Archives des articles tagués Castellano

Puede haber neologismos bien formados con los recursos del español y que sin embargo nos parezcan feos

Prueba de antígenos de covid-19, gripe B, SARS-CoV-2 y gripe A.

Escrito por ÁLEX GRIJELMO

La posibilidad de que la covid se aborde pronto como una simple gripe nos ha traído los neologismos “gripalizar” y “gripalización”. Se oyen críticas al respecto.

El sufijo -izar sirve para añadirlo a sustantivos o adjetivos y convertirlos en una acción: “normalizar”, “carbonizar”, “españolizar”… Y por ese carril discurre “gripalizar”; es decir, que la covid se vuelva como una gripe; que se gripalice. Y que con ello se produzca una gripalización.

En este tipo de debates sobre un neologismo, conviene distinguir entre palabras bien o mal formadas y palabras que a uno le gusten o no. Es decir, puede haber palabras correctas que nos parezcan feas.

“Gripalizar” y “gripalización” podrán parecerles un engendro a muchos, pero se trata de un engendro bien engendrado. Se ha montado con piezas disponibles (el adjetivo “gripal” y del sufijo -izar) que se ensamblan con eficacia objetiva. Pero el estilo –lo desagradable y lo grato– concierne ya al gusto de cada cual. Eso sí, a partir de innumerables gustos individuales coincidentes se conforma una idea general del buen estilo, basado (entre otros factores) en palabras comprensibles para el público previsto y que en su contexto ofrecen armonía y ritmo. El mal estilo, por el contrario, suele incurrir en imprecisiones, reiteraciones, cacofonías, pleonasmos, cursilerías… Los viejos libros de retórica ya analizaban todo eso.

Otro término alumbrado ahora sirve como contraste frente a la formación adecuada “gripalizar”: “flurona”, que salta ya de un periódico a otro para nombrar la infección simultánea de gripe y covid.

Cualquier hablante del español puede mirar con su lupa dentro del verbo “gripalizar” y hallar en él tanto el sustantivo “gripe” como su derivado adjetival “gripal” y el sufijo -izar. Pero el anglicismo “flurona” le resultará opaco salvo que conozca previamente que flu se usa en inglés como abreviamiento de influenza para nombrar la gripe, y que -rona sale de “co-rona (virus)”. El sistema morfológico del español ofrecía opciones más deducibles: “griperona”, “gripona”, “gricorona”… y “coronagripe”. Todas ellas estarían bien formadas. Pero seguramente a usted y a mí nos agrada más la última. ¿Por qué? Por cuestión del gusto general, que condiciona el estilo.

Y llaman la atención aquí dos hechos curiosos.

1. El término “flurona” llegó al mundo el 2 de enero en el diario The Times of Israel, que informó sobre esa supuesta novedad. Sin embargo, la infección conjunta de gripe y covid había sido advertida en España en mayo de 2020, cuando la revista The Lancet recogía una comunicación del Hospital Clínic de Barcelona, cuyos médicos la habían observado en cuatro pacientes. Pero claro, ese texto se escribió en inglés y habla de “covid 19 and influenza coinfection”. Su derrota ante el más sintético “flurona” estaba cantada.

2. “Coronagripe” ya circulaba por aquí antes. La hallo por ejemplo en un artículo del 25 de abril de 2021 en Granada hoy firmado por Magdalena Trillo, quien explicaba que la covid se convertiría en una coronagripe (o sea, que se gripalizaría).

Ahora bien, ¿por qué escribimos ahora “flurona” si está a nuestro alcance “coronagripe”? Volvemos al camino andado: el complejo de inferioridad. The Times of Israel aportó “flurona” en inglés y se extendió… en español. Pero bien podemos imaginar que si a ese mismo diario le hubiera llegado desde aquí el vocablo “coronagripe”, lo habría traducido como “flurona”, al imaginar que casi ninguno de sus lectores entendería la palabra en español.

 

[Foto: MYUNG J. CHUN (LOS ANGELES TIMES VIA GETTY IMAG) – fuente: http://www.elpais.com]

O filósofo e activista estadounidense analiza nun ensaio a caída do anarquismo español en 1936 e 1937

O lingüista e politólogo Noam Chomsky (Pensilvania, 1928).

Escrito por D. CHIAPPE / G.

O anarquismo, unha das grandes utopías do século XX, e a única que nunca alcanzou o poder real nun Estado, é analizada no novo ensaio do lingüista do MIT (Instituto Tecnolóxico de Massachusetts) e politólogo Noam Chomsky (East Oak Lane, Filadelfia, Pensilvania, 1928). Sobre o anarquismo, editado en castelán polo selo Capitán Swing, non é un traballo de historia nin unha revisión dun dos ismos (comunismo, fascismo, capitalismo…) que tivo un papel moi destacado nas últimas grandes guerras. A súa urxencia provén do feito de que a dereita invoque a súa pantasma para sementar interesadamente o medo, e cre Chomsky que merece ser valorado aínda que só sexa polo incesante cuestionamento do poder perpetuado que propón e polo seu sentido de acción colectiva (nada individualista).

O libro é unha reunión de textos e entrevistas, e sobre todo, encerra dúas grandes reflexións sobre esta proposta de sociedade libertaria e colectivizada, unha das cales está dedicada ao que sucedeu durante a Guerra Civil española, nos anos 1936 e 1937, cando o anarquismo, logo do golpe de Estado de Franco, impúxose en bastións tan importantes como Aragón e Barcelona, «unha revolución social dun alcance sen precedentes» que foi «esmagada pola forza» polo comunismo, cada vez máis dono do Goberno, a «dereita» da Segunda República, como a denomina Chomsky.

«A Guerra Civil española é un dos acontecementos cruciais da historia moderna», proclama o académico. Sen «vangarda revolucionaria» e de «forma espontánea» tiveron éxito na colectivización industrial e rural, pero entre o eixo e a roda. Por unha banda, o fascismo e, por outro, o comunismo coa Garda Civil completando unha sanguenta represión en Barcelona, segundo conclúe Chomsky na súa análise e das obras da bibliografía estudada, entre elas Homenaxe a Cataluña, que el cualifica como o mellor traballo de George Orwell.

Non fala sen motivos ou oportunistamente Chomsky, que nunha das pezas lembra que a Guerra Civil foi o tema da primeira tentativa de ensaio que escribiu, con só dez anos, movido polo horror que lle produciu entón a caída de Barcelona en mans das tropas franquistas. E é que creceu no seo da única familia xudía nun barrio antisemita (no que se movía, en moitas ocasións, aterrado, confesa).

Membrilla

Mentres as tropas dos sublevados avanzaban, coa axuda alemá, italiana e británica —sostén Chomsky— a «revolución» anarquista e a «contrarrevolución» soviética enfrontábanse. Os segundos levaban as de gañar. «Non hai que esquecer que o Goberno central dispuña de enormes reservas de ouro que non tardarían en entregarse á Unión Soviética», mantén o autor, que alerta da «perda de obxectividade» nos estudos sobre o anarquismo español. Finaliza cun recordo do experimento —de «socialización da pobreza», di— da localidade manchega de Membrilla, «o pobo máis pobre de España», pero tamén o máis «xusto» baixo o amparo do anarquismo de 1937.

Tras rebater boa parte das apreciacións «prexuizosas» do historiador Gabriel Jackson, Chomsky entende que a historia da revolución social en España «está aínda por escribir».

[Fonte: http://www.lavozdegalicia.es]

O status para o galego na reforma do Estatuto de Autonomía de Asturias xera un debate no que as voces que piden a oficialidade desta lingua en igualdade de condicións co asturiano queren que se corrixa unha « discriminación » de vello. E lembran: son máis de 37.000 falantes.

A Veiga, primeiro concello asturiano en facer o galego oficial.

Por X.M.P.

Enrique González, ‘Quique de Roxíos’, naceu en Boal, un pequeno concello de 2.700 habitantes que atravesa o Navia, o río asturiano que traza a liña oriental até onde se fala galego. « O galego aquí non o trouxo ninguén, é de aquí, falámolo », afirma a Nós Diario este xurista e escritor. Son case unha vintena de concellos en Asturias onde se fala. Por volta de 37.000 falantes, segundo apunta Henrique Costas, filólogo e profesor da Universidade de Vigo.

« 70% da poboación desta zona do occidente asturiano fala algunha das variantes do galego que hai. No conxunto de Asturias a porcentaxe de falantes de asturiano está en 25% »explica Costas a este diario. Unha lingua esta, o asturiano, que non se falaba nestas zonas, indica.

Máis de unha

A reforma do estatuto de Asturias trae da man o status para as linguas diferentes do castelán que se falan neste territorio, que non é só unha.

Sábeo ben, por exemplo, Abel Pérez, que era concelleiro socialista en A Veiga cando este municipio deu o paso en 2016 de declarar o galego oficial no seu territorio, o primeiro concello asturiano en facelo. « O PP daquela protestara algo dicindo que había cousas máis importantes en que centrarse e argumentos así. Mais non recorreu a ordenanza ».

Pérez reclama para o galego no estatuto de Asturias « un status de oficialidade plena, como a que poida ter o asturiano ». Lamenta a proposta actual de oficialidade do Goberno astur para esta lingua falada no occidente asturiano pois, considera, « fainos ficar como estamos ».

Igualdade

Esa defensa da oficialidade para o galego en igualdade de condicións co asturiano é tamén defendida por ‘Quique de Roxíos’. « Se o asturiano se declara oficial nas zonas onde historicamente se falou e onde ten presenza, pois igual para o galego-asturiano. Agora, se van estender a oficialidade do asturiano ao conxunto do territorio, pois igual que o galego, claro, non pode haber un trato discriminatorio », reflexiona.

Esa oficialidade para o galego no conxunto do territorio asturiano tamén a defenden Abel Pérez e Henrique Costas. « O Goberno asturiano nunca protexeu nin apoiou o galego malia ser unha das linguas que se fala neste territorio », indica Costas, que recoñece que o Executivo do Principado é o que « ten que lexislar » sobre esta cuestión mais defende que desde a Galiza se poida opinar « e non abandonar os falantes e defensores do galego dese territorio ».

Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, tamén defende que o galego asturiano ten que ter « un recoñecemento pleno, tamén é unha lingua propia dese territorio ». Sinala que ese recoñecemento debe traducirse en que sexa considerado un idioma oficial « e recoñecido como o que é, galego »

« Non existimos »

Ana García, veciña de Tapia, cre que se debe de avanzar para que esa « realidade » de que « aquí a xente fale galego, na rúa, entre eles… » teña un recoñecemento á hora de ter dereitos lingüísticos, como os falantes doutras linguas. E iso pasa, opina, pola oficialidade.

O escritor e xurista de Boal lembra, neste punto, que cando se aprobou o estatuto autonómico aínda vixente en Asturias « non se contemplou que había asturianos e asturianas que falaban galego, só se contemplou os do castelán e asturiano ». 

Por iso, apunta, esta reforma debe de ser « unha oportunidade, por fin » para que se recoñeza que en Asturias « existe o galego, hai galegofalantes e que tamén teñen dereitos ».

Enrique González insiste en que debe evitarse que « queiran converter o que falamos aquí como unha fala local, sen futuro » e reivindica que falan galego desde os tempos en que tamén esta lingua se falaba noutros territorios.

« No Mosteiro de Santa María, en Vilanova de Oscos, gardábanse textos en galego-portugués que datan do século XII, títulos de compra-venda », afirma. 

Lamenta que en certos sectores da sociedade, dos medios de comunicación ou da política haxa « un prexuízo » en base ao cal en Asturias non pode haber lingua e cultura galega que sexan propias e naturais nesa zona do Principado, senón que son algo alleo, estraño, algo que vén imposto deste fóra.

Nesta liña, a plataforma Axuntar avoga para que en Asturias se vexa con normalidade que « somos asturianos de fala galega », e que esta lingua fai parte da identidade desta zona. “Isto, evidentemente, implica o seu tratamento como o que é, o idioma galego propio de Asturias e do territorio Eo-Navia”.

O Bierzo e Seabra, máis recoñecemento

O Estatuto de Autonomía de Castela e León di que hai que protexer o galego nas zonas onde se fala, máis nada, e iso non implica dereitos lingüísticos para os galegofalantes », apunta Xabier Lago, berciano, membro do colectivo Fala Ceibe e que leva anos loitando pola oficialidade do galego nesta comarca fóra da Galiza administrativa onde a lingua galega ten por volta de 25.000 falantes repartidos nunha vintena de concellos. « Cremos que hai que recoñecer o galego como cooficial no estatuto mais iso implica unha reforma e ese debate agora mesmo non está sobre a mesa », recoñece Lago. El destaca o interese por esta lingua nas novas xeracións, « máis de 1.100 estudantes », ou o traballo para que concellos e o consello comarcal do Bierzo recoñezan e empreguen un idioma que, engade con orgullo, « definimos como galego, sen engadir ningún outro termo ».

[Fonte: http://www.nosdiario.gal]

Escrit per Víctor Alexandre

Em ve de gust parlar-vos d’un llibre que pot ajudar tant les persones amb dubtes lingüístics a l’hora d’expressar-se com aquelles que voldrien erradicar molts dels barbarismes d’arrel espanyola que farceixen el seu vocabulari i que no saben com fer-ho de manera senzilla. El llibre de què parlo es diu “Dir-ho ben dit” (Editorial Llengua Nacional, 2021), de Ramon Sangles i Moles, i el seu propòsit l’explica el mateix autor amb aquestes paraules: “És un material centrat a resoldre, almenys en part, errors molt freqüents i elementals en el parlar o l’escriptura del nostre poble; no pas per a aprofundir en la nostra llengua”.

És un llibre molt didàctic i de lectura fàcil que descriu de manera diàfana la diferència entre paraules com ara “tan” i “tant”, “cita” i “citació”, “el llum” i “la llum”, “el son” i “la son”, “el fi” i “la fi”, “el full” i “la fulla”, “depenent” i “dependent”, “continuar” i “seguir”, “confós” i “confús”, “assecar” i “eixugar”, “trencar” i “estripar”, “capsa” i “caixa”, “ser” i “estar” o “tràfec”, “tràfic” i “trànsit”… Però no sols això, també inclou orientacions sobre la pronúncia i l’accentuació gràfica, esvaeix dubtes sobre si determinats mots han de dur l’article masculí “el” o el femení “la”, o sobre l’ús de la essa sonora i la essa sorda, i, entre altres qüestions, explica en quins casos s’escauen el verb “donar” o el verb “fer”.

Aquest darrer punt, el de la diferència entre “donar” i “fer”, és d’una necessitat capital, ja que em sembla un dels exemples més gràfics d’un fenomen sobre el qual he escrit força, que és el de la transformació de la llengua catalana en un patuès de l’espanyol, és a dir, en catanyol. L’espanyol, com a llengua imposada políticament de coneixement ineludible s’ha acabat imposant també en el nostre marc mental, talment com si la forma espanyola de dir quelcom fos el model a seguir i la catalana una mera adaptació. D’aquí que hi hagi tantes persones que diuen “donar un petó”, “donar una abraçada”, “donar un tomb”, “donar pena”, “donar ràbia”, “donar la sensació” per la senzilla raó que en espanyol “dan besos, abrazos, vueltas, pena, rabia o sensación”. Ras i curt: fan una traducció literal de l’espanyol tot oblidant o desconeixent que en català els petons, les abraçades i els tombs no els “donem”, sinó que els “fem”, i que les coses no ens “donen” pena, ràbia o sensació sinó que ens en “fan”.

Sap greu que molts periodistes dels mitjans més importants desconeguin el diferent significat dels mots “continuar” i “seguir”. Aquest llibre aborda el tema i entre els exemples que posa, n’hi ha un que em sembla molt il·lustratiu amb aquestes dues frases: “Vol seguir la carrera de Medicina” i “Vol continuar la carrera de Medicina”. El llibre diu: “…totes dues són correctes, però no indiquen pas la mateixa cosa. En la primera s’hi afirma simplement que algú vol cursar aquesta carrera, i en la segona, que la vol reprendre o bé que no té intenció d’interrompre-la. Podem establir aquesta regla pràctica: si en una oració és possible de substituir el verb “seguir” per “continuar”, el bon ús aconsella de fer efectiva aquesta substitució. »

Una expressió espanyola que no té cap sentit en català és “donar-se compte”, calc literal del “darse cuenta” espanyol. En català no ens “donem” compte de les coses, en català ens n’adonem: “Es va adonar de tot”, “No s’adona mai de res”, “M’adono del meu error”, “Adonem-nos-en, de l’estat del català”… Paraules com “gaire” o “prou” també es troben en fase de reculada per la senzilla raó que no tenen equivalent en espanyol. Per això són tants els catalans que en comptes de dir “No ha plogut gaire” o “No triguis gaire”, diuen “No ha plogut massa” o “No triguis massa”, i que en comptes de dir “No ets prou valent” o “No hi ha prou menjar per a tots” diuen “No ets suficient valent” o “No hi ha suficient menjar per a tots”. Atès que el nostre subconscient manté l’espanyol com a llengua “norma”, tendim a erradicar allò que no se li assembla (“gaire” o “prou”) i traduïm “demasiado” (massa) i “suficiente” (suficient). De fet, “gaire” i “prou” ja gairebé ni ens passen pel cap.

Aquest llibre, “Dir-ho ben dit”, pot ser un bon amic del lector que vulgui conèixer el seu nivell de català o que vulgui llimar del seu vocabulari les asprors que l’empobreixen. Sap greu, en aquest sentit, sentir dia rere dia la impúdica exhibició de catanyol d’alguns tertulians radiofònics i televisius que, precisament perquè perceben uns honoraris per parlar, haurien d’esforçar-se a dominar la llengua i parlar amb un mínim de correcció. Parlar bé no costa gens. Amb una mica d’interès, n’hi ha prou.

 

[Font: http://www.racocatala.cat]

Trayectoria. Originaria del pueblo shipibo-konibo, es docente de educación primaria y tiene diplomados en Derecho y Gestión Territorial.

"Las comunidades amazónicas tienen los índices más bajos de inmunización", agregó Rocilda Nunta, viceministra de Interculturalidad. Foto: Antonio Melgarejo

« Las comunidades amazónicas tienen los índices más bajos de inmunización », agregó Rocilda Nunta, viceministra de Interculturalidad.

Escrito por Juana Gallegos

Es la cuarta de siete hermanos, proviene de una familia shipibo-konibo, creció en una comunidad indígena de Ucayali y hoy es la primera lideresa amazónica que ocupa un alto cargo en el Ministerio de Cultura. Rocilda Nunta es, desde hace más de dos meses, viceministra de Interculturalidad. Su nombramiento despertó altas expectativas en las asociaciones indígenas, ya que su despacho es clave para promover políticas públicas inclusivas de los pueblos andinos, amazónicos y afrodescendientes. Su gran reto, a corto plazo, es promover la vacuna en las comunidades que tienen el índice más bajo de inmunización.

Usted tiene 37 años y vivió hasta su adolescencia en la comunidad indígena Nuevo San Rafael, distrito de Masisea, en Ucayali. ¿Hacia dónde emigró y por qué?

Yo tuve que migrar a la ciudad para poder estudiar. Fui a Yarinacocha, al Instituto Superior Pedagógico Público Bilingüe, y estudié Pedagogía. Tuve un padre que quería ver a sus hijos e hijas salir adelante a través del estudio, pero sin dejar de lado nuestra identidad, en mi caso, la del pueblo shipibo-konibo. Si me hubiera quedado en la comunidad hubiera sido, quizás, una mujer que estaría cumpliendo un rol más familiar y de agricultura, o, quien sabe, sería dirigenta de alguna federación. Somos siete hermanos, tres somos docentes. Gracias a la educación hemos salido adelante. Ser indígena y mujer en este mundo es difícil.

Su hermana Judith, que también es lideresa de su comunidad, dijo que usted se formó como profesora porque creía que, educando a las niñas, su pueblo saldría adelante. ¿Por qué esa inquietud por cambiar el porvenir de las niñas de su comunidad?

Siendo profesora podía garantizar el desarrollo de una educación intercultural bilingüe en nuestras comunidades porque es un derecho colectivo que tenemos como pueblos indígenas. La niñez así tiene la oportunidad de terminar sus estudios secundarios para también ser reconocidos en la sociedad y poder aportar al país.

Se sabe que las adolescentes de las comunidades amazónicas suelen ser madres tempranamente.

Es uno de los grandes problemas que tenemos, por eso debemos direccionar hacia otro norte a la niñez indígena, y una de las principales herramientas es la educación. Las adolescentes deben saber que pueden aportar a su patria educándose.

Es la primera vez que una mujer indígena amazónica ocupa un alto cargo en el Ministerio de Cultura; algunos dicen que su nombramiento es histórico. ¿Cómo reaccionó la comunidad shipibo-konibo?

No esperaban la designación, mi familia reaccionó con sorpresa, y los grandes líderes de mi pueblo dijeron que es una reivindicación histórica para la comunidad amazónica. Que una mujer indígena llegue a ocupar un cargo tan grande en el Estado es muy importante.

"La desinformación contra la vacuna proviene de las iglesias evangélicas", indicó la funcionaria Rocilda Nunta. Foto: Antonio Melgarejo/La República

« La desinformación contra la vacuna proviene de las iglesias evangélicas », indicó la funcionaria Rocilda Nunta.

Ahora, usted no es nueva en un puesto de mando, fue coordinadora del Programa Mujer Indígena de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep). ¿De dónde nace su activismo?

Cuando tenía siete años, mi comunidad, Nuevo San Rafael, era visitada por distintas oenegés y mi familia recibía muchos talleres de capacitación, y yo participaba de ellos. Y es así que desde mi adolescencia fui participando en los procesos del movimiento indígena y desarrollando liderazgo desde mi rol de mujer. Me involucré para defender los derechos colectivos y espirituales de los pueblos, reivindicar nuestra identidad cultural, visibilizar la existencia de las comunidades que no se ven en las grandes ciudades. Empecé siendo presidenta de la Organización Regional de Jóvenes Indígenas de la región Ucayali, fui la primera la mujer. Luego ocupé cargos dentro de Adeisep Ucayali como directora del programa Mujer Indígena. Así nace el liderazgo que vengo desarrollando.

¿Qué acciones tenía el programa?

Encontré que las hermanas ashaninkas, shipibo-konibo y sharanahuas no tenían la misma oportunidad de nuestros hermanos, grandes líderes, y me enfoqué en valorar sus propuestas, en prestar atención a las actividades que querían desarrollar, y que no habían sido consideradas. Se sabe que culturalmente los pueblos indígenas son machistas, y las mujeres también lo somos porque muchas veces no nos apoyamos en las acciones que queremos desarrollar. Muchas veces apostamos por los hombres en vez de dar oportunidad a una mujer que quiere ocupar un cargo dentro de la comunidad o de alguna organización. El liderazgo de la mujer indígena no estaba siendo valorado, por eso la importancia de desarrollar este proceso de trabajo con las mujeres.

Dijo hace un momento que ser indígena y mujer es difícil. ¿Por qué?

Sí, yo aprendí a hablar castellano a los 14 años, y he vivido discriminación en carne propia cuando mi padre me matriculó en el colegio secundario (hace una pausa).

¿Y qué pasó?

Mira, mi historia es muy larga, pero quiero contarte algo. Yo vivía en la comunidad Nuevo San Rafael y para poder llegar a mi colegio tenía que caminar una hora y media. Todos los días me levantaba a las 5 de la mañana. Entonces, durante ese trayecto, me topaba con las lluvias, y un día, regresando, llovió tanto que se mojó mi mochila y mis cuadernos. Tuve que secarlos con candela para poder presentar al día siguiente mi trabajo. Cuando se lo presenté a mi profesora su respuesta no fue adecuada, el cuaderno estaba arrugado y lo tiró al piso porque, según ella, estaba impresentable. No entendió que yo venía caminando todos los días de una comunidad, yo me sentí muy mal. Todo el salón se burló.

Qué importante es que un profesor tenga una formación intercultural para entender las circunstancias de sus alumnos. Hablando de esto, el Ministerio de Educación quiere contratar solo profesores monolingües en las escuelas rurales ante la falta de docentes de lenguas originarias. ¿Cuál ha sido la respuesta del viceministerio?

Tuvimos una reacción inmediata desde el ministerio porque somos garantes de los derechos colectivos de los indígenas. En este caso, el derecho a la educación intercultural bilingüe de calidad. Nos reunimos con la viceministra de Gestión Pedagógica, Nelly Palomino, y nos hemos comprometido en articular acciones en coordinación con las organizaciones indígenas, tenemos siete en el país, escucharemos sus propuestas. No podemos retroceder en el derecho ganado históricamente gracias a la lucha incansable de nuestros pueblos indígenas.

Otro pendiente de su despacho es saber con certeza cuál es la cifra de muertes indígenas que ha dejado la pandemia. ¿Ya se tienen datos claros?

Desde el ministerio se ha elaborado la guía para la variable étnica, que permite que las instituciones estatales a nivel nacional registren la diversidad etnicorracial de los ciudadanos. Desde el viceministerio venimos socializando este instrumento para así saber, por ejemplo, cuántos muertos ha dejado el covid en hombres y mujeres andinos, amazónicos y afroperuanos.

Y sobre la vacunación, se supo que algunas comunidades se resisten a inmunizarse. ¿Qué estrategias de sensibilización está ideando su viceministerio para remediarlo?

Las cifras son preocupantes. Según el último reporte, en los pueblos amazónicos el 26.3% tiene las dos dosis, y en los pueblos andinos, solo el 10.7%. Desde Cultura, y dada esta tercera ola y la presencia de Ómicron, redoblaremos el diálogo con los apus y ciudadanos indígenas en las comunidades nativas y campesinas para seguir informando sobre la importancia de la vacunación. La vacuna es vida y protege, este es el mensaje que en las lenguas originarias venimos difundiendo a través de nuestros traductores y gestores interculturales andinos y amazónicos.

¿Los bajos índices de la vacunación se deben a la resistencia a vacunarse o la lejanía de las comunidades?

La mayor resistencia es porque terceras personas les dicen que la vacuna les generará el 666 en la frente o que solo les quedará dos años de vida, sabemos que esta desinformación proviene de las iglesias evangélicas y atemoriza a nuestros hermanos. Por eso, desde el despacho empezaremos a dialogar con ellos y entregaremos la información adecuada con enfoque intercultural.

 

 

[Fotos: Antonio Melgarejo – fuente: http://www.larepublica.pe]

 

A Secretária Geral da Academia Brasileira de Letras, Acadêmica e escritora, Nélida Piñon, recebeu formalmente o título de nacionalidade espanhola na quinta-feira, 13 de janeiro. O ato foi no Consulado da Espanha no Rio de Janeiro e contou com a presença do Cônsul Geral da Espanha, Luis Prados Covarrubias. Na ocasião, a Acadêmica assinou os documentos, fez o juramento e destacou a importância de receber a cidadania espanhola:

“Hoje eu sou a brasileira que sempre fui e adicionei, a essa minha maravilhosa nacionalidade brasileira, a nacionalidade espanhola e passo a pertencer à União Europeia. Quando penso em Espanha, penso em seus grandes mortos. Cervantes, por exemplo (…) Penso nos meus mortos, no meu avô Daniel, na minha avó Mada, na minha mãe Carmen, no meu amado pai, Lino. Penso em Cotobade, Galícia, Burela. Penso num mundo hispânico, que é poderoso, com a sua língua universal que Nebrija* consagrou.”

A Acadêmica está intimamente conectada à Espanha: seus pais e avós foram emigrantes galegos no Brasil. O município de Cotobade, na região da Galícia, é onde seu pai nasceu.

Em 1996-1997, Nélida Piñon tornou-se a primeira mulher na história a presidir a Academia Brasileira de Letras. Entre suas obras mais importantes, destaca-se « A República dos Sonhos » (1984), que narra o êxodo em massa dos emigrantes galegos para a América Latina.

Dentre os muitos prêmios e reconhecimentos recebidos pela Acadêmica, podem ser destacados alguns deles relacionados à Espanha e ao mundo hispânico: Prêmio Príncipe de Astúrias, Prêmio Rosalía de Castro e o Prêmio Internacional Menéndez Pelayo. A escritora é Membro de Honra da Real Academia Galega, Membro Correspondente da Academia Mexicana de la Lengua, Embaixadora Ibero-americana da Cultura e Conselheira do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca.

*Filólogo espanhol, autor da primeira gramática da língua castelhana e do primeiro dicionário espanhol.

Discurso da Acadêmica Nélida Piñon

 

[Fonte: http://www.academia.org.br]

Manifestación o pasado 16 de outubro en favor da oficialidade do asturiano e o galego en Asturias. © Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana

Real Academia Galega (RAG) fixo chegar ao presidente da Xunta Xeral do Principado de Asturias, aos grupos parlamentarios e ao Goberno de Asturias un informe aprobado no seu último pleno sobre a reforma do Estatuto de Autonomía do Principado que contempla “a declaración de oficialidade do asturiano en toda a comunidade autónoma pero limita esa consideración para o galego exclusivamente no seu ámbito territorial”, entre os ríos Eo e Navia. A RAG reclama para o galego unha oficialidade similar á do asturiano en toda Asturias e critica “a escolla do glotónimo eo-naviego, que parece ter como finalidade facer invisible a existencia do galego nas comarcas asturianas estremeiras con Galicia ».

Pero á marxe desas consideracións, a Academia salienta que “máis alá da cuestión do glotónimo para designar a variedade do Eo-Navia, hai un problema que afecta a todas as variedades da lingua galega, sexa calquera a beira do Eo que se considere: a súa supervivencia, problemática no momento actual, mesmo na variedade da Comunidade Autónoma de Galicia”.

Imaxe da manifestación do 16 de outubro en defensa do asturiano e o galego-asturiano. © Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana

O informe da RAG, divulgado en galego, asturiano e castelán [aquí o PDF], comeza facendo un repaso histórico ás consideracións de diversos lingüistas sobre o idioma que se fala entre os ríos Eo e Navia, do que di que “a tradición dialectolóxica asturiana, hispánica e románica considerou que as falas do Eo-Navia son unha variedade do galego, e non do asturiano; e esa segue a ser na actualidade a consideración xeral entre os lingüistas”. Porén, a Academia lamenta que “tanto as autoridades políticas como as autoridades académicas do principado empregaron (e empregan) varios glotónimos, co que complican a situación e fan que os galegófonos eonaviegos asturianos non teñan un nome para chamarlle á lingua que falan”.

O informe engade que “á Real Academia Galega, de acordo cos seus estatutos, non lle é allea a situación da lingua galega falada nas comarcas estremeiras con Galicia, razón pola que non pode calar ante o emprego do glotónimo eo-naviego” na proposta de novo Estatuto de Autonomía, da que di que “parece ter como finalidade facer invisible a existencia do galego na zona”. O documento lembra que en diversos puntos de Europa as linguas saltan por riba das fronteiras políticas sen que o uso do glotónimo sexa “motivo de ningún conflito nin de rexeitamento”. 

Igualmente, reclama que do mesmo xeito que o asturiano terá a consideración de oficial en toda Asturias, o mesmo ocorra co galego, ao igual que sucede en Cataluña os “falantes da lingua occitana, denominada aranés en Arán”. “Entre dúas comunidades e entre dúas linguas que comparten intereses e que deberían procurar a colaboración para buscar estratexias de futuro conxuntas, con máis razón deberían evitarse confrontacións que só conducen a desunir e a separar, e que só poden ter consecuencias negativas para os falantes destas variedades e para que os seus dereitos como falantes e como persoas sexan recoñecidos e protexidos”, di a RAG.

Ría de Ribadeo, límite administrativo entre Galicia e Asturias que non limita o uso da lingua galega. © Turgalicia

Pero o informe da RAG vai “máis alá da cuestión do glotónimo para designar a variedade do Eo-Navia”. O documento remata salientando que “hai un problema que afecta a todas as variedades da lingua galega, sexa calquera a beira do Eo que se considere: a súa supervivencia, problemática no momento actual, mesmo na variedade da Comunidade Autónoma de Galicia”. A RAG di que non é función súa “intervir en cuestións de tipo político”, competencia dos gobernos de Galicia e Asturias, pero si “lembrarlles que unha lingua é un patrimonio cultural merecente de ser salvagardado e que sería máis positivo para esa salvagarda unha política de cooperación e non unha política de confrontación”.

 

[Fonte: http://www.praza.gal]

O polémico escritor publica en Francia a súa nova novela, «Anéantir», unha ficción política que lembra a «Submisión» con tinguiduras de thriller, melodrama e erotismo

Michel Houellebecq (á dereita) e Gérard Depardieu, na película «Thalasso» (2019) que dirixiu Guillaume Nicloux.

Escrito por BEATRIZ XUÍZ

A nova e esperada novela de Michel Houellebecq, o escritor máis lido e polémico de Francia e un dos máis seguidos en Europa, acaba de saír á venda no seu país. É unha ficción política titulada Anéantir (en español, destruír, aniquilar) que a editorial Anagrama publicará, en español e catalán, a finais de agosto en España.

A revista Lle Nouvel Observateur dixo hai tempo que Houellebecq era «a primeira estrela literaria desde [Jean-Paul] Sartre». E ségueo sendo. Cada novela súa convértese instantaneamente nun fenómeno literario. Os seus detractores afían os coitelos antes incluso de que chegue ás librerías. As feministas acúsanlle de misógino e a esquerda, de islamófobo e de racista. Os seus libros adoitan provocar apaixonados debates políticos.

Anéantir é, do mesmo xeito que Submisión (2015), unha novela de ficción política. Pero hai moito máis. Houellebecq mestura o thriller xeopolítico, o melodrama familiar e a novela erótica. Numerosos temas abórdanse baixo o seu novo título: as bambalinas do poder, o terrorismo, os grupúsculos radicais, a espionaxe, a enfermidade, a morte, o amor, a soidade, a eutanasia, o esoterismo, o islamismo, o nihilismo, o aparcadoiro dos anciáns en residencias, o malestar sexual do home contemporáneo e a crise do catolicismo e a sociedade occidental.

A pesar de que o libro ten 734 páxinas na súa edición francesa, non se fai pesado. Houellebecq, co seu pesimismo sen remedio e o seu humor sombrío, segue sendo Houellebecq e está en forma.

A novela trasládanos á campaña presidencial francesa do 2027. Emmanuel Macron, ao que non nomea pero pola descrición que fai do presidente está claro que é el, non se presenta á reelección, xa que a Constitución lle impide optar a un terceiro mandato. Pero ten un plan: pór a un presidente-monicreque, un coñecido presentador de televisión con ambicións políticas, mentres prepara o seu regreso no 2032 para outros dous mandatos.

O protagonista non é Macron, senón Paul Raison, de 47 anos, alto funcionario do Ministerio de Economía e Finanzas e brazo dereito de Bruno Juge, «o mellor ministro de Economía desde [Jean-Baptiste] Colbert», o ministro do rei de Francia Luis XIV. Bruno lembrará aos lectores franceses a outro Bruno: Bruno Lle Maire, actual ministro francés de Economía e amigo na vida real de Houellebecq.

Non parece que Anéantir vaia a crear as polémicas que suscitaron outras novelas súas. Pero o feito de que se publique na véspera das eleccións presidenciais en Francia (en abril) seguramente dará moito que falar. Nese 2027 imaxinado por Houellebecq, a esquerda apenas sobrevive, o ultra Éric Zemmour segue tendo admiradores e detractores e a extrema dereita pos Marine Le Pen segue sendo moi forte pero non logra alcanzar o Elíseo.

Musulmáns ao poder

En Submisión imaxinaba que no 2022 un partido musulmán gañaba as eleccións en Francia e impuña a sharía aos franceses, o que derivou en acusacións de islamofobia e de dar ás á extrema dereita. A novela saíu á venda en Francia xusto o mesmo día do atentado islamita contra a redacción da revista satírica Charlie Hebdo no que morreron 12 persoas. Houellebecq suspendeu a promoción. En Anéantir alude a ese ataque.

O autor, de 65 anos, deuse a coñecer grazas ao boca a boca en 1994 con Ampliación do campo de batalla, a súa estrea literaria. E converteuse nunha revelación coas partículas elementais (1998), un ataque frontal contra os protagonistas do 68 francés. Foi acusado de fomentar o turismo sexual cando publicou no 2001 Plataforma. Xulgado no 2002 por inxuria racial e incitación ao odio relixioso tras declarar na revista Lire que o Islam é «a relixión máis idiota do mundo» e moi perigosa, resultou absolto.

Gañou o prestixioso premio Goncourt no 2010 coa carta e o territorio, novela moi encomiada pola crítica, xeralmente moi dividida sobre a súa obra. No 2019 lanzou Serotonina, unha novela sobre antidepresivos, sexo e a decadencia da Europa actual. Nos seus 30 anos de carreira, Houellebecq casou tres veces, sacou un álbum experimental e actuou en tres películas, unha delas xunto a Gérard Depardieu, Thalasso (2019).

 

[Fonte: http://www.lavozdegalicia.es]

muet comme la tombe ; complètement silencieux ; muet comme un francolin pris ; très silencieux ; silencieux ; muet comme un poisson ; sage comme une image ; sans parole ; sans voix

Origine et définition

Avez-vous déjà entendu un véritable poisson vivant vous dire quelques mots ? Si oui, alors il fallait vite l’embrasser pour qu’il se transforme en prince ou princesse charmant(e). Mais dans la majorité des cas, la réponse est négative car, pour l’instant[1], tous les poissons sont muets.
Alors s’il n’est pas étonnant qu’un poisson soit utilisé dans une telle comparaison, pourquoi est-ce la carpe qui a eu l’insigne honneur de représenter le genre, et ce depuis 1612 ? C’est d’autant plus étrange qu’on a d’abord utilisé la forme plus logique « muet comme un poisson » (chez Rabelais, par exemple) !Alain Rey évoque deux possibilités : la première viendrait de Furetière qui aurait écrit, à propos de la carpe, qu’elle n’a pas de langue[2] ; et comme qui n’a pas de langue ne peut parler… La deuxième viendrait simplement du fait que la carpe est un poisson qui sort fréquemment la tête hors de l’eau, la bouche ouverte et qui, par timidité sûrement, ne prononce pourtant jamais un mot.

On peut toutefois noter que George Sand n’a pas hésité à utiliser « muet comme une tanche ».

[1] Mais qui sait ? Peut-être que dans quelques dizaines d’années, grâce à nos savants fous et à Monsanto et consorts, ce ne sera plus le cas ; s’il existe encore des poissons…

[2] Je dois piteusement avouer qu’avant de publier ces lignes, je ne suis pas allé vérifier ce qu’il en est réellement, ni si les autres poissons en ont une. S’il y a un ichtyologiste dans la salle, qu’il n’hésite pas à se manifester.

Exemples

« (…) Ils étaient tous congestionnés, à demi-morts de soif, – et muets comme des carpes… » Roger Martin du Gard – Les Thibault – Tome VII – 1937

Comment dit-on ailleurs ?

Langue Expression équivalente Traduction littérale
Allemand schweigen wie ein Grab se taire comme une tombe
Allemand stumm wie ein Fisch muet comme un poisson
Anglais (Irlande) silent as a corpse muet comme un cadavre
Anglais quiet as a tomb muet comme une tombe
Anglais (USA)

mute as a fish / a stockfish / a mackerel

muet comme un poisson / du stockfisch / un maquereau

Anglais (USA) quiet as a mouse muet comme une souris
Autre sense dir ni ase ni bestia sans diré ni Ane ni bete
Bulgare да мълчиш като риба se taire comme un poisson
Croate nijem kao riba muet comme un poisson
Espagnol (Espagne) Sin decir ni pío Sans même pépier
Espagnol (Espagne) ¡Sin decir esta boca es mía! Sans dire cette bouche est à moi !
Espagnol (Équateur) mudo como una tumba muet comme une tombe
Espagnol (Espagne) mudo como una tumba muet comme une tombe
Gallois mor dawel â chwningen muet comme un lapin
Hongrois hallgat, mint a csuka / sír

se taire comme un brochet / une tombe

Hébreu אילם כדג (Ilem kédag) Muet comme un poisson
Hébreu

דומם כמו קבר (Domeme kmo kévère)

silencieux comme une tombe
Hébreu אילם כדג (élim kedag keyona) il était stupéfait
Hébreu אילם כיונה c’était un calamitateur
Hébreu דומם כמו קבר (doumam kmo kavar) c’est aussi silencieux qu’une tombe
Italien essere una tomba être une tombe
Italien zitto come un olio muet comme une huile
Italien muto come un pesce muet comme un poisson
Néerlandais gesloten als een oester fermé comme une huître
Néerlandais het zwijgen ertoe doen rester muet/silencieux
Néerlandais muisstil muet comme une souris
Néerlandais zo doof als een kwartel sourd comme une caille
Néerlandais zwijgen als het graf se taire comme une fosse
Néerlandais (Belgique) zo stom als een vis muet comme un poisson
Polonais milczeć jak ryba se taire comme un poisson
Portugais (Brésil) não dar um pio ne piailler pas
Portugais (Brésil) ter boca de túmulo avoir une bouche de tombeau
Portugais (Brésil)

em boca fechada não entra mosquito

dans une bouche fermée, la moustique n’y entre pas.

Portugais (Brésil) mudo como uma porta muet comme une porte
Portugais (Brésil) manter boca de siri garder la bouche de crabe
Roumain mut ca un peste muet comme un poisson
Russe нем как рыба muet comme un poisson
Serbe mutav kao riba muet comme un poisson
Suédois stum som en fisk muet comme un poisson
Ajouter une traduction

Si vous souhaitez savoir comment on dit « muet comme une carpe » en anglais, en espagnol, en portugais, en italien ou en allemandcliquez ici.

Ci-dessus vous trouverez des propositions de traduction soumises par notre communauté d’utilisateurs et non vérifiées par notre équipe. En étant enregistré, vous pourrez également en ajouter vous-même. En cas d’erreur, signalez-les nous dans le formulaire de contact.

[Source : www.expressio.fr]

Escrito por XESÚS ALONSO MONTERO

Desde o pasamento de Manuel Seco Reymundo (Madrid, 1928-16/12/2021), a lexicografía hispánica está de loito. Foi, desde moi novo, un dos cultivadores máis sabios e rigorosos desta disciplina lingüística. Sei do seu rigor e da súa ponderación ante os feitos idiomáticos (léxicos e gramaticais) desde os nosos anos de alumnos na Facultade de Filosofía e Letras de Madrid, ambos os dous na especialidade de Filoloxía Románica, na que el se licenciou en 1952 e eu un ano despois. Xa licenciados e profesores, o un e o outro, en colexios particulares, asistiamos, con Joaquín Arce, Manuel Guerrero e outros colegas, os domingos, a un faladoiro no café Lyon (preto da porta de Alcalá) que tiña máis de filolóxico que de político.

Penso que os hispanistas do mundo enteiro recibiron con sorpresa e ledicia, en 1961, o seu Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, que eu, catedrático en Lugo, reseñei, coas mellores gabanzas, no periódico local. Voces había naquela primeira edición (virían, logo, once máis) que eran pequenas monografías. Pero Manuel Seco viña da Gramática, concretamente da Gramática española de Rafael Seco, seu pai, que el revisou e ampliou en 1954. Anos despois asombraría, pola súa claridade, coa súa Gramática esencial del español (1972).

Así pois, cómpre non reducir a personalidade filolóxica de Manuel Seco á súa condición de lexicógrafo, saber, certamente, no que as súas achegas son históricas, nomeadamente desde que dirixiu o Seminario de Lexicografía da RAE e desde que publicou, con dúas colegas, o Diccionario del español actual en dous volumes (1999). Lexicógrafo do castelán, eran tales os seus criterios metodolóxicos que o Instituto da Lingua Galega convidouno en 1986 a un seminario para enriquecerse co seu saber e co seu talante.

El, alimentado pola Gramática de seu pai, tiña unha formación gramatical que ninguén posuía no noso tempo, tan mísero, nas Facultades de Letras, que a gramática castelá non se impartía en ningún curso, nin sequera na especialidade de Filoloxía Románica. En 1972, Seco eríxese no mellor gramático dos nenos da guerra.

[Fonte: http://www.lavozdegalicia.es]

La editorial Flammarion ha publicado este viernes 7 de enero la octava novela de Michel Houellebecq, anéantir. Todo son rumores. ¿Novela realista, notas distópicas, trama de intriga política y, lo más sorprendente tal vez, una novela « positiva »? 

El escritor francés Michel Houellebecq.

El escritor francés Michel Houellebecq

Escrito por Sanz Irles

El 7 de enero la industria editorial francesa tiene su propia epifanía y lleva al mercado sus novedades, en medio de una atención mediática y social que muchos envidiamos.

La industria editorial francesa no es cualquier cosa; en 2020 vendió 422 millones de libros. ¡422 millones! Eso son muchos libros. Puestos en línea y promediando grosores, haría falta una estantería de 10.550 km; una estantería que empezara en Pontevedra y terminara en Osaka. Eso es como si cada francés se hubiera comprado 6,3 libros ese año, aunque, claro está, libros en francés se compran y se venden por todo el mundo, no solo en Francia o en la pomposona francofonía (más ruido que nueces, en realidad, pero subvencionada con largueza).

Este año sacan libro todos los jabatos y las tigresas de la literatura gala. La avalancha es de algo más de 500 nuevos títulos en pocos días: Éric Vuillard, Leïla Slimani, Pierre Lemaitre, Nicolas Mathieu, Frédéric Beigbeder, Philippe Besson, David Foenkinos, Pascal Quignard, Véronique Olmi, Nathalie Azoulai, Louise Erdrich y muchos más son los justos protagonistas de una gran fiesta de la literatura. Si hay una república que aún merezca ser llamada « de las letras », podría ser la República Francesa, (esa que condecoró al tío Alberto de Serrat).

La 8ª de HouellebecqPero no todo es alegría en el mundo editorial parisino, porque este año saca también novela, tres años después de Serotonina, Michel Houellebecq, que –como ya tengo leído en algún sitio– va a ser el árbol que no deja ver el bosque. En efecto, desde que se supo que estaba lista su nueva novela, todo el mundillo literario, y no solo en Francia, se puso como gallina que ve lombriz, en un clima de agitación y frenesí astutamente fomentado por la editorial, Flammarion, y por el propio autor, con secretismos, prohibiciones, susurros, pseudofiltraciones y con la difusión, tardía y controlada, de 600 ejemplares destinados a críticos de los medios de comunicación y gurús de la cultura. La queja –en voz baja y lastimera– de las demás editoriales y de sus autores es comprensible: Houellebecq acapara demasiada atención y empalidece sus novedades.

Que Houellebecq es la estrella es un hecho apodíctico. La Voix du Nord ha dicho que Houellebecq tiene « la grandeur » de un Balzac, y aunque la comparación no me parece la más lograda, la intención es clara. Para su octava novela, cuya primera tirada es de 300.000 ejemplares, Flammarion ha preparado un artefacto bellamente diseñado, con intervención muy directa del autor, yendo a un papel de buen gramaje, cinta señaladora y cubiertas duras de un blanco inmaculado con el título en letras rojas y todo en minúsculas:

anéantir

Me imagino que en español saldrá como « aniquilar ». Es la traducción más directa, también etimológicamente. Tanto néant (no-ser, ausencia de ser) como -niquil (nihil) remiten a « la nada ». No obstante hay que leer la novela entera antes de elegir una traducción para el título, porque si se trata de opciones, haberlas haylas.

Anéantir, por cierto –y es otra novedad chez Houellebecq– tiene 736 páginas. ¡Dimensiones tolstoianas! Yo me alegro. Al superar las quinientas páginas las buenas novelas adquieren una cualidad ulterior: enclaustrar al buen lector –incluso en los ratos en los que no esté leyendo– en un universo paralelo, autónomo y autosuficiente durante unos cuantos días o semanas y del que no puede salir. En realidad no quiere salir. Yo pago gustoso por ese cautiverio.

El caso es que Houellebecq no pasa inadvertido. Es polémico a sabiendas y a queriendas. Pero aunque sus provocaciones sean eficaces armas comerciales, también son una parte sustancial y jugosa de su literatura. Sus detractores son feroces y en muchos de ellos se detecta un asco sincero. Supongo que esos ascos se reparten, no sé en qué proporciones, entre su obra y su persona. Durante varios años de su vida, su apariencia física no era precisamente tranquilizadora: huesudo, semianoréxico, alambrado, casi disecado, harapiento sacamantecas, recordaba una broma de Woody Allen en Hannah y sus hermanas a propósito de unos rockeros que estuvo obligado a ver una tarde y de los que decía que tenían pinta de asesinar a sus madres; pero unos años antes solía aparecer en público como un hombrecito atildado y suave, con aires de monaguillo de Sigüenza o de camarerito de Cracovia.

Sus novelas, por otra parte, están hechas de temas ácidos y decididamente incómodos, y la forma de tratarlos es, en el mejor de los casos, corrosiva, cuando no emética tout court. Tal vez sus detractores abominen, sobre todo, de su tratamiento, ya directo, ya indirecto, de la religión en medio de una descarnada obscenidad, de una mundanidad queridamente profana y desacralizadora. Sin embargo la religión es algo que Houellebecq se toma muy en serio, algo que le importa, y en realidad lo que parece estar haciendo, a su retorcida manera, es tratar de presentarnos el horror de un mundo sin Dios y, justo por eso, de una humanidad perdida o « abandonada », en déréliction, como dramáticamente se dice en francés.

A fuer de extremo, el realismo de Houellebecq, fabricado con una esforzada (y por tanto falsa) ausencia de estilo, tiene con frecuencia efectos lisérgicos, oníricos, irreales y, por eso mismo, de dudosa « credibilidad », pero es rápidamente reconducido a un realismo más manejable, más familiar. Ese vaivén entre uno y otro es marca de la casa, de la peculiar relación que su literatura busca establecer con la verdad o, rizando el rizo un poco más, de la frontera que pueda haber entre la verdad de la vida y la verdad literaria, si es que aceptamos que tales cosas existan. No es rara, pues, su confesada devoción por el danés Hans Christian Andersen, en quien parece querer explorar la desdibujada frontera entre sueño y realidad, entre lo onírico y lo –digámoslo así– telúrico.

El valor novelístico de Houellebecq también le debe mucho a su fascinante capacidad de enlazar lo privado con lo público, lo individual e íntimo con lo colectivo, lo efímero y lo transcendente, y de saltar con facilidad pasmosa entre distintos géneros, dentro de una misma novela: el psicológico, el político, el policiaco, el pornográfico, el filosófico…

Mientras cuento los días que faltan para que me llegue de Francia mi ejemplar de anéantir, me llegan chivatazos: novela realista, notas distópicas, trama de intriga política y, lo más sorprendente tal vez, una novela « positiva », un deseo de proponer fórmulas morales para sobrevivir y para tener a raya el mal, para escapar a su fascinación, esa fascinación que para Houellebecq explica que tantos intelectuales franceses del siglo XX se hayan deshecho en elogios a sanguinarios asesinos como Mao, Pol Pot o Che Guevara, sin que se les haya exigido responsabilidades ni retractaciones ni excusas. Se han ido de rositas, con cara de yo-no-fui.

Una de las claves de su última novela debe de estar, con toda probabilidad, en sus recientes declaraciones a Jean Birnbaum en Le Monde, negándose a dar por bueno el archifamoso aserto de que con los mejores sentimientos se hace la peor literatura. Al contrario, dice Houellebecq, la buena literatura se hace con los buenos sentimientos. En boca suya suena rarísimo, pero estoy dispuesto a creer que ese ha sido el motor interior que ha puesto en marcha la escritura de anéantir. Apuesto doble contra sencillo a que será una lectura formidable.

Sanz Irles es escritor y traductor literario. Es también presidente del Consejo Asesor de IASP (International Association of Science Park and Areas of Innovation).

 

[Fuente: http://www.elespanol.com]

La Institució amenaça de portar el document bilingüe al Consell Constitucional

L’Acadèmia francesa, la màxima institució del francès, ha emprès una batalla contra el caràcter bilingüe (francès-anglès) del nou carnet d’identitat, que tal com preveu el reglament europeu de 2019, ha d’incloure, en el títol, “almenys una llengua oficial suplementària de les institucions de la Unió”. D’acord amb aquesta normativa, n’hi hauria hagut prou amb traduir les paraules “carnet d’identitat” i deixar la resta en francès, però les autoritats franceses han decidit traduir a l’anglès la resta d’epígrafs, fet que ha enfurismat l’Acadèmia.

L’enuig de la institució de la llengua francesa ha arribat fins al punt d’amenaçar de portar als tribunals el govern d’Emmanuel Macron si no rectifica. L’Acadèmia considera que amb aquest fet es vulnera la llei Toubon, de 1994, que estableix que el francès és la llengua dels documents administratius, així com l’article 2 de la Constitució, que estipula que “el francès és la llengua de la República”.

La institució ha demanat la intervenció del primer ministre, Jean Castex, i si no obté una resposta positiva es planteja portar l’afer davant el Consell Constitucional perquè dictamini si el nou model de carnet d’identitat va contra la Carta Magna, una demanda inèdita en 400 anys d’història de l’Acadèmia.

La majoria de països europeus han optat per incloure l’anglès (al nom del document o en tots els camps) a més de la seva llengua oficial als nous carnets d’identitat. En el cas d’Alemanya hi han afegit també el francès, ja que la norma europea no posa límits al nombre de llengües que pot contenir el document.

La Plataforma per la Llengua va proposar, arran de l’aprovació del reglament europeu, que l’Estat espanyol aprofités per afegir el català en el nom del document (Documento Nacional de Identidad) i de l’estat (España), que hi surten exclusivament en castellà. El govern francès ni s’ha plantejat que al carnet d’identitat hi pugui aparèixer cap camps en les anomenades “llengües regionals”.

[Font: http://www.diaridelallengua.cat]

“Cuarentena” se ha sumado a esos casos en los que el vocablo acoge un valor diferente al de su expresión matemática

Una persona con mascarilla en su domicilio, a 29 de diciembre de 2021, en Madrid.

Escrito por ÁLEX GRIJELMO

Las rebajas le han llegado también a la palabra “cuarentena”, que se ha quedado en siete. A ver qué comercio lo mejora.

Ese fenómeno tiene antecedentes: no siempre el sentido coincide con el significado. Como en “te lo he dicho mil veces” cuando eso suele referirse a unas novecientas (más o menos).

Por ejemplo, el verbo “diezmar” significaba en origen “sacar la décima parte” (diccionario de Francisco Sobrino, 1705). Hace siglos se usaba la forma “dezmar”, más próxima a su étimo latino: decimare, y con esa grafía lo había recogido antes el diccionario de Sebastián de Covarrubias (1611). Pero luego la gente vio dentro de ese concepto más la palabra “diez” que la citada raíz latina, y de tal modo “diezmar” se extendería ya desde el siglo XVIII. Significaba entonces “pagar el diezmo, esto es, de diez uno, según la costumbre”, como recogía el Diccionario de autoridades (1732). En aquella época, la Administración obligaba a abonar diezmos por las mercaderías, las cosechas o los ganados. La extensa definición de esta palabra en el citado lexicón distingue los diezmos mayores y menores, los diezmos personales, los diezmos mixtos, los infeudados, los prediales… Ahí empezó a complicarse la declaración de la renta.

Con el tiempo, el significado de “diezmar” se extendió en castellano a las bajas de soldados en los ejércitos, de modo que se consideraban diezmados si perdían una décima parte de sus integrantes. Más tarde se diluiría tal precisión, de modo que el verbo acabó aplicado a bajas de una quinta parte, una cuarta, un tercio…, o de un 12%, un 8%… O a cualquier pérdida notable.

La Real Academia ya recoge en 1925 una acepción de “diezmar” que, sin requerir más precisión, equivale a “causar gran mortandad en un país las enfermedades, la guerra, el hambre o cualquier otra calamidad”. Por tanto, para diezmar no hace falta ya tomar uno de cada diez, ni pagar un 10%. Se diezma a bulto.

Por su parte, el término “hecatombe” procede del griego hecatón-, que equivale a “cien”, y –be: de boũs, “buey”. Literalmente, significa por tanto “cien bueyes” (sacrificio de cien bueyes). Pero no hace falta que muera semejante cantidad de animales para que nos refiramos a algo como “una hecatombe”, que nombra en general algo catastrófico. No se debe desdeñar para ello la fuerza fonética del vocablo: “hecatombe”, que suena a algo muy gordo.

Y “cuarentena” se ha sumado a esos casos en los cuales la palabra acoge un valor diferente al de su expresión matemática. Hace siglos equivalía a “cuadragésima” (o sea, 40ª), pero en 1817 ya se consignaba el significado dominante hoy: “El espacio de tiempo que están en el lazareto o privados de comunicación los que se presume vienen de lugares infectos o sospechosos de peste”. Ya nada precisa ahí que se trate de cuarenta días, sino de un “espacio de tiempo”.

Al principio de la pandemia, las cuarentenas solían durar 20 días. Y después, 10. Ahora se han rebajado a 7. ¿Se puede llamar cuarentena a lo que mayormente viene siendo una semana? Se puede, porque los contextos tienen tanta fuerza como las palabras que se insertan en ellos, hasta el punto de modificar su sentido, como hemos visto.

Sin embargo, el español cuenta con una alternativa más precisa, y nacida de la propia lengua: “septena”. Significa “conjunto de siete unidades”. Pero, ay, no ha sido activada para la ocasión. Si se tratara de un término en inglés, ya andaría por ahí saltando.

[Foto: DOS SANTOS (EUROPA PRESS) – fuente: http://www.elpais.com]

L’executiu ofereix defensa jurídica als docents per preservar el model d’escola catalana

El govern català ha aprovat aquest dimarts oferir protecció jurídica als mestres i als responsables dels centres educatius davant els “atacs” que puguin rebre per defensar el model d’escola en català. El govern “referma el seu compromís en la defensa del català, de les escoles i de la cohesió social a tots els nivells i per totes les vies institucionals, polítiques i jurídiques que tinguem a la nostra disposició”, ha manifestat la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja.

L’acord del govern preveu també exigir responsabilitats per la via política, penal, administrativa o d’una altra naturalesa, a totes les persones o entitats que ataquin persones o col·lectius per la defensa i l’ús del català en exercici de les seves funcions.

L’executiu assenyala que el sistema educatiu de Catalunya es basa en el principi de no discriminació lingüística dels alumnes, fet que inclou el dret a no ser separat en centres ni grups classe diferent per raó de la llengua habitual, i en el “dret i el deure de tot l’alumnat a conèixer amb suficiència oral i escrita les dues llengües oficials en finalitzar l’ensenyament obligatori i en el dret a rebre l’ensenyament en català”.

El govern recorda que el Tribunal Constitucional (TC) reconeix la constitiucionalitat d’un model lingüístic escolar que té en la llengua catalana el seu centre de gravetat.

Amb aquest acord, el govern mira de donar resposta als centres educatius que han rebut l’ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de fer almenys el 25% de les hores lectives en castellà (incloent-hi una matèria troncal) després que el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, assegurés que el seu departament no podia fer-hi res perquè la interlocutòria del TSJC s’adreçava directament als centres afectats.

 

[Font: http://www.diaridelallengua.cat]

Escrito por MANUEL CABADA CASTRO

Hai xa algunhas semanas recibín dun amigo como exquisito galano das comúns preocupacións sobre o devir da nosa propia lingua, a galega, un volume que a continuación só quería comentar ou case só soletrear nalgúns dos seus puntos básicos. Por aquilo de que “bonum est diffusivum sui”: o bo difúndese por si mesmo. Trátase da obra escrita polo sobresaínte lingüista portugués Fernando Venâncio [F. V.] que, traducida ó galego, leva o título de Así naceu unha lingua. Sobre as orixes do portugués (Vigo, 2021). Refírome, pois, ás páxinas desta edición nas citas deste comentario.

Parte este, por suposto, de que as linguas son un elemento moi importante no xurdimento, desenvolvemento e estabilidade das sociedades e dos grupos humanos. Elemento fundamental e fundamentante das propias culturas, da común comprensión dos integrantes das mesmas e orixe (indesexábel) de non poucos conflitos sociais e políticos. De aquí que os intereses políticos non deixen de interferir, dunha ou doutra maneira, nelas ó longo da historia. A lingua galega estivo e está sometida así tamén a fortes e indesexábeis dependencias que interferiron e interfiren no seu proceso.

A publicación de F. V. entra así directamente e a fondo na análise da relación que a sociedade e os intelectuais portugueses mantiveron ou aínda manteñen co seu problemático veciño do norte, o galego, é dicir, coa nosa lingua, a lingua dos galegofalantes. Digamos xa dende o principio que F. V. avoga decididamente pola dignificación da nosa propia lingua, mais non xa só por razóns simplemente éticas ou morais en xeral, senón pola concreta exixencia de sermos fieis á historia real da relación da lingua galega co chamado portugués. Nalgún momento comentará a este respecto F. V. algo que entre nós, os galegos, é suficientemente ben coñecido polas nosas propias vivencias persoais: “É estraño, e para nós dificilmente concibíbel, mais é un fenómeno común que os galegos se avergoñen do idioma propio. Dáse isto en xente das vilas a quen preguntamos unha cousa en portugués e, por sincera deferencia, respóndennos en español. E dáse tamén en intelectuais a quen incomoda vérense asociados (na percepción deles) a un dialecto de aldeáns. O portugués sería, para eles, a versión presentábel do galego” (257).

Pola contra, e fronte a esta percepción dos galegos sobre si mesmos, F. V. porá de relevo que a lingua que posteriormente se denominaría portugués fora previamente  […] “a lingua que Portugal herdou de Galicia”. Unha lingua “gramaticalmente consolidada, coherente e en pleno funcionamento”. “Existía, certamente, unha natural variación territorial […]. Mais non se desenvolveu en ningunha parte un sistema alternativo, e certamente non outra lingua. Foi por iso que, cando Portugal xurdiu, os seus habitantes continuaron, con naturalidade, a se expresaren na lingua en que xa o facían. E así a primeira lingua de Portugal foi o galego. Era a que había dispoñíbel […] O feito é que o galego e o portugués de 1400 eran incomparablemente máis semellantes que os actuais modelos de lingua portugués e brasileiro” (80).

F. V. rematará algúns parágrafos despois as súas apreciacións sobre o portugués de xeito moi claro:

”O noso idioma foi, pois, desde o seu inicio, unha creación galega” (83).

O autor desta importante obra diríxese de maneira explícita e directa ós seus compatriotas portugueses, intentando desvelar o erro ou o engano en que moitos deles están enleados no que se refire á relación entre a lingua de Portugal e a de Galicia, dirixíndose naturalmente, de maneira directa ou indirecta, a aqueles que desde un punto de vista teórico ou intelectual estarían na orixe de tal errada crenza. Mais é tamén, sen dúbida, aínda que só sexa, indirectamente, unha relevante mensaxe tanto para galegofalantes como para adversarios do uso da propia lingua. Velaquí o seguinte importante parágrafo, non carente polo demais de boas doses de pertinente ironía:

“Fica, polo tanto, claro, e nisto insisto: o idioma dos portugueses non apareceu con Portugal, ou mesmo cando Portugal se preparaba, senón ben antes. Aí está unha perspectiva inesperada, contraintuitiva mesmo, para quen, como moitos de nós, sempre concibiu a nosa realidade histórica dentro dos acolledores límites de ‘un pobo, un territorio, unha lingua’. Realmente, esa historia que hai séculos andamos contando uns aos outros é unha narrativa feita á nosa estrita medida, proporcionándonos aconchego e autoconfianza. É a iso ao que nos estimulan aquelas historias de lingua que, implícita mais convincentemente, suxiren un idioma formándose tardía e aceleradamente a partir dun latín milagrosamente aínda en uso oral, e pronto para servir a ese Portugal que non tardaría en aparecer. E así, naquela primeira tarde portuguesa, alí estaba un idioma noviño do trinque, nacido por xeración espontánea, pronto para estrear, para exclusivo proveito e alta recreación da nova grea” (99).

En realidade, as cousas non ocorreron así, é dicir, pasando de feito por alto a esencial función da lingua galega na que (e da que) xurdiría en Portugal o portugués en canto lingua dunha nova realidade política diferenciada de Galicia. Tal como quedou indicado, para F. V. sería só arredor do ano 1400 cando diversos factores de orixe política, militar e social contribuíron a un importante cambio de apreciación da propia lingua galega (Cf. 131-133), da que en realidade porén xurdiu o portugués (non, xa que logo, inmediata ou directamente do latín: cf. 111). A este respecto indicará taxativamente F. V.: “A historia do portugués é, de maneira desmedida, a historia das súas tentativas de afastamento do galego” (138-139). “Galego e portugués fixeron, durante unha restra de séculos, vidas separadas. A propia História do português é toda ela -digámolo unha vez máis- a historia das súas tentativas de afastamento do galego” (246).

Un modo de proceder que F. V. considera, sen atenuantes engadidos, como “anticientífico”: “o case silenciamento do galego na historia e na descrición do portugués -dinos el- só pode merecer a avaliación de totalmente anticientífico” (245).

En realidade trátase só dun caso máis entre tantos -poderiamos dicir- daquela perigosa presenza das “ideoloxías” (no sentido clásico de Marx e Engels) en tantos inadvertidos modos de pensar e de proceder. Aínda que sen utilizar tal expresión, F. V. vén referirse en realidade a ela cando indica en relación con esta central temática do seu estudo:

“Ese idioma que, arredor do ano 1200, xorde na escrita asenta en estruturas de tal envergadura e tal complexidade que exixiron séculos de circulación oral. O único nome que cabe atribuírlle é galego. Mais a simple idea de que, algún día, un idioma estranxeiro puidese ser no pasado a lingua de Portugal énos insoportable. Froito desa repugnancia naceu ese famoso galego-portugués, un truco de maxia que para conforto do noso patriotismo, elimina intermediarios entre o latín e o portugués […]

O que acontece é que nunca se explicou como, en tempo récord, se pasou do latín a dúas linguas derivadas del, e moito menos se expuxo que especificidades únicas e inconfundíbeis as distinguirían, até o punto de mereceren xa nomes diferentes. En suma: en todo isto, reinan unha visión máxica da historia e unha liviandade difícil de disfrazar. Obxectivo? Non afrontar máis do necesario o patriotismo portugués” (116-117).

Quizais fose, polo demais, o comentado intento portugués de se liberar da real orixe galega da súa lingua o que, nun certo modo paradoxal, o levou porén sorprendentemente a se aproximar ó español. Mais F. V. fai ó respecto o seguinte comentario: “En histórias da língua portuguesa, afírmase, tendendo a ser politicamente correcto, que ao separarse do acolledor berce galego-portugués, o galego caería na órbita do español. A verdade histórica […] revelouse exactamente a contraria. Foi o portugués o que desde moi cedo se apaixonou pola lingua centropeninsular, tomando dela todo canto xulgou útil, e foi moito” (222-223).

Non son poucas, tal como se pode sospeitar, as consecuencias que destas teses básicas de F. V. (apoiadas en concretas e suficientes argumentacións) se derivan en relación coas actitudes respecto da lingua galega non só de portugueses (ós que en principio está dirixida a obra) senón tamén de galegos e mesmo españois. Non me vou deter nisto (deixando que o lector destas liñas se aventure a internarse por si mesmo nos concretos contidos desta importante obra), aínda que non quero deixar de aludir concretamente ó que o autor comenta sobre a vivencia e a expresión da saudade:

“Outra convicción portuguesa: a de seren, por todo o universo, os únicos a percibiren debidamente o sentimento de saudade, e de seren, por iso, tamén eles os que crearon un nome para tal. Estamos totalmente enganados. A saudade é un sentimento galego xenuíno, e o nome que alá lle dan é, por incríbel que pareza, tamén saudade. Certo, os galegos non matan saudades, cousa en que nós somos peritos, mais sofren con ela na alma iguais angustias” (122).

Hai tamén outras consecuencias ou derivacións ás que F. V. non deixa tampouco de aludir, pese ás polémicas que polo menos algunha delas, alomenos desde un punto de vista político ou estratéxico, puidera suscitar. O lingüista portugués, segundo máis arriba comentei, facía explicita referencia ó longo tempo en que  galego e portugués levaron “vidas separadas” (246). Deste feito derivaríase porén para el a seguinte consecuencia: “Certo é que, a pesar de todos eses e outros factores de separación, comparten, aínda hoxe, numerosas e moi diversas características. Con todo, ao fin e ao cabo, todo apunta a que o galego e o portugués deben ser hoxe considerados estruturalmente dous sistemas diferentes e definitivamente irredutíbeis. Nunha palabra: é tarde de máis para volver a reunir galego e portugués” (246).

Porén -e así quero xa rematar-, se é verdade que o futuro, o futuro humano, endexamais está xa escrito, algo diso deberá afectar tamén o noso devir cultural e lingüístico. Fica moito aínda por facer, por cambiar, por reestruturar…

[Fonte: http://www.terraetempo.gal]

De pizcar chile y jitomate en el campo, y soñar con irse de trabajador indocumentado a los Estados Unidos, Ramiro González Cruz, joven indígena zapoteco de 24 años, ha pasado a terminar la licenciatura, estudiar en la Universidad de Harvard y dedicarse a conseguir becas para promover que más niños y adolescentes de su pueblo continúen en la escuela.

Ganador del Premio Estatal de la Juventud 2021 de Oaxaca, Ramiro también colabora como intérprete en la Defensoría Pública del Estado, donde auxilia a personas indígenas en situación de reclusión que no hablan español a enfrentar las audiencias legales que requieren para alcanzar la libertad.

Sin embargo, la labor que más le apasiona es la promoción de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que conoció cuando estudiaba en la preparatoria. Aunque todos le parecen importantes, son dos a los que ha dedicado su trabajo y labor altruista: el número 1, que establece el fin de la pobreza; y el 4, que aboga por una educación de calidad.

Es impulsando estos objetivos, dándolos a conocer y aplicando sus propósitos en su asociación Expandiendo Mentes, que Ramiro ha logrado conseguir y gestionar becas para ocho estudiantes de bachillerato con un promedio de calificaciones mayor de 9.

“Conocí los objetivos y la Agenda 2030 en 2019, cuando recién entré a la universidad, en el Ateneo Nacional de la Juventud, donde hay un área dedicada a todo ello. Posteriormente, me involucré con otras organizaciones también dedicadas a las metas de desarrollo sostenible, pero yo me enfoqué más en el 1 y el 4”, contó.

“Lo que hago es promover que más jóvenes tengan acceso a una educación media superior y a la educación superior, gestionar becas y programas para ellos, dar cursos, capacitaciones y orientación vocacional, además de cursos de marketing digital, comercio electrónico, y redes sociales”.

También ha llevado a su comunidad un proyecto para enseñar a las y los artesanos estrategias de marketing en redes sociales, con el objetivo de que aprendan a promocionar sus productos, mejoren sus ingresos y puedan salir de la pobreza.

El chile es uno de los principales productos consumidos diariamente en México. La comunidad Nahua de Tlaola, produce tradicionalmente el chile serrano entre los meses de abril y junio, los chiles rojos se dejan madurar en la planta y se secan bajo el sol.

El chile es uno de los principales productos consumidos diariamente en México. La comunidad Nahua de Tlaola, produce tradicionalmente el chile serrano entre los meses de abril y junio, los chiles rojos se dejan madurar en la planta y se secan bajo el sol. Foto: Dalí Nolasco Cruz

El primero en terminar la escuela

Originario de San Isidro El Costoche, en el estado de Oaxaca, uno de los más pobres al sureste de México, Ramiro no solo es el primero de su familia en terminar la escuela; también lo es en su comunidad, de menos de mil habitantes.

En su pueblo, normalmente los jóvenes como él solo tienen dos opciones posibles: casarse y convertirse en campesinos; o migrar hacia los Estados Unidos y pasarse la vida enviando remesas a sus familias y soñando con volver.

Al concluir el bachillerato, Ramiro decidió dejar de estudiar para compartir ese destino; así que viajó desde su casa 1731 kilómetros para llegar al estado de Sinaloa y trabajar en la dura labor de la pizca, es decir en la cosecha de tomate, tomate verde y chile.

La labor era difícil: tenía que trabajar 12 horas al día llevando de un lado a otro hasta cuatro cubetas llenas hasta el tope de verdura, con un peso de entre 7 y 12 kilos cada una, por un salario que como máximo solo podía llegar a los 24 dólares o 500 pesos mexicanos diarios.

Por más de medio año envió una parte del dinero que ganaba a su mamá, y ahorró la otra con el objetivo de juntar lo suficiente para irse a Estados Unidos y continuar trabajando como jornalero allá. Sin embargo, lo mucho que extrañaba la escuela, la inspiración que obtuvo de una de sus maestras de la preparatoria y lo pesado del trabajo en el campo, lo ayudaron a decidirse.

“Estuve trabajando en los campos de tomate, tomatillo y chile en Sinaloa (un estado al noroeste del país). La veía muy difícil, muy pesada… tenías que darle con todo para poder ganar un poco más de dinero. Mi meta era irme a trabajar a Estados Unidos como muchos de mis paisanos”, contó en una entrevista con Noticias ONU.

La decisión de estudiar

Ramiro González Cruz es un joven indígena zapoteco y el primero en su comunidad en terminar una licenciatura. Recientemente, obtuvo una beca de la Universidad de Harvard para realizar un curso. Foto: Ramiro González Cruz

“Sudaba toda la ropa que cargaba. A los 6 o 7 meses de estar ahí, me caí en el surco cargando cuatro botes de tomate (cada uno con un peso de 7 a 12 kilos), y fue cuando reflexioné que tenía la posibilidad de estudiar una carrera profesional, así que decidí regresar a estudiar, y presentar el examen a la universidad”.

Una vez tomada la decisión, el camino fue todo menos sencillo. La familia de Ramiro está conformada por seis integrantes: además de él, sus padres Simplicio González y Cecilia Cruz, y sus tres hermanos: Alicia (quien no terminó la escuela), Pedro (que estudia la secundaria) y María Natividad, una niña de cuatro años.

Su papá, campesino de oficio, genera alrededor de 4000 pesos mensuales (190 dólares estadounidenses), que deben alcanzar para mantener a toda la familia.

En un contexto como este, ir a la escuela más allá de la secundaria es un privilegio del cual no han podido gozar todos los integrantes de su familia: Simplicio no tiene ni una hora de clases, Cecilia estudió hasta la primaria y Alicia tuvo que dejar la escuela después de quedar embarazada.

Sin embargo, la voluntad de Ramiro venció a sus circunstancias y el joven logró terminar primero la preparatoria, luego una carrera técnica y finalmente la licenciatura, de la cual se tituló como licenciado en Innovación de Negocios y Marketing.

Un sueño, ser empresario de éxito

“Mi mayor reto es llegar a ser un empresario exitoso e inspirar a otros jóvenes para que tengan acceso a la educación. Quiero seguir contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estudiar una maestría, seguir formándome y apoyar a la sociedad”, dijo.

Para conseguir los 2500 pesos mensuales (120 dólares) que costaba la colegiatura, y sufragar los gastos de su manutención en la ciudad de Oaxaca (a cinco horas de su pueblo), el joven trabajó en invernaderos de tomate, limpió establos, vendió quesos, pizzas, pan de dulce y hasta productos de belleza por catálogo.

A través de su proyecto Expandiendo Mentes, Ramiro busca gestionar recursos ante empresas privadas e instituciones y dependencias públicas para dar becas de 25% a 100% a jóvenes que destaquen en sus estudios pero vengan de una comunidad marginada o una familia con escasos recursos, y puedan de esta manera continuar en la escuela.

Hasta el momento ha logrado gestionar ocho becas de preparatoria y licenciatura.

Una calle de Oaxaca, en México.

Una calle de Oaxaca, en México. Foto: Banco Mundial/Curt Carnemark

La pobreza obstáculo para la educación

Al hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ramiro considera que la pobreza es el mayor obstáculo que enfrenta su comunidad para alcanzar la meta 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas.

La razón económica, considera Ramiro, es la mayor desventaja y desafío que enfrentan los jóvenes de su pueblo.

“Lamentablemente es muy triste. Soy el único y el primer profesionista en mi comunidad, no tenemos a nadie más. Es muy triste ver a jóvenes que lo tienen todo y no les interesa estudiar; por otra parte, vemos que hay jóvenes que les interesa, pero no pueden hacerlo por problemas sociales, familiares o económicos”, contó.

La única opción de Ramiro para seguir estudiando era trabajar y conseguir becas que apoyaran su desempeño, así fue como aprendió a hablar español, francés e inglés, además de su lengua originaria, el zapoteco, que hablan todos los habitantes de San Isidro El Costoche.

Ya en la licenciatura, aplicó para el Programa Encrucijada para Líderes Emergentes (Crossroads Emerging Leaders Program, en inglés) de la Universidad de Harvard. No fue fácil, pero obtuvo la beca y logró estudiar en línea en la tercera mejor universidad del mundo, según consultoras como el Ranking Mundial de Universidades QS (QS World University Rankings).

“Los requisitos que me pidieron fue tener menos de 26 años, ser de una comunidad rural, indígena o marginada, ser el primero de mi familia en estudiar en la universidad y tener actividades en mi estado. Fui aceptado dentro del programa y estuve tomando el curso de Emprendimiento en Economías Emergentes. Compartir aula con jóvenes de todo el mundo, de América Latina, Norteamérica, Europa, Asia y África, es una gran diversidad”, explicó.

El camino ha sido largo, pero no ha terminado. Con el conocimiento que adquirió tras su paso por Harvard, Ramiro sueña con impulsar la educación en su comunidad, así como mejorar la vida de sus vecinos.

“Quiero recalcar mi proyecto de profesionalización para micros y pequeñas empresas, quiero enfocarme en proyectos rurales, comunitarios e indígenas. En Oaxaca existe una diversidad muy grande pero no hay todavía la posibilidad de explotarla al máximo; quedan a la deriva los artesanos, los maestros mezcaleros; tienen el producto, pero no cuentan con la imagen corporativa; no saben vender sus productos ni manejar las redes sociales”, finalizó.

Este trabajo, asegura, es su manera de contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Todos y cada uno debemos conocer y difundir los Objetivos y la Agenda 2030 porque solo tenemos de aquí a 2030 para rescatar a nuestro planeta. Es lo primordial que tenemos que hacer. Es el único camino que tenemos: somos la primera generación que está sufriendo estos cambios y somos la última generación que puede hacer algo para solucionarlo”.

Por: Centro de Información de las Naciones Unias en México

 

 

[Fuente: http://www.un.org]

O escritor cairota fixo do barrio e as súas xentes o eixo do seu universo literario

Mahfuz (El Cairo, 1911-2006), el 13 de octubre de 1988, tras conocer que había sido distinguido con el Nobel.

Mahfuz (O Cairo, 1911-2006), o 13 de outubro de 1988, tras coñecer que fora distinguido co Nobel.

Por H. J. P.

Naguib Mahfuz foi o segundo escritor africano —e primeiro en lingua árabe— en recibir o Nobel de Literatura. Agora que todos se botan as mans á cabeza polo galardón outorgado o ano pasado a un perfecto descoñecido, o tanzano Abdulrazak Gurnah, cabe lembrar aquí o acerto —só tres africanos máis lograron a cobizada coroa, e todos como Gurnah utilizando o inglés: o nixeriano Wole Soyinka (1986) e os surafricanos Nadine Gordimer (1991) e J. M. Coetzee (2003), se se obvia o nacemento alxerino de Albert Camus— da Academia Sueca con aquel premio concedido en 1988 ao narrador exipcio, por entón tamén practicamente ignoto en castelán.

Tras este recoñecemento, Mahfuz incorporouse con normalidade ás bibliotecas españolas e para varias xeracións converteuse nun autor de culto e referencia, moi querido por ese universo literario tan empático que situaba no seu eixo as pequenas cousas cotiás, o barrio (popular) e as súas xentes como centro, como símbolo, como gran metáfora do mundo e do cosmos humano, das relacións, dos conflitos, dos odios, das alegrías, das derrotas, do amor, dos desafíos do destino…

Agora, afogados un tanto aqueles ecos, volveu ás librerías da man dos selos Alianza e Galo Nero, que publicaron, respectivamente, o volume de relatos Os susurros das estrelas e a novela Un señor moi respectable (1975, e xa aparecida no 2011 en Martínez Roca).

A gran noticia é Os susurros das estrelas, que chega tras o descubrimento dun borrador con 18 contos inéditos que datan de 1993 e 1994. Mahfuz dispuxera xa o manuscrito para a imprenta, pero ese ano sufriu un atentado cando camiñaba pola rúa preto da súa casa no Cairo —foi acoitelado vilmente no pescozo—, un intento de asasinato que fora alentado por unha fetua que o condenaba á morte polo seu rexeitamento a censurar os Versos satánicos de Salman Rushdie como obra herética.

 

[Imaxe: Alianza Editorial – fonte: http://www.lavozdegalicia.es]

Lídia Jorge

Publicado por Alejandro Luque

Pocos escritores más ajenos a la pose de intelectual que Lídia Jorge. En los encuentros literarios, como las Converses de Formentor que en 2021 se han celebrado en el Hotel Barceló de Sevilla por imperativos de la pandemia, su figura pasa casi desapercibida, salvo para sus lectores. Nacida en Boliqueime —freguesia o parroquia adscrita al municipio de Loulé, en el Algarve portugués— en 1946, esta mujer de aire reservado y sonrisa tímida es hoy uno de los grandes nombres de la literatura portuguesa. 

Con una docena de novelas en su haber, varios libros de cuentos y algunos títulos infantiles, Lídia Jorge ha tardado en desembarcar en España. Tras darse a conocer en los años 90 en Alfaguara y Seix Barral, en los últimos años ha sido la editorial La Umbría y la Solana la que ha tratado de poner remedio a esto publicando los relatos Los tiempos de esplendor y las novelas Estuario La costa de los murmullos, que ha sido llevada al cine. Y es también en los últimos tiempos en los que ha empezado a recibir grandes reconocimientos: la Gran Cruz de la Orden del Infante D. Henrique en 2005 de manos del presidente portugués Jorge Sampaio, Dama de La Orden de las Artes y las Letras de Francia en el mismo año por el presidente francés Jacques Chirac —y más tarde Oficial de La Orden de las Artes y las Letras de Francia— y su consagración en el mundo hispano, el Premio FIL de la feria de Guadalajara (México), entre otros galardones.

Siempre amable con la prensa, Lídia Jorge se aviene a charlar con Jot Down haciendo el esfuerzo de hablar en castellano, lengua en la que ha mejorado considerablemente en poco tiempo. Su tierra natal, el pasado colonial de su país, tan presente en sus libros; el Portugal de hoy, un poco de política, un poco de feminismo y otro poco de literatura son algunos de los asuntos que ocupan la conversación. 

Aunque vive en Lisboa, la primera vez que nos vimos fue cerca de su pueblo, en Loulé. ¿Ha sido el Algarve un lugar de inspiración para usted, lo sigue siendo?

Yo no diría que sea una inspiración, es más bien algo esencial. El Algarve es para mí como la primera parte de todo, y el mundo es su desarrollo. Es el lugar de mi infancia, pero no solo eso. Es el lugar donde me resulta posible ver mejor el cambio que ha experimentado mi país, que es también el cambio de todo el sur de Europa. Es algo muy importante, un espacio que en un tiempo fue invadido, que se ha desarrollado de una forma desarmónica, muy contemporánea, muy simbólica de lo que está ocurriendo en todas partes. Un pequeño espacio donde todos los intereses están mezclados: se pueden leer calle a calle. Una persona de mi edad, paseando por las ciudades del Algarve, reconoce la firma de los momentos especiales de cambio. Es como una cartografía de los países pobres del sur, y un balcón para ver el mundo. Cuando viajo, siento que llevo conmigo una gramática de conocimiento de las relaciones humanas y de desarrollo a partir de ese pequeño lugar del que procedo. Sobre todo las esperanzas, y también las pérdidas.

En su casa, en el campo, ¿qué lugar ocupaba la literatura?

Sobre esto tengo una historia que parece muy ficcional. Verdaderamente escribo porque un hombre muy pobre de finales del siglo XIX y principios del XX, que era campesino y carpintero, tenía una pequeña biblioteca. Era un hombre que tenía un vínculo con algún movimiento como el de los carbonarios o algo así. Su hija preferida, mi abuela, sacó sus libros cuando él murió, ya que su mujer quería quemarlos por vergüenza, pues el hombre tenía por costumbre comprar libros en lugar de comida. Y la esposa, cuando se quedó sola, hizo una hoguera delante de la casa y los arrojó al fuego, porque los culpaba de la ruina. Mi abuela, que no había ido a la escuela, porque entonces solo los chicos iban, había aprendido a leer y escribir con su padre, y no dejó que se quemasen. Los rescató.

Han pasado casi cincuenta años de aquel episodio. En esa casa tengo yo la única fotografía de mi bisabuelo, un hombre flaco, con bigote, que parece un africano de hoy, con una mirada espantada, los ojos muy abiertos ante la cámara. Cuando era niña miraba esos ojos y creaba toda una fantasía alrededor de él. Esa casa sigue hoy en pie, y es un lugar muy fuerte para mí. Todo el mundo de la familia continuó leyendo en casa, mi abuela nos transmitió el hábito de la lectura. Con ocho años yo leía en alta voz para las mujeres de la casa, libros adultos. Eso, en cierto modo, me creó la idea de que la literatura comportaba una tragedia: historias románticas con abandonos, traiciones, hijos que mataban a sus padres por la vergüenza de haber sido abandonados… Yo no quería crecer, todo lo que contaban esos libros me parecía brutal, y empecé a escribir historias que hacían lo contrario. Quería saber si el mundo tenía un sentido, si podía haber otra cosa. Recuerdo que había unas historias importadas de España en fascículos, que hablaban de niños que descubrían cavernas donde los niños encontraban los cadáveres de sus padres. Yo quería escribir sobre gente viva.

Lídia Jorge

Usted se casó con un oficial. La boda que cuenta en La costa de los murmullos, ¿fue la suya? 

La boda fue en Angola y luego pasamos a Mozambique, las dos se llamaban entonces provincias. Y sí, hay un toque autobiográfico en esa novela, situaciones que han sido vividas por mí, pero lo más autobiográfico son los sentimientos. Sobre todo, esa sensación que he conocido y sigo experimentando, según la cual la gente más pacífica, delante de un conflicto, puede cambiar completamente. Yo era muy joven cuando todo ocurrió, pero aprendí que uno transporta dentro de sí un animal que no conoce. Y que puede aparecer en cualquier momento, ante el peligro, la guerra, el miedo. Somos otras criaturas en según qué situaciones. He visto chicos que eran amables, poetas incluso, matemáticos como el personaje que cuento, que envueltos por un territorio de guerra, en un teatro de guerra, se volvían distintos. Lo comprendí mejor luego, cuando había estudiado Los Lusiadas. Me dijo mi profesor: vea como un poeta ama la guerra. Porque las páginas de guerra de Camões están muy bien hechas, se le nota que ama lo que cuenta. Para crear todo ese aparato literario hay que estar involucrado emocionalmente. Yo a mis catorce años no entendía eso, pero ocho años después fui testigo de ello en África.

¿Vivía allí en una burbuja, o tenía contacto con la población de Angola y Mozambique?

Yo tenía contacto particularmente, porque daba clases. Había muy pocos alumnos locales, nativos, pero los suficientes para que fuesen una ventana sobre lo que estaba ocurriendo. Recuerdo a un alumno que faltó casi una semana, y me dijo «La tropa portuguesa ha destruido mi pueblo, me he quedado sin familia». Eso nos daba un eco de lo que estaba pasando, porque había un gran secretismo. La idea de que no se podía contar la verdad, al contrario de lo que ocurría con Vietnam, que ha sido contemporáneo de nuestro conflicto. Allí había relatos, los muertos americanos legaban como héroes y eran sepultados en cementerios colectivos de Washington con honores. En Portugal ocurrió todo lo contrario, los muertos se enterraban a escondidas, no se quería contar. La televisión lo que hacía era crear películas falsas, los soldados negros de un lado, los blancos del otro, y simulaban una guerra entre ellos, pero era todo mentira. La gente moría en el campo de batalla, pero se decía que habían muerto por accidente de aviación. Yo tenía esas ventanas, alumnos y también amigos periodistas que estaban contra lo que estaba ocurriendo. Incluso a través de amigos de las Fuerzas Armadas yo conocía la verdad, sabía quiénes morían y cómo morían. Esa mirada es mi mirada.

¿Qué cree que perdió África cuando ganó la independencia de la metrópoli?

No, no perdió. Había un camino que debía ser hecho, más largo o más corto, pero ese cordón umbilical tenía que ser roto. Creo incluso que deberíamos haber salido antes. Yo era una estudiante universitaria, pero mi percepción era que un día más podía ser peor. Salimos muy tarde, muy tarde. Antes hubiera sido mejor para todos, también para Portugal: no se habría perdido a tanta gente. Pero la historia no se reescribe.

Lídia Jorge

¿Cree que inevitable el caos de aquellos días, la pérdida de vidas humanas?

En aquel momento, no. Yo no culpo a los gobiernos revolucionarios, porque he conocido la tensión del momento. Había una rabia acumulada, y tal vez era imposible hacerlo de otro modo. Cuando se dice que la de Portugal fue una salida ejemplar no es verdad, no hubo una ejemplaridad. Pero tampoco hicimos lo que los americanos acaban de hacer en Afganistán. Lo hicimos con más respeto, por los soldados y por la gente local. Los gobiernos revolucionarios han hablado con todas las partes en conflicto, pero sobre todo fue difícil el retorno de la gente que no traía nada consigo. Fue muy duro para ellos. Quedaron en un territorio muy complicado, la gente de Portugal decía de ellos: han sido esclavistas, colonialistas, que paguen. Del otro lado, hay aún rabia por ellos, es un dolor que no está aún sanado.

Y Portugal, ¿tiene su herida cerrada, o cree que, como todavía hoy en Francia, que todavía debe examinar su pasado colonial?

Todavía se está examinando, ahora mucho más, sobre todo cuando está llegando esa cultura woke. De la gente que había tenido una vida en calma, tranquila, ahora se cuentan cosas horribles. Mi interpretación no sé si es correcta, pero creo que ha habido una forma especial de colonialismo portugués. Hay una expresión acuñada por un general que escribió un libro importante de la época, que habla de un contraste entre la colonización portuguesa y la inglesa. La inglesa dijo a los nativos: levántate, pero no te aproximes. Los portugueses en cambio dijeron: no te levantes, pero aproxímate. Nuestra colonización ha sido de proximidad. Yo pienso, no sé qué dirá de ello la cultura woke, que los portugueses no han sido viciados culturalmente, pero se entienden con todos los pueblos en tres rectángulos: el de la mesa, el de la cama y el de la tumba. Nosotros físicamente sabemos compartir, pero la parte civilizacional, concreta, no la sabemos hacer. Somos un pueblo con gran facilidad para soñar, pero con una gran dificultad para la acción. Somos lentos para la construcción, para crear proyectos. Cuando es necesario, los hacemos, aunque demoremos mucho. Y eso ha pasado exactamente en la colonización.

Hoy queda por hacer un inventario de esa época. Todos los días se escriben páginas sobre lo que ocurrió. Los descendientes de los colonialistas están escribiendo, una periodista de veintisiete años [Catarina Demony] está ahora contando la historia de uno de sus abuelos que fue esclavista, entre Angola y Brasil. Y no fueron esclavistas solo los portugueses, fue todo un momento de la humanidad. Entiendo a quienes quieran hacerlo con rabia y a quienes buscan hacerlo con equilibro. El resentimiento es siempre algo profundo que atraviesa generaciones. La lucha contra el racismo, pienso, no está en el orden del día, sino que va a estar en el orden del siglo. Es necesario que la gente acredite que hoy no queremos olvidar el pasado, que somos otros y queremos justicia: pero va a ser difícil transmitir ese mensaje.

¿Ha quedado alguna literatura portuguesa de las colonias? ¿Lee a autores angoleños, mozambiqueños?

Ah, sí, yo diría que los más leídos hoy son escritores de lengua portuguesa que hablan de lo que ocurrió, de allá pero muy conectados con Portugal. Hablo de Mia Couto, de Pauline Chiziane, de Pepe Tela, de un chico angolano muy impresionante, José Agualusa. Está también Luís Cardoso que es de Timor… Es una cantidad inmensa de autores, y son muy populares. Me parece que hay un pasado que interesa a los lectores, sobre todo en la parte política: contar, como hace Agualusa, cómo el pueblo sigue sufriendo después de cuarenta años de independencia.

Por otro lado, me pregunto si como natural del Algarve hay conexión con el Algarve de ultramar. ¿Eso ha quedado totalmente en el olvido, o todavía hay cierto lazo con este antiguo territorio de ultramar, hoy vecino?

Bueno, nosotros tenemos una mitología muy fuerte con los descubrimientos. Pero con el Algarve marroquí, aunque ha habido relación, hoy hay muy poca. Hoy es una cuestión más bien voluntariosa, incluso en tiempos de mi abuelo había transportes, veleros. Hoy solo quedan pequeñas embarcaciones, no es lo mismo. Hay gente que intenta ahora crear la idea de que las tres culturas pasan por el Algarve, pero no se está haciendo de manera sistemática, son solo iniciativas. Creo que en Andalucía están más avanzados en ese sentido, porque la presencia también es más fuerte.

Algunas obras suyas se han llevado al cine. ¿Es usted cinéfila? ¿Está satisfecha con los resultados? 

Sí, claro. Yo tengo hasta ahora un filme sobre mi libro La costa de los murmullos, que me ha gustado muchísimo. Es un objeto diferente, pero me parece que no ha traicionado el libro. La parte que me interesaba más, que no era la parte realista, sino fantástica, mitológica, ha sido respetada. Aunque no sea lo mismo, estoy contenta con el resultado. Y ahora estoy muy ilusionada con un filme que se está rodando y saldrá en breve sobre El viento soplando contra las grúas. Está casi listo y me hace muy feliz, porque la persona que lo está dirigiendo lo está haciendo muy bien. Es una realizadora suiza llamada Jeanne Waltz. Luchó cinco años para hacer la película: eso quiere decir algo. Hubo un momento en que desistió incluso, pero fue una especie de milagro, porque tenía que presentar una nueva propuesta, y al final decidió presentar la misma… Y salió.

En estas películas, usted no quiere intervenir, ¿no?

Con la primera tuve una experiencia que me enseñó que mejor no tocar nada. Conocí la primera edición del guion, me pareció muy bien, se parecía mucho al libro, yo estaba satisfecha… Pero luego lo alteraron y no me lo mostraron. Cuando la vi en sala por primera vez, estaba desolada, me agarré a la silla pensando, ¿esto qué es? ¡Qué horror! Jamás volveré a meterme en algo que tiene unas claves tan distintas a la literatura. Para lo único que he vuelto a ayudar ha sido para escoger a uno de los actores: he dado mi opinión, pero sin querer que fuera definitiva.

Lídia Jorge

Europa está viviendo un fuerte empuje feminista. ¿Está Portugal enganchado a ese tren?

En Portugal las cosas son siempre templadas. Pilar del Río se pone nerviosa ante la pasividad portuguesa, pero es nuestra forma de ser, lo hacemos todo de una forma no agresiva. Se está haciendo un camino, el nuestro, porque comprendo que la parte machista portuguesa es muy profunda. Conocemos por el pasado que allí un enfrentamiento claro, frontal, provoca rechazo. No sé si es algo cerebral, pero me parece intuitivo. Lo mejor es crear el clima poco a poco. Y es verdad que las mujeres, aunque no tienen un espacio público tan grande como los hombres, cada vez están más en todas partes: políticas, periodistas, pilotas… Siento una gran alegría, porque si la gente permite que una mujer lleve un Boeing transatlántico, es que algo va a cambiar. Y desde los años ochenta existen las juezas, que cuando las vi por primera vez pensé: «Es lo mejor que nos podía ocurrir, este sí es un paso importante». Y en el pasado tenemos también un gran triunfo, la publicación en el 73 de las Nuevas cartas portuguesas de las tres marías [Maria Isabel BarrenoMaria Teresa Horta Y Maria Velho Da Costa], y que es el libro simbólico de las mujeres portuguesas, la defensa del lenguaje libre femenino. Eso nos ha dado la llave, hemos heredado una puerta abierta. Y por ella pasan hoy las chicas que aprenden a leer.

Y a las mujeres, ¿se las está leyendo más? Dulce Maria Cardoso, Ana Luisa Amaral en poesía, usted… ¿Hay una generación que se está imponiendo en el canon portugués?

Claro. Dulce Maria y Ana Luisa Amaral, como Djaimilia Pereira, o Elia Correa, de quien he hablado en Formentor, son mujeres importantes. Y Teolinda Gersão, y otra grande como es Luisa Costa Gomes… Hay mujeres que escriben como Elvira Lindo, como Patricia Reis o Ines Pedrosa, son muy importantes porque, aunque no tengan el respaldo de las otras, son escritoras del mundo interior. Tiene una respuesta diferente a las cosas, a ellas no les interesa tanto esa cuestión de la portugalidad, de la europeización, sino los comportamientos sociales, la soledad de la gente, las vergüenzas que no son transparentes… Desde el punto de vista periodístico no es quizá tan llamativo como otras cosas, pero tienen muchos lectores interesados en ellas.

También está creciendo la ultraderecha en todo el continente. ¿Por qué se ha salvado Portugal hasta ahora?

¡No se salva, ya ha llegado! Pensábamos que nos libraríamos, pero ahora somos muy europeos y universales en ese sentido… La situación está horrible, la extrema derecha tiene de momento un parlamentario, pero va a tener muchos. Y buena parte de la culpa la tienen los medios, porque si el señor de extrema derecha bebe un vaso de agua, es primera plana del periódico. Van detrás de sus zapatos viendo dónde dejan cada huella, es horrible. Todo lo que dice es amplificado. Hasta la gente de izquierda se siente atraída por algo que piensa que es monstruoso. Hay un síndrome que aún no tiene nombre, como el síndrome de Estocolmo, que ama lo prisionero, pero aquí lo que se ama está fuera, y está entrando. Como si uno fuera una mariposa alrededor de la luz, queremos entrar en la lámpara para morir. Es inexplicable esa atracción por algo que es horrible, que está fuera de la Constitución, que destruye la convivencia. Y lo más grave para mí es que está contaminando toda la derecha. De momento tenemos solo un único representante, como digo, pero ese solo hace tanto mal que no comprendo la fuerza que tiene, es demoníaca. Y la derecha no está haciendo realmente una oposición, porque está queriendo ganar el espacio del electorado. Escoge a los más tontos para que se parezcan a los candidatos de extrema derecha.

Por momentos me parece que esté hablando de España, pero sigamos. Usted, con otros como José Luís Peixoto, ha participado de una literatura neorrural que también está de moda en España. ¿Por qué ese regreso o huida al campo, antes incluso de la pandemia?

Los escritores aman los desiertos [risas]. El desierto significa sufrimiento, desarrollo en el peor sentido, abandono de lo mejor que se tiene, pero provoca una especie de nostalgia que nos viene, porque es equilibrada. Ahora en Portugal no es solo la cuestión de abandono de las tierras, sino que con la pandemia la gente ha descubierto eso que los poetas contaban. Lo más importante es que los poetas hablan de un tiempo lento, íntimo, psicológico, una subjetividad humana de la mirada, de la realidad alrededor. Los hombres tienen dos ojos que miran hacia delante, pero la subjetividad nos ayuda a tener ojos alrededor de la cabeza. Eso la modernidad lo pierde, sobre todo a partir del mundo digital. Es una mirada hacia una pantalla, no de trescientos sesenta grados.

Por algo se dice que los poetas traen el tercer ojo en la frente, con una mirada circular. Siempre están hablando de esa mirada. Ahora la gente dice: «Fui al campo y vi la vida de otra manera». Y yo respondo: llega muy tarde, ¿no ha leído a los poetas? Recientemente he leído a dos españoles que me han tocado muchísimo: Julio Llamazares con Primavera extremeña, un libro escrito rápidamente, en la pandemia, como una especie de la diario, pero muy interesante, porque es un redescubrimiento del campo. Y Enrique Andrés Ruiz, que ha escrito un libro soberbio, titulado Los montes antiguos. Estoy completamente enamorada de lo que cuenta, lo que ocurre alrededor de Soria. Es como el mundo de los sudamericanos de los 80, pero aquí es una voz que se levanta de un modo muy particular.  

Lídia Jorge

Saramago, ¿es una sombra demasiado alargada para los escritores portugueses?

No, no es una sombra. Primero, no me parece que la gente quiera imitarlo, al contrario, la gente quiere imitar a Lobo Antunes, porque es más fácil esa música, funciona. Pero Saramago es más complejo, crea fábulas, y eso es mucho más difícil. Y eso, paradójicamente, libera a la gente, libera a los jóvenes, porque si quieres seguir su ejemplo, tienes que crear tu propio mundo. Es más desafiante desde ese punto de vista. Y luego porque su historia es muy portuguesa, porque empezó de la nada, es una persona que salió del suelo. Eso es maravilloso para los portugueses, que tienen una vida difícil por lo general. Es estimulante: una historia de éxito que ha cambiado el respeto por la literatura de Portugal. Antes, los portugueses decían tranquilamente: no me interesa la literatura. Después de Saramago han cambiado, te pueden decir que lo lamentan, pero no leen mucho. Es un país de fútbol, como España, y todos los héroes venían de ahí. Ahora tenemos héroes en el mundo de la literatura, de la ciencia, del cine, de la pintura, de la arquitectura, muchos… Tenemos un ministro que ha creado ese cambio. No teníamos nada, y de un momento a otro hay intelectuales, mujeres maravillosas, de todo. Cuando en el 98 Saramago ganó el Nobel, todo era fútbol. Por primera vez alguien en Portugal hacía algo distinto a meter goles. Los portugueses tenemos un gran complejo de inferioridad, necesitamos héroes, ¡y uno de los nuestros recibía un premio en Suecia!

Suelo preguntar a los escritores portugueses si Pilar del Río ha hecho más por el país que el Instituto Camoes. ¿Usted qué me dice?

[Risas] Diría que es el brazo director del Instituto Camoes. Verla es ya una inspiración. Ante nosotros, que somos lentos y tímidos, ver a Pilar, que dice lo que piensa, que llama a quien sea de madrugada… No hay espacio entre pensar y actuar. Ella desarrolla el imaginario que es la prolongación de mi abuela, mi abuela era así, una mujer de acción. A las cinco de la mañana se levantaba e iba a sacar agua para la mula, para el burrito… Yo estaba en la cama y veía el balde, el ruido de la fuente, y pensaba «es mi abuela». Es otra raza de mujeres. Pilar no necesita nada. La veo y siento que yo debería hacer más.

Como Obélix, que cayó en la marmita al nacer…

Pilar es igual.

¿Alguna vez ha participado del sueño panibérico de Pessoa y Saramago?

No, no participo. Conozco bien a los portugueses y creo que una unión de España y Portugal sería peligrosa para todos. Pienso que sería mejor así, España es un país fantástico y Portugal también, si volviera unos siglos atrás, cuando Felipe II se fue a Portugal e hiciera de Lisboa la capital, el destino de la península ibérica habría sido otro. Pero infelizmente pasó. Hoy la competición positiva entre los dos me parece mejor. Es un sueño también de Arturo Pérez-Reverte, y cuando lo escucho tiemblo de miedo, me espanta. Rosa Montero me decía también «sería un país fantástico, los dos juntos». No, que se quede así, la unión sería crear una nueva Cataluña. Es mejor pensar que estamos en Europa, y que Europa sea un espacio fuerte en el que nos entendamos todos. Portugal siempre recelaría del centralismo español, y tiene argumentos que los justifican. Por ejemplo, por qué no celebran los dos países en conjunto la circunnavegación. Hay por parte de España un no reconocimiento del papel de Portugal en ese acontecimiento, y al final pierden todos. Deberíamos rechazar esa dualidad, que no existe por ejemplo con las redes de ciudades que se entienden entre sí.

Cuando recibió el premio FIL de Guadalajara, ¿sintió que el reconocimiento venía de un mundo cultural lejano, o próximo? ¿Qué es la América hispana para una portuguesa?

Tal vez para algunos portugueses mi premio haya sido también un motivo de orgullo… A través de la literatura me siento muy cercana a ese mundo, a finales de los 70 y los 80 leí mucho a los escritores hispanoamericanos, y además tengo familia argentina. Pero la verdad es que ha sido una sorpresa. Me ha dado una gran felicidad. Creo que soy la número veinte, y mirando la lista he sentido una gran alegría. Todo lo que deseo es que, en el futuro, cuando alguien vea esa lista, piense que tengo algo que aportar.

Lídia Jorge

[Fotos: Ángel L. Fernández – fuente: http://www.jotdown.es]

Foto de archivo de compradores de libros en la Cuesta de Moyano, el 12 de septiembre de 2019, en Madrid, España.

 

Escrito por  

Una ausencia alarmante recorre las listas de los libros más destacados de 2021 que han publicado los principales diarios españoles. En las de ABC y La Vanguardia de literatura en español aparecen exclusivamente autores nacionales. No hay libros escritos por latinoamericanos. Lo mismo ocurrió en los primeros diez puestos del canon del suplemento Babelia de El País de 2020. En los del año pasado sí aparecen, pero de forma desequilibrada: en España, donde habita 10% de los hablantes de la lengua, supuestamente se han escrito cuatro de los mejores 10 libros del año, y solo tres en América Latina. El predominio de españoles también es absoluto en la lista del diario El Mundo.

¿Qué hay detrás de esa tendencia del periodismo español a destacar exageradamente a los narradores de la península ibérica en detrimento de los de la otra orilla? Parecería que ha asumido en parte la lección del feminismo, pero no la de los estudios poscoloniales. Aunque en los suplementos y las revistas predominen los críticos hombres que escogen sobre todo libros escritos también por hombres —a menudo de su propia generación— abundan en su selección anual los libros de escritoras; pero escasean o están ausentes los de autores y autoras de América. ¿Por qué no se ha asumido en el gremio que es necesaria la amplitud de miras tanto en el género como en los acentos y la geografía?

Se podría argumentar que esa tendencia es natural. Que en todos los países del mundo se lee sobre todo la literatura que representa el país propio. En las listas que han publicado en los últimos días los medios franceses o estadounidenses se subrayan de un modo abrumador libros franceses y estadounidenses. Pero lo cierto es que la lista del diario La Tercera de Chile es más hispanoamericana que las españolas. También lo son las de El Universo de Ecuador o Clarín de Argentina. ¿Están los países de la orilla americana más abiertos que España a las lecturas del resto de la lengua? ¿No es extraño que así sea, si se tiene en cuenta que Barcelona y Madrid son las capitales de la producción editorial?

El periodismo cultural de España refleja la dimensión más evidente y visible de una realidad geopolítica y comercial. Como ha explicado el agente literario Guillermo Schavelzon, en la década de 1970, Argentina, Colombia y México fueron las tres grandes potencias editoriales de la lengua. Pero en estos 50 años España ha ido concentrando casi todo el poder de la industria del libro. Los países latinoamericanos han pasado de ser exportadores a ser importadores. Y las literaturas de la otra orilla han pasado a depender en gran medida de España para acceder a los mecanismos de la legitimación y el reconocimiento. Los pocos libros latinoamericanos destacados en las listas de la prensa cultural española de este año han sido publicados por sellos que pertenecen a las corporaciones Penguin Random House y Grupo Planeta, ambos con sede barcelonesa. La pandemia, desgraciadamente, no ha hecho más que extremar esa situación de dependencia.

Ese centralismo neocolonial es particularmente evidente en los premios. El de la Crítica de narrativa castellana, pese a estar abierto a cualquier libro publicado por una editorial española, en sus 65 ediciones solo lo han ganado siete autores nacidos en América. El Cervantes busca el equilibrio entre España y América Latina, repartiendo el galardón a 50%, lo que solo puede ser calificado como injusto si se tiene en cuenta el peso demográfico y cultural. Y se pueden contar con los dedos de una mano las veces que no han ganado novelistas españoles el Premio Planeta.

El nacionalismo es una de las características incómodas de las industrias culturales. Por razones muy diversas, que van desde la voluntad genuina de querer reflejar los problemas o los deseos de una comunidad cercana, hasta el interés por beneficiarse de los mecanismos proteccionistas de las instituciones, la producción discursiva sobre temas locales ocupa una ancha franja de la agenda cultural. En todos los países del mundo encontramos en los primeros puestos de los rankings de más vendidos libros que analizan o investigan la historia o la política nacionales. Pero el autismo lector que evidencian las listas españolas de mejores libros del año va más allá de la tendencia natural de los mercados a celebrar y potenciar las lecturas sobre la realidad más propia e inmediata.

Se inscribe en una preocupante desafección de mi país por el resto de Hispanoamérica. Durante la crisis económica de la década pasada, miles de jóvenes españoles buscaron allí horizontes de futuro. Pero con la recuperación y con la pandemia, las fronteras parecen haberse cerrado de nuevo. La donación de vacunas desde España hacia América Latina ha vuelto a demostrar que la relación entre ambas orillas está más marcada por un patrón de cooperación internacional que por la conciencia de formar parte de las infinitas variantes de una misma cultura.

Pero el periodismo literario, el mundo editorial y los lectores no debemos olvidar que compartimos ese patrimonio literario tan fecundo y diverso. Y que todos los agentes del mundo del libro deben implicarse en la defensa de esa necesaria diversidad. En ese camino las librerías pueden inspirar al periodismo y a las instituciones públicas. En las listas de nominados de los premios que convocan la zaragozana Cálamo y la barcelonesa Finestres sí que encontramos un auténtico interés por la narrativa que publican autores y autoras nacidos en cualquier punto de la geografía de la lengua. Sigamos su ejemplo. Abramos fronteras.

Jorge Carrión es escritor y crítico cultural.

[Foto: Guillermo Gutierrez – fuente: http://www.washingtonpost.com]

De la última novela de Alan Pauls a lo nuevo de Mercedes Halfon, varios libros se sitúan en la ciudad alemana, ideal para proyectar fantasías y deseos de extranjería, confrontar con “lo europeo” y cerrar experiencias migratorias

El mayor grafiti de Berlín, creado por la asociación Interbrigadas en 2006 para apoyar el cambio político en Latinoamérica.

Escrito por PATRICIO PRON

Las papeleras echan humo, las bicicletas y los vidrios rotos dominan el paisaje, hay restaurantes etíopes, sótanos en los que se proyecta nuevo cine esloveno, turistas japoneses y lagos en los que anticipar el verano, y la nueva novela de Alan Pauls (Buenos Aires, 1959) termina en uno de estos últimos junto con las aproximaciones a la inasible Carla que Savoy, su protagonista, ensaya durante su primera y última semana en la ciudad. El Berlín de La mitad fantasma es el de Moabit, el Sony Center y el lago Schlachtensee, pero hay muchas otras ciudades que responden a ese nombre; por ejemplo, la que cierta literatura en español lleva algún tiempo convirtiendo en superficie de proyección de fantasías y deseos de extranjería, urbanidad, confrontación con “lo europeo” y clausura de las experiencias migratorias propias y ajenas que tal vez desconcierte a sus habitantes, para los que Berlín es algunas otras cosas, no todas confesables.

La nueva novela de Pauls es producto del año de hospitalidad (y “malcrianza”, dice) que su autor pasó en la capital alemana gracias al programa de residencias artísticas del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, por sus siglas en alemán), pero está presidida por una inadecuación que se pone de manifiesto, por ejemplo, en los zapatos para la nieve con los que su protagonista recorre un Berlín casi veraniego: están, como Savoy, fuera de lugar en “un mundo de reglas, usos y costumbres desconocidos” parecido al que el costarricense Luis Chaves (San José, 1969) narra en Vamos a tocar el agua, una crónica ligera pero no exenta de momentos significativos y poderosos del periodo que el autor y su familia pasaron allí, en 2015. “Yo me odiaba, odiaba a mi esposa porque era lo más cercano, pero odiaba también, y sobre todo, a Alemania, sus reglas y sus ciudadanos imposibilitados genéticamente de hacer excepciones, yo que vengo de la cultura de despreciar las leyes”, escribe; era la primera vez que sus hijas se subían a un avión y la primera en que la familia viajaba fuera del país en dirección a lo que para Chaves iba a ser principalmente el barrio de Friedenau, Iggy Pop y David Bowie, la Kommune 1 y Rosa Luxemburgo, una ciudad en la que el frío, el idioma y cierta rigidez alemana le recordarían que toda familia es principalmente un refugio.

Fabio Morábito muestra su perplejidad de no poder saber si la ciudad tiene río: no hay forma de orientarse

También Berlín se olvidadel mexicano Fabio Morábito (Alejandría, 1955), sigue una orientación similar y es producto de circunstancias parecidas (en 1998): comienza con la perplejidad de no poder determinar si la ciudad tiene río o no. “Un río marca una frontera natural en la conciencia de los habitantes de una ciudad y genera en ellos un sexto sentido que les permite ubicarse frente al río desde cualquier punto en que se encuentran”, escribe. No hay forma de orientarse en Berlín, las aguas del Spree no fluyen en ninguna dirección reconocible, la ciudad tiene dos centros y está plagada de huecos… Pero el metro elevado ofrece un teatro de la intimidad, los Schrebergärten o huertos urbanos son “representaciones de la Casa Soñada” y la ciudad es joven. “Al igual que los adolescentes […] Berlín transmite una sensación mezclada de desolación y de fuerza, de rudeza y de fragilidad […] da la impresión de recomenzar continuamente”.

Diario pinchado, de Mercedes Halfon (Buenos Aires, 1980), es, por el contrario, ficción. La visita de la narradora a su pareja, que reside en Berlín desde hace algunos meses gracias a una (otra) residencia artística, se convierte en una constatación de que “mucho más difícil que la distancia es la cercanía”. El Berlín de Halfon es el de Mitte, el cementerio judío de la Grosse Hamburger Strasse, el Treptower Park, la Volksbühne, el bosque de Grunewald, Walter Benjamin, la sinécdoque del “turista intenso” (“Cualquier alemán es los alemanes. Cualquier salchicha es las salchichas. Cualquier inmigrante es los inmigrantes. Cualquier esquina es Berlín”), la desorientación y el encontrar, por fin, un rumbo.

Ninguno de estos autores hace de Berlín un sitio en el que confluyan el pasado totalitario alemán y sus imitaciones en América Latina

Ninguno de los cuatro autores se inclina por hacer de Berlín el sitio en el que confluyan el pasado totalitario alemán y sus imitaciones en América Latina; pero, como escribe Graciela Wamba, la apuesta por esa confluencia está, total o parcialmente, detrás de muchos libros, entre ellos La octava maravilla, de Vlady Kociancich (1982); Hotel Edén, de Luis Gusmán (1998); Rai­ner y Minou, de Osvaldo Bayer (2001); La abuela, de Ariel Magnus (2007); Änderungsschneiderei Los Milagros (Sastrería Los Milagros), de María Cecilia Barbetta (2008); Lejos de Berlín, de Juan Terranova (2009); Lejos de dóndede Edgardo Cozarinsky (2009); Otoño alemán, de Liliana Villanueva (2019), o Decir Berlín, decir Buenos Aires, de Saúl Sosnowski (2020).

En este último, las fotografías, los espejos y los muros se alternan en la memoria de su protagonista estableciendo una identidad entre ambas ciudades, por las que, por cierto, también transitan los personajes de la segunda novela de Sosnowski (1945), El país que ahora llamaban suyo, la historia de su padre, quien emigró de Polonia a Buenos Aires; la de su hermano, que regresó a Varsovia, y la del hijo narrador, quien nació en Buenos Aires y reconstruye una historia de exilios y pérdidas, de objetos que hablan de las personas que los han utilizado y las circunstancias trágicas que debieron atravesar al tiempo que rompen la distancia entre dos lenguas, el yidis y el español, que son el único “país de para siempre” que sus personajes alcanzaron.

Al tiempo que Washington Cucurto traslada a Berlín su proyecto rabelesiano de liberación de los oprimidos en ‘El ejército neonazi del amor’ (en El curandero del amor, 2006), Ariel Magnus propone en Muñecas (2008) una historia sentimental cuya protagonista secreta es la ciudad que recorren los personajes: son las novelas más deliberadamente cómicas de la serie, pero, al igual que otras que presentan lo que Wamba llama “el alemán como el otro”, leerlas es constatar que “la linealidad del viaje de Buenos Aires a Berlín y viceversa” es solo aparente: seguimos recorriendo la capital alemana en verano con zapatos para la nieve, y esta es una magnífica noticia para los lectores.

Lecturas recomendadas

La mitad fantasma
Alan Pauls
Literatura Random House, 2021
320 páginas. 18,90 euros

Vamos a tocar el agua
Luis Chaves
Los Tres Editores, 2017 y 2021
102 páginas. 10,58 euros

También Berlín se olvida
Fabio Morábito
Sexto Piso, 2015
100 páginas. 14,90 euros

Diario pinchado 
Mercedes Halfon
Las Afueras, 2021
128 páginas. 15,95 euros

El país que ahora llamaban suyo 
Saúl Sosnowski
Paradiso Ediciones, 2021
128 páginas. Sin referencias de precio

[Foto: M.FLYNN (ALAMY STOCK PHOTO – fuente: http://www.elpais.com]