obra, gostaria acrescentar, contribui a potenciar a projecçom científica do galego e a erradicar a sua consideraçom como modesta língua doméstica e coloquial. O mesmo que Iriarte, Carlos Garrido encabeça o seu Dicionário com umha requintada referência a Carvalho Calero, à qual já aludim no meu artigo em Praça. Pessoa e Carvalho, dous poderosos padroeiros do galego sem fronteiras.

O decidido empenho de depuraçom lexical acometida polo professor ourensao-viguês, dirigido a confirmar um galego autocentrado e congruente com a sua família na romanística, inspirou a elaboraçom de duas ambiciosas obras de codificaçom e crítica lexical: a monumental investigaçom Léxico Galego: Degradaçom e Regeneraçom, (2011, Edições da Galiza) e O Modelo Lexical Galego. Fundamentos da Codificaçom Lexical do Galego-Português da Galiza, (2012, Através). Duas obras complementares de análise lexicográfica e diagnose precisa do processo de degradaçom que tolhe o nosso idioma e dos critérios que devem presidir a sua reabilitaçom.

Léxico Galego foi objecto de umha elogiosa resenha do professor X. M. Sánchez Rei na Revista Galega de Filoloxía à qual remeto o interessado14. Quanto ao Modelo Lexical, é um pormenorizado catálogo das doenças degenerativas do galego e das suas consequentes estratégias correctoras: variaçom sem padronizaçom (geográfica, de registo, de frequência), substituiçom castelhanizante (por reforço ou usurpaçom), erosom ou estagnaçom com suplência castelhanizante, sem esquecer os diferencialismos, corpos estranhos estes, resistentes a tratamento pola sua habilidade para mimetizar-se como galego genuíno. Um potente aparelho conceptual, em fim, arquitectado para tabular o léxico e isolar as suas variedades tóxicas. O Santo Graal do reintegracionismo que inspira o minucioso labor lexicográfico de Carlos Garrido é esse Padrom Lexical Galego, PLGz, limpo das pejas adventícias que conspiram para degradá-lo a simples bable do castelhano.

O mau agoiro da extinçom por confluência com o castelhano é exorcizado polo nosso terceto virtuoso como prenúncio desse galego emancipado, livre por fim da gaiola dourada em que vive confinado.

Notas

1 https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Galega_da_L%C3%ADngua_Portuguesa

2 https://www.estraviz.org/prefacio.php

3 Além de vocábulos de inequívoca procedência galega como “enxebre”, “chainhas”, “trosma”, “relambido”, “nifroso”, “interquenência”, “duira” e tantos outros; também inclui locuçons infrequentes como “bardantes de” bem viva na minha memória linguística familiar e abonada aliás pola minha irmã Susana na sua tesinha de licenciatura na USC, Fala e cousas de Toba, (1968), resumida no Anuário galego de filologia Verba, vol.2, 1975.

4 https://gl.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9xico_da_Galiza

5 https://www.estraviz.org/lexicoaglp.php

6 https://web.archive.org/web/20160617075850/http://www.academiagalega.org/publicacoes/lco-da-galiza-mainmenu-50/114-lexico-da-galiza-edicao-on-line.html

7 https://uminho.academia.edu/AlvaroIriarteSanrom%C3%A1n/CurriculumVitae

8 Dicionário Estraviz, https://www.estraviz.org/acerca-de.php

9 https://alvaroiriarte.wordpress.com/2008/02/25/algumas-caracteristicas-do-novo-dicionario-de-espanhol-portugues/

10 Permitam-me recomendar-lhes um aliciante opúsculo de um amante informado deste fascinante disciplina: https://editorial.csic.es/publicaciones/libros/11916/978-84-00-09228-3/la-presunta-autoridad-de-los-diccionarios.html

11 http://www.porsinal.pt/index.php?ps=directorio&cat=27&iddir=297

12 https://www.edusp.com.br/livros/dicionario-de-zoologia/

13 https://praza.gal/opinion/nomear-invertebrados-com-cg

14 https://illa.udc.gal/Repository/Publications/Drafts/1444129797990_Carlos_Garrido.pdf

[Fonte: http://www.praza.gal]

A narradora Marta Ortiz propón unha viaxe sobre a irmandade lingüística e cultural entre Galicia, Portugal e toda a lusofonía.

Cidade da Cultura de Galicia

Cidade da Cultura de Galicia

Con motivo da conmemoración do Día Internacional da Narración Oral, a Xunta programa o sábado, 20 de marzo, ás 12:00 horas, na Cidade da Cultura, o espectáculo ‘Galicia Máxica’, unha proposta da contadora Marta Ortiz cun repertorio composto na súa totalidade por contos tradicionais galegos e portugueses.

Esta sesión de contacontos, especialmente dirixida a nenos de entre 4 e 11 anos, será de entrada gratuíta -previa reserva na web– e poderá seguirse tamén en directo a través de streaming.

Nela, a narradora Marta Ortiz propón unha viaxe sobre a irmandade lingüística e cultural entre Galicia, Portugal e toda a lusofonía. Será a través de romances, cancións, xoguetes e xogos tradicionais de Galicia e do país veciño, que servirán tamén para achegar aos máis pequenos o patrimonio oral compartido.

CONMEMORACIÓN DO DÍA DA NARRACIÓN ORAL

O espectáculo de Marta Ortiz no Gaiás enmárcase nas actividades do Día Internacional da Narración Oral, que se conmemora o 20 de marzo, promovidas polo Festival Atlántica, o colectivo NOGA, e os festivais Sete Falares de Pontevedra e Falando a Boca Chea da Coruña, nunha xornada na que se celebrarán unha vintena de espectáculos en múltiples puntos de Galicia.

Ademais de Marta Ortiz, entre os artistas participantes figuran nomes como os de Raquel Queizás, Charo Pita, Pablo Díaz, Vero Rilo, Celso F. Sanmartín, Quico Cadaval ou Sole Felloza, Pavís Pavós, Baobab, Migallas e Polo Correo do Vento.

iniciativa conta tamén cun manifesto da escritora Fina Casalderrey para lembrar nestes tempos tan especiais a importancia e a necesidade das historias a viva voz e o encontro cos outros para celebrar a memoria, a identidade e a lingua.

[Imaxe: MANUELGVICENTE – Europa Press – fonte: http://www.galiciaconfidencial.com]

Vanusa Vera-Cruz Lima considera que a obra deve incluir « um comentário pedagógico », para que a questão racional não seja ignorada. A Associação de Professores de Português (APF) considera que uma leitura implica a análise dos preconceitos raciais do discurso narrativo e contexto histórico

O escritor Eça de Queiroz e Os Maias estão na berlinda.

Uma investigadora cabo-verdiana identificou várias passagens racistas em « Os Maias », de Eça de Queirós, que, na sua opinião, não retiram valor à obra literária, mas justificam a inclusão de « um comentário pedagógico », para que a questão racial não seja ignorada.

« A inferioridade dos africanos e o desdenho pelo negro ou qualquer aspeto relacionado à raça negra é presente na linguagem do narrador e reforçada através de ações e pensamentos de personagens e da idealização da branquitude em crianças, homens e principalmente mulheres », disse Vanusa Vera-Cruz Lima, em entrevista à agência Lusa.

Professora de português na Universidade de Massachusetts Dartmouth, nos Estados Unidos, onde está a tirar o doutoramento em Estudos e Teoria Luso-Afro-Brasileiros, Vanusa Vera-Cruz Lima faz questão de sublinhar que « as passagens raciais não retiram nem adicionam o valor que esta obra representa na literatura portuguesa« , mas criam « oportunidades de ensino e instrução culturalmente responsáveis ».

« Penso que é importante separarmos o romance, que é uma das maiores obras de arte da cultura portuguesa, das passagens racistas nela encontradas« , disse, acrescentando que o que está em causa na sua análise é a obra e não o autor, Eça de Queirós, pois « para tal seria preciso um estudo muito mais aprofundado, investigação profunda sobra a vida dele e seus escritos profissionais e pessoais ».

Segundo a investigação de Vanusa Vera-Cruz Lima – que para esta análise recorreu à teoria crítica da raça, uma área de pensamento teórico contemporâneo que « revela como o racismo molda a realidade quotidiana do mundo » – a linguagem do narrador « reproduz a superioridade da raça branca sobre a raça negra, evidenciada através do discurso, frases, escolha de palavras, pensamentos das personagens de que a raça branca merecia ter o poder absoluto sobre a raça negra ».

« Ao celebrar extravagantemente a branquitude, o romance envia uma mensagem de que a negritude não é algo de que se orgulhar e, portanto, como o preto e o branco estão sempre em oposição, a glorificação de um, rebaixa o outro« , referiu.

Uma das passagens que a investigadora usou para exemplificar a sua afirmação consta do capítulo XVI da obra, escrita em 1880: « Ela [Maria Eduarda], por seu lado, loira, alta, esplêndida, vestida pela Laferrière, flor de uma civilização superior, faz relevo nesta multidão de mulheres miudinhas e morenas« .

Para a doutoranda, « todas as personagens do romance são um produto do ambiente em que o branco é considerado superior em relação ao negro« , embora estas possam « ser divididas em camadas com diferentes intensidade, consciência e intenção ».

« João da Ega é o personagem em que o racismo mais se evidencia. De acordo com Ega, da mesma forma que Portugal aspira ser civilizado, os negros tentam agir como brancos fantasiando e vestindo a jaqueta do seu mestre« , ilustra.

Vanusa Vera-Cruz Lima cita uma outra passagem do capítulo IV em que a personagem João da Ega afirma: « Nós julgamo-nos civilizados, como os negros de São Tomé se supõem cavalheiros, se supõem mesmo brancos, por usarem com a tanga uma casaca velha do patrão ».

A doutoranda considera que a obra « Os Maias » é um material para explorar valores e comportamentos relacionados com a raça que existiam na época, « mas que continuam a manifestar-se em vários aspetos da sociedade atual », disse, esperando que o seu estudo abra « conversas corajosas sobre raça dentro do romance », o que « não levaria à desvalorização da obra tão importante ».

« Mais do que explicar o contexto, é preciso discutir a obra, usando as lentes atuais, porque apesar de o romance ter sido escrito nos anos de 1800, faz parte da realidade de milhões de alunos espalhados pelo mundo lusófono em 2021 », referiu.

De origem cabo-verdiana, Vanusa Vera-Cruz Lima é licenciada em Relações Internacionais (Universidade Cândido Mendes – Rio de Janeiro) e mestre em Linguística Pplicada. Leu « Os Maias » pela primeira vez durante o ensino secundário, em Cabo Verde, quando Eça de Queirós lhe foi apresentado como « um dos mais importantes escritores da literatura portuguesa ». Voltou à obra no âmbito do programa do seu doutoramento.

Transmite a mensagem de que « a colonização foi necessária e benéfica »

Segundo Vanusa Vera-Cruz Lima, a mensagem sobre o colonialismo que os alunos recebem quando leem a obra, publicada em 1888, é que « a colonização foi necessária e benéfica ». Além disso « transmite uma imagem de África como sendo uma terra de « selvagens » e « incivilizados », que resulta na justificação da exploração portuguesa neste continente ».

Na sua análise racial a « Os Maias », uma das obras mais conhecidas de Eça de Queirós, autor de leitura obrigatória na disciplina de Português no ensino secundário, Vanusa Vera-Cruz Lima apresenta várias citações do romance que « evidenciam o processo de colonização » como tendo sido « necessário para a « salvação » das pessoas que viviam nas terras africanas ».

Para Ega, uma personagem com relevância neste romance, que relata a história de uma família ao longo de três gerações, em finais do século XIX, « a colonização tinha um outro « sabor », porque transformaria os negros em pessoas « civilizadas » e, com isso, não haveria nada de pitoresco que chamasse a atenção aos turistas », refere a autora da tese de doutoramento, citando uma passagem da obra. É também desta personagem a passagem: « Porque não se deixaria o preto sossegado, na calma posse dos seus manipansos? Que mal fazia à ordem das coisas que houvesse selvagens? Pelo contrário, davam ao Universo uma deliciosa quantidade de pitoresco ».

Vanusa Vera-Cruz Lima afirma que o propósito da sua análise é contribuir para « se repensar a forma como a obra é ensinada nas escolas, contribuindo para uma reflexão e expansão racial » e que não pretende o fim da sua leitura no ensino português. « Pelo contrário, este romance é uma ferramenta ideal para criar oportunidades de ensino e instrução culturalmente responsáveis, para que possamos atender às necessidades de todos os alunos », disse.

Leitura da obra implica análise dos preconceitos raciais

A Associação de Professores de Português (APF) considera que uma leitura de « Os Maias », de Eça de Queirós, implica a análise dos preconceitos raciais do discurso narrativo e das personagens, assim como inserir esse discurso no contexto histórico. O vice-presidente da AFP, Luís Filipe Redes, disse que não é precisa « uma análise muito profunda para compreender os preconceitos raciais presentes em « Os Maias » e em outros textos de Eça ».

« Apesar do seu realismo, o autor tem as limitações de um homem do século XIX. Para não termos visões preconcebidas relativamente aos outros, temos de interagir com eles, coisa que o Eça não terá tido oportunidade de fazer, não obstante a sua passagem por Cuba », adiantou o professor de Português.

O docente sublinhou que « a perspetiva racista era dominante nos estudos antropológicos desse tempo ». « Eça era contra o tráfico de escravos e isso também se lê em « Os Maias ». A alternativa ao tráfico de escravos era o desenvolvimento de África que passava pela ocupação efetiva num movimento que se chamava « colonialismo ». É o que vemos no trajeto da personagem Gonçalo, da « Ilustre Casa de Ramires » », comentou.

Por isso, Luís Filipe Redes considera que a leitura desta obra « implica a análise dos preconceitos raciais do discurso narrativo e das personagens e inserir esse discurso no contexto histórico ». « O que não podemos fazer é projetar juízos de valor formados nas vivências do nosso tempo sobre as ações dos homens do passado », sublinhou.

[Fonte: http://www.dn.pt]

O reintegracionismo galego, ainda pouco conhecido em Portugal, luta para que o galego, língua cooficial no território da Galiza, deva convergir com o português, principalmente adotando a sua ortografia, por razões históricas e também para garantir o seu futuro. Entrevista a Eduardo Maragoto, presidente da Associação Galega da Língua.
Eduardo Maragoto.

Eduardo Maragoto

O que é o movimento reintegracionista galego?

É um movimento linguístico-cultural que pretende diluir quanto possível as fronteiras entre o galego e o português, nomeadamente aquelas que consideramos mais artificiais. O galego fala-se na Galiza, que administrativamente é uma comunidade autónoma espanhola onde esta língua é cooficial e ensinada nas escolas, só que nos dias de hoje é ensinada sem ter em conta o sistema linguístico ao qual pertence do ponto de vista da filologia, o galego-português. Por exemplo, ensina-se um modelo de galego que usa a ortografia do castelhano. Nós consideramos que esta ortografia é uma fronteira artificial que dificulta sem necessidade o contacto linguístico entre as pessoas das duas margens do rio Minho e por isso propomos deitar abaixo esse muro adotando uma ortografia essencialmente comum à portuguesa para o galego. Isto não quer dizer que nos oponhamos liminarmente ao uso da castelhana, que entendemos por motivos políticos e de outro teor, mas ela tem de ser compatível com o emprego doutra, convergente com o português.

Mas o galego e o português são a mesma língua?

Ainda que a política afastasse o galego do português de forma abrupta no final da Idade Média (o galego deixou de ser uma língua escrita durante a Idade Moderna enquanto o português continuou o seu percurso natural como língua de um reino independente), as nossas falas continuam a pertencer ao espaço linguístico galego-português de um ponto de vista histórico-filológico. Por isso, da mesma maneira que o alsaciano usa a ortografia do alemão e o quebequês a ortografia do francês, também o galego deve poder usar uma ortografia comum com o português.

E isso, para quê?

Para as pessoas portuguesas perceberem as nossas motivações, vou pôr um exemplo com o apelido do intelectual homenageado este ano pelo Dia das Letras Galegas, a nossa grande festa cultural: Ricardo Carvalho Calero. Hoje em dia, nas escolas galegas ensina-se que “carvalho” se escreve “carballo”, com a ortografia do castelhano. O facto de aprendermos assim esta palavra, faz com que ela sirva para nos relacionar apenas com 2.000.000 de pessoas em vez de com 250.000.000 milhões. Desta forma, com a decisão política pela qual o galego não pode usar uma escrita convergente com o português, teoricamente para as crianças não terem de aprender dois sistemas gráficos diferentes, a nossa língua perde um grande valor comunicativo, fragilizando-se ainda mais do que já está, porque as pessoas que usam uma língua têm de sentir que ela é útil em termos comunicativos, não só sentimentais. Em caso contrário, deixam de transmiti-la às seguintes gerações. Nós queremos impedir isso.

Qual é a origem do reintegracionismo e como tem mudado desde a fundação da AGAL até aos nossos dias?

O movimento reintegracionista tal e como hoje o conhecemos nasce em 1981, precisamente com a fundação da AGAL(link is external). Nesse mesmo ano, Ricardo Carvalho Calero escreve o primeiro livro da história em “galego reintegrado”, quer dizer, usando uma ortografia essencialmente portuguesa para o seu galego. Com estes dois passos começam a aplicar-se na sociedade os princípios que já tinham sido defendidos teoricamente desde muito antes.

Como já mencionei, depois da etapa medieval, na Idade Moderna, o galego-português deixou de se escrever a norte do Minho (na Galiza), enquanto que continuou no sul com o nome de português. Quando voltou a ser escrito na Galiza, no final do século XIX, a maioria de escritores e escritoras (particularmente Rosalia de Castro) usaram a ortografia castelhana para o fazerem, mas praticamente desde que isso aconteceu sempre houve autores que defenderam dar passos em relação à adoção de cada vez mais traços da ortografia portuguesa, sobretudo desde que foram descobertas as cantigas medievais que mostravam que havia um passado literário comum com Portugal. Só que, na prática, com o galego fora das escolas, isso era muito difícil de aplicar. Porém, nos anos setenta do século passado, quando já se adivinhava o fim do franquismo, o debate ressurgiu com força. O galego iria ser ensinado nas escolas, de maneira que seria possível aprendê-lo com uma ortografia convergente com o português e utilizando a gramática desta língua como modelo para construir o seu padrão. Quer dizer, seria possível reintegrar o galego no seu sistema linguístico, restaurando o seu léxico e estruturas mais genuínas. Esta foi a circunstância que motivou que cada vez mais intelectuais (entre eles, o português Rodrigues Lapa) se pronunciassem a favor de mudar a ortografia castelhana do galego, que era a usada na altura, pela portuguesa.

Naquela altura, a proposta foi rejeitada pelo poder político, mas na atualidade temos a certeza de que ela será reconsiderada. Apesar de sofrer uma forte estigmatização ao longo dos anos 80 e 90, o reintegracionismo fortaleceu-se. Nisto terá tido influência a crise aguda que o galego está a sofrer em relação à sua transmissão natural às novas gerações e também a evolução das telecomunicações. Num mundo aberto hiperligado como o atual, não faz sentido continuarmos desligados do português de maneira forçosa.

Fala-nos um pouco do movimento reintegracionista galego e do trabalho que desenvolve a AGAL – Associaçom Galega da Língua.

Antes de mais, é preciso esclarecer que, considerando o conjunto da sociedade, o reintegracionismo é um movimento minoritário. Ele tem muita importância no âmbito cultural, mas que ninguém imagine que toda a gente anda a falar disso nos bares. Ora, nos meios culturais tem muita influência e uma importância crescente. É conformado por uma constelação de pessoas e associações bastante numerosa que age em áreas muito diversas. Seria impossível lembrar-se de todas, mas para fazeres uma ideia do que significa socialmente, há entidades musicais, culturais, educativas, comunicativas, políticas, etc. Para além da AGAL, vou só referir um dos projetos mais recentes: as Escolas de Ensino Galego “Semente”. Trata-se de uma rede educativa que usa o “galego internacional” (como nós chamamos ao nosso “português”) como língua veicular. Por enquanto só abrange o ensino infantil e primário nas principais cidades, mas tenho a certeza de que vai chegar longe. É a grande esperança para garantir a transmissão intergeracional do galego.

Quanto à AGAL, ela dedica-se exclusivamente a fazer penetrar o ideário reintegracionista na sociedade. Nessa missão, além de ser a mais antiga, fica mal que o diga eu, continua a ser a predominante, por volume de atividade e massa associativa. Ela desenvolve projetos muito estáveis e conhecidos do reintegracionismo: o Portal Galego da Língua(link is external), a Editora Através(link is external), cursos em Portugal e online, o consultório linguístico @emgalego… e já desenvolveu outros que entretanto estão inativos, mas que foram muito importantes na sua época: os Congressos Internacionais da Língua Galego-Portuguesa, a revista Agália ou uma livraria.

São promissoras se estiver dentro do universo da língua portuguesa, mas escassas se continuar o seu caminho isoladamente. Na atualidade, só as pessoas galeguistas têm incentivo para transmitirem o galego aos seus filhos e filhas, aliás de forma muito deficitária num ambiente de castelhanização geral. Mas o galego tem de ser interessante para toda a população. Se o reintegracionismo pudesse participar na gestão da situação, (chegará esse dia, ninguém tenha dúvida disso), as pessoas poderiam usar o seu património linguístico (o galego-português, mas também o castelhano) para se relacionarem naturalmente com dois dos universos linguísticos mais importantes do mundo.

Neste momento, como é abordado o papel da língua galega nos estabelecimentos escolares da Galiza e qual é a importância do ensino do português nestes estabelecimentos?

O galego é ensinado obrigatoriamente nas escolas. O galego oficial (com ortografia castelhana), não o reintegrado (com ortografia portuguesa) que nós propomos. Mesmo assim, ele tem muitas dificuldades, administrativas e sociais, para se tornar língua veicular nas restantes cadeiras. Para além disso, exceto em zonas predominantemente rurais, nas últimas décadas deixou de ser a “língua do recreio”, porque deixou de ser transmitido às novas gerações. Eis a razão pela qual surge uma iniciativa que já mencionei: a Semente, uma rede escolar que pretende contornar essa situação. Em relação ao português, ele é lecionado nas Escolas Oficiais de Idiomas das cidades (ensino para adultos), mas no ensino primário e secundário, apesar da Lei Paz Andrade, apenas é ensinado em muito poucos estabelecimentos de ensino de forma optativa.

Como pode contribuir a língua portuguesa para a Galiza?

Nos dias de hoje poucas pessoas defensoras do galego têm dúvida de que é urgente que o português chegue ao ensino na Galiza. Para já, é um recurso desaproveitado pelos galegos e galegas de um ponto de vista sociocultural e económico. Até a direita galega, tradicionalmente desinteressada nesta questão, foi capaz de ver isso quando avançou com a Lei Paz Andrade. Por outro lado, seria vital para o próprio galego, que escamba para o castelhano a grande velocidade, para reforçar a sua estrutura interna. O contacto com o português permitiria a revalorização do léxico e das estruturas genuínas galegas. Repara, quando eu era criança, os adultos costumavam usar o verbo “brincar” com o mesmo valor que tem em português. Hoje, só três décadas depois, quase toda a gente usa só “jogar” com esse valor, como em castelhano, mesmo nos livros infantis editados para ensinar galego às crianças. Qual foi o problema? A desconexão do português. A língua portuguesa tem de ser ensinada, ouvida e lida na Galiza. É a única forma que eu vejo nos dias de hoje para parar essa deriva.

Qual é a importância de Carvalho Calero para o universo da Lusofonia?

Carvalho é um dos intelectuais galegos mais importantes do século XX, para muitas pessoas o mais importante com muita diferença. Ensaísta, poeta, romancista, crítico literário, linguista. Ele foi tudo para a nossa cultura. E também foi o primeiro que escreveu um livro usando uma ortografia essencialmente comum à portuguesa para o galego. Só isso já justificaria ele ser mencionado nas escolas portuguesas, mas é que ele também foi um imprescindível na defesa das liberdades, primeiro quando Franco se levantou contra a República e depois quando a opção de usar uma ortografia comum com a portuguesa foi excluída pelo novo poder político pós-franquista. Essa é a razão de ter sofrido prisão e ostracismo durante praticamente toda a sua vida adulta. Tenho pena de que não pudesse completar o seu desejo de redigir a parte galega da gramática luso-brasileira de Celso Cunha e Lindley Cintra, pois os três morreram ao pouco tempo de idearem o projeto. Quando a Galiza fizer parte da lusofonia, linguística e institucionalmente (esse momento acabará por acontecer, tenho a certeza), Carvalho Calero será dos autores mais celebrados da nossa língua, à altura de Leite de Vasconcelos ou Rodrigues Lapa.

A Lei Paz Andrade, aprovada por unidade pelo Parlamento galego em 2014, praticamente não saiu do papel. O que falta para a impulsionar? 

Quero dizer que a direita não se tenha movidoA situação do galego é tão crítica e a necessidade de aplicar políticas reintegracionistas tão evidente que até a direita política se deslocou timidamente para as nossas posições. Daí que fosse possível a aprovação da Lei Paz Andrade por unanimidade, como dizes. Esta lei pretende tirar proveito dos vínculos linguístico-culturais da Galiza com a lusofonia no ensino e nas telecomunicações, bem como fomentar a presença galega em organismos internacionais lusófonos. Porém, indo ao concreto, o nó górdio da lei que gostaríamos de desfazer de forma mais urgente encontra-se no ensino. Para ela valer realmente a pena deve servir para universalizar o ensino do português na Galiza. Isso abriria tantas portas aos galegos e galegas e à nossa cultura, que o debate linguístico que temos na atualidade já não se voltaria a colocar nos mesmos termos. A esquerda galeguista representada pelo BNG já prometeu que iria levar isso a cabo se chegasse ao poder, mas não chega. Nós achamos que se trata de um assunto estratégico que não pode depender da cor política de quem estiver no governo. Tem que avançar por consenso, sem confrontar as diferentes forças partidárias do país.

Achas que seria benéfico o ensino da língua galega no território português?

Qualquer relacionamento que implique mostrar-nos como realmente somos é interessante e jamais devemos pôr empecilhos a esse conhecimento mútuo. Embora nós defendamos que galego e português são a mesma língua, a verdade é que na atualidade não são tratadas como tal pelas instituições, e isso também tem de ser mostrado. Ora bem, devemos ser realistas nas nossas aspirações e a necessidade desse ensino em Portugal não é comparável à que agora mesmo existe de que o português seja ensinado nas escolas galegas. Em termos estritamente linguísticos, o português é estável e o galego extremamente frágil e está muito castelhanizado. É o segunda que precisa de reforço do primeiro para não continuar a escorregar para o castelhano e não o contrário. Depois, em termos práticos, também devemos ser realistas. O português abre portas económicas e socioculturais à população galega que o galego não está em condições de abrir às pessoas portuguesas na Galiza, onde por essa razão elas usam normalmente o castelhano.

Como podem os portugueses ajudar no processo de normalização linguística da Galiza e qual achas que deveria ser o papel da Galiza na CPLP?

Esta entrevista é um bom começo. Nos últimos anos temos notado cada vez mais interesse na questão linguística galega, quer por parte de pessoas portuguesas quer por parte de pessoas brasileiras. Dar a conhecer o nosso caso em meios como este facilita que as pessoas vindas da Galiza sejam reconhecidas como galegas em Portugal, e isso é muito importante para a nossa “autoestima” cultural. Por outro lado, chegado o momento, acho que a opinião pública portuguesa vai ser fundamental exigindo o direito da Galiza a pertencer à CPLP em vez de outros países, como a Guiné Equatorial, que nada têm a ver com a lusofonia de um ponto de vista linguístico e cultural. Quanto ao papel da Galiza na CPLP, lembra que o velho reino da Galiza é o berço do galego-português que falava D. Afonso Henriques antes de o reino de Portugal começar a dar os primeiros passos. Não achas que o berço da língua portuguesa deveria ter um papel no principal organismo dos países de língua portuguesa?


Entrevista de Diego Garcia a Eduardo Maragoto, presidente da AGAL – Associação Galega da Língua 

 

[ Imagem: Nós Televisión – fonte: http://www.esquerda.net]

Si enlacer ses amis ou sa famille fait du bien, étreindre des arbres, pour capter leur énergie, est tout aussi bénéfique. Cela a d’ailleurs été prouvé scientifiquement.

Écrit par TIFFANY SALES

En 2011, le livre « Blinded by Science » (« Aveuglé par la science » en français) de Matthew Silverstone a démontré par des centaines d’études validées scientifiquement que la sylvothérapie pouvaient améliorer de nombreux problèmes de santé notamment liés aux maladies mentales. Une discipline officiellement reconnue au Japon qui consiste à se ressourcer grâce aux arbres en captant leur énergie. Ou à prendre un « bain de forêt », comme le disent si bien les Japonais.

La sylvothérapie qui possède donc un statut officiel, permet en effet d’améliorer le niveau de concentration, le temps de réaction, soulager les maux de tête, diminuer la sévérité du Trouble de Déficit de l’Attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ou encore chasser la dépression.

Gérante d’un centre de soin énergétique à Embourg, dans la province de Liège, Catherine Jeukens, confie à RTL qu’après avoir embrassé un arbre « on se sent mieux sur le plan physique, énergétique et émotionnel. Cela apporte un renforcement des fonctions immunitaires. L’humeur est un peu mieux régulée donc c’est très bon pour les personnes un peu dépressives. Cela permet aussi de lutter contre le vieillissement prématuré des cellules. Embrasser un arbre peut par ailleurs aider les enfants à se concentrer. Il y a vraiment beaucoup d’effets bénéfiques ».

Des propriétés vibratoires

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Silverstone certifie que ce ne sont pas les espaces verts qui nous procurent du bien-être, mais les propriétés vibratoires des arbres et des plantes.

En effet, notre corps très sensible aux différentes vibrations peut complètement changer de comportement biologique au contact de celles-ci. Une expérience a par exemple mis en évidence que si on boit un verre d’eau traité avec une vibration de 10Hz, le taux de coagulation sanguine change immédiatement après avoir bu l’eau. Les arbres affecteraient les hommes de la même manière.

De nombreuses études citées dans ce livre prouvent également que les enfants qui interagissent de manière directe avec les arbres montrent une nette amélioration psychologique et physiologique en termes de santé et de bien-être.

Si cette théorie semble farfelue, d’autres l’ont pourtant édictée bien avant. Pour les taoïstes, les arbres et les plantes sont capables d’absorber les fréquences de la lumière mais aussi celles de l’énergie. Selon eux, ce serait parce que les arbres ne bougent pas qu’ils savent absorber l’énergie de la terre.

Dans une autre école de pensée qui s’aligne avec cette théorie, le maître taoïste Mantak Chia apprend à ses élèves à méditer avec les arbres. Il en est convaincu, en alignant son corps avec l’aura d’un arbre, on peut transformer l’énergie malade et négative du corps en énergie positive.

Il ne vous reste donc plus qu’à trouver votre arbre, il se chargera du reste !

 

 

 

[Source : http://www.lesoir.be]

Percursos sem roteiro

Por Joám Lopes Facal

Para Victorino Pérez Prieto

Três som as acepçons do termo lusismo no dicionário da RAG, duas de índole defensiva e só a terceira pertinente, e mesmo me atreveria a prognosticar que a única com futuro. As duas primeiras acepçons tentam pôr-lhe portas ao campo, onde galopa sem freio o andaço lusista que ameaça a harmonia de estufa-fria onde mora o galego administrado.

Os exemplos escolheitos para ilustrar as duas primeiras acepçons da voz lusismo ilustram bem às claras a dificuldade de tentar isolar o galego do influxo português: 1) “A expresión ‘gostar de’ é un lusismo”, 2) “A palabra ‘obrigado’ empregada para dar as grazas é un lusismo”. Auguro-lhe curta vida a ambas hipóteses. Quanto á primeira, é pertinente apontar que a regência da preposiçom “de” com o verbo “gostar” é optativa, como lecciona o Dicionário Houaiss [“a prep. de é freq. omitida antes de complemento oracional (p.ex.: gostaria (de) que chegassem mais cedo), o que faz com que alguns autores considerem este verbo tb. transitivo directo”]; de transitivo e intransitivo qualifica este verbo Estraviz e, o mais chocante, o próprio dicionário da RAE confirma a correcçom das expresons “gustar De correr”e“gustar De jugar”.

Quanto ao uso de obrigado como fórmula de cortesia, seria bom reparar na sua crescente vitalidade que alcança já o próprio Parlamento Espanhol por boca do deputado Nestor Rego. A terceira acepçom, a única isenta de carga ideológica é, como consequência, a mais ajustada à sua funçom descritiva: lusismo é a “Corrente lingüística que considera que o galego é unha variedade da lingua portuguesa polo que a súa codificación, particularmente a gráfica, debe realizarse procurando a converxencia co português”. Assi mesmo é.

Como quer que se veja, é bom observar que a aduana levantada contra o contrabando lusista é um autêntico crivo furado. Circulam sem receio polo país juroinvestimentoorçamentocervejaranha céus, amizade, porém… por nom falar da pujança das feiras para denominar os dias da semana, como podemos observar na manchete do Diário Nós. Em flagrante contraste, tropeçamos no dicionário da RAG com o neologismo espanhol azafata, habilitado provavelmente para tentar ocluir alternativas mais genuínas, como aeromoça ou hospedeira de bordo, seguramente habituais já para os inúmeros usuários galegos do aeroporto portuense de Sá Carneiro. Em catalám, pode ser útil lembrar, preferiu-se hostessa: hospedeira.

A imparável polinizaçom cruzada do galego polo português constitui um poderoso antídoto contra a ingerência perturbadora do castelhano. Por mero reflexo defensivo, o galego vai seguir acumulando lusismos — simples arcaísmos do galego em muitos casos — como reconfortante elixir de eterna juventude inoculado em doses homeopáticas. Os seus efeitos benéficos nom se limitam à mera depuraçom lexical e locucional, velaí temos como prova o venturoso restauro do infinitivo flexionado [resultou decisivo chegares ti naquele momento, para estarmos todos juntos...] ou do futuro de conjuntivo [seja como for, aprovaçom do orçamento se proceder, caso chegares tarde…], sem esquecer a eliminaçom de preposiçon “a” com verbos em complemento directo [chamei o médicovou visitar um amigo…] ou o uso de respostas ecoQueres pam? Quero, privativas do galego-português. Nom há como a família, amigos.

Tentar minar a língua com artefactos anti-reintegracionistas é empenho estéril na era digital. Neste ecossistema, os biótopos linguísticos marginais resultam especialmente vulneráveis ao entorno. A crescente pressom das redes sociais e o irrestrito acesso à informaçom disponível confabulam-se em detrimento dos frágeis redutos locais. A flexibilidade acumulativa e adaptativa do inglês e o número de usuários de um idioma som factores decisivos na carreira da perdurabilidade. Comparemos as 138.167 entradas do Estraviz e a sua qualidade de indulgente interface com o léxico lusófono com as 60.000 do dicionário da RAG por nom falar das 228.000 entradas do sumptuoso dicionário Houaiss que senhoreia a ecúmena portuguesa nas suas vertentes sincrónica, diacrónica e gramatical. Jogar ao regionalismo linguístico é apostar pola insignificância: pura agorafobia estéril.

O reintegracionismo quer ser umha proposta razoável de promover umha variante nacional da língua ancorada na sua própria história, fiel ao galego vivo e congruente com o português. A depuraçom de aderências exógenas é parte essencial do programa reabilitador incluídas, gostaria de acrescentar, aquelas desajeitadas ou supérfluas que fluem desde a lusofonia. Penso em palavras como desapontamento (decepçom), workshop (seminário, laboratório) e tantos outros barbarismos impertinentes e prescindíveis. A vocaçom de ponte internacional entre o galego histórico e o galego vivo e deste coma lusofonia que inspira o programa reintegracionista deve apreender a navegar entre a inoperância auto-referencial e o imoderado fascínio lusófilo. O rumo certo para o galego progredir em amistoso diálogo com o português tem muito a ver com o judicioso paradigma do galego de qualidade formulado polo professor X. R. Freixeiro Mato para utentes reflexivos do idioma que se resistem a mudar de ortografia.

A legitimidade da proposta reintegracionista que se resiste a renunciar ao seu acervo ortográfico patrimonial tem no galego histórico o melhor apologista. É chegada a hora de arvorar o nosso rico avoengo linguístico que o entulho secular enterrou. O medievalismo autóctone é mais difícil de desdenhar que o fantoche lusista. Vindicar a ortografia histórica é umha via óptima para visualizar o curso diacrónico do galego e a sua congruência genética com o português.

Deixando à parte os sufixos *vel e *bel, mais vacilantes na história do idioma, paramos mentes nos belicosos *çon e *son, severamente reprimidos no galego moderno em favor do preceptivo *ción, grato ao ouvido castelhano. Abrimos o Tesouro Medieval Informatizado da Língua Galega patrocinado polo ILG1 para consultar o conflituoso sufixo *çon nas suas diversas variantes ortográficas; acodem de imediato à chamada 911 palavras: abrigaçon, absoluiçon, acusaçon, administraçon, alegaçon (…) oraçon, partiçon, renunciaçon, resurreçon, treeçon. Repetimos a procura com o sufixo *son; brotam de contado 211 registos adicionais: ascensson, ceson, coluson, comison, confesson, geerason (…) visón, lison, posison, rason, suceson…A consulta dos dígrafos *lh* e *nh* rende colheita igualmente copiosa. Resistimo-nos a multiplicar exemplos mas nom podemos deixar de demorar um instante na rija sonoridade de caralho e colhon, no recendo rural do milho e de palheiro e no aroma literário de senlheira ou velhice. Com *nh*, logo tropeçamos com a Alamanha, a Bretanha, e com Caminha e Moanha.

Velaí o nosso idioma vivo e palpitante de quando a palavra fluía livre do pensamento à pena. Espaço geográfico documentado: o território da Galiza. Período abrangido: do ano 787 ao 1600. Material analisado: 16.000 hunidades textuais distribuídas em 82 obras. Géneros compilados: prosa notarial e nom notarial, poesia e prosa vária. Procedência do material: concelhos, mosteiros, paróquias e catedrais, crónicas, cantigas e Histórias: Galiza em pleno exercício da sua soberania cultural.

Sem cair em saudades passadistas, bem ao contrário, em perspectiva actual e projectiva, gostaríamos de interpelar a gendarmaria ortográfica acerca da chocante divergência entre a sólida feitura ortográfica dos apelidos históricos com “g” ou “j”, como Feijó, Rajoy, Gigirey, Reija e tantos mais, e a torpe distorçom ortográfica da toponímia que nos assalta na sinalética de tráfico. Ortografia correcta com deplorável ortofonia resolvida em torpe gargarejo castelhano na onomástica; abjecta ortografia com clara ortofonia na toponímia. Um absurdo atrapalhamento entre letras e sons num momento em que Galiza dispom de plena competência em matéria linguística e educativa e o mais generoso acervo de meios didácticos, científicos e divulgativos. Como testemunha de cargo ante a desídia oficial, alça-se o insubornável inventário civil de contratos, partilhas e herdanças entremeados de apelidos e topónimos originários, para recordar do ignaro atropelo ortográfico. 

Resgatar o nosso avoengo ortográfico contribuiria decisivamente a dissolver o persistente estigma de rusticidade e vergonha que impregna ainda a consciência linguística colectiva do país e a projectá-la à sua condiçom de orgulhoso brasom da nossa estirpe cultural. A burocracia linguística estabelecida deve-nos um debate sossegado e sólido sobre o ponto cego da sua excêntrica política neológica e ortográfica. A sociedade democrática a que aspiramos é incompatível com o vicioso recurso ao silêncio administrativo.

Por cima de todo há umha boa notícia que merece ser divulgada entre os simpatizantes da via reintegracionista. É o facto de poder dispor de instrumental tecnológico capaz de resolver instantaneamente qualquer dúvida ortográfica ou gramatical. Basta com seleccionar o formato linguístico desejado no editor de textos ou consultar os dicionários em linha, ou mesmo instalar um bom corrector de texto como o português Priberam. Discretos guias para transitar no nosso idioma livre de servidumes alheias.

O modelo reintegracionista nasceu maduro com o Estudo Crítico (1983, 1989) às NOMIG do ILG-RAG (1982). Muita controvérsia tem corrido sobre o assunto nestes quarenta anos. O reintegracionismo actual, frágil fruto de fervorosas adesons e discretas dissidências, acabou esgalhando finalmente na rompente do assimilacionismo ao português. Umha posiçom, hoje maioritária, opta pola assimilaçom plena vista a dificuldade de socializar o discurso galeguista original, a outra porfia em desenvolver umha variante específica para o galego. Culminada a sua agenda reintegradora, a primeira opçom empenha-se numha agenda da difusom do padrom português. A segunda, como a praticada por mim nestas mesmas páginas desde 2012, pretende acompanhar e orientar o galego em processo. Horizonte e raiz.

Ao noviciado juvenil reintegracionista sugerir-lhe-ia temperar com afável tolerância a firmeza na intençom. Atitude cautelar aconselhável, aliás, no contexto da crise dos grandes relatos em que estamos instalados. Praticar o galego sem dogmatismo, adequando o formato à oportunidade e o auditório é um preceito elementar de bom juízo, imprescindível para manter o folgo ante o incerto caminho à frente. Galego institucional quando requerido, galego reintegrado quando possível (tal foi a minha escolha para redigir a tese doutoral na USC sem contratempos, nom acreditem no suposto carácter preceptivo do galego oficial!) e português padrom quando for preferido polo destinatário. Tal foi o caso no meu recente artigo A economia galega e o comércio exterior2inserido no Anuário 2020 do IGADI.

Folheio nestes dias artigos científicos de actualidade referentes à recente detecçom da estranha onda gravitacional GW190521. Leio-os numha variante do meu próprio idioma; maravilhoso privilégio do galego por direito de origem e primogenitura que poucos idiomas possuem. Do poema medieval à literatura científica mais actual o galego sem fronteiras acompanha-me de cote. No entanto, porfio neste meu particular estilo de inequívoco sabor galego com sufixaçom medieval. Qual poderia ser a vantagem de confiná-lo num restrito reduto provincial sem vistas ao exterior?

 

1 Tesouro Medieval Informatizado Língua Galegahttps://ilg.usc.es/tmilg/index.php

2 We in the world, Nós no mundo. Informa anual 2020. A paradiplomacia galega na nova normalidade: https://www.igadi.gal/web/sites/all/arquivos/igadi_weintheworld_2020.pdf

[Imaxe: Vexels – fonte: http://www.praza.gal]

C’est un de ces trésors que les « chasseurs de sons » et les DJs exhument de temps en temps pour le plus grand bonheur des mélomanes : l’album Maguidala, de Pedro Lima, chanteur emblématique de l’île de Sao Tomé, dans le golfe de Guinée, au large du Gabon. Sorti en 1985, le disque est réédité par le label Bongo Joe.

Le label Bongo Joe réédite « Maguidala », l’album de Pedro Lima sorti en 1985.

Pedro Lima est mort l’an dernier et sa musique si entraînante aurait pu tomber dans l’oubli sans la passion de DJ Tom B, grand amateur de musique lusophone et brésilienne en particulier.

Ses recherches musicales l’ont mené du Brésil au Cap-Vert et à l’Angola… jusqu’aux 45 tours enregistrés par des groupes de Sao Tomé… Fasciné par la virtuosité de Pedro Lima, Dj Tom B numérise tous ses enregistrements quelques mois après la mort du musicien.

« Le niveau des groupes de Sao Tomé était excellent, mais Pedro Lima était encore au-dessus, assure Dj Tom B. C’est une musique très belle, très efficace, mais aussi très triste ».

Pedro Lima, le surdoué de Sao Tomé, avait commencé sa carrière à l’adolescence, à l’aube des années 1960, avec des membres de sa famille… qui ne roule pas sur l’or. Les instruments étaient alors fabriqués avec les moyens du bord.

« Très ancré à gauche »

Le succès ira grandissant et Pedro Lima sera même surnommé « La voix du peuple » : « Il était très ancré à gauche », précise Dj Tom B.

En 1975, à la fin de la colonisation portugaise, le pouvoir revient au parti unique, le MLSTP (Mouvement de libération de Sao Tomé et Principe), d’obédience communiste, tendance castriste et prochinoise. « Pedro Lima a toujours soutenu le MLSTP, mais il n’avait pas sa langue dans sa poche, et il ne se privait pas de critiquer le pouvoir », affirme Dj Tom B. De fait, plusieurs chansons seront interdites d’antenne à la radio nationale.

Cette fidélité sans aveuglement vaut à Pedro Lima de devenir le chauffeur du président Pinto Da Costa, lequel a payé les frais de son enterrement l’année dernière – des funérailles grandioses selon ceux qui y ont assisté.

Délicieuse mélancolie

Le disque réédité par le label suisse Bongo Joe, Maguidala, est « très équilibré » musicalement, selon Dj Tom B, avec deux rumbas et deux puxas, la puxa étant un délicieux mélange « de merengue angolais, d’influence soukouss pour les guitares, de coladeira du Cap-Vert et de rythme afoxé brésilien ».

Avant d’être réédité, ce bijou de mélancolie (la fameuse « saudade » cap-verdienne) se négociait jusqu’à 500€ chez les connaisseurs. Il est aujourd’hui accessible au plus grand nombre. Et si Pedro Lima a eu 27 enfants, avec Maguidala, c’est sa postérité musicale qui est assurée.

Pedro Lima Maguidala (Bongo Joe) 2020
Bandcamp 

Publié par Sébastien Jédor

 

[Photo : Bongo Joe – source : http://www.rfi.fr]

 

Ela foise achegando á proposta paseniño; ao comezo con dúbidas e logo con determinación. Trátase dunha decisión política e hai que ser consecuente con ela, explica. Elena segue, décadas despois, os pasos lingüísticos que defendía con contundencia Carvalho Calero, o homenaxeado nestas Letras Galegas.

Ricardo Carvalho Calero, homenaxeado nestas Letras Galegas do 2020, cría firmemente en que as linguas debían camiñar cara á internacionalización igual que o facía o mundo no que el vivía [“Conversas en Compostela con Carballo Calero” ( M.A. Fernán Vello/ F. Pillado Mayor. Sotelo Blanco Edicións, Barcelona, 1986, p. 182]. « O porvir do galego está en non desvinculalo das outras formas do antigo galego-portugués que se manifestan como linguas de uso extracontinental e que poden reforzar o galego depauperado en catro séculos de colonización lingüística castelá », falaba para a TVG. Súa era a loita de facer do noso un idioma competitivo.

E nesta mesma loita de reintegración do galego no portugués seguen hoxe moitas persoas espallas polo territorio. Os pasos lingüísticos de Carvalho Calero deixaron pegada ao longo da historia de Galicia e chegan ata á rapazada máis nova. 

Elena Penas, de 21 anos, baixista de Nuada, estudante de Impresión en Artes Gráficas, é un deses exemplos nos que o reintegracionismo callou aos poucos pero con forza, e sempre fóra das lindes do ámbito educativo. Á espera de poder gravar o segundo EP de Nuada xunto con Marina, Jose e Brais o antes posible e agora tamén como rapeira en solitario, Elena Penas fai da música a canle para « transmitir umha mensagem de luita pola igualdade, polo nosso país e pola nossa classe, e sempre na nossa língua ».

Este 17 de maio sería día de saír á rúa para non quedar sen idioma, mais xa que non se pode, que sexan as palabras escritas as que sirvan de reivindicación…

O ACHEGAMENTO AO REINTEGRACIONISMO

En que momento da túa vida te achegaches á proposta reintegracionista e como a fuches facendo túa?

Já levava um tempo achegada ao reintegracionismo, mas com muitas dúvidas. Nom foi até faz algo mais dum ano que comecei a utilizar a grafía reintegracionista na súa totalidade. O meu achegamento a esta foi graças ao gram trabalho que fai o movimento reintegracionista de base espalhando esta estratégia. Aprender umha norma que nom che ensinam na escola nom é tam doado, mas há muitos livros e leituras para afondar no tema. O dicionário Estraviz está mui bem para consultar e corrigir dúvidas. Também é umha gram ajuda começar a ler [« Manual de iniciaçom à língua galega » de Maurício Castro Lôpez, « História da Língua em Banda Desenhada », « Estudo crítico das normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego » da AGAL, « Quês e porquês do reintegracionismo », « 101 falares com jeito » da editora Através…] ou ver as séries e películas em português que antes vías em espanhol. 

Por que te decantaches por ela no canto da proposta RAG? 

Porque considero que o galego e o português som a mesma língua. Polo tanto, é necessária umha norma que, adaptando a ortografía galega, reintegre a nossa língua no âmbito lingüistico do português.

Que compromisos hai detrás desta decisión?

Há um compromiso com o nosso país.

Empregas esta normativa en todos os ámbitos da túa vida?

Nos máximos possíveis dende que tomei a decisom.

A NORMATIVA NA SOCIEDADE E NO ENSINO

Cres que é unha proposta aceptada socialmente? Por exemplo, no teu caso, tes notado incompresión por parte dalgunha persoa do teu entorno?

Sendo realistas, nom o creio. Saíndo um pouco da burbulha dás-te conta de que muita gente nom a vê como umha alternativa ou nom a conhece. Pero para isso estamos, para fazê-la possível. 

Quando decides empregar o reintegracionismo no teu dia a dia sim que atopas travas, mesmo na escola, por pôr um ejemplo. Mas é umha decisom política com a que temos que ser consequentes.

Gustaríache que dende o ensino ofrecesen a posibilidade de aprender esta normativa?

Sim, vejo necessário que se ensine português nas aulas da Galiza, mas nom como umha língua estrangeira, senom como a nossa. Vejo longe a ideia, nom vou mentir, mas acho que é a soluçom para reverter o futuro do galego. 

O FUTURO DA LINGUA

Que cres que mudaría se aceptaramos dunha maneira máis xeneralizada esta proposta? Como pensas que nos beneficiaría?

Teríamos umha norma que fai justiça á nossa língua, que a reintegra no português, afastando-a da espanholizaçom à que atualmente se vê submetida. E ademais, umha língua internacional, longe de ser minoritária e autonómica como nos querem fazer ver, capaz de comunicar-se com mais de 200 milhóns de pessoas do mundo.

Por onde cres que pasa o futuro da nosa lingua? 

O galego, com a situaçom atual, está destinado a sua desapariçom, com as políticas linguísticas jogando na contra e a falta de soberanía política do nosso povo para tomar decisons. Também podemos ver como com a rutura da transmissom intergeracional, acelerou a desgaleguizaçom das jovens. 

Mas há muitas iniciativas surgidas da base social que podem aportar muito à recuperaçom efetiva do galego: âmbitos culturais, desportivos, educativos, musicais, sindicais… fam ver que nom todo está perdido. 

Cómpre achegármonos ao portugués para sobrevivir?

Acho que sim. O reintegracionismo, a força da unidade linguística galego-luso-brasileira, é a única maneira que tem a nossa língua de fugir da espanholizaçom, e polo tanto, de reverter assím o seu futuro.

CARVALHO CALERO

Que importancia cres que ten que este Día das Letras Galegas se lle adique a Carvalho Calero, gran pensador do reintegracionismo?

É mui importante reconhecer a figura de Ricardo Carvalho Calero como reintegracionista e forte defensor da nossa língua e cultura, e também como antifascista e republicano. Se bem é certo que é um gram paso que a Real Academia Galega decidi-se adicar-lhe o 17 de maio deste 2020, tampouco temos nada que agradecer-lhe, já que leva anos negando a súa homenagem polo simples facto de ser reintegracionista.

Cales serán as túas reivindicacións neste 17 de maio?

O 17 de maio é para sair à rua berrar para que nom nos deixem sem língua. Este ano, pola situaçom atual ocasionada pola crise sanitária do COVID-19, nom podemos fazê-lo do mesmo jeito, assím que haverá que adaptar-se às reinvindicaçons telemáticas que tenha preparadas o movimento associativo. 

E diremos, máis umha vez, que a recuperaçom e normalizaçom do idioma tem que ir acompanhada dum processo de reintegraçom no espaço da lusofonía.

Também cremos necessário que nom se adie a homenagem a Carvalho Calero para o 31 de outubro, já que esta data nom garante que a sua figura seja trabalhada e divulgada como deveria. É por isto que pedimos que se lhe adique o Día das Letras Galegas 2021.

[Imaxes: Elena Penas – fonte: http://www.galiciaconfidencial.com]

Queremos Galego anima a sociedade a saír á xanela, o Día das Letras ás 13h, e cantar este “A fala” como unha acción máis do desconfinamento da nosa lingua

A cantora Uxía súmase á campaña do Día das Letras da plataforma cidadá Queremos Galego coa estrea na rede dun videoclip colectivo interxeracional no que musica xunto ao brasilego Sérgio Tannus o poema “A fala” de Manuel María, que representa un canto de esperanza, de forza e de resistencia da nosa lingua, coa convicción da vitoria da súa normalización. Queremos Galego anima a sociedade a saír á xanela, o vindeiro 17 de maio, ás 13h e cantar este “A fala” como unha acción máis do desconfinamento da nosa lingua, xunto coa exposición en xanelas e varandas da bandeira galega e de cartaces co lema Precisamos do galego: xustiza, igualdade e cohesión como os que a plataforma ofrece desde a súa web, listos para descargar e imprimir en diferentes formatos.

A plataforma cidadá, composta por máis de 600 entidades, estende o convite a todas as persoas que queren a Galiza e que saben que a lingua nos fai ser e existir como pobo, advertindo que “a súa normalización é necesaria para os avances sociais e democráticos”. As persoas usuarias das redes sociais poden participar partillando mensaxes escritas, vídeos, fotografías ou audios coas etiquetas #PrecisamosDoGalego #QueremosGalego #Eufalogalego.

Uxía conta ao seu carón, neste novo vídeo musical, con voces femininas emerxentes da nosa música tradicional que aportan frescura e enerxía: Tanxugueiras e Faia. No vídeo participan, ademais, representantes do mundo do ensino e unha morea de axentes culturais de distintas disciplinas comprometidos coa lingua e coa nosa cultura, como Carlos Blanco, Rosalía Fernández Rial, Areta Bolado (A Panadaría), Patricia Vázquez, Mónica Caamaño, Lois Pérez, Tatán R. Cunha, Eladio Santos, Xoán Curiel ou Magín Blanco, aos que se unen artistas de Portugal, Brasil e Mozambique como Chico César, Ceumar ou Tinoca Zimba (Timbila Muzimba), nunha clara vocación de conexión coa lusofonía, como non podía ser de outro xeito no ano adicado a Carvalho Calero, firme defensor da lingua galega internacional.

O tema orixinal, que cobrou unha nova vida ao engadirse coros e algúns instrumentos nestes días de confinamento, foi gravado en primeira instancia no auditorio da Casa-Museo do autor do poeta en Outeiro de Rei en 2015 no aniversario do seu nacemento, e está recollido no libro-disco Uxía canta a Manuel María (Fundación Manuel María, 2016).

[Fonte: http://www.amesa.gal]

Ricardo Carvalho Calero

Un artigo de L. C. Carballal

A inexorábel pandemia fai que pasen a segundo plano outros sucesos calquera, e moito máis os culturais, polo que o ano adicado á figura de Carvalho Calero está a pasar sen pena nin gloria inxustamente. Con todo, eu quero facer fincapé na posición que o profesor outorgaba ao galego a través das súas palabras.

O movemento reintegracionista reivindica a figura do profesor R. Carvalho Calero como máximo expoñente da reclamación do uso da ortografía portuguesa pró galego. Semella incuestionábel que o finado galeguista é o máis coñecido e seica ilustre persoeiro de tal movemento.

Mais se Carvalho Calero era irrefutabelmente reintegracionista, tamén era indiscutibelmente lusista? É dicir, propugnaba a adopción do portugués como lingua escrita dos galegofalantes?

Vou tentar responder a pregunta cos feitos incontestábeis dos seus escritos, aínda que renunciando de antemán a convencer os sectarios:

“El gallego-portugués, el castellano y el catalán son las tres lenguas románicas que Menéndez Pidal registra en la Península. Es una clasificación irreprochable, […]. Pero si admitimos que el gallego es un dialecto de aquella lengua, tenemos que considerar como otro dialecto al portugués. […]. Todo ello es muy correcto desde un punto de vista estrictamente lingüístico, pero en la práctica se hace muy difícil considerar como un simple dialecto al portugués, idioma oficial de un Estado, […]. En el mundo real, el portugués es una lengua. Y entonces, ¿qué será el gallego? Si el portugués es una lengua, ya no se puede hablar como de una lengua del gallego-portugués. Este grupo, pues comprenderá dos lenguas actualmente: el gallego y el portugués.”

“Cabe otra posición, la de considerar el gallego como un dialecto del portugués. Es una posición que solo tiene en cuenta el poder social, la representatividad política y el volumen literario relativo de los términos relacionados. Choca con los hechos históricos que nos enseñan que el gallego no solo nace independientemente del portugués, sino que históricamente es el portugués el que podría considerarse como un dialecto del gallego, […]. En todo caso, si el gallego no representa la rama madre, tampoco la representa el portugués, […]. Consideraciones de este tipo condujeron a la teoría de los codialectos, acuñada por Leite de Vasconzelos. Pero decir codialectos con referencia al portugués y al gallego, es decir lenguas hermanas; […].” (Gramática elemental del Gallego Común. 7ª edición, Galaxia, 1979).

“Rebassada a fronteira sul da província romana, ao avançar o galego pola Lusitánia, recobriu os dialectos moçárabes ali existentes, e como por entom Portugal era ja um Estado independente, achamos dificuldade para seguir chamando galego à língua da franja oeste da Península, que agora denominamos galego-português, e que é umha língua literária comum, ainda que os falares galegos galaicos e os falares galegos lusitanos sem dúvida registavam divergências de origem substratística. Estas divergências nom se manifestarom na língua literária ate fins da Idade Média, e só entom podemos falar de galego e português como normas distintas, integradas, porém, no mesmo sistema originário.” (Problemas da Língua Galega. Sá da Costa Editora, Lisboa, 1981).

“É já hora de formular as conclusons que nos parecem pertinentes.

Primeira. O galego é galego-português, nom galego-castelhano. […]. Logo, é lógico que a sua ortografia, consoante a geografia e a história, responda às características do sistema ocidental, e nom às do sistema central.

Segunda. Tendo o galego personalidade própria dentro deste sistema, nom se lhe pode negar o direito a reflectir na escrita os traços peculiares que nom o som da norma comum ou mais prestigiosa da área.

Terceira. A rectificaçom da castelhanizaçom da nossa ortografia terá de realizar-se gradualmente e acomodando-se às circunstáncias espaciais em que se apresente o problema. Nom se pretende impor por decreto ou lei a ortografia restaurada, […].

[…] a quarta e última conclusom, penso que em nengum caso a ortografia reintegrada –mesmo se a doutrina que a sustenta adquirisse a aquiescência do poder político– deveria ser imposta por umha pressom oficial […].” O problema ortográfico. Revista Agália nº2, 1985).

Por último, para ver como Carvalho Calero asumía a ortografía reintegracionista que defendía non hai máis que ver calquera escrito orixinal, como a primeira edición dunha das súas obras máis emblemáticas: Scórpio. Velaquí amoso algúns exemplos do seu “lusismo”, tirados só do primeiro capítulo: “onte, nom, houvo, mai, neno, umha, cando, acarom de, todo (tudo), dam, sensaçom, meninho, cousa, calhar (coalhar), home, trouxem, mui (muito), decatar-se de, situaçom, crego, rapaza (rapariga), fijo, nengumha, confissom, el, seica, assi, irmao, bufarda, co (com o), cativa (nena), oficinas (escritórios), se cadra, polo (pelo), poda (possa), mentres, catro, dous, cristaos, botar umha mao (dar uma mão)” (Scórpio, Sotelo Blanco, 1987).

Tralas probas incontestábeis dos seus textos, é honesto que o lusismo ouse reivindicar a figura do egrexio profesor prá súa causa: a adopción do estándar portugués como representación ortográfica da lingua galega, terxiversando o seu pensamento e mesmo, como se fixo coa reedición da súa obra máis senlleira “Scórpio”, modificando as súas opcións léxicas?

[Imaxe: Club de Prensa de Ferrol – fonte: http://www.praza.gal]

En Portugal, malia estar recollido, non se emprega co confinamento

A palabra ‘escalada’ aparece, por exemplo, no ‘Gran Dicionario Xerais da Lingua’.

Un artigo de IRENE PIN

As situacións insólitas adoitan traer consigo unha recua de novas palabras que conquistan o noso discurso diario. Corentena, confinamento, resiliencia, pandemia ou máscara incrementaron de maneira abisal o seu uso nos últimos tempos.

Se algúns termos xa se atopaban na lingua, outros novos poden xurdir, como é o caso da ‘desescalada’, tan empregada nas últimas semanas. Este neoloxismo, de forma idéntica en castelán, espertou polémica por parte da Real Academia Española, que nun primeiro momento o desaconsellou por consideralo calco do inglés, mais rematou por admitilo como unha alternativa válida. Que acontece co galego? Cómpre falarmos de desescalada?

Manuel González, coordinador do seminario de Lexicografía da Real Academia Galega (RAG) e director do Servizo de Terminoloxía Galega (Termigal) do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, non atopa en principio un gran conflito con esta palabra.

‘Escalada’ está recollida no dicionario da RAG, procedente do inglés ‘escalation’, para referir un « aumento brusco ou gradual de certos fenómenos »

‘Escalada’ está recollida no dicionario da RAG, procedente do inglés ‘escalation’, para referir un « aumento brusco ou gradual de certos fenómenos », aplicada con frecuencia a conflitos armados, na enésima mostra do discurso bélico co que o Goberno estatal enfrontou a COVID-19.

« Unha vez admitida ‘escalada’, nada impide crear unha derivada con sentido negativo », explica González. De facto, como destaca Inés Veiga, traballadora do Termigal, atopamos equivalentes da palabra en linguas veciñas como o portugués ou o francés.

Dado que é ‘escalada’ o substantivo que figura, esta solución sería preferíbel fronte a ‘desescalamento’ ou ‘desescalado’, que tamén foron empregadas. Para alén do máis, cómpre destacar que existen outras palabras na lingua que poderían empregarse igualmente quer no sentido positivo (‘ascenso’, ‘subida’, ‘aumento’) quer no negativo (‘descenso’, ‘baixada’, ‘redución’).

Máis problemática resulta a nova acepción que está a adquirir a voz, como « o proceso de recuperación da normalidade », opina González

Máis problemática resulta a nova acepción que está a adquirir a voz, como « o proceso de recuperación da normalidade », opina González. En lugar de falarmos dunha « desescalada das medidas de confinamento », onde o termo refire o descenso, esténdese o seu uso como fase de retorno ao status quo: « Feixoo presentará unha proposta de desescalada para a Galiza ». Este novo significado xa é máis discutíbel, se ben é certo que « está a ter moito uso en redes sociais e medios de comunicación », valora González.

Noutras linguas

‘Desescalada’ é un neoloxismo recente. « En castelán e catalán, por exemplo, aínda non se rexistra nos dicionario de referencia, aínda que algunhas institucións están a pronunciarse favorabelmente acerca do seu uso », explica Veiga. A primeira aparición no corpus do español data de 1986, se ben noutras linguas é anterior. « O francés ‘désescalade’ incluíuse por primeira vez nunha obra lexicográfica xa en 1968 », apunta.

Atópanse ademais equivalentes no italiano ‘de-escalation’ ou ‘deescalazione’, no inglés ‘de-escalation’ e no propio portugés ‘desescalada’, que apoian a creación do antónimo da voz ‘escalada’ recollida nas obras de consulta galegas. Mais sobre a súa inclusión na norma, o importante sería agardar a ver se se consolida, entendendo que « os dicionarios non poden fechar os ollos ao uso », opina González.

A resposta do portugués

A entrada de novas palabras na lingua é un fenómeno que acontece decote, mais do que non adoitamos ser conscientes. No galego esta inclusión tende a facerse « coa mesma semántica e morfoloxía do castelán. As persoas reintegracionistas estamos pendentes de como entran as palabras e procuramos a solución máis próxima á adoptada nos países lusófonos », explica Eduardo Maragoto, presidente da Associaçom Galega da Língua.

« As persoas reintegracionistas estamos pendentes de como entran as palabras e procuramos a solución máis próxima á adoptada nos países lusófonos », explica Eduardo Maragoto

Curiosamente ‘desescalada’, introducida a raíz do discurso político estatal, é unha palabra recollida en dicionarios de portugués. Porén, en Portugal non se está a empregar para nomear esa fase de volta é normalidade. Quer o Goberno quer os xornais falan máis ben de « desconfinamento progressivo », empregando o adxectivo para outorgar ese valor gradual dunha « transição controlada ». Sería esta, pois, a fórmula máis achegada á « coordinación que procuramos coa lusofonía », apunta Maragoto, que entende ademais que encaixa coa tendencia de precisión da prensa portuguesa.

[Fonte: http://www.nosdiario.gal]

A câmara municipal do 17° bairro de Paris foi palco de um evento que celebrou a união entre lusofonia e francofonia. A “luso-francofonia” foi um termo repetido em palco, num encontro que juntou personalidades lusófonas e francófonas e que foi promovido pela Embaixada de Cabo Verde em França.

A cantora Mariana Ramos e o pianista Philippe Baden Powell. Câmara Municipal do bairro 17 em Paris, 20 de Fevereiro de 2020. RFI

Mariana Ramos foi uma das artistas lusófonas que subiu ao palco da câmara municipal do 17° bairro de Paris para representar a união entre lusofonia e francofonia. Esta quarta-feira à noite, a cantora de origem cabo-verdiana, radicada em França desde a infância, falou sobre o que é a dupla cultura. O evento foi promovido pela Embaixada de Cabo Verde para reforçar a presença lusófona num país onde vivem milhares de falantes de língua portuguesa, como explicou o embaixador cabo-verdiano em França, Hércules Cruz.

Há poucos lugares tão apropriados como a França para isso em razão da expressão significativa das comunidades dos países de língua portuguesa, muito particularmente de Portugal mas também do Brasil, de Cabo Verde e vai havendo cada vez mais angolanos, guineenses, moçambicanos e são-tomenses”, afirmou.

Muitos esquecem que a língua portuguesa é mais falada que o francês, lembrou o embaixador do Brasil em França, Luís Fernando Serra.

Eu acho que o mundo esquece que o português é mais falado do que o francês, do que o alemão e do que o italiano. É a terceira língua ocidental mais falada deste mundo e é a primeira no hemisfério sul. Tem que ter esse reconhecimento”, considerou.

Com tantos milhões a falar a língua portuguesa é preciso que esta seja oficializada ao nível das organizações internacionais, a começar pelas Nações Unidas, considera Maria de Assunção Aguiar, embaixadora de São Tomé e Príncipe na Bélgica.

Estarmos a juntar-nos e a fazer esta unidade vai ter a sua importância e um grande impacto também a nível de algumas organizações internacionais onde a língua portuguesa ainda não é falada quando nós sabemos que há muitos milhões que falam a língua portuguesa”, declarou, confirmando que a ONU é uma dessas organizações.

Apesar dos esforços, a lusofonia é um pouco esquecida em França e há guineenses que se identificam mais com a francofonia do que com a lusofonia, admite Filomena Mascarenhas Tipote, embaixadora da Guiné-Bissau em França.

Aqui em França, aquilo que é a lusofonia é um pouco esquecido. Mesmo quando se trata da comunidade guineense, nós temos guineenses que se identificam mais com a francofonia do que com a própria lusofonia. Quanto mais fazemos actividades deste género, mais estamos a reafirmar a nossa presença”, indicou.

Em julho de 2018, a França passou a ser um Estado observador associado da CPLP, o que mostra a importância que o país atribui à lusofonia, na opinião de Adelaide Cristóvão, coordenadora do Ensino Português em França.

A França é membro observador da CPLP, o que mostra a grande importância que a França atribui à lusofonia. Portugal está em diligências também para ser membro da francofonia. Isso mostra o interesse de cada uma das culturas que estão por detrás da língua francesa e das culturas que estão por detrás da língua portuguesa, a curiosidade e a importância que atribuem à outra língua e às outras culturas”, afirmou.

A arte foi a principal convidada numa noite que reuniu cerca de 200 personalidades. Alunos de português em Paris declamaram poemas de autores lusófonos e o pintor de origem cabo-verdiana Le H pintou ao vivo uma tela a representar a união entre lusofonia e francofonia e um neologismo foi alegremente repetido ao longo do serão: « luso-francofonia ».

O pianista franco-brasileiro Philippe Baden Powell também falou, em palco, sobre a “luso-francofonia”, lembrando que em criança brincava com o irmão a « dizer palavras portuguesas com pronúncia francesa », numa espécie de “linguagem codificada”, ao introduzir « um lusitanismo dentro do francês ou uma ‘francisation’ dentro do português ».

Este ano, a UNESCO, em Paris, vai voltar a celebrar a lusofonia, meses depois de ter ratificado o 5 de Maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa.

[Fonte: http://www.rfi.fr]

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, reuniuse hoxe en Lisboa coa directora xeral da Comunidade de Países de Lingua Portuguesa, Georgina Benrós de Mello

O Goberno galego reforza a integración de España nesta organización internacional a través da súa participación como Observador Asociado

A CPLP recoñece o compromiso e interese de Galicia coa lingua e a cultura portuguesas e o seu papel de ponte entre as culturas de fala hispana e lusófonas

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, reuniuse hoxe en Lisboa coa directora xeral da Comunidade de Países de Lingua Portuguesa (CPLP), Georgina Benrós Mello, para abordar a forma da posible integración de España como Observador Asociado deste organismo.

Esta integración estaría baseada sobre todo nos estreitos vínculos de Galicia coa Lusofonía a partir de ser lugar de orixe da lingua portuguesa. Tamén suporía para Galicia unha grande oportunidade grazas a intercomprensión entre o galego e o portugués. A figura de observador asociado aplícase a Estados onde, aínda que non teñen o portugués como lingua oficial, existe unha comunidade de falantes de portugués de certa entidade ou, como sería o caso de España, onde unha das linguas cooficiais do Estado ten similitudes e comparte orixe co portugués, razón na que o galego, como lingua orixinaria do portugués, sitúe a Galicia no entorno da lusofonía.

A Xunta, no proceso de preparación da candidatura de Galicia como membro desta comunidade, mantivo unha posición moi activa cando se lle comunicou unha posible integración de España na CPLP e amosou este interese nos seus intercambios co Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación. Ademais, presentou un documento de traballo coas achegas e forma de colaboración da nosa comunidade sobre as condicións, o papel de centralidade e o xeito de formar parte desta organización internacional.

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE destacou que a acción exterior cos países da comunidade lusófona supón unha grande oportunidade no ámbito cultural, polas oportunidades de intercambios e proxectos conxuntos; e no económico, grazas ao enorme mercado constituído por máis de 250 millóns de falantes en portugués dunha decena de países.

O Goberno galego aprobou en 2014 a Lei Paz Andrade, para aproveitar a vantaxe lingüística que supón os vínculos coa lusofonía para fomentar o ensino e o aprendizaxe do portugués, o que permite valorizar o galego como una lingua con potencialidades e con utilidade internacional. Nesta liña, non se coñecen precedentes no seo da Unión Europea de fomento, a través dunha lei propia, do coñecemento dunha lingua oficial dun Estado membro veciño.

Pola súa banda, os responsables da CPLP recoñeceron o compromiso e interese de Galicia coa lingua e a cultura portuguesas así como o papel de “ponte” entre dúas culturas de forte presenza internacional como son a española e a portuguesa. Nesta liña, a organización destaca que a nosa comunidade colaborará en organismos para levar a cabo actividades concretas no ámbito cultural, económico, marítimo ou na cooperación ao desenvolvemento. Ademais, a CPLP convidou á nosa comunidade a participar no Cumio de Luando de setembro de 2020, no que se aprobará a adhesión de España como Observador Asociado do organismo.

Observadores Consultivos da CPLP

A Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa é un foro multilateral creado en 1996 e orientado á cooperación entre os seus membros. Nela participan todos os Estados que teñen a lingua portuguesa como oficial e moitas outras entidades vinculadas ao ámbito da lusofonía e con intereses estratéxicos, económicos, sociais ou culturais compartidos.

Ademais de formar parte desta organización os Estados onde se fala portugués, contémplase a figura do Observador asociado que se solicita para España e a de Observador Consultivo. A figura de Observador Consultivo comprende organizacións ou entidades non estatais con especiais vínculos coa lingua portuguesa.

No caso de Galicia, o Consello da Cultura Galega (CCG) e a Academia Galega de Lingua Portuguesa son, desde o ano 2016 e co apoio da Xunta de Galicia, observadores consultivos da CPLP. O status que teñen as dúas institucións supón que Galicia pode estar presente nas xuntanzas temáticas da CPLP, intercambiar información nesa rede de Estados e entidades internacionais, e servir de ligazón permanente entre a CPLP e a cultura e a lingua galegas.

[Fonte: http://www.lingua.gal]

A oposición pide á Xunta manter a candidatura galega e afea « avances mínimos » no desenvolvemento da Lei Paz Andrade tras cinco anos.

A Xunta de Galicia freou a súa candidatura para entrar a formar parte como observador asociado na Comunidade de Países de Lingua Portuguesa despois de que Asuntos Exteriores lle manifestase o seu interese en que fose o Estado español, no seu conxunto, o que entrase.

Así o informou este martes o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, durante unha comparecencia parlamentaria para dar conta da evolución da Lei Valentín Paz Andrade, na que se recollen accións deste tipo para fomentar os vínculos coa lusofonía.

En concreto, o acceso como observador asociado de Galicia á CPLP fora proposto e reclamado por unanimidade na Cámara galega. Con todo, explicou Valentín García, tras comunicarlle esta opción ao Goberno central, Exteriores « manifestou o seu interese porque fose o Estado español o que ingresase como membro observador asociado ».

Esta posibilidade, indicou, « está a xestionarse » e « aínda se está dando corpo á presentación desa candidatura ao próximo pleno », algo que « cambia », recoñeceu o secretario xeral, a forma na que « Galicia se vai ver representada ».

A OPOSICIÓN RECLAMA QUE SE MANTEÑA

Ante esta situación, os grupos da oposición criticaron este « retroceso » e reclamaron á Xunta que manteña a candidatura galega, porque « non son excluíntes ».

« Non entendemos que non sexa compatible coa candidatura do Estado español », dixo a deputada do Grupo Mixto Paula Vázquez Verao, que asegurou que esta situación « fai retroceder un pouco os avances que se foron dando ». « Non se trata de confrontar as dúas candidaturas, se non entender que podemos manter a nosa », resolveu.

Pola súa banda, a deputada do BNG Olalla Rodil acusou á Xunta de « renunciar » a que Galicia « presente a súa candidatura » e, con iso, « romper un acordo unánime desta cámara », así como que « se supedite a representación de Galicia » á do Estado.

« Trasladámoslle, con absoluta rotundidade, que o BNG ten un compromiso firme de que sexa Galicia a que ingrese e desenvolver a súa propia representación », engadiu Rodil, que lembrou que esta opción está presente na lexislación.

Na mesma liña, Ánxeles Cuña, do Grupo Común da Esquerda, reclamou que se « abran as portas » para « levar adiante » tamén a candidatura galega, unha cuestión para a que xa « hai moito traballo feito ».

Fronte a isto, Valentín García lembrou que a CPLP é unha agrupación de « Estados » e indicou que á Xunta non lle parece « coherente » que « na mesma convocatoria » do pleno « concorran España e Galicia » con dúas candidaturas. « Non parece moi coherente que, no mesmo acto, entre o Estado e unha parte dese Estado », resolveu, sen descartar por completo que nun futuro poida retomarse a opción galega.

LEI VALENTÍN PAZ ANDRADE

Na súa intervención, Valentín García deu conta dalgúns datos da evolución da lei Paz Andrade, sobre todo no relativo ao ensino do portugués en Galicia.

Segundo os seus datos, no curso 2019-2020 estudaron portugués case 2.900 alumnos de ensino secundario e bacharelato, 280 máis que o curso anterior. En conxunto, sumando os alumnos das escolas oficiais de idiomas, sumaron 3.726 estudantes.

Ademais, o pasado curso, lembrou o secretario xeral, convocáronse « por primeira vez » prazas específicas de profesorado de portugués en ensino secundario, un total de catro, mentres que no caso da educación primaria, onde o curso 18/2019 comezou este ensino como proxecto piloto, conta con 500 alumnos.

Valentín García puxo en valor, dentro desta iniciativa, a formación do profesorado na materia, as xornadas para auxiliares de conversación ou os lectorados en lingua portuguesa e alumnos universitarios neste idioma, que « cada vez son máis ».

Do mesmo xeito, tamén fixo fincapé nas implicacións culturais desta lei, como os convenios de coprodución cultural ou o traballo conxunto no ámbito audiovisual, á vez que considerou que a homenaxe a Ricardo Carballo Calero nas Letras Galegas de 2020 debe ser « un motivo para reflexionar e falar moito da relación coa lusofonía ».

Entre outras cuestións, Valentín García referiuse tamén á incorporación do portugués como primeira lingua estranxeira no sistema electrónico de facturación da Xunta e mencionou as queixas en materia de lingua recibidas pola Xunta, 34 en 2019, das que 22 foron referidas a entidades públicas e 12 a privadas.

« AVANCES MÍNIMOS »

Os grupos da oposición, nas súas quendas, consideraron que, cinco anos despois da aprobación desta lei, os avances logrados son aínda « mínimos ».

Nesta liña, Paula Vázquez Verao asegurou que « faltan prazas docentes de lingua portuguesa en secundaria », onde « só sete teñen a categoría de especialistas » e no ámbito audiovisual « o desenvolvemento segue sendo parcial ». « Non cremos que esta lei estea desenvolvida », explicou.

Pola súa banda, Olalla Rodil advertiu unha « distancia importante » entre « o discurso grandilocuente da oportunidade que supón para Galicia » esta norma « co que logo son os feitos ». As cifras en educación, explicou Rodil, « avanzan, pero pinga a pinga », e o estudo do portugués en primaria supón « o 0,3% » do alumnado, un número « anecdótico ».

Pola súa banda, Ánxeles Cuña criticou que Política Lingüística non facilitase un « documento previo » cos datos da comparecencia e un informe por escrito da evolución da lei, que só alcanzou, na súa opinión, un « incremento pírrico » do ensino do portugués en Galicia. « Nada ten que ver cun proxecto serio e contundente », resolveu.

Finalmente, Concepción Burgo, do PSdeG, comparou a situación de Galicia coa de Estremadura, onde o portugués conta con 20.000 estudantes. « Hai un estancamento que non é aceptable », engadiu, tras o que considerou que « a vontade non se ve por ningún sitio ». « Necesitamos cen anos a este ritmo para chegar ás cifras actuais de Estremadura », finalizou.

A deputada popular Sandra Vázquez, pola súa banda, congratulouse do traballo do Goberno galego neste ámbito e animou a Valentín García a continuar « na mesma liña », xa que « con pasos pequenos pero firmes se pode avanzar ».

En canto á cifra de estudantes, a deputada do PPdeG lembrou a « liberdade dos alumnos » para « elixir o que desexen » e non a través da « imposición ». « A lingua portuguesa é optativa, lémbrollo », dixo á oposición.

[Imaxe: omundialfalagalego.com – fonte: http://www.galiciaconfidencial.com]

O Parlamento galego e a Asemblea lexislativa de Salvador de Baía exploran posibles vías de colaboración, especialmente no ámbito da lusofonía.

O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, recibe á secretaria da Asemblea Lexislativa de Salvador de Baía, María del Carmen Lula, e á presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez

O presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, recibe á secretaria da Asemblea Lexislativa de Salvador de Baía, María del Carmen Lula, e á presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez

Por Europa Press

O titular da Cámara galega, Miguel Santalices, recibiu este mércores á secretaria desta asemblea, María del Carmen Lula, quen estivo acompañada pola presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez Blanco.

No encontro, Santalices mostrouse receptivo á proposta da Asemblea lexislativa de Salvador de Baía e lembrou que o Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade, en 2014, a lei para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía, xurdida por iniciativa popular.

Dita norma, conforme sinalou a Cámara galega, indica que deberán ser promovidas as relacións a todos os niveis cos países de lingua oficial portuguesa.

[Imaxe: Parlamento de Galicia – fonte: http://www.galiciaconfidencial.com]

O estudoso da lingua defende unha visión diferente da historia, en contra do discurso máis aceptado de que o idioma luso naceu coa nación

Venâncio

Venâncio lanza nestes días o seu último libro na Coruña, Vigo e Santiago

Por JOEL GÓMEZ

En contra do discurso de que o idioma portugués naceu coa nación, o lingüista e historiador da lingua Fernando Venâncio (Mértola, Alentexo, 1944) defende unha visión diferente: «Até 1400 a lingua de Portugal foi o galego. Despois tivo tres séculos de intensa españolización, e a partir de 1730 iniciou unha nova etapa, virada para Francia», afirma. Hai varios anos que este especialista, que desenvolveu a súa carreira na Universidade de Amsterdam, destaca a castelanización da lingua portuguesa en diferentes aspectos. Agora, en Assim nasceu uma língua -volume que lanzou este outono en Portugal e que esta semana presentou en Vigo e A Coruña, e ás 19.30 horas deste venres farao en Santiago (onde Venâncio estará con Víctor F. Freixanes e Henrique Monteagudo)-, defende o resultado dun estudo de moitos anos sobre as orixes do portugués. É este un libro que «vai ter algunha dificultade» para ser aceptado en Portugal, admite, por relatar a que valora como de «unha triste historia» e «unha mensaxe pouco agradábel para a lingüística histórica portuguesa».

Venâncio afirma que «en Portugal herdamos o galego porque era a lingua dispoñíbel, a que existía, non había outra». Esa lingua ten entre as súas marcas principais a caída do n e o l entre vogais. «A importancia do español comeza coa batalla de Aljubarrota, en 1385, onde Portugal gaña desde o punto de vista político e militar a Castela e desenvolve unha especie de autoconfianza nacional. Comeza a partir de aí a conquista de África, desde 1415, e outros procesos lentos, que levan a historiadores da lingua como Ivo Castro a sinalar o ano 1420 como decisivo para o futuro da lingua. Eu indico 1450, para maior seguridade, porque é un tempo de paz con Castela, con atractivo pola moda de vestir de Toledo, e comeza tamén unha maior referencia cultural e lingüística portuguesa respecto a Castela. Portugal promoveu unha lingua nova, desde Lisboa; afastada da variante norteña, pois o Norte pasou para unha situación periférica e secundaria tras ser derrotada militarmente en 1385 a nobreza galega, e a do norte de Portugal ligada a Galiza, que tomaran partido polo rei de Castela».

É por iso, acrecenta, que «desde 1450, e durante séculos, practicamente desaparecen as referencias a Porto e a Braga, que tiñan sido cidades importantísimas. Portugal promoveu unha lingua separada da variante norteña, galega e portuguesa tamén. No meu libro indico ese proceso de desgaleguización. A miña novidade é que se trata dunha castellanización», insiste.

Lingüistas portugueses explican a recuperación do n e do l intervocálicos por un proceso de relatinización, e Venâncio afirma que «é un proceso de castelanización, como a entrada de centos de palabras castelás [entre elas, castellano] no portugués, moitas hoxe de uso corrente, e que non admiten o dicionario da Real Academia Galega e outros dicionarios galegos.

Venâncio discrepa así do «discurso nacionalista maioritariamente vixente na lingüística portuguesa, para o que parece que o portugués comezou por volta do ano 1100 miraculosamente, como lingua diferente do galego». Admite que Ivo Castro ou Esperança Cardeira defenden argumentos na súa liña, «aínda que acaban por asumir ese nacionalismo, que é un mito lingüístico», afirma.

Venâncio tivo os últimos anos moita relación con Galicia. Afirma que Ricardo Carvalho Calero non tivo sucesor como gramático, e faltan especialistas en historia da lingua: «Entre o 2004 e o 2019 tiven un debate intenso na Internet con galegos e non conseguín nada, só inimizades», di.

Foi así como a aproximación ao castelán afastou o portugués do galego; porque o castelán era unha lingua forte, prestixiosa en toda Europa, e Portugal procuraba o contaxio dese prestixio, esa é a parte ideolóxica da cuestión. Tamén era lingua de uso habitual na Corte, da música relixiosa e profana, dos confesores, os pregadores, dos estudos ou dos libros de poesía impresos».

[Imaxe: SANDRA ALONSO – fonte: http://www.lavozdegalicia.es]